Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: DT.5.212.55.2016 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSIR, w roku 2017

18/01/2017

Symbol: DT.2.212.54.2016 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej (spinning, aerobik, siłownia, Nordic Walking) w Klubie Nice Lady Fitness - Ośrodek Przywodny Rataje w Poznaniu os. Piastowskie 106 A

20/01/2017

Symbol: ZOU-XII.271.5.2017.HS1 - przetarg nieograniczony na:

Infolinia i help-desk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych użyczanych uczestnikom ww. projektu

20/01/2017

Symbol: ZOU-XII.271.1.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni wraz z aranżacją ekspozycji i wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu

23/01/2017

Symbol: ZOU-XII.271.149.2016.MA - przetarg nieograniczony na:

Inwentaryzacja geodezyjna, geotechniczna i architektoniczna
wraz z aktualizacją map do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego "Projekt Centrum"

06/02/2017

Symbol: ZOU-XII.271.3.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów

21/02/2017

Symbol: ZOU-XII.271.134.2016.HS1 - konkurs na:

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 7.1.2, 7.2.2, 8.2, 8.3, 10 Regulaminu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152) do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15:00.

Każdy uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie ma prawo złożyć w ramach pierwszego etapu konkursu jedno opracowanie stanowiące opis przyszłej wizji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu, który przesyła na adres Zamawiającego lub składa w jego siedzibie
(Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań,
pok. 152, do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Uczestnik dopuszczony do II ETAPU KONKURSU składa jedną pracę konkursową, którą przesyła na adres Zamawiającego lub składa
w jego siedzibie (Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 152) do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15:00.

20/03/2017