« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.114.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Miasta Poznania

27/10/2014

Symbol: ZP/13/2014 ZAKUP PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWEJ DO CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA OBROTNICY. - przetarg nieograniczony na:

ZAKUP PRZYCZEPY NISKOPODWOZIOWEJ DO CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA OBROTNICY.

27/10/2014

Symbol: NT.2.212.47.2014 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dla obiektu sportowego INEA Stadion w Poznaniu przy ul. Ptasiej 17 następujących zadań :Zadanie nr 1- Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w części: drogi ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą.- Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2010 r.w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony na których magą odbywać się mecze piłki nożnej.Zadanie nr 2- Wykonanie kompletnej inwentaryzacji systemu awaryjnego oświetlenia i monitoringu awaryjnego oświetlenia z podziałem na trybunyZadanie nr 3- Wykonanie projektu wykonawczego instalacji oświetlenia awaryjnego uwzględniającej specyficzne dla obiektu wymagania takie jak: system monitoringu opraw awaryjnych, Operat P.poż., wytyczne w odniesieniu do ciągów komunikacyjnych, wytyczne w odniesieniu do pomieszczeń WC dla kibiców,- Przedmiary, Kosztorysy Inwestorskie, STWiORZadanie nr 4- Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznej z uwzględnieniem rozdzielnic, obwodów zasilających, odbiorników oraz schematów.- Przeprojektowanie istniejącego układu wyłączników P.poż na obiekcie do wytycznych p.poż.- Przedmiary, Kosztorysy Inwestorskie, STWiORZadanie nr 5- Inwentaryzacja połączeń oraz rozmieszczenia klap p.poż. dla IV trybunu.- Wykonanie projektu wykonawczego połączeń oraz rozmieszczenia klap p.poż dla IV trybuny.- Przedmiary, Kosztorysy Inwestorskie, STWiOR

27/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.130.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

28/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-172/14 - przetarg nieograniczony na:

Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli" nr działki 1/14 w Poznaniu

28/10/2014

Symbol: ZOLiRM.IV/381-4/14 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej - Filia w Owińskach

28/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.131.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego

30/10/2014

Symbol: ZOLiRM.IV/381-3/14 - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

31/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-168/14 - przetarg nieograniczony na:

Naprawa nawierzchni chodników na terenach miejskich przy zieleńcu Ognik - Płomienna, wykonanie fragmentów nawierzchni pod ławki przy alejkach z osadzeniem ławek w parku Rataje, naprawa alejek przy ul. Jastrzębiej oraz remont placu do nauki jazdy na rowerze w Paru Tysiąclecia

31/10/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-174/14 - przetarg nieograniczony na:

Sadzenie cebul tulipanów na terenie kwietników miasta Poznania, krzewów hydrangea serrata "Intermedia' w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Sadzenie drzew i krzewów na terenie parku Cytadela

31/10/2014

Symbol: ZOU-XII.271.78.2014.HS - przetarg nieograniczony na:

1. Prowadzenie dziennej placówki w formie żłobka zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2013  r. poz. 1457 j.t.), czynnej od poniedziałku do piątku dla 15 dzieci (w tym dla dzieci obecnie korzystających z opieki w żłobku "Kaczka dziwaczka"  w ramach umowy nr ZSS.XVII/0123-21-21/11)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

CPV: 85.31.21.10-3

2.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie cateringu

3.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6.      Na poczet wykonania zamówienia udzielone zostaną zaliczki zgodnie z zapisami  § 3 projektu umowy.

07/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.119.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

kompleksowa dostawa paliwa gazowego

10/11/2014

Symbol: 5/2014/pn - przetarg nieograniczony na:

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2015 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

13/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.123.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa 5 kredytów

18/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.122.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

20/11/2014

Symbol: NT.5.212.46.2014 - przetarg nieograniczony na:

Ochrona osób i mienia na terenie oddziałów POSiR w 2015 r.

24/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.126.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

dostawa, wdrożenie i dzierżawa wraz z serwisem urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących

25/11/2014

Symbol: ZP.271.2.2014 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

28/11/2014

Zamówienia publiczne