« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-11/15 - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja skweru im. Janusza Ziółkowskiego w Poznaniu

26/01/2015

Symbol: ZP.1.15 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu

27/01/2015

Symbol: NT.5.212.01.2015 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa części pomieszczeń (bez archiwum) budynku "Sport Hotelu" oraz "Chwiałka" położonego przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu, w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz zabezpieczeniem przeciw pożarowym.

29/01/2015

Symbol: ZOU-XII.271.2.2015.KKS - przetarg nieograniczony na:

Zamawiający:

Miasto Poznań

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

działające w imieniu i na rzecz:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

30/01/2015

Symbol: ZOU-XII.271.148.2014.HS1 - przetarg nieograniczony na:

dostawę 250 zestawów komputerowych klasy PC

02/02/2015

Symbol: 1/2015/pn - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa sprzętu multimedialnego wraz zwdrożeniem, tj. z zainstalowaniem i uruchomieniem oraz instruktażem personelu dla Biblioteki Raczyńskich wPoznaniu.
Miejscem dostawy sprzętu i wyposażenia, wraz z montażem i wdrożeniem dla potrzeb Biblioteki Raczyńskich,jest gmach Biblioteki Raczyńskich mieszczący się w Poznaniu przy pl. Wolności 19/ al. Marcinkowskiego23/24.
Pod pojęciem dostawy sprzętu rozumie się dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wrazz transportem, rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem sprzętów i wyposażeniaoraz wdrożeniem i sprawdzeniem działania urządzeń i aplikacji składających się na system multimedialny,dostarczeniem wszelkich materiałów eksploatacyjnych koniecznych do uruchomienia sprzętu i wyposażenia,zapewnienie serwisu w okresie gwarancji. Przedmiot zamówienia obejmuje także szkolenie z zakresuprzedmiotu umowy dla personelu Zamawiającego zarówno na poziomie administracyjnym jak i użytkowym;zakres oraz ilość godzin ustalone zostaną przez Zamawiającego; ilość godzin szkolenia nie większa niż 16.
Sprzęty i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wolne od wadprawnych i fizycznych i gotowe po zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów iinwestycji oraz są zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymiobowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (parametry techniczne i inne wymagania) określa załącznik nr 8 do SIWZ.

24/02/2015

Zamówienia publiczne