« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-65/14 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego) modernizację Parku przy os. Czecha i Rusa w Poznaniu

22/04/2014

Symbol: ZP.4.14 - konkurs na:

Sukcesywna dostawę materiałów biurowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu. Do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

22/04/2014

Symbol: ZP.3.14 - konkurs na:

sukcesywna dostawa środków czystości dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu. Do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

22/04/2014

Symbol: ZP.2.14 - konkurs na:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu. Do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

22/04/2014

Symbol: ET.5.212.28.2014 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja konstrukcji żelbetowej w obiekcie HWS Arena, Poznań (60-751), ul. Wyspianskiego 33, metodą torkretowania

22/04/2014

Symbol: ZTM.KZP.3410-22/14 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

22/04/2014

Symbol: ZTM.KZP.3410-8/14 - przetarg nieograniczony na:

Przemiotem zamówienia jest dostawa 80 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych wyposażonych w aplikację płatniczą wraz z
obsługą aplikacji płatniczej w ramach projektu "Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - Etap IV".

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa 80 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych
wyposażonych w aplikację płatniczą wraz z obsługą aplikacji płatniczej w ramach projektu "Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - Etap IV".
2. Zamówione Karty będą dostarczane w transzach po 20 000.
Dostawy Kart będą następować sukcesywnie w odstępach 7dniowych od daty poprzedniej dostawy Kart. Jeżeli termin dostawy kart przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to dostawa danej transzy nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Maksymalny termin dostawy wszystkich kart zamyka się w terminie 171 dni od dnia
podpisania umowy. Termin dostawy pierwszej transzy kart jest jednym z kryteriów wyboru ofert, tym samym ostateczny termin wykonania
zamówienia zostanie określony na podstawie oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Maksymalny
termin dostawy pierwszej transzy kart nie może być dłuższy niż
150 dni. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pierwszej transzy
kart w terminie wcześniejszym od zadeklarowanego w ofercie przez
Wykonawcę. W takim przypadku dopuszcza się, że na wniosek Wykonawcy termin dostawy drugiej transzy będzie liczony od daty
wynikającej z terminu dostawy pierwszej transzy zadeklarowanego
w ofercie Wykonawcy.

3.Zamówione karty zostaną dostarczone zgodnie z wzorem graficznym, którego projekt zostanie uzgodniony z Zamawiającym
oraz dostosowany przez Wykonawcę do wymogów organizacji płatniczych na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego. Wizerunek karty stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Wraz z Kartami Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną
Karty w języku polskim lub angielskim opisaną w rozdziale 3.9. SIWZ - oraz Card-carriery do kart PEKA (z aplikacją płatniczą) w liczbie 84 000 sztuk, opisane w rozdziale 3.8. SIWZ.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu klucze dostępu do Karty w bezpieczny i uzgodniony sposób, najpóźniej w terminie pierwszej dostawy kart.
6. Wykonawca zapewni obsługę aplikacji płatniczej bez konieczności
zawarcia odrębnej umowy z użytkownikiem Karty. Zamawiający i użytkownik Karty nie będą z tego tytułu
ponosić dodatkowych kosztów.
7. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarto wRozdziale 3 SIWZ

23/04/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-64/14 - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Druskienickiej w Poznaniu - wyposażenie ścieżki edukacyjnej - II etap

23/04/2014

Symbol: ZTM.KZP.3410-19/14 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

23/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.40.2014.AS - przetarg nieograniczony na:

budowa połączeń teletransmisyjnych MJO

23/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.46.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Poznaniu

24/04/2014

Symbol: ZP.ZSE/271-1/14 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 163 w Poznaniu

24/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.48.2014.MB - przetarg nieograniczony na:

  Organizacja festynu osiedlowego na Osiedlu Morasko-Radojewo przy ul. Morasko w dniu 7 czerwca 2014 r. w godz. 16:00-22:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Wykonania Prac (załącznik do wzoru umowy).

Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamówienie stanowi część zamówienia UMP w zakresie kompleksowej obsługi imprez, festynów, spotkań.

25/04/2014

Symbol: ET.5.212.31.2014 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa artykułów spożywczych dla Oddziałów POSiRw roku 2014.

25/04/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-68/14 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Obrzeże w Poznaniu

25/04/2014

Symbol: ZTM.KZP.3410-24/14 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest druk i sukcesywna dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej w ilości 160.600 sztuk bloczków.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej "OPZ", stanowi Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 6a do SIWZ.

28/04/2014

Symbol: ZZM.ZP/252-72/14 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja Parku Miejskiego Nadolnik - etap II

28/04/2014

Symbol: ZOU-XII.271.43.2014.JA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych

29/04/2014

Symbol: ZP.271.1.14 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie linarium na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno - Licealnych na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

05/05/2014

Symbol: ET.2.212.32.2014 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowych pływalni w Parku Kasprowicza, w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33.

05/05/2014

Zamówienia publiczne