« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.53.2015.HS - przetarg nieograniczony na:

1.      Opis przedmiotu zamówienia

  Sprzątanie brzegów jezior: Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałka leżących na terenie miasta Poznania.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ wraz z załącznikami nr 1 do umowy - zakres przedmiotu zamówienia i nr 2 do umowy - mapy z zaznaczonymi terenami przeznaczonymi do sprzątania.

Klauzula społeczna:

Zamawiający będzie punktował zatrudnienie na podstawie  umowy o pracę minimum  jednej osoby, wykonujących ze strony Wykonawcy zamówienie w zakresie sprzątania.

Zgodnie z § 1 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest  załączać do każdej faktury oświadczenie o zatrudnieniu osoby lub osób na umowę o pracę (ze wskazaniem imienia  i nazwiska), wykonującej/wykonujących prace określone w załączniku nr 1. W przypadku niezłożenia powyższego oświadczenia, lub stwierdzenia nieprawdłowości oświadczenia Zamawiający będzie miał prawo zastosować karę umowną zgodnie z § 11 pkt. 2 umowy.

Miejsce wykonywania zamówienia: teren miasta Poznania

CPV: 90.72.22.00-6

2.      Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie. W przypadku powierzenia realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne.

3.      Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

06/07/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-85/15 - przetarg nieograniczony na:

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej łączącej  się z ciągiem ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu

06/07/2015

Symbol: ZP/1/15 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 53 na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu

07/07/2015

Symbol: ZP.ZS7.PN.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Budowa i montaż elementów wyposażenia boisk szkolnych w ramach Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji na terenie Zespołu Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa 101 w Poznaniu

07/07/2015

Symbol: ZP/1/15 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie dzieci do Przedszkola nr 130 na osiedlu Rzeczypospolitej      43 w Poznaniu oraz odwożenie po skończonych zajęciach przedszkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki dzieciom w trakcie transportu 

07/07/2015

Symbol: NT.5.212.25.2015 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektuj i wybuduj"- modernizacja boiska do piłki nożnej oraz wykonanie dwóch boisk do siatkówki plażowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym, ul. Gdańska 1, Poznań.

08/07/2015

Symbol: ZOU-XII.271.64.2015.AS - przetarg nieograniczony na:

dostawa oraz montaż mebli biurowych

08/07/2015

Symbol: ZZM.ZP/252-90/15 - przetarg nieograniczony na:

Budowa ścieżki rowerowej przylegającej do parku przy ulicy Druskiennickiej w Poznaniu

09/07/2015

Symbol: TM.ZP/271-9/15 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa oraz montaż nagłośnienia scenicznego sceny Teatru Muzycznego w Poznaniu

10/07/2015

Symbol: ZOU-XII.271.55.2015.KKS - przetarg nieograniczony na:

Usługi sprzątania budynków Urzędu Miasta Poznania.

13/07/2015

Symbol: ZOU-XII..271.60.2015.KKS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ekspozycji reliktów palatium Mieszka I i kaplicy jego żony Dobrawy

14/07/2015

Symbol: ZTM.EZ.3310.14.2015 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych na dworcach autobusowych Jana III Sobieksiego oraz Śródka

14/07/2015

Symbol: 159080 - 2015 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu (ul. Zwierzyniecka 9, 60814 Poznań, dz. nr geodez.: 866).

14/07/2015

Symbol: ZP.271.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ulicy  Zamenhofa 142 w Poznaniu

17/07/2015

Symbol: ZOLiRM.IV/381-15/15 EOG - przetarg nieograniczony na:

Produkcja, organizacja i realizacja wydarzenia artystycznego na terenie Poznania tj. przeglądu zespołów teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi 

17/07/2015

Symbol: ZP.271.2.2015 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ulicy  Zamenhofa 142 w Poznaniu

20/07/2015

Symbol: ZP.271.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska do piłki koszykowej na terenie Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego przy ulicy Małoszyńskiej 38 w Poznaniu

20/07/2015

Symbol: ZP.271.1.2015 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 na osiedlu Bolesława Chrobrego 107 w Poznaniu

21/07/2015

Symbol: ZTM.EZ.3310.11.2015 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług outsourcingu na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

23/07/2015

Symbol: ZOU-XII.271.62.2015.AS - przetarg nieograniczony na:

ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych
i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych

23/07/2015

Zamówienia publiczne