Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-01-05 GABINET PREZYDENTA Podstawy prawne wydawania zgody na organizowanie spotkań i treningów biegowych na terenie parków. gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami
2017-01-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Indywidualne karty opinii ofert na zadanie z zakresu udzelania nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu w 2017 r. zamówienia publiczne
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Funkcjonowanie tramwaju wodnego w sezonie 2016. gospodarka gruntami
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Niewłaściwy stan czystości rejonie ul. Bułgarskiej, Marcelińskiej, Bukowskiej i Owczej. gospodarka gruntami
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości będących w zasobach Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-01-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Aktywizacja terenów nad Wartą: koszty oraz plan działań; strona internetowa Przystani w Poznaniu. gospodarka gruntami
2016-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwolenia na budowę dot. obr.Morasko i Umultowo. urbanistyka i architektura
2016-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dot. obr. Morasko i Umultowo. urbanistyka i architektura
2016-12-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała reklamowa. urbanistyka i architektura
2016-12-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Główieniec, ark. 27, działki 1/1, 1/2, 7/3, 7/5, 13/3. gospodarka gruntami
2016-12-22 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dokumentacja techniczna dot. budowy słupków przy ul. Za Cytadelą. transport
2016-12-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Na Miasteczku 12. urbanistyka i architektura
2016-12-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzjii lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę dot. terenu trasy tramwajowej na os.Kopernika. urbanistyka i architektura
2016-12-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowanie przetargowe dotyczące zakupu nieruchomości znajdujących się w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 65 i ul. Gancarskiej 7. gospodarka gruntami
2016-12-16 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Budżet partypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi, plany inwestycyjne osiedli. finanse
2016-12-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Parkowanie na ul. Miodowej. gospodarka gruntami
2016-11-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dokumenty dot. projektu pn. "Park Rataje w Poznaniu" projekty unijne
2016-11-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Akty notarialne/decyzje stanowiące podstawę sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i wykaz nieruchomości prezentowanych na targach Cannes. gospodarka gruntami