Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2019-04-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ile mieszkań zostało sprzedanych w latach 2014-2018 z bonifikatą gospodarka gruntami
2019-04-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ile m2 (lub drzew) zieleni zostało wyciętych na terenach należących do MP w l. 1.06.2017-31.03.2019 i ile jest planowanych do wycięcia. gospodarka gruntami
2019-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dostęp do akt sprawy. urbanistyka i architektura
2019-04-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne . urbanistyka i architektura
2019-04-08 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych za lata 2013-2018 finanse
2019-04-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Model Aglomeracji Poznańskiej. transport
2019-04-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-04-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dane liczbowe dot. programu darmoych szczepień przeciwko HPV statystyka; zdrowie
2019-04-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. informacji nt. śmieci z ternenów zielonych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-04-04 WYDZIAŁ KULTURY Dot. organizowanych jarmarków na terenie miasta. kultura
2019-04-04 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o przesłanie Wyjaśnień MZWO w przedmiocie odrzucenia wniosku p. Lulki. jednostki pomocnicze miasta
2019-04-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie informacji dot. działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. przeciwdziałania wykluczeniom pomoc społeczna
2019-04-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie aktualnego wykazu nieruchomości SP z Krajowego Zasobu Nieruchomości gospodarka gruntami
2019-04-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja nt. pozwolenia na budowę i dookumentacji budowlanej dla nieruchomości przy ul. Kasprzaka 4a. gospodarka gruntami
2019-04-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania dot. nieruchomości w rejonie ulic Wojciechowskiego, Włościańskiej i Obornickiej. gospodarka gruntami
2019-04-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przesłanie kopii decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu i potwierdzenie, że stały się ostateczne. gospodarka gruntami
2019-04-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja budowlana budynku. urbanistyka i architektura
2019-04-01 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie protokołów głosowań z wyborów do Rady Osiedla Grunwald w latach 2011 i 2015 oraz informacji o zasięgu okręgów wyborczych z lat 2011 i 2015. jednostki pomocnicze miasta
2019-04-01 WYDZIAŁ INFORMATYKI Dot. systemu elektronicznego obiegu dokumentów informatyka
2019-04-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostepnienie ofert dotyczących konkursu na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa[...]" pomoc społeczna
2019-04-01 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Współpraca z firmą Synegos dot. czujników jakości powietrza. projekty unijne
2019-04-01 GABINET PREZYDENTA Dlaczego PMP nie brał udziału w wyborach do Rad Osiedli. Kto finansował jego kampanię do Rady Miasta finanse
2019-04-01 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. prjektu Centrum. projekty unijne
2019-03-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Polski Teatr Tańca. urbanistyka i architektura
2019-03-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie nagrań sesji RO Chartowo jednostki pomocnicze miasta
2019-03-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Liczba nieruchomości objętych przekształceniem, liczba wydanych zaświadczeń i liczba odmów. gospodarka gruntami
2019-03-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycja celu publicznego. urbanistyka i architektura
2019-03-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obiekty małej architektury. urbanistyka i architektura
2019-03-27 GABINET PREZYDENTA Wniosek dot. edukacji antydyskryminacyjnej finansowanej przez UMP w poznańskich szkołach finanse
2019-03-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kształtowanie się wysokości bazowych stawek czynszu w lokalach użytkowych w latach 2008-2018 w sektorach gminnym i prywatnym w Poznaniu. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-03-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja na temat rozszczeń i postępowań dotyczących nieruchomości przy Pl. Wolności 20. gospodarka gruntami
2019-03-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji i GPR nieruchomosci przy Pl. Wolności rewitalizacja
2019-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ostateczność decyzji. urbanistyka i architektura
2019-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja dotycząca budynku wielorodzinnego -Rynek Śródecki 17a. urbanistyka i architektura
2019-03-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji administracyjnych. urbanistyka i architektura
2019-03-25 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji i GPR nieruchomosci przy ul. Saperskiej rewitalizacja
2019-03-25 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji i GPR nieruchomosci obr. Wilda dz. 61 i 62 rewitalizacja
2019-03-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja na temat postępowań administracyjnych i sądowych nieruchomości przy ulicy Taborowej 8. gospodarka gruntami
2019-03-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja na temat postępowań administracyjnych i sądowoych nieruchomości przy ulicy Dojazd 34. gospodarka gruntami
2019-03-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zapytane o ilość wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. gospodarka gruntami
2019-03-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja na temat postępowań dotyczących nieruchomości przy ulicy Milczańskiej 6. gospodarka gruntami
2019-03-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja na temat toczących sie postępowań dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-03-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wskazanie podstawy prawnej przekazania dokumentów przez MPGM SA do nowego nabywcy kamienicy przy ul. Woźnej 14b. gospodarka gruntami
2019-03-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji z zapytania ofertowego z dnia 01.03.2019 o sygnaturze GN-IV.271.6.2019. gospodarka gruntami
2019-03-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przesłanie kopii decyzji PMP nr 208/2015 z dnia 5.02.15 r. urbanistyka i architektura
2019-03-22 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Poznania na lata 2015-2018" pomoc społeczna
2019-03-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dostęp do drogi publicznej. urbanistyka i architektura
