« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 12/2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy modernizacji zachodniego murowanego ogrodzenia terenu Starego ZOO w Poznaniu (ul. Zwierzyniecka). Zakres opracowania obejmuje zasadniczo prace modernizacyjne, a w szczególności prace demontażowe, renowacyjne oraz roboty murarskie, tynkarskie oraz ślusarskie.

24/10/2016

Symbol: ZOLiRM.IV/381-15/16 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

25/10/2016

Symbol: OSW.ZP.1.2016 - przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia frontowego od strony ul. Bydgoskiej terenu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Józefa Sikorskiego zlokalizowanego przy ul. Bydgoskiej 4a w Poznaniu

28/10/2016

Symbol: ZZM.ZP/252-46/16P - przetarg nieograniczony na:

Budowa alejek parkowych, miejsca na ognisko, drogowskazów, ławek parkowych i koszy na śmieci oraz budowa pomostu, alejek, miejsca na ognisko, tablic edukacyjnych, ławek i koszy na Gliniankach (Świerczewo) w Poznaniu 

28/10/2016

Symbol: ZOLiRM.IV/381-16/16 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (wraz wniesieniem, montażem, uruchomieniem i szkolenie personelu) 

31/10/2016

Symbol: 324251-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wybiegu dla wilków znajdującego się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu położonego przy ul. Browarnej 25 działka nr 29 zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis techniczny, oraz przedmiar robót.

31/10/2016

Symbol: ZOU-XII.271.118.2016.HS1 - przetarg nieograniczony na:

przebudowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko 57

31/10/2016

Symbol: 324685-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stawów na terenie Starego ZOO w Poznaniu.

02/11/2016

Symbol: 325285-2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wnętrz budynku małpiarni znajdującej się na terenie Starego ZOO w Poznaniu położonego przy ul. Zwierzyniecka 19, 60 - 814 Poznań zgodnie z Dokumentacją Techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis techniczny, oraz przedmiar robót.

02/11/2016

Symbol: ZZM.ZP/251-47/16P - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa instalacji elektrycznej nn 0,4 kV oświetlenia w Parku im. Jana Pawła II  w Poznaniu (31 punktów świetlnych)

04/11/2016

Symbol: ZOU-XII.271.130.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa 8 kredytów bankowych

08/11/2016

Symbol: ZTM.EZ.3310.11.2016 - przetarg nieograniczony na:

"Dostawa urządzeń oraz oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami na potrzeby budowy Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu"

09/11/2016

Zamówienia publiczne