Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZSP8.ZP/251-02/2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Przygotowanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8   na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 w Poznaniu i wydawanie 4 posiłków dziennie dla dzieci z  Przedszkola nr 190 oraz przygotowywanie śniadań i obiadów dwudaniowych z napojem dla dzieci, które zgłoszą się ze Szkoły Podstawowej

23/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.80.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawę mebli biurowych do siedziby Osiedla Fabianowo-Kotowo

23/05/2019

Symbol: CUW-II.4440.31.2019 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja polegająca na ociepleniu budynku żłobka.

23/05/2019

Symbol: ZSiPO.ZP.3.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu.

23/05/2019

Symbol: ZP.240.32.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

22/05/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-13/2019P - przetarg nieograniczony na:

Doposażenie parków i zieleńców w elementy małej architektury na ternie miasta Poznania.

Komplet materiałów przetargowyhch odstepny TUTAJ

22/05/2019

Symbol: ZP.SP28/271-1/2019 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu

22/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.52.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie wielobranżowej koncepcji trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu na południe w kierunku Dębiny

22/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.76.2019.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Adaptacja, zagospodarowanie i udostępnianie zwiedzającym Kaponiery Kolejowej w Poznaniu

20/05/2019

Symbol: ZP.240.30.2019 - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług ratownictwa wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniu

17/05/2019

Symbol: ZP.240.39.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zieleni na terenie Oddziału Golęcin POSiR w Poznaniu

16/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.71.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa monitorów i projektorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych
oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania.

16/05/2019

Symbol: ZP.240.35.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie napraw na Stadionie Miejskim, ul. Bułgarska 17 w Poznaniu

15/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.56.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia

15/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.75.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa ciągnika rolniczego oraz szkolenie w zakresie użytkowania środka trwałego przeznaczonego do kształcenia zawodowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

14/05/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-10/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja Parku przy ul Browarnej w Poznaniu

14/05/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na dworcu autobusowym komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej - os. Jana III Sobieskiego, usytuowanego w Poznaniu, przy ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, wraz z demontażem i utylizacją istniejącego niesprawnego systemu monitoringu.

14/05/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-09/2019P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu - etap I

13/05/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-08/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki - remont kładek

13/05/2019

Symbol: CUW-II.4440.33.2019 - przetarg nieograniczony na:

Postępowanie na dostawa artykułów spożywczych do  Zespołu Żłobków nr 1 w Poznaniu

Zamówienie podzielone zostało na 3 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części.

Część 1

Dostawa mięsa i wędlin zgodnie z  załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Część 2

Dostawa owoców i warzyw świeżych zgodnie z  załącznikiem 2B do SIWZ.

Część 3

Dostawa ogólnych artykułów spożywczych zgodnie z  załącznikiem nr 2C do SIWZ.

10/05/2019