Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
722/2020/P 2020-09-18 w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Poznań. 2020-10-01
723/2020/P 2020-09-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 60/2020) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2020-09-18
721/2020/P 2020-09-16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79, pani Marii Gierłowskiej. 2020-09-16
719/2020/P 2020-09-15 w sprawie wyznaczenia pani Doroty Jaskólskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9. 2020-10-01
720/2020/P 2020-09-15 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2020-09-15
718/2020/P 2020-09-15 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność UWI INWESTYCJE Spółka Akcyjna Wołkowyska Spółka komandytowa, położonej przy ul. Wołkowyskiej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Komandoria, ark. 15, dz. nr 1/22, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00282388/4. 2020-09-15
717/2020/P 2020-09-14 w sprawie odwołania pani Violetty Nowak ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79. 2020-09-14
716/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, z siedzibą na os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
715/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 70 im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Pięknej 37, 60-591 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
714/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
713/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 82 im. Księcia Przemysła I, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 10, 61-889 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
712/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 88 im. Poznańskich Koziołków, z siedzibą przy ul. Swoboda 53, 60-389 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
711/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich, z siedzibą przy ul. Tomickiego 16, 61-116 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
710/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego, z siedzibą przy ul. Sochaczewskiej 3, 60-645 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
709/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 91 im. Józefa Wybickiego z Oddziałami Dwujęzycznymi, z siedzibą przy ul. Promyk 4, 60-393 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
708/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, z siedzibą na os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
707/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, z siedzibą przy ul. Jesionowej 14, 61-432 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
706/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 im. Mieszka I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, z siedzibą przy ul. Garbary 82, 61-758 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
705/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, z siedzibą przy ul. ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
704/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego, z siedzibą na os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
703/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 68, z siedzibą na os. Jana III Sobieskiego 102, 60-688 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
702/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, z siedzibą przy al. Niepodległości 32/40, 61-714 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
701/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 8, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 62, 60-246 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
700/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 42 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół nr 5, z siedzibą przy ul. Różanej 1/3, 61-577 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
699/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, z siedzibą na os. Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
698/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 65 im. Fr. Żwirki i St. Wigury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, z siedzibą na os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
697/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, z siedzibą przy ul. Boranta 2, 61-608 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
696/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
695/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1, z siedzibą przy ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
694/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi, z siedzibą na os. Rusa 56, 61-245 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
693/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, z siedzibą przy ul. Traugutta 42, 61-514 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
692/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Poznań, z siedzibą przy ul. Rawickiej 12/14, 60-113 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
691/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza, z siedzibą przy ul. Małoszyńskiej 38, 60-176 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
690/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, z siedzibą na os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
689/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego, z siedzibą przy ul. Słowackiego 54/56, 60-521 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
688/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
687/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego, z siedzibą przy ul. Chojnickiej 57, 60-480 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
686/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 62 im. gen. Stanisława Taczaka, z siedzibą przy ul. Druskiennickiej 32, 60-476 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
685/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, z siedzibą na os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
684/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, z siedzibą na os. Jagiellońskim 128, 61-223 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
683/2020/P 2020-09-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą na os. Przyjaźni 127, 61-689 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". 2020-09-14
681/2020/P 2020-09-14 uchylające zarządzenie w sprawie blokowania planowanych wydatków Miasta Poznania w 2020 roku. 2020-09-14
53/2020/K 2020-09-14 uchylające zarządzenie w sprawie zasad korzystania ze stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych przez pracowników Urzędu Miasta oraz innych użytkowników oraz zasad rozliczeń za rozmowy prywatne. 2020-09-14
52/2020/K 2020-09-14 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zablokowanych wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku. 2020-09-14
682/2020/P 2020-09-11 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kobylepole. 2020-09-11
