« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.271.1.16 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń dydaktycznych oraz technicznych położonych w budynkach A, C, P, Z oraz sala gimnastyczna na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu

01/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.76.2016.HS1 - przetarg nieograniczony na:

makieta urbanistyczna miasta Poznania

04/07/2016

Symbol: DT.5.212.27.2016 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja stacji transformatorowej w Poznaniu, ul. Chwiałkowskiego 34A.

04/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.79.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i wyposażenie pawilonu multimedialnego (szyfrokontenera) ENIGMA

05/07/2016

Symbol: DT.5.212.29.2016 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35.

06/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.73.2016.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w oparciu o rozwiązania mobilne, dostawę 5 punktów mobilnego monitorowania i 5 przenośnych stacji operatorskich, urządzenia firewall, macierzy dyskowej,  licencji oprogramowania, konfigurację  i uruchomienie dostarczonych urządzeń w systemie monitoringu miejskiego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy  z załącznikami - stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający na wykonany przedmiot zamówienia wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy.

Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę równowartą minimum 200 000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nieprzedłożenie niniejszego dokumentu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy.

Klauzula społeczna

W zakresie kryteriów oceny ofert opisanych w pkt. XI SIWZ Zamawiający przewiduje przyznanie punktów z tytułu zatrudniania przez Wykonawcę osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę.

Sankcje za nieprzestrzeganie zobowiązania podjętego w ofercie uregulowane zostały w § 9 ust. 1 pkt.7 wzoru umowy.

07/07/2016

Symbol: ZOLiRM.IV/381-12/16 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach

08/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.72.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie do druku oraz druk materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska

08/07/2016

Symbol: ZP.271.2.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

08/07/2016

Symbol: ZP.11/2/2016 - przetarg nieograniczony na:

Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego "Wicherek" na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 119 w Poznaniu - ETAP I

11/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.80.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urn wyborczych

12/07/2016

Symbol: DT.5.212.31.2016 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja kotłowni w budynku administracyjno- hotelowym ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań

13/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.74.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej
z dedykowaną instalacją zasilającą oraz dostawę urządzeń aktywnych

13/07/2016

Symbol: ZP.SP74/271-2/16 - przetarg nieograniczony na:

Budowa sceny zewnętrznej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu 

15/07/2016

Symbol: DT.2.212.30.2016 - przetarg nieograniczony na:

Wielobranżowa modernizacja dwóch domków typu Ciechanów w Oddziale Golęcin, Poznań ul. Warmińska 1.

15/07/2016

Symbol: PMA/231-179/2016 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej (nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny) oraz zajęć fitness na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

20/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.14.2016.HS1 - konkurs na:

KONCEPCJA REWALORYZACJI PLACU KOLEGIACKIEGO W POZNANIU

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz
z dokumentami wymienionymi w pkt 4.5 Regulaminu należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152)
do dnia 14.04.2016 r. do godz. 15:00.

Po rozpatrzeniu Wniosków Uczestnicy spełniający wymagania określone w Regulaminie zostaną dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych.

Uczestnicy konkursu składają prace konkursowe
w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152)
do dnia 22.07.2016 r. do godziny 15.00.

22/07/2016

Symbol: ZOU-XII.271.62.2016.HS1 - przetarg nieograniczony na:

stały dostęp do Internetu, utrzymanie sieci oraz obsługa elektronicznej platformy szkoleniowej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" w okresie trwałości projektu

01/08/2016

Symbol: ZOU-XII.271.64.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Dowóz uczniów

02/08/2016

Zamówienia publiczne