API bip.poznan.pl

Gdzie udostępniono dane?

Formaty danych

API serwisu bip.poznan.pl udostępnia dane w formatach:

  • XML
  • JSON

Formaty te są najbardziej popularne wśród programistów tworzących aplikacje internetowe. Umożliwiają łatwe i szybkie wykorzystanie danych tekstowych w aplikacjach zewnętrznych.

Rozwiązania techniczne

W danych udostępnionych poprzez API serwisu bip.poznan.pl zauważalne są pola:

  • start - indeks, od którego prezentowane są dane
  • stop - indeks, do którego prezentowane są dane
  • size - liczba elementów zwróconych w wyniku
  • total_size - maksymalna liczba elementów jakie może zwrócić strona

Jeżeli wartość indeksu "stop" jest mniejsza od "total_size", oznacza to że można jeszcze pobrać kolejne elementy. Wystarczy zwiększyć wartość parametru "p" w adresie żądania (tzn. wybrać kolejną stronę/paginację).

Zasady ponownego wykorzystania

Zgodnie z zapisami "Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw" treści pobrane z BIP mogą być ponownie wykorzystane pod warunkiem każdorazowego dołączania do ponownie wykorzystanych danych oraz do opracowanych na ich podstawie zestawień informacji o:

  • źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) - informacja o źródle powinna zawierać pełny adres internetowy prowadzący do wykorzystywanych treści, a informacja o czasie wytworzenia powinna wskazywać dzień, w którym pobrano dane. W przypadku pobierania danych w trybie on-line informacja musi wskazywać w postaci linku źródło pobieranych danych,
  • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 3 ustawy).

Kontakt i informacje o zmianach

Jeżeli chcesz korzystać we własnych aplikacjach z naszego API prosimy, abyś zapisał się do newslettera "API-udostępnianie danych".  Dostępny jest on pod adresem internetowym: http://www.poznan.pl/mim/newsletter/subscribe/

Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o nowych danych, które to udostępnimy poprzez API. Dowiesz się również o planowanych zmianach w API, które to mogą wpłynąć na działanie Twoich aplikacji.

Jeżeli masz jakieś pytania natury technicznej lub zauważyłeś błąd w udostępnianym API napisz pod adres bip-admin@man.poznan.pl - dodaj w tytule [API bip.poznan.pl]

Metryczka

Opis zmian: dodanie nowych linków (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2019-04-01 15:00