680/2020/P 2020-09-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na rok 2020 - w zakresie zadania: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - program edukacyjny w zakresie przywództwa i rozwoju liderów. 2020-09-11
678/2020/P 2020-09-10 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Olichwer do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 40 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18A. 2020-10-01
679/2020/P 2020-09-10 w sprawie wyznaczenia pani Barbary Maćkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2020-09-10
677/2020/P 2020-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-09-10
676/2020/P 2020-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu o innym przeznaczeniu, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2020-09-10
675/2020/P 2020-09-10 w sprawie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu. 2020-09-10
674/2020/P 2020-09-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 10 sierpnia 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 61/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w 2020 r. 2020-09-09
51/2020/K 2020-09-08 w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2020-09-08
50/2020/K 2020-09-08 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-09-08
673/2020/P 2020-09-07 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Obornickiej i T. Mateckiego" w Poznaniu. 2020-09-07
672/2020/P 2020-09-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-09-07
671/2020/P 2020-09-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania w kadencji Rady Miasta Poznania 2018-2023. 2020-09-07
670/2020/P 2020-09-07 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" - część D w Poznaniu. 2020-09-07
669/2020/P 2020-09-07 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu. 2020-09-07
668/2020/P 2020-09-07 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu - część A. 2020-09-07
667/2020/P 2020-09-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej xxx. 2020-09-07
666/2020/P 2020-09-07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2020-09-07
665/2020/P 2020-09-04 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza. 2020-09-04
664/2020/P 2020-09-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022. 2020-09-04
663/2020/P 2020-09-03 w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu. 2020-09-03
662/2020/P 2020-09-03 w sprawie powołania pana Jacka Sykulskiego na stanowisko dyrektora Poznańskiego Chóru Chłopięcego w Poznaniu. 2020-09-03
661/2020/P 2020-09-03 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/45/III/2020 Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo z 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia miejsca odbywania obrad Rady Osiedla w roku 2020. 2020-09-03
660/2020/P 2020-09-03 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych zakładów budżetowych oraz zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych instytucji kultury. 2020-09-03
659/2020/P 2020-09-02 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00168897/0 o powierzchni 93 m, zajętej pod ul. Czechosłowacką w Poznaniu. 2020-09-02
658/2020/P 2020-09-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-09-02
657/2020/P 2020-09-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-09-01
656/2020/P 2020-09-01 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" w latach 2020 i 2021. 2020-09-01
655/2020/P 2020-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2020 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na powierzenie zadań publicznych polegających na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów będących członkami społeczności Osiedla Antonek-Zieliniec-Kobylepole oraz wsparciu i aktywizacji seniorów będących członkami społeczności Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku. 2020-08-31
653/2020/P 2020-08-31 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-08-31
652/2020/P 2020-08-31 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-08-31
49/2020/K 2020-08-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-08-31
654/2020/P 2020-08-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 32, 34 i ulicy Mylnej 42, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działki 116/1, 116/2, 117/4, 117/6, 154/48 z arkusza mapy 10, obręb Jeżyce, przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym M4 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, położonej w Poznaniu przy ulicy Michała Drzymały 3a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 6/1 z arkusza mapy 41 obręb Golęcin. 2020-08-28
651/2020/P 2020-08-27 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z rozbudową i modernizacją budynku szkoły i boiska oraz środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu ". 2020-08-27
650/2020/P 2020-08-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-08-26
649/2020/P 2020-08-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-08-26
648/2020/P 2020-08-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ws. najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2020-08-26
647/2020/P 2020-08-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35, pani Elżbiecie Zarębskiej. 2020-08-26
646/2020/P 2020-08-26 w sprawie odwołania pani Lidii Raczak z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu, ul. Leśnowolska 35. 2020-08-26
645/2020/P 2020-08-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29, pani Annie Śmigielskiej. 2020-08-26
644/2020/P 2020-08-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A, panu Dariuszowi Cichoniowi. 2020-08-26
643/2020/P 2020-08-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 57/2020 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na rok 2020 - w zakresie zadania: Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - program edukacyjny w zakresie przywództwa i rozwoju liderów. 2020-08-26
639/2020/P 2020-08-26 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2020-08-26
638/2020/P 2020-08-26 w sprawie przekazania na stan majątkowy Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 z siedzibą przy ulicy Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań, nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu". 2020-08-26
642/2020/P 2020-08-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020. 2020-08-25
641/2020/P 2020-08-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-08-25
640/2020/P 2020-08-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2020 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-08-25
637/2020/P 2020-08-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-08-25
636/2020/P 2020-08-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-08-24
635/2020/P 2020-08-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 17 lipca 2020 r. otwartego konkursu ofert nr 58/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w latach 2020/2021. 2020-08-21
634/2020/P 2020-08-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 60/2020). 2020-08-21
