Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.15.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2019

Strona internetowa na której załączona jest dokumentacja niniejszego postępowania: www.posir.poznan.pl

20/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.201.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia gastronomicznego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

20/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.200.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia klimatyzacyjnego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

20/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.204.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu

20/02/2019

Symbol: CUW-II.4440.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

dostawa artykułów spożywczych do  Zespołu Żłobków nr 1 i 2 w Poznaniu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 8 żłobków w Poznaniu. Wykaz żłobków wraz z adresami dostaw stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ zwanym dalej Formularzem cenowym odpowiednim dla danej części zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienie podzielone zostało na 6 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1 Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2 Dostawa nabiału zgodnie z  załącznikiem nr 2B do SIWZ.

Część 3 Dostawa owoców i warzyw mrożonych  zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Część 4 Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2D do SIWZ.

Część 5 Dostawa ryb zgodnie z  załącznikiem nr 2E do SIWZ.

Część 6 Dostawa ogólnych artykułów spożywczych zgodnie z  załącznikiem nr 2F do SIWZ.

21/02/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-01/19 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

22/02/2019

Symbol: ZLP-1-2019 - przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa profesjonalnego rębaka do rozdrabniania gałęzi

22/02/2019

Symbol: CUW-II.4440.3.2019 - przetarg nieograniczony na:

dostawa artykułów spożywczych do  Zespołu Żłobków nr 3 i 4 w Poznaniu

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do 7 żłobków w Poznaniu. Wykaz żłobków wraz z adresami dostaw stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ zwanym dalej Formularzem cenowym odpowiednim dla danej części zamówienia. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienie podzielone zostało na 6 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1 Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2 Dostawa nabiału zgodnie z  załącznikiem nr 2B do SIWZ.

Część 3 Dostawa owoców i warzyw mrożonych  zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

Część 4 - Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2D do SIWZ.

Część 5 - Dostawa ryb zgodnie z  załącznikiem nr 2E do SIWZ.

Część 6 - Dostawa ogólnych artykułów spożywczych zgodnie z  załącznikiem nr 2F do SIWZ.

22/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.23.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Infolinię i help-desk dla uczestników projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz naprawy serwisowe i pogwarancyjne zestawów komputerowych użyczanych uczestnikom ww. projektu

25/02/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-1/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja Parku im. I.J. Drwęskich w Poznaniu

25/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.16.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji wraz z niezbędną infrastrukturą stawu retencyjnego Bielniki

26/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.2.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 300 zestawów komputerowych klasy PC, fabrycznie nowych, nieużywanych, o parametrach określonych w załącznikach nr 1a (dla części 1) i 1b (dla części 2) do wzoru umowy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC; Część 2: Dostawa 150 zestawów komputerowych klasy PC.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta i sprzedającego na dostarczony sprzęt.

26/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.208.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawę i instalację wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowychw nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania (przyrządy)"

Uwaga! W dniu 04.02.2019r. nastąpiła zmiana załączników 1, 1a i 8 do SIWZ

26/02/2019

Symbol: ZP.SP74/271-1/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przyszkolnego toru przeszkód - Fit Park Kasztelan na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

27/02/2019

Symbol: ZP.SP74/271-2/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót remontowych w zakresie prac ogrodniczych, chodniku rowerowego i opaski, nasadzeń, robót uzupełniających i monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

27/02/2019

Symbol: ZP.240.17.2019 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży. w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka"

01/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.202.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

01/03/2019

Symbol: ZZM.ZP/251-02/2019P - przetarg nieograniczony na:

zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza i ul. Swoboda oraz zagospodarowanie placów zabaw będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu

04/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.14.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Kredyty krótkoterminowe

04/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

04/03/2019