« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: 1/2014 - przetarg nieograniczony na:

Remont kotłowni z montażem nowego pieca gazowego przy Szkole Podstawowej Nr 70 w Poznaniu

30/07/2014

Symbol: ZOU-XII.271.80.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

organizacjA festynu sportowo-rekreacyjnego

31/07/2014

Symbol: ET.5.212.33.2014 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka

31/07/2014

Symbol: ZOU-XII.271.85.2014.MJA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa naturalnej wody mineralnej, zgodnie ze szczegółowymi warunkami, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

31/07/2014

Symbol: ZOU-XII.271.77.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego i przeciwwodnego

ścian piwnicy budynku Poznańskiego Centrum Świadczeń

01/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.89.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa oprogramowania

05/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.79.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM

05/08/2014

Symbol: ZTM.EZ.3410-34/14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, dostawa oraz montaż 12 sztuk wiat przystankowych, 50 sztuk ławek metalowych siatkowych oraz 5 sztuk gablot przystankowych

07/08/2014

Symbol: ZP.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji auli oraz nawierzchni drogi ppoż. przy auli oraz nawierzchni bieżni i boiska szkolnego wraz z dostawą urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw na terenie Zespołu Szkół Nr 6 przy ulicy Szczepankowo 74 w Poznaniu

08/08/2014

Symbol: ZP.271.1.2014 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu w okresie od 1.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

11/08/2014

Symbol: ZRD/10/2014 DOSTAWA KRUSZYW KAMIENNYCH - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw kamiennych opisanych w zadaniach od 1 do 4 wg. potrzeb Zamawiającego do jego siedziby w Poznaniu ul. Gdyńska 46/50, z transportem na koszt Wykonawcy.

13/08/2014

Symbol: ZTM.EZ.3410-37/14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, dostawa oraz montaż 12 sztuk wiat przystankowych, 50 sztuk ławek metalowych siatkowych oraz 5 sztuk gablot przystankowych

13/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.68.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 40 notebooków

14/08/2014

Symbol: ZSS102.ZP.341.1.2014 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II przy ul. Przełajowej 6 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. 

20/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.57.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa papieru

25/08/2014

Symbol: ZOU-XII.271.54.2014.KKS - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedzib Nadawców w zakresie
i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz Nadawców przesyłek -załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zakres i zasady świadczenia usług pocztowych- załącznik nr 2 do wzoru umowy

Warunki świadczenia usług doręczania przesyłek pocztowych oraz usług odbioru przesyłek z siedzib Nadawców- załącznik nr 3-11 do wzoru umowy.

CPV: 64.11.00.00-0

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
  2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.
  3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wymiarze nie przekraczającym 50% wartości zamówienia podstawowego.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
02/09/2014

Zamówienia publiczne