633/2020/P 2020-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 32, 34 i ulicy Mylnej 42, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działki 116/1, 116/2, 117/4, 117/6, 154/48 z arkusza mapy 10 obręb Jeżyce, przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot wasności, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym M4 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, położonej w Poznaniu przy ulicy Michała Drzymały 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 6/1 z arkusza mapy 41 obręb Golęcin. 2020-08-21
632/2020/P 2020-08-20 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2020 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych. 2020-08-20
631/2020/P 2020-08-20 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Ryszardem Pyssą i powierzenia stanowiska dyrektora XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi, os. Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu. 2020-08-20
630/2020/P 2020-08-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 i 2021 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych). 2020-08-19
629/2020/P 2020-08-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2020 i 2021 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2020-08-19
628/2020/P 2020-08-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2020-08-19
627/2020/P 2020-08-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2020-08-19
626/2020/P 2020-08-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-08-19
625/2020/P 2020-08-19 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-08-19
624/2020/P 2020-08-18 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu przy ul. Swoboda 59. 2020-08-18
623/2020/P 2020-08-18 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku na terenie miasta Poznania. 2020-08-18
622/2020/P 2020-08-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-08-14
621/2020/P 2020-08-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2020-08-14
620/2020/P 2020-08-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Ryszardem Pyssą na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul. Fredry 13. 2020-08-13
619/2020/P 2020-08-12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2020-08-12
618/2020/P 2020-08-12 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzeł Górczyn" w Poznaniu. 2020-08-12
617/2020/P 2020-08-12 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 2020-08-12
616/2020/P 2020-08-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 51/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2020 roku. 2020-08-11
615/2020/P 2020-08-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku. 2020-08-11
614/2020/P 2020-08-11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1, panu Januszowi Kaczmarkowi. 2020-08-11
613/2020/P 2020-08-11 w sprawie odwołania pani Anny Matuszewskiej ze stanowiska p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1. 2020-08-11
612/2020/P 2020-08-10 w sprawie Regulaminu konkursu "Inicjatory - Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa". 2020-08-10
611/2020/P 2020-08-10 w sprawie Regulaminu Poznańskiego Targu Dobra 2020. 2020-08-10
610/2020/P 2020-08-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 7KD-D. 2020-08-07
609/2020/P 2020-08-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu symbolem 1KD-Z. 2020-08-07
608/2020/P 2020-08-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2020-08-07
607/2020/P 2020-08-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Strzeszyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-08-07
606/2020/P 2020-08-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki mobilności transportowej Miasta Poznania oraz Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla tego projektu. 2020-08-07
605/2020/P 2020-08-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-08-06
604/2020/P 2020-08-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2020 na realizację zadań publicznych w latach 2020 i 2021, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-08-06
603/2020/P 2020-08-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 54/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-08-06
602/2020/P 2020-08-05 w sprawie odwołania pani Renaty Szkudlarczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4. 2020-08-05
601/2020/P 2020-08-05 w sprawie odwołania pani Krystyny Szyc ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1. 2020-08-05
600/2020/P 2020-08-04 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu, ul. Druskienicka 32, pani Teresie Radomskiej. 2020-08-04
599/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-536 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
598/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, z siedzibą przy ul. Warzywnej 19, 61-658 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
597/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
596/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
595/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, z siedzibą przy ul. Podkomorskiej 49, 60-326 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
594/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 40, 60-327 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
593/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
592/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
591/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 29 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
590/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
589/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
588/2020/P 2020-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-08-04
48/2020/K 2020-08-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-08-04
587/2020/P 2020-08-03 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 2020-08-03
586/2020/P 2020-08-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-08-03
585/2020/P 2020-08-03 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-08-03
47/2020/K 2020-08-03 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-08-03
584/2020/P 2020-07-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 53/2020 na realizację zadań publicznych w roku 2020, z rozdziału 92605, w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-07-31
583/2020/P 2020-07-31 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2020 2020-07-31
581/2020/P 2020-07-30 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Poznania Zastępcom Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarzowi Miasta Poznania oraz zakresu zadań Skarbnika Miasta Poznania. 2020-08-01
45/2020/K 2020-07-30 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. 2020-08-01
582/2020/P 2020-07-30 w sprawie powołania Zespołu ds. polityki prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2021-2024. 2020-07-30
46/2020/K 2020-07-30 w sprawie sposobu realizacji zadań przez pracowników Urzędu Miasta Poznania będących jednocześnie członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Miasta Poznania lub spółek, w których Miasto Poznań posiada uprawnienie do powoływania, delegowania albo wskazywania członków rady nadzorczej. 2020-07-30
