Zamówienia po terminie składania ofert

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.153.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu komputerowego dla MOPR w Poznaniu.

17/09/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-23/2019P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania  Parku Szelągowskiego w Poznaniu

13/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.147.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Wymiana okien w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46 / pl. Wolności 14

13/09/2019

Symbol: ZP.240.51.2019 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy toru żużlowego na Stadionie Golęcin przy ul.Warmińskiej 1 w Poznaniu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

12/09/2019

Symbol: ZSiPO.ZP.5.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu.

11/09/2019

Symbol: CTK.BA.2261.06.2019 - przetarg nieograniczony na:

Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

10/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.149.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie 10 kompletów systemów wystawienniczych.

10/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.146.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja ciągu komunikacyjnego i pomieszczenia sekretariatu w budynku PCŚ w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

10/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.148.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

Część I: Wyposażenie salek do edukacji wczesnoszkolnej

Część II: Wyposażenie pracowni logopedycznej

Część III: Wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych

Część IV: Wyposażenie sali terapeutycznej I

Część V: Wyposażenie sali terapeutycznej II

09/09/2019

Symbol: 6/2019/pn - przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA

09/09/2019

Symbol: 5/2019/pn - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja zabytkowych atlasów z XVI-XIX wieku ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich

09/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.114.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM.

06/09/2019

Symbol: ZP.240.50.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i dostarczenie medali odlewanych wg projektu POSiR wraz z tasiemką na potrzeby 20 PKO Poznań Maratonu i imprezy "W drodze do Maratonu".

05/09/2019

Symbol: CUW-II.4440.41.2019 - przetarg nieograniczony na:

roboty budowlane w Ośrodku dla Bezdomnych

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz adaptacji pomieszczeń

Zamówienie podzielono na 2 części:

Część 1 Modernizacje związane z dostosowaniem budynku do standardów Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w tym: Adaptacja i Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kuchnie na I i II piętrze wraz z pierwszym wyposażeniem kuchni, modernizacja 3 łazienek + prysznicy na I i I piętrze. Adaptacja pomieszczeń na poziomie piwnicznym na pokoje do przyjęć interwencyjnych - noclegownia.

Część 2 Dokończenie prac związanych z termomodernizacją - Modernizacja kotłowni z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana C.O

05/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.141.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - III etap - badania

04/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.150.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Wynajem długoterminowy 4 samochodów osobowych z silnikiem benzynowym

02/09/2019

Symbol: ZOU-XII.271.134.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz malej retencji i budowli hydrotechnicznych - rowy, cieki i zbiorniki wodne w grupach od 1 do 6.

Zadanie zostało podzielone na 6 części.

Część 1 - Strumień Junikowski,Ciek Ceglanka

Część 2 - Skórzynka

Część 3 - Wierzbak wraz ze zbiornikami nr 1 i nr 2 i dopływami Wa-10-1 i Wa-10-2, Zbiornik nr 2, Staw - Zbiornik Różanka

Część 4 - Golęcinka ze Zbiornikiem nr 3, Rów Złotnicki, Strumień Strzeszyński

Część 5 - Krzyżanka wraz z Rowem nr 9 i Szklarka ze zbiornikami

Część 6 - Starynka wraz z dopływem i Rów Bystry

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Każda część będzie oceniana oddzielnie.

Zamawiający wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia minimum
6 miesięcy gwarancji.

  Miejsce wykonywania zamówienia: teren miasta Poznania.

Szczegółowy opis zakresu i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają:

1)    Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,

2)    Przedmiary robót i mapy cieków, stanowiące załączniki nr 9 do SIWZ,

3)    STWIOR, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ,

4)    Polityka Jakości Miasta Poznania/ Polityka Systemu Zarządzania Wydziału Ochrony Środowiska, stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.

02/09/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-22/2019P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej" w ramach zadania pn. "Modernizacja zieleni parkowej"

30/08/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.13.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i wdrożenie zintegrowanego systemu zabezpieczania dostępu do sieci teleinformatycznej, monitorowania i logowania dostępu firm trzecich do infrastruktury informatycznej oraz zarządzanie stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

30/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.123.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Organizację w 2019 r. spotkań informacyjno-promocyjnych z uczniami w szkołach ponadpodstawowych na terenie kraju dotyczących oferty akademickiej Poznania

30/08/2019