Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.41.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Usługa pielęgnacji zieleni przy budynkach Urzędu Miasta Poznania wraz z nasadzeniem roślin.

22/03/2019

Symbol: WM-O-A-271-4/19 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawa kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" 4 numery: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 (ISSN 0137-3552)

22/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.22.2019.AS - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługa cateringowa

21/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.29.2019.JW - zamówienie na usługi społeczne na:

Organizacja cyklu weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych pt.
"Lato na Madalinie 2019" oraz tymczasowe zagospodarowanie terenu Zajezdni

21/03/2019

Symbol: ZP.240.25.2019 - przetarg nieograniczony na:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy pomieszczeń budynku Chwiałka w zakresie pomieszczeń socjalnych i przechowalni odzieży na potrzeby pływalni letniej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka"

20/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.40.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Doradztwo finansowe w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

20/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.6.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu

20/03/2019

Symbol: ZP.240.22.2019 - przetarg nieograniczony na:

Zakup oleju opałowego lekkiego dla Oddziału Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań.

19/03/2019

Symbol: MAP-1/19 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim

19/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.34.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego OSiR Głuszyna

19/03/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-04/2019P - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja Parku Głuszyna w Poznaniu - III etap

18/03/2019

Symbol: ZP.240.23.2019 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji drogi wewnętrznej i placu przystadionowego w POSiR O/Golęcin ul.Warmińska 1 w Poznaniu.

15/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.33.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UM Poznania oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

15/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.36.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Wyceny nieruchomości dla zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

15/03/2019

Symbol: ZP.240.21.2019 - przetarg nieograniczony na:

Usługi pielęgnacji terenów zielonych.

Część 1:

Usługa pielęgnacji terenów zielonych, polegająca m.in. na: koszeniu trawy, odchwaszczaniu, cięciu krzewów, na terenie Oddziału Malta ul. Wiankowa 3 oraz Camping- Hotelu Malta, ul. Krańcowa 98 w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,1a do SIWZ.

Część 2 :

Oddział Kasprowicza pielęgnacja trawników - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

13/03/2019

Symbol: ZP.240.20.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i dostarczenie medali odlewanych wg projektu POSiR, na potrzeby 12 PKO Poznań Półmaratonu i imprezy towarzyszącej "W drodze do Maratonu"

12/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.202.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

12/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.18.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego.

11/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.7.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Interwencyjne porządkowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania nie zarządzanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta

11/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.26.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wydruk gazetki dla Osiedla Stare Winogrady w 2019 r.

07/03/2019