580/2020/P 2020-07-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2020-07-29
579/2020/P 2020-07-29 uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży spółce Aquanet SA urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej położonych w Poznaniu. 2020-07-29
578/2020/P 2020-07-29 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część C. 2020-07-29
577/2020/P 2020-07-29 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu. 2020-07-29
576/2020/P 2020-07-29 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu. 2020-07-29
575/2020/P 2020-07-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2020 roku. 2020-07-29
574/2020/P 2020-07-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 55/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2020 roku. 2020-07-29
573/2020/P 2020-07-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 51/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" w 2020 roku. 2020-07-29
572/2020/P 2020-07-29 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. 2020-07-29
571/2020/P 2020-07-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 56/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku. 2020-07-29
570/2020/P 2020-07-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Katalońskiej 4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2020-07-28
569/2020/P 2020-07-28 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Żniwnej 1, 61-663 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-07-28
559/2020/P 2020-07-27 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok 2020-07-27
44/2020/K 2020-07-27 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2020 2020-07-27
568/2020/P 2020-07-24 w sprawie skreślenia z listy socjalnej utworzonej na 2020 rok. 2020-07-24
567/2020/P 2020-07-24 w sprawie skreślenia z listy socjalnej utworzonej na 2020 rok. 2020-07-24
566/2020/P 2020-07-24 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Samotnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 8 z arkusza mapy 34, obręb Dębiec, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgą wieczystą pod numerem xxx. 2020-07-24
565/2020/P 2020-07-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 32, 34 i ulicy Mylnej 42, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działki 116/1, 116/2, 117/4, 117/6, 154/48 z arkusza mapy 10 obręb Jeżyce, przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z własnością posadowionych na niej budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot wasności, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym M4 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, położonej w Poznaniu przy ulicy Michała Drzymały 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 6/1 z arkusza mapy 41 obręb Golęcin. 2020-07-24
564/2020/P 2020-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu. 2020-07-24
563/2020/P 2020-07-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2020 i 2021 roku. 2020-07-24
562/2020/P 2020-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2020-07-24
561/2020/P 2020-07-24 w sprawie wyznaczenia pani Eweliny Marzec do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3. 2020-07-24
560/2020/P 2020-07-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sióstr Misjonarek w Poznaniu. 2020-07-23
558/2020/P 2020-07-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu. 2020-07-23
557/2020/P 2020-07-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej" w Poznaniu. 2020-07-23
556/2020/P 2020-07-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Starogardzkiej i Pelpińskiej" w Poznaniu. 2020-07-23
555/2020/P 2020-07-23 w sprawie skreślenia z listy mieszkaniowej utworzonej na 2020 rok. 2020-07-23
554/2020/P 2020-07-23 w sprawie skreślenia z listy socjalnej utworzonej na 2020 rok. 2020-07-23
553/2020/P 2020-07-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie: ul. Bolesława Krzywoustego - al. Krzysztofa Komedy - ul. Pleszewskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-07-23
552/2020/P 2020-07-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: ul. Adolfa Bnińskiego i Macieja Rataja, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-07-23
551/2020/P 2020-07-23 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Bolka 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 17, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr xxx. 2020-07-23
550/2020/P 2020-07-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2020-07-23
549/2020/P 2020-07-22 uchylające zarządzenie Nr 200/2019/P z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej. 2020-07-22
548/2020/P 2020-07-22 w sprawie określenia procedury zawierania z inwestorami zewnętrznymi umów dotyczących partycypacji w budowie lub przebudowie infrastruktury komunalnej. 2020-07-22
547/2020/P 2020-07-22 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu. 2020-07-22
546/2020/P 2020-07-22 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu. 2020-07-22
545/2020/P 2020-07-22 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu. 2020-07-22
544/2020/P 2020-07-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego, przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz określenia zasad przeprowadzania przetargu na wynajęcie tych nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2020-07-22
543/2020/P 2020-07-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXCIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2020-07-22
542/2020/P 2020-07-22 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Taborowej. 2020-07-22
541/2020/P 2020-07-22 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych ze zmianą nazwy Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu. 2020-07-22
540/2020/P 2020-07-22 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych ze zmianą nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu. 2020-07-22
539/2020/P 2020-07-22 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2020-07-22
538/2020/P 2020-07-22 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych ze zmianą nazwy Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu. 2020-07-22
537/2020/P 2020-07-22 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 43 "Krasnala Hałabały" w Poznaniu, ul. Wiązowa 5, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2020-07-22
536/2020/P 2020-07-22 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu do Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. 2020-07-22
43/2020/K 2020-07-22 w sprawie ustalenia w 2020 roku wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem emerytów i rencistów - byłych pracowników Urzędu Miasta Poznania - organizowanym we własnym zakresie. 2020-07-22
535/2020/P 2020-07-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Żniwnej 1, 61-663 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2020-07-20