« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.ZSE/271-1/14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 163 w Poznaniu

24/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.46.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Poznaniu

24/04/2014

Symbol: ET.5.212.31.2014 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSiRw roku 2014.

25/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.48.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

  Organizacja festynu osiedlowego na Osiedlu Morasko-Radojewo przy ul. Morasko w dniu 7 czerwca 2014 r. w godz. 16:00-22:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Wykonania Prac (załącznik do wzoru umowy).

Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamówienie stanowi część zamówienia UMP w zakresie kompleksowej obsługi imprez, festynów, spotkań.

25/04/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-68/14 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Obrzeże w Poznaniu

25/04/2014

Symbol: ZTM.KZP.3410-24/14 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest druk i sukcesywna dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej w ilości 160.600 sztuk bloczków.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej "OPZ", stanowi Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 6a do SIWZ.

28/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.43.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

29/04/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-72/14 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja Parku Miejskiego Nadolnik - etap II

29/04/2014

Symbol: ET.2.212.32.2014 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowych pływalni w Parku Kasprowicza, w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33.

05/05/2014

Symbol: ZP.271.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie linarium na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno - Licealnych na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

05/05/2014

Symbol: ZTM.KZP.3410-17/14 - przetarg nieograniczony na:

1. Dostawa 100.000 szt. niespersonalizowanych elektronicznych Kart PEKA, zwanych dalej Kartami.
2. Zamówione Karty będą dostarczane w transzach po 20.000 szt. Dostawy Kart będą następować sukcesywniew odstępach 7 dniowych od daty poprzedniej dostawy Kart. Jeżeli termin dostawy kart przypada w sobotę,niedzielę lub święto, to dostawa danej transzy nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.Maksymalny termin dostawy wszystkich kart zamyka się w terminie 95 dni od dnia podpisania umowy. Termindostawy pierwszej transzy kart jest jednym z kryteriów wyboru ofert, tym samym ostateczny termin wykonaniazamówienia zostanie określony na podstawie oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jakonajkorzystniejsza.
3. Zamówione karty zostaną dostarczone we wzorze graficznym, którego projekt zostanie uzgodniony zZamawiającym na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego. Wizerunek karty stanowiZałącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wraz z Kartami Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną Karty w języku polskim lub angielskimopisaną w rozdziale 3.7. SIWZ - oraz Card-carriery do kart PEKA (z aplikacją płatniczą) w liczbie 105 000 sztuk,opisane w rozdziale 3.6. SIWZ. Zamawiający ma prawo do udostępnienia dokumentacji wykonawcy aplikacjimiejskich, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną, o której mowa powyżej oraz kluczedostępu do Karty w bezpieczny i uzgodniony sposób, najpóźniej w terminie pierwszej dostawy kart.
6. Wykonawca udziela gwarancji na karty PEKA na okres 48 miesięcy liczonej od dnia przyjęcia ich przezZamawiającego na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, stanowiącego załącznik dopostanowień ogólnych umowy. Szczegółowe warunki gwarancji opisane zostały w § 12 postanowień ogólnychumowy.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale 3 SIWZ.

05/05/2014

Symbol: ZP.PN.271.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Malowania pomieszczeń budynku Żłobka Kalinka w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

05/05/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-78/14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa Wartostrady - poznańskiego ciągu pieszo - rowerowego - I etap

05/05/2014

Symbol: ZP.G44/271-1/14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wymiany nawierzchni boiska i piłkochwytów na terenie Gimnazjum 44 przy ul. Jesionowej 14 w Poznaniu

06/05/2014

Symbol: ZP.G63/231-1/2014 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 63 im. Laureatów Nagrody Nobla przy ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu - II etap

06/05/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-79/14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa alejekw Parku Świerczewo - Glinianki w Poznaniu 

06/05/2014

Symbol: ZOU-XII.271.24.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż paliw przez Wykonawcę

06/05/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-80/14 - przetarg nieograniczony na:

Remont alejek w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

08/05/2014

Symbol: ZRD ZP/08/2014 ZAKUP SPRZĘTU DROGOWEGO - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zmówienia jest zakup przez Zakład Robót Drogowych w Poznaniu niżej wymienionych sprzętów:

Zadanie 1: Zakup fabrycznie nowej układarki mas bitumicznych,

Zadanie 2: Zakup fabrycznie nowej przyczepy niskopodwoziowej do ciągnika rolniczego,

Zadanie 3: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

09/05/2014

Symbol: MAP-01/14 - przetarg nieograniczony na:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 w Poznaniu

09/05/2014

Zamówienia publiczne