Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

17/10/2018

Symbol: ZP.2.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

17/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.158.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

18/10/2018

Symbol: ZP.212.70.2018 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej strony jeziora na terenie POSiR Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3

18/10/2018

Symbol: ZP/1/18 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

18/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-39/18P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec-rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej wraz z zatoczkami na ławki i odremontowanymi elementami małej architektury

18/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.176.2018.JW - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie i dostarczanie gorącego posiłku klientom MOPR

22/10/2018

Symbol: ZSH.2020.9.2018.A1 - przetarg nieograniczony na:

Remont części elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

22/10/2018

Symbol: OSW.ZP.4.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Józefa Sikorskiego zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

23/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-42/18P - przetarg nieograniczony na:

Sadzenie drzew i krzewów na terenie parku przy osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu

24/10/2018

Symbol: MAP-2/18 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa wystawy stałej Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

24/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-43/18P - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego

25/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.177.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kampania promocyjna wyborów do Rad Osiedli w 2019 roku

25/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.138.2018.MA - konkurs na:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU

COMPETITION ON DEVELOPING ARCHITECTURAL CONCEPTION FOR SEAT OF THE MUSICAL THEATRE IN POZNAN

25/10/2018

Symbol: PMA/231-213/18 - przetarg nieograniczony na:

Wykonywanie usługi sprzątania obiektu o łącznej powierzchni 3 014,47 m2 w Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

26/10/2018

Symbol: SP6.ZP/252-05/18 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów po skończonych zajęciach szkolnych do domu

26/10/2018

Symbol: PMA/231-214/18 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

26/10/2018

Symbol: ZP.P.271.1.18 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu

30/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.175.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Roboty rozbiórkowe na nieruchomościach Skarbu Państwa.

30/10/2018

Symbol: SP67.ZP.252.3.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodu społecznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu

30/10/2018