Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.88.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

26/06/2018

Symbol: SP62.ZP/251-01/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu

26/06/2018

Symbol: ZP.ZSP5/251-03/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu

26/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.73.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia
dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"

26/06/2018

Symbol: SAT/271/28/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego typu furgon izotermiczny. 

27/06/2018

Symbol: ST/271/27/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zapleczy hodowlanych ptaków na terenie Nowego ZOO. 

27/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.92.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie czteroletniej usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej (SIP)

29/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.65.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów przesuwnych z napędem korbowym dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10

29/06/2018

Symbol: ZP.XXLO/251-2/2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i montaż  wieży ze zjeżdżalniami na terenie  XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu w ramach zadania Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu 

02/07/2018

Symbol: SAT/271/29/2018 - przetarg nieograniczony na:

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych 

03/07/2018

Symbol: ZSMS2.ZP/252-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa nawierzchni boisk sportowych wraz z umieszczeniem urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury w Ogródku Jordanowskim nr 1 w Poznaniu, przy ul. Solnej 2 w Poznaniu

03/07/2018

Symbol: ZP.1.2018 - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi społecznych w zakresie przygotowania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych, gimnazjalnych i przedszkolnych  w okresie 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

03/07/2018

Symbol: ZP.212.38.2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonaniemodernizacji dachu budynku recepcji na Campingu Malta, Poznań (61-131), ul. Krańcowa 98

05/07/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-20/18P - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja parku im. Ks. T. Kirschke  w Poznaniu

06/07/2018

Symbol: SP46.ZP/252-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż wykonanie ścian prefabrykowanych  w ramach zadania rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej położonej przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu

06/07/2018

Symbol: ZP.PN.251.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad pierwszym piętrem i wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego Żłobka "Stokrotka" położonego przy Al. Wielkopolskiej 21/25 w Poznaniu - 3 zadania

06/07/2018

Symbol: SP58.ZP/251-04/18 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i przebudowanie boiska szkolnego wraz  z oświetleniem i monitoringiem położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3  w Poznaniu

09/07/2018

Symbol: OSW.ZP.3.2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja  kompleksu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego przy ul. Bydgoska 4a w Poznaniu

09/07/2018

Symbol: ST/271/30/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pawilonu zwierząt nocnych na terenie Nowego ZOO. 

10/07/2018

Symbol: SP75/ZP/231/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego "Małej Szkoły" wraz z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, na podstawie projektu koncepcyjnego.

16/07/2018