Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.51.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

25/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.52.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni niezbędnego
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki

25/04/2018

Symbol: P21.ZP/251-02/2018 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 21 położonego na osiedlu Orła Białego 102 w Poznaniu

25/04/2018

Symbol: ZOU-XII.271.58.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UM  Poznania oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

26/04/2018

Symbol: ZP/05/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu

27/04/2018

Symbol: ZP/04/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego  fabrycznie nowego podwozia z kabiną i montaż termosu masy bitumicznej będącego własnością Zamawiającego, fabrycznie nowego podwozia z kabiną i montaż skrapiarki emulsji asfaltowej będącej własnością Zamawiającego i fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu

27/04/2018

Symbol: ZTM.EZ.3310.7.2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie koncepcji technicznej dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec") oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu

27/04/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-12/18P - przetarg nieograniczony na:

Budowa pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu

27/04/2018

Symbol: ZP.212.24.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

30/04/2018

Symbol: ZTM.EZ.3310.6.2018 - przetarg nieograniczony na:

dostawa 80 000  kart elektronicznych niespersonalizowanych

04/05/2018

Symbol: UK.D.340-3/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem związanych z realizacją zamówienia robót budowlanych

07/05/2018

Symbol: SP7.ZP/252-02/2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do piłki ręcznej położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im Erazma z Rotterdamu przy ulicy Galileusza 14 w Poznaniu

07/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.54.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu" w formule Zaprojektuj i Wybuduj

07/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.35.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja oraz instalacja wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

07/05/2018

Symbol: P188.ZP/251-02/2018 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 188 położonego przy ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki 4 w Poznaniu

08/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.50.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa do siedziby Urzędu Miasta Poznania 300 zestawów komputerowych klasy PC

08/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.44.2018.HS - zamówienie na usługi społeczne na:

Organizacja i realizacja edukacyjnych wyjazdów studyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

09/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.60.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Budowa placu zabaw

10/05/2018

Symbol: UK.D.340-2/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu

11/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.33.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie placówek oświatowych

22/05/2018