Komunikat: Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-12-07 do 2026-12-31

Treść

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez te podmioty publiczne, które zgodnie ustawą wyznaczyły koordynatora do spraw dostępności.

Urząd Miasta Poznania jako podmiot, o którym mowa w art.14 ww. ustawy realizując obowiązek ujęty w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy przygotował plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zawiera działania na lata 2021 - 2023 jakie Miasto planuje podjąć, aby w większym stopniu dostosować swoje funkcjonowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowaliśmy 8 tabel odpowiadających 8. lokalizacjom budynków Urzędu Miasta Poznania.

Trwają prace nad wersjami dostępnymi, które zamieścimy w tym miejscu już wkrótce.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Beata Skrzypczak
Data wytworzenia informacji: 2023-12-21 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie planu dostępności cyfrowej (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2023-12-21 09:45