Zarządzenie nr 15/2017/K

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-04-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-04-13

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-12 16:16:30.0