Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-02-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Rysunki elewacji oraz plany zagospodarowania terenu. urbanistyka i architektura
2018-02-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczne dla działek ul.Mateckiego. urbanistyka i architektura
2018-02-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Warunki zabudowy -ul.Szklarniowa. urbanistyka i architektura
2018-02-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy-ul.Janowska. urbanistyka i architektura
2018-02-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długosza 21-25/Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2018-02-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Daty zbycia, daty i podstawy wyodrębnienia, przeznaczenie, status prawny różnych nieruchomości z obrębu Naramowice. gospodarka gruntami
2018-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-02-13 GABINET PREZYDENTA Udostępnienie karty oceny merytorycznej projektu. stowarzyszenia i fundacje
2018-02-13 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na ulice ewidencja mieszkańców
2018-02-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pozwolenia na budowę na rzecz Automobilklubu Poznań. urbanistyka i architektura
2018-02-12 BIURO POZNAŃ KONTAKT udzielenie informacji publicznej dot.zobowiązań zaciągniętych przez UMP w latach 2005-2009 (kredyty, pożyczki, inne) odnoszących się do waluty frank szwajcarski finanse
2018-02-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o wszczętym postępowaniu oraz uznaniu za stronę. urbanistyka i architektura
2018-02-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy-787/2017 urbanistyka i architektura
2018-02-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja pozwolenia na budowę ul.Agatowa 8. urbanistyka i architektura
2018-02-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ustanowienie zarządcy dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Chojnickiej. gospodarka gruntami
2018-02-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-02-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla działek przy ul.Św.Wojciech i Podgórze. urbanistyka i architektura
2018-02-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Pismo Wydziału Transportu i Zieleni z dnia 08 grudnia 2015 r. transport
2018-02-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Realizacja umowy na najem nieruchomości przy ul. Ks. E. Nawrota 14. gospodarka gruntami
2018-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dotyczy sprawy UA-IX.1431.4.2018 urbanistyka i architektura
2018-02-07 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty w konkursie. stowarzyszenia i fundacje
2018-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Łukaszewicza/K.Potockiej wydane warunki zabudowy w ostatnich dwóch latach. urbanistyka i architektura
2018-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji ul.Mrzeżyńska 16. urbanistyka i architektura
2018-02-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska, Świerzawska 10a - pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-02-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. inicjatywy lokalnej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-02-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowania zmierzające do wydania decyzji na cele świadczeń rzeczowych. jednostki pomocnicze miasta
2018-02-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane pozwolenie na budowę-ul.Przeworska. urbanistyka i architektura
2018-02-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena mierytoryczna oferty w konkursie dotyczącym seniorów. stowarzyszenia i fundacje
2018-02-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocenta merytoryczna w konkursie dotyczącym seniorów. stowarzyszenia i fundacje
2018-02-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania zwrotowe dotyczące nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej i ul. Franklina Roosevelta. gospodarka gruntami
2018-02-05 WYDZIAŁ OŚWIATY Kopia metryczki subwencji oświatowej na rok 2018 przekazywanej przez MEN. oświata
2018-02-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty konkursowej w sprawie senioralnej. stowarzyszenia i fundacje
2018-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane warunki zabudowy dla działek-Słowiańska /Zagonowa. urbanistyka i architektura
2018-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje poz.na budowę razem z projektami oraz war.zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-02-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urb.-arch. dla działek przy ul.Grodziskiej 30. urbanistyka i architektura
2018-02-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu w 2018 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-02-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę - Biurowiec Giant Office. urbanistyka i architektura
2018-02-01 GABINET PREZYDENTA Nagrania z konsultacji społecznych. konsultacje i projekty społeczne
2018-02-01 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat szacowanej liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018, która była podstawą do reorganizacji sieci szkół. oświata
2018-02-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Okręgi wyborcze w Poznaniu w 2018 r. wybory
2018-02-01 GABINET PREZYDENTA Nagrania z konsultacji społecznych. konsultacje i projekty społeczne
2018-01-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przebudowa ul. Grudzieniec. gospodarka gruntami
2018-01-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dworzec kolejowy-wydane decyzje celu publicznego. urbanistyka i architektura
2018-01-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-ul.Maszewska. urbanistyka i architektura
2018-01-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku-ul.Chodzieska. urbanistyka i architektura
2018-01-31 GABINET PREZYDENTA Ilość podróży biznesowych odbytych przez Prezydenta Miasta Poznania. rozwój miasta; statystyka
2018-01-31 GABINET PREZYDENTA Realizacja ustawy o samorządzie gminnym, liczba konsultacji społecznych, uchwał Rady Miasta oraz kwota budżetu obywatelskiego za lata 2014-2016. konsultacje budżetowe; konsultacje i projekty społeczne; statystyka
2018-01-30 WYDZIAŁ FINANSOWY Ankieta na temat rozwiązań przyjętych w jst w zakresie centralizacji VAT finanse
2018-01-30 WYDZIAŁ KULTURY dotyczy udostepnienia wykazu imprez masowych w mieście w latach 2016-2017 kultura
2018-01-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat rozliczenia dotacji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Saplings za rok 2017. oświata
