« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZLP-2-2015 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie systemu zasilania wodami opadowymi, wód gruntowych na terenie

Lasu Piątkowskiego w rejonie Rezerwatu Żurawiniec.

30/07/2015

Symbol: ZOU-XII.271.72.2015.HS1 - przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Poznania

03/08/2015

Symbol: ZOU-XII.271.70.2015.JA - przetarg nieograniczony na:

Ochrona fizyczna i system monitoringu SMA obiektów UMP i PCŚ.

04/08/2015

Symbol: ZOU-XII.271.76.2015.MB - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu materiałów promujących, zgodnych ze wzorami określonymi w załączniku nr 2 do umowy.

Rodzaj, ilości i ceny materiałów promujących wymienione zostały w załączniku nr 1
do umowy.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 z zachowaniem cen jednostkowych.

Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w co najmniej 80 % wartości umowy określonej w § 5 ust. 2. Z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

05/08/2015

Symbol: ZTM.EZ.3310.18.2015 - przetarg nieograniczony na:

dostawa sprzetu serwerowgo i przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

05/08/2015

Symbol: ZOU-XII.271.73.2015.MB - przetarg nieograniczony na:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania nieużywanych, fabrycznie nowych urządzeń aktywnych sieci komputerowej, określonych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

06/08/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-94/15 - przetarg nieograniczony na:

Remont przepustów nr 1 i 2 na terenie Glinianek - Szachty po stronie Świerczewa w ramach zadania zagospodarowanie terenu Glinianek 

06/08/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-107/15 - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - park im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

07/08/2015

Symbol: ZOU-XII.271.61.2015.JA - przetarg nieograniczony na:

Dowóz uczniów.

Miasto Poznań działające w imieniu:

Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II

ul. Przełajowa 6

61-622 Poznań

11/08/2015

Symbol: ZP.271.2.2015 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska do piłki koszykowej na terenie Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego przy ulicy Małoszyńskiej 38 w Poznaniu

11/08/2015

Symbol: ZP.ZSG.PN.2.2015 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych  im. Karola Libelta przy ul. Podkomorskiej 49 w Poznaniu

12/08/2015

Symbol: ZOU-XII.271.62.2015.AS - przetarg nieograniczony na:

ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych
i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych

14/08/2015

Symbol: ZP.271.2.2015 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

21/08/2015

Symbol: ZOU-XII.271.69.2015.HS1 - przetarg nieograniczony na:

audyt funkcjonowania Miasta Poznania

27/08/2015

Zamówienia publiczne