Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.187.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Analiza możliwości realizacji inwestycji - budowa parkingu podziemnego pod al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Solnej do ul. Lewandowskiej

14/11/2018

Symbol: ZP.271.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

14/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.159.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

14/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.162.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego dla szkoły - szczegóły w załączniku nr 1   -  w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny  i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

12/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.184.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa osprzętu wraz z instalacją w ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu Unicard w budynkach na pl. Kolegiackim 17 i ul. Libelta 16/20.

09/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.190.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa przeprowadzka dokumentacji archiwum Urzędu Miasta Poznania

09/11/2018

Symbol: ZP.212.07.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa ok. 120 000 l gazu płynnego: propan techniczny dla celów grzewczych dla Oddziału Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, Poznań.

08/11/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-44/18P - przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie terenu pod zagospodarowanie zielenią

(działki nr  19/2 i 19/3, ark. 10, obręb 06 Żegrze)

08/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.167.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawę wyposażenia do pracowni fryzjerskiej oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

08/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.146.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, instalacja wyposażenia w ramach realizacji projektu "Uczeń z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych".

Część I: Meble szkolne

Część II: Meble specjalistyczne

07/11/2018

Symbol: ZP.212.72.2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zieleni na terenie stadionu im. E. Szyca w Poznaniu przy ul. Olimpijskiej.

06/11/2018

Symbol: SAT/271/60/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, przy użyciu środków, materiałów oraz sprzętu Wykonawcy. 

06/11/2018

Symbol: SAT/271/56/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok. 160 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego ZOO przy ul. Krańcowej 81 oraz utrzymaniu czystości na terenie alejek o szacunkowje długości ok. 10km.

06/11/2018

Symbol: SP48.231.2.2018 - przetarg nieograniczony na:

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 48 im. Gen. Oswalda Franka przy ul. Sarmackiej 105 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

06/11/2018

Symbol: ZSP9.ZP/251-01/2018 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 położonej przy ulicy Umultowskiej 114 w Poznaniu

06/11/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-41/18P - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania - IX części

06/11/2018

Symbol: SAT/271/51/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób kolejkami kołowymi, składającymi się z lokomotywy napędzanej silnikiem spalinowym oraz wagonów (zamkniętych lub otwartych) każda oraz pojazdem typu Melex, na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, tj. obiektu położonego przy ul. Krańcowej 81 lub poza wskazanym terenem.

06/11/2018

Symbol: ZP.212.71.2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac obejmujących usunięcie drzew, wykonanie nasadzeń i objęcie wykonanych nasadzeń trzyletnią pielęgnacją a także wykonanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni będących w posiadaniu Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

05/11/2018

Symbol: ZOU-XII.271.185.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa dokumentów licencyjnych Software Assurance firmy Microsoft oraz licencji oprogramowania Microsoft

05/11/2018

Symbol: ZP.ZSS/271-1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Remont i termomodernizacja dachu warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu: wymiana świetlika dachowego - część nr 1, termomodernizacja dachu - część nr 2

05/11/2018