Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.81.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja systemu Mitel MiVoice Mxone, Mitel MiContact Center.

25/06/2018

Symbol: ZP.212.36.2018 - przetarg nieograniczony na:

Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy "19. PKO POZNAŃ MARATON"

25/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.86.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Audyt rekompensaty

25/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.87.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Budowa infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego

25/06/2018

Symbol: ZSP1.ZP/252-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

25/06/2018

Symbol: ZSP6.ZP/251-03/2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa miasteczka rowerowego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu

25/06/2018

Symbol: ZP.212.37.2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3- etap III

25/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.68.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla budowy wolnostojącej ścianki do boulderingu oraz stanowiska do slackline wraz z realizacją w rejonie ul. Głównej  w Poznaniu

25/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.70.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie terenów przekazanych osiedlom

20/06/2018

Symbol: SP46.ZP/252-01/18 - przetarg nieograniczony na:

Rozbiórka istniejącej dwukondygnacyjnej dobudowy oraz rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej 19 w Poznaniu

20/06/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-19/18P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie wybiegu dla psów na Naramowicach

20/06/2018

Symbol: OSW.ZP.2.2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja  kompleksu sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego przy ul. Bydgoska 4a w Poznaniu

20/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.26.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem funkcji nadzoru dla zadania "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

20/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.80.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wraz z montażem systemu informacji wizualnej dla projektu "Plażojada", z poniższym zakresem prac, zgodnie z dokumentacją projektową:

·     54 drogowskazy , w tym pióra drogowskazów w łącznej ilości: 257 sztuk  zamieszczone w konfiguracji opisanej w Projekcie Oznakowania na 54 słupkach
-    11 pylonów

19/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.82.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

15/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.69.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług pocztowych

15/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.85.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie ogródków przedszkolnych

14/06/2018

Symbol: ZP/2/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno-sportowej - etap I

14/06/2018

Symbol: ZP.212.32.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa mariny (cz. I) na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu

13/06/2018

Symbol: ZP.212.35.2018 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Modernizacja budynku z szatniami oddziału Rataje POSiR", zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106A w Poznaniu, działka nr 10/1, ark. nr 16, obręb 05a

12/06/2018