« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.P.271.2.15 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci Przedszkola nr 73 w Poznaniu do przedszkola oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki dzieci po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu     

01/12/2015

Symbol: ZP/12/2015 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

01/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.134.2015.JA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej

01/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.137.2015.JA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu SKD

02/12/2015

Symbol: ZDDP-I.230.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i dostawa posiłków (śniadań i obiadów) do poszczególnych filii Zespołu Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu

02/12/2015

Symbol: ZP.ZSzOI2/271-2/15 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

02/12/2015

Symbol: WM-O-A-271-11/15 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawy 12 numerów miesięcznika Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS od numeru 2/2016 do numeru 1/2017 (ISSN 1231-9139) - czasopismo specjalistyczne

02/12/2015

Symbol: ZP.SP48/271-2/15 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

03/12/2015

Symbol: NT.5.212.38.2015 - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa 98

03/12/2015

Symbol: EP.ZP/271-2/15 - przetarg nieograniczony na:

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Starego Rynku i Placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów

03/12/2015

Symbol: ZP.2.2015 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

03/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.141.2015.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie składu komputerowego obejmującego: wprowadzenie tekstu, skanowanie zdjęći obróbkę, (stworzenie stron - układ graficzny, wydruk do korekty, naniesienie korekty, zebranie, falcowanie i naświetlenie) oraz wydruk gazetki Głos Rataj o parametrach wykonania zgodnych z opisem zawartym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zlecenie obejmuje równieżkolportażcałego nakładu gazetki do prywatnych punktów adresowych osiedla Rataje zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. ASPEKTŚRODOWISKOWY Zamawiający wymaga aby papier do realizacji całości zamówienia posiadał certyfikatFSC lub PFSC Zamówienie stanowi częśćzamówienia UMP w zakresie świadczenia usług poligraficznych

03/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.136.2015.MA - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie oraz przewóz i dostarczanie gorącego posiłku klientom MOPR

03/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.122.2015.KKS - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa 5 kredytów.

03/12/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-147/15 - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania

04/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.124.2015.JA - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie kredytu bankowego

04/12/2015

Symbol: ZTM.EZ.3310.30.2015 - przetarg nieograniczony na:

Badanie i ocena jakości i efektywnosci komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych miejskich oraz na liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych

07/12/2015

Symbol: PMA/231-293/15 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej (nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny) oraz zajęć fitness na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

07/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.140.2015 - przetarg nieograniczony na:

Część I:

Ubezpieczenie majątku Miasta Poznania przekazanego w zarząd:

- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie,

- Miejskiemu Centrum Interwencji Kryzysowej,

- Ośrodkowi dla Bezdomnych nr 1,

- Zespołowi Dziennych Domów Pomocy Społecznej,

- Domowi Pomocy Społecznej ul. Bukowska 27/29,

- Domowi Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13,

- Domowi Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Niedziałkowskiego 22,

- Domowi Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20,

- Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu nr 1,

- Centrum Inicjatyw Senioralnych

oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie:

a) ryzyk podstawowych:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczeń komunikacyjnych,

b) ryzyk dodatkowych przyjętych i zaakceptowanych przez Wykonawcę na warunkach

określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym zał. nr 6A do SIWZ, - zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Część II

Ubezpieczenie majątku Miasta Poznania przekazanego w zarząd:

- Ogrodowi Zoologicznemu,

- Palmiarni Poznańskiej,

- Lasom Poznańskim,

- Zarządowi Zieleni Miejskiej,

- Usługom Komunalnym

oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie:

a) ryzyk podstawowych:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczeń komunikacyjnych.

b) ryzyk dodatkowych przyjętych i zaakceptowanych przez Wykonawcę na warunkach

określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym zał. nr 6B do SIWZ, - zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź dwie części zamówienia wymienione powyżej.

07/12/2015

Symbol: ZOU-XII.271.139.2015.KKS - przetarg nieograniczony na:

Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Miasta Poznania na 2016r.

08/12/2015

Zamówienia publiczne