2018-01-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat planowanych utworzeń nowych miejsc edukacyjnych, publicznych bądź niepublicznych w roku 2019. oświata
2018-01-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska -pozwolenie na budowę dla wyznaczonych działek oraz nr 10a. urbanistyka i architektura
2018-01-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Umowy zawarte przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Poznaniu. transport
2018-01-29 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia w roku 2017 dla poszczególnych typów szkół. oświata
2018-01-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urb.arch. dla stacji paliw Shell ul.Krzywoustego. urbanistyka i architektura
2018-01-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Warunki zabudowy dla działek ul.Skoczowska. urbanistyka i architektura
2018-01-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Warunki zabudowy dla działek ul.Maków Polnych. urbanistyka i architektura
2018-01-26 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Parking przy ulicy Dolna Wilda. transport
2018-01-26 GABINET PREZYDENTA Sposób korzystania z paneli reklamowych na przystankach tramwajowych i autobusowych. projekty unijne; promocja miasta
2018-01-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Lokalizacje wybranych inwestycji planowanych w WPFMP i Budżecie Miasta Poznania na rok 2018. rozwój miasta
2018-01-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wyjaśnienie pojęcia "działka ma dostęp do mediów" urbanistyka i architektura
2018-01-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wgląd do projektu budowlanego. urbanistyka i architektura
2018-01-25 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby wydanych w latach 2012-2017 decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska, w tym liczby decyzji odmownych. Podanie liczby wydanych w latach 2012-2017 decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska zaskarżonych do sądu. postępowanie administracyjne
2018-01-25 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Pismo Wydziału Transportu i Zieleni z dnia 29 stycznia 2016 r. transport
2018-01-24 WYDZIAŁ KULTURY dotyczy kosztów orgnizacji 25 i 26 WOŚP kultura
2018-01-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. pytania ws. liczby wezwań Policjantow ws.znecania sie nad zwierzętami i rybami gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-01-23 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Informacje z projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań ulic Krakowska/Strzelecka. transport
2018-01-23 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dokumentacja budynków przy ul. Mickiewicza 34 i 36 (dane archiwalne). nieruchomości miejskie
2018-01-23 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Polityka senioralna Miasta Poznania pomoc społeczna
2018-01-23 WYDZIAŁ KULTURY przekazanie wyników badań dot. potrzeeb kulturalnych na osiedlach peryferyjnych Poznania kultura
2018-01-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Lista nieruchomości będących własnością Miasta Poznania wraz z danymi kontaktowymi administratorów oraz lista spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. gospodarka gruntami
2018-01-22 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy polityki senioralnej prowadzonej przez UM. pomoc społeczna
2018-01-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska -pozwolenie na budowę dla wyznaczonych działek urbanistyka i architektura
2018-01-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Sposób ochrony ppoż-istniejących obiektów. urbanistyka i architektura
2018-01-21 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w związku z planowaną przebudową ulicy Szamotulskiej. transport
2018-01-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej lokali położonych przy Pl. Wielkopolskim 4 w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-01-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonych przy ul. Krauthofera i ul. Północnej. gospodarka gruntami
2018-01-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o warunkach zabudowy- zagrożenie powodziowe. urbanistyka i architektura
2018-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje dotyczące zasobu mieszkań w dyspozycji Miasta, kolejki oczekujących na przyznanie mieszkania, potrzeb remontowych zasobu lokalowego i prywatyzacji/reprywatyzacji mieszkań. gospodarka gruntami
2018-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.sposobu użytkowania budynku. urbanistyka i architektura
2018-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2018-01-16 BIURO RADY MIASTA ilość zapytań i interpelacji radnych RMP VII kadencji organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-01-16 BIURO RADY MIASTA udostępnienie akt skargowych i "stenogramu" sesji RMP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-01-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wartość nakładów poczynionych przez Universum Spółdzielnia Pracy w związku z zarządzaniem, utrzymaniem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-01-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostępnienia dokumentacji ws. nakładów poczynionych przez spółkę Universum w związku z zarządząniem, utrzymaniem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-01-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-01-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie" gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-01-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Powstańczej. rewitalizacja
2018-01-15 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Obwody wyborcze w domach pomocy społecznej. wybory
2018-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Projekt instalacji gazowej- ul.Skryta 2. urbanistyka i architektura
2018-01-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Koszt modernizaji ulicy Św. Marcin. projekty unijne
2018-01-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Średnie miesięczne wynagrodzenie PMP, Zastępców PMP, Skarbnika i Sekretarza Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-01-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości położonej przy ul. Matejki 40-41/Niegolewskich 18 oraz decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków ws. remontu budynku. gospodarka gruntami
2018-01-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczna wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych do UPM w 2017 r. statystyka
2018-01-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia umowy zawartej pomiedzy Miastem Poznan a firmą SUEZ gospodarka odpadami
2018-01-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Modernizacja lub przebudowa ul. Grudzieniec