« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.SP6/271-3/16 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Rusa 56 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie wraz z zapewnieniem opieki uczniów po skończonych zajęciach szkolnych do domu

30/05/2016

Symbol: UK.D.340-2/16 - negocjacje z ogłoszeniem na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynku toalety publicznej zlokalizowanej na Rynku Wildeckim w Poznaniu

30/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.56.2016.HS1 - przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

30/05/2016

Symbol: 120964-2016 - przetarg nieograniczony na:

Projekt modernizacji Auli POSM II st.

30/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.49.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa monitoringu wizyjnego w obszarze Rataj

30/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.52.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa placu zabaw wraz z bieżnią i mini boiskiem

30/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.59.2016.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej (Potamogeton crispus) w jeziorze Rusałka wraz z usunięciem odpadów zielonych,  maksymalnie 6 razy w czasie trwania umowy.
Zamówienie realizowane jest w ramach zadania: "Rekultywacja, poprawa i stabilizacja wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka".Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

      KLAUZULA SPOŁECZNA:

Zamawiający będzie punktował zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w realizacji przedmiotu zamówienia.

ASPEKT ŚRODOWISKOWY:

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania odpadów do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, udowadniając każdorazowo ten fakt Zamawiającemu poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów oraz wymaganych prawem decyzji administracyjnych odbiorcy w zakresie gospodarowania odpadami. 

31/05/2016

Symbol: ZOU-XII.271.45.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

oraz odbiór przesyłek z siedzib Nadawców

31/05/2016

Symbol: DT.2.212.26.2016 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, oswajanie z wodą, itp.) na basenach krytych w Oddziale Chwiałka, Poznań ul. Chwiałkowskiego 34, w sezonie 2016/ 2017.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

01/06/2016

Symbol: ZP.SP48/271-1/16 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

01/06/2016

Symbol: ZP.271.1.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy przy ul. Swoboda 41 w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

01/06/2016

Symbol: ZOU-XII.271.57.2016.KKS - przetarg nieograniczony na:

Zabiegi mobilnej inaktywacji związków fosforu w wodach jezior Strzeszyńskiego i Rusałka

01/06/2016

Symbol: ZOU-XII.271.51.2016.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż mebli biurowych

01/06/2016

Symbol: ZP.271.1.16 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzieleniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego przy ulicy Leśnowolskiej 35 w Poznaniu

01/06/2016

Symbol: NT.5.212.24.2016 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35

02/06/2016

Symbol: ZP.3.16 - przetarg nieograniczony na:

Remont elementów boiska szkolnego - bieżnia przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna 187 w Poznaniu - I etap

02/06/2016

Symbol: DPS.3701.1.2016 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego  samochodu  przystosowanego  do  przewozu  maksymalnie  9 osób (łącznie z kierowcą) w pozycji siedzącej w wariancie z możliwością przewiezienia 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, który wykorzystywany będzie na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Konarskiego 11/13. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia, zawarty został w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

02/06/2016

Symbol: ZP.ZSzOI2/271-1/16 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

03/06/2016

Symbol: ZP.PN.271.1.16 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji oraz docieplenie stropu na pierwszym piętrze budynku Żłobka Kalinka położonego przy ulic Szamarzewskiego 5/9 w Poznaniu

03/06/2016

Symbol: ZOU-XII.271.47.2016.MC - przetarg nieograniczony na:

Usługi naprawy, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji

06/06/2016

Zamówienia publiczne