Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.64.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa gazu płynnego propan techniczny dla celów grzewczych dla Oddziału Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań

10/12/2019

Symbol: SP48.231.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

10/12/2019

Symbol: ZSP8.ZP/251-03/2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8  na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań
i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

10/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.214.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Usługa utrzymania terenów rekreacyjno - sportowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Część I     - Osiedle Winiary

Część II    - Osiedle Krzyżowniki - Smochowice

Część III   - Osiedle Jeżyce

Część IV  - Osiedle Głuszyna

Część V   - Osiedle Morasko-Radojewo

Część VI  - Osiedle Piątkowo

Część VII - Osiedle Umultowo

Część VIII - Osiedle Ogrody

Część IX  - Osiedle Antoninek - Zieliniec-Kobylepole

Część X   - Osiedle Świerczewo

Część XI  - Osiedle Sołacz

Część XII - Osiedle Strzeszyn

Część XIII  - Osiedle Wola

Część XIV  - ul. Nadolnik

Część XV -ul. Majakowskiego/ Rysia

11/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.221.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPR

12/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.203.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

12/12/2019

Symbol: ZP/13/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

12/12/2019

Symbol: ZP/14/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa asfaltu drogowego dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu

12/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.217.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2020 w Cannes.

13/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.218.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku

13/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.220.2019.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie, wydawanie oraz dostarczanie gorących posiłków klientom MOPR

13/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.212.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Usługa sprzątania pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Część 1 obejmuje następujące lokalizacje:

 1. ul. Cześnikowska 18
 2. ul. Cześnikowska 18B
 3. ul. Matejki 50, parter
 4. ul. Matejki 50, 2 piętro
 5. ul. Matejki 50, 3 piętro

Część 2 obejmuje następujące lokalizacje:

 1. ul. Długa 18A
 2. os. Piastowskie 81
 3. ul. Bystra 7
 4. ul. Gronowa 22
 5. ul. Opolska 58
 6. ul. Garczyńskiego 15/17
 7. os. Powstańców Warszawy 1B
 8. ul. Dolna Wilda 20
 9. os. Kosmonautów 4 o
 10. ul. Kościuszki 103

 Pozycja 2 i 3 będą sprzątane w innych terminach

Szczegółowy zakres czynności, ich częstotliwość i ilości powierzchni zawarte
są w załącznikach:

Nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Nr 1 do umowy dla części 1 i dla części 2 - szczegółowy wykaz powierzchni

Nr 2 do umowy (wspólny dla obu części ) - szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwości ich wykonywania

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację każdej części zamówienia kwotę:   

Część I -  133 383,00 zł brutto

Część II - 151 717,00 zł brutto

13/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.224.2019.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi pogrzebowe dla MOPR

16/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.175.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa montaż wyposażenia przeznaczonego do kształcenia zawodowego dla w Technikum Energetycznego w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu,
61-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 163 w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

16/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.184.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

16/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.223.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Rezerwacja biletów lotniczych na potrzeby Urzędu Miasta Poznania w 2020 roku

17/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

a)    Dostarczenie licencji niezbędnych do aktualizacji oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu miasta Poznania do najnowszej wersji, zapewniających wsparcie producenta systemu do dnia 13 lutego 2022 roku.

b)    Opracowanie dokumentacji wykonawczej zawierającej harmonogram i procedurę wykonywania prac aktualizacji oprogramowania oraz wymiany stanowisk operatorskich.

c)    Dostawę, konfigurację i instalację fabrycznie nowych stanowisk operatorskich.

d)    Aktualizację serwerów DNS oraz serwerów aktualizacji usług Microsoft i ESET.

e)    Aktualizację serwerów zarządzających systemem monitoringu wizyjnego
do najnowszej wersji.

f)     Aktualizację oprogramowania klienta systemu monitoringu miejskiego
na dostarczanych i obecnie funkcjonujących stacjach operatorskich.

g)    Przeprowadzenie uzupełniających szkoleń personelu technicznego Zamawiającego
z zakresu wprowadzonych zmian.

h)    Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie instrukcji techniczno-eksploatacyjnych w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

i)      Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w umowie stanowiącej załącznik
nr 7 do SIWZ i w załączniku nr 1 do wzoru umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.

   

    Miejsce wykonywania zamówienia - miasto Poznań - centra oglądu systemu monitoringu oraz węzły teletransmisyjne WZKiB zlokalizowane na terenie miasta Poznania.

17/12/2019

Symbol: ZOU-XII.271.137.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego i klimatyzacyjnego jako wyposażenie przeznaczone do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

02/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.213.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawę i montaż wyposażenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu.

07/01/2020

Symbol: ZOU-XII.271.210.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

08/01/2020