2019-03-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dedcyzji urbanistyczno-architektonicznych dla wskazanego terenu. urbanistyka i architektura
2019-03-21 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. emisji obligacji finanse
2019-03-21 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. stawek podatku od nieruchomości dla konkretnych działek z obrębu Starołęka finanse
2019-03-21 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie dokumentacji RP placówki oświatowej. oświata
2019-03-20 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA dane dotyczące rozwoju działalności gospodarczej i zmian społecznych dokonujących w Poznaniu statystyka
2019-03-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie infomacji dotyczących wniosków o dodatki mieszkaniowe pomoc społeczna
2019-03-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy działki nr 22/10/12 i koszenia trzciny. gospodarka gruntami
2019-03-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. danych nt.podjętych działań na rzecz efektywności energetycznej oraz zużycia energii w mieście gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-03-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania reprywatyzacyjne i program rewitalizacji dot. nieruchomości przy ul. Wielkiej 1, Garbary 68 i 70. gospodarka gruntami; rewitalizacja
2019-03-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja o postępowaniach reprywatyzacyjnych oraz programu rewitalizacji dot. nieruchomości przy ul. Panny Marii 3. gospodarka gruntami
2019-03-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowanie dotyczące nieruchomości w rejonie ulicy Szczepanowskiego. gospodarka gruntami
2019-03-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie decyzji dot. wybudowania murów oraz grilla murowanego na dz. 177/7. gospodarka gruntami
2019-03-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznej. urbanistyka i architektura
2019-03-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2019-03-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Projekt inwestycji. urbanistyka i architektura
2019-03-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Warunki zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-03-18 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. sumy wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Miasto Poznań finanse
2019-03-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Liczba sprzedanych lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Poznania oraz uzyskanego z tego tytułu przychodu (lata 1990-2018). gospodarka gruntami
2019-03-18 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA ilość podwyżek ceny maksymalnej dla taksowki osobowej działalność gospodarcza
2019-03-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Przebudowa wiaduktu w ul. Gołężyckiej. projekty unijne
2019-03-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane źródłowe o kosztach stron internetowych szkół oświata
2019-03-18 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Zapytanie ws. kadencji jednostek pomocniczych miasta jednostki pomocnicze miasta
2019-03-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. ilości sprzedanych lokali w budynkach przy ul. Nowowiejskiego 14 A-C i 23 Lutego 17-23. gospodarka gruntami
2019-03-17 BIURO RADY MIASTA Załączniki do protokołu z Komisji Oświaty i Wychowania z 21 lutego 2019 r. oświata
2019-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obiekty gastronomiczne przed Centrum Handlowym Posnania. urbanistyka i architektura
2019-03-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wysokość wpływów budżetowych za opłaty i roszczenia planistyczne. finanse; gospodarka gruntami
2019-03-15 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Dot. udostępnienia ilości zapisanych osób do rejestru wyborców wybory
2019-03-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane pozwolenia na budowę oraz remont dla budynku wielorodzinnego. urbanistyka i architektura
2019-03-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę . urbanistyka i architektura
2019-03-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dokumentów dot.inwestycji ul.Winiarska . urbanistyka i architektura
2019-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. przesmyku położonego przy nieruchomości ul. Urbanowska 41. gospodarka gruntami
2019-03-13 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. sprawozdań RB-27 i Rb-28 za okres 2014-2018 rok finanse
2019-03-13 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. pozwolen wodno-prawnych ochrona środowiska
2019-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania prowadzone w stosunku do nieruchomości położonych przy ul. Szczepanowskiego i Nad Seganką. gospodarka gruntami
2019-03-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-03-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Planowane zmiany na ul. Jasielskiej. zamówienia publiczne
2019-03-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Prognozowane dane ruchowe dla ul. Dolna Głogowska i ul. Głogowska. projekty unijne
2019-03-11 GABINET PREZYDENTA Kserokopia deklaracji podpisanej przez Prezydenta Miasta program - LGBT rozwój miasta
2019-03-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. ws. nośnika reklamowego na dz. 51/20/30/6 gospodarka gruntami
2019-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-03-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Załącznik do zarządzenia PMP nr 558/2018/P oraz opinia Biura Prawnego do pozwolenia na budowę nr 2452/2018 z 5.11.2018 r. urbanistyka i architektura
2019-03-08 BIURO RADY MIASTA uchwała likwidująca ul. Dobrzyńską urbanistyka i architektura
2019-03-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Serbskiej rewitalizacja
2019-03-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy . urbanistyka i architektura
2019-03-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia ddecyzji pozwolenia na budowę oraz wgląd do projektu. urbanistyka i architektura
2019-03-07 BIURO RADY MIASTA wysokość stawki procentowej bonifikaty gospodarka gruntami
2019-03-07 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba potrzebnych lokali komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-03-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt SOR Rondo Kaponiera. zarządzanie ruchem
2019-03-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania wywłaszczeniowe w rejonie ul. Wagrowskiej. gospodarka gruntami
2019-03-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2019-03-04 GABINET PREZYDENTA Wniosek dotyczący ogłoszonych wyników w otwartym konkursie ofert konsultacje budżetowe; konsultacje i projekty społeczne