« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.130.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

04/11/2014

Symbol: ZP.271-2/14 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

05/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.78.2014.HS - przetarg nieograniczony na:

1. Prowadzenie dziennej placówki w formie żłobka zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2013  r. poz. 1457 j.t.), czynnej od poniedziałku do piątku dla 15 dzieci (w tym dla dzieci obecnie korzystających z opieki w żłobku "Kaczka dziwaczka"  w ramach umowy nr ZSS.XVII/0123-21-21/11)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy.

CPV: 85.31.21.10-3

2.   Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w zakresie cateringu

3.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.      Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6.      Na poczet wykonania zamówienia udzielone zostaną zaliczki zgodnie z zapisami  § 3 projektu umowy.

07/11/2014

Symbol: PMA/231-239/14 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

07/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.119.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

kompleksowa dostawa paliwa gazowego

10/11/2014

Symbol: DPS/DM/3701/02/2014 - przetarg nieograniczony na:

"Przebudowa mieszkania na mieszkanie chronione

w budynku mieszkalnym dz. nr 22/1, ul. Winogrady 150 w Poznaniu"

12/11/2014

Symbol: Z.271.1.2014 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Żłobków nr 1 zlokalizowaniach na terenie miasta Poznania

13/11/2014

Symbol: 5/2014/pn - przetarg nieograniczony na:

Dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na 2015 r. dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

13/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.136.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

przygotowanie i wydawanie oraz przewóz i dostarczanie gorącego posiłku klientom MOPR

17/11/2014

Symbol: DPS/3701/4/14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29.

17/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.123.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Udzielenie i obsługa 5 kredytów

18/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.122.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

20/11/2014

Symbol: NT.5.212.46.2014 - przetarg nieograniczony na:

Ochrona osób i mienia na terenie oddziałów POSiR w 2015 r.

24/11/2014

Symbol: ZOU-XII.271.126.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

dostawa, wdrożenie i dzierżawa wraz z serwisem urządzeń drukująco-kopiująco-skanujących

25/11/2014

Symbol: ZP.271.2.2014 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

28/11/2014

Symbol: ZP.271.2.2014 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

08/12/2014

Zamówienia publiczne