O polityce prywatności

Informacje ogólne:

Urząd Miasta Poznania odpowiedzialny za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP), dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Deklarujemy funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalizmu zawodowego, jak również zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej RODO)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.
  z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu bip.poznan.pl i jego części składowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników BIP jest Prezydent Miasta Poznania,
z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

II. Inspektor ochrony danych:

Prezydent Miasta Poznania wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą.

III. Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, umożliwienia wygodnego korzystania z BIP, monitorowania nadużyć oraz w celach statystycznych, na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści informacyjnych naszego serwisu, są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:

 • Adres IP klienta wysyłającego żądanie.
 • Czas otrzymania żądania od klienta.
 • Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
 • Rozmiar danych odesłanych klientowi;
 • Informacje o przeglądarce użytkownika.

Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których przetwarzane będą inne niż powyżej wskazane informacje, w tym dane osobowe, których zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania będą zależały od zainteresowania przez Użytkownika konkretną usługą.

Szczegółowe informacje, w tym m. in.cel, zakres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych. Mają one pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

IV. Informacje o przysługujących prawach

W każdej chwili, na zasadach przewidzianych w Rozdziale III RODO, mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania,
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając jego dane naruszamy przepisy prawa , ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

W ramach asysty technicznej BIP podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora jest  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zobowiązują się do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, o których mowa w art. 32 RODO.

Pliki Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu Użytkownika. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki z której korzysta Użytkownik - więcej znajdziesz w punkcie pt.: Zarządzanie ustawieniami plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

 • wydajnościowe - pliki cookie o charakterze analitycznym, wpływającym na wydajność zbierają informację o tym, jak często strona jest odwiedzana i jak się z niej korzysta np. które strony są najbardziej i najmniej popularne i w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po serwisie. Pomagają w identyfikowaniu problemów z poszczególnymi podstronami. Dzięki temu możemy ulepszać zawartość i wydajność strony i uczynić ją bardziej przyjazną i intuicyjną dla użytkownika.  Pliki cookie o charakterze analitycznym i wpływające na wydajność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.
 • funkcjonalne - pliki cookie wpływające na funkcjonalność umożliwiają witrynie przypomnienie sobie informacji wprowadzonych przez użytkownika lub dokonanych przez niego wyborów (takich jak język, wyrażone zgody) i mają na celu umożliwienie korzystania z lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te umożliwiają także optymalizację użytkowania witryny po zalogowaniu się. Pliki cookie wpływające na funkcjonalność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.
 • niezbędne - pliki cookies są niezbędne do tego, aby umożliwić prawidłowe poruszanie się po naszym serwisie internetowym. Pozwalają na działanie niezbędnych funkcji strony takich jak logowanie, ustawienia preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa i nie mogą być wyłączone. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować te pliki cookie, jednakże niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie. Niezbędne pliki cookie nie są przechowywane w trwały sposób na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami plików cookies:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że całkowite wyłączenie lub w pewnym stopniu ograniczenie obsługi plików cookies na swoim urządzeniu może powodować trudności w korzystaniu i  wpływać wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe ich wyświetlanie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach. W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

Zmiany polityki prywatności i plików cookies

W związku z rozwojem technologii, zmianami w funkcjonalności naszego serwisu oraz zmianami  przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz zagadnień e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów niniejszej Polityki. O zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego serwisu.

Metryczka

Opis zmian: usunięcie podtytułu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2020-08-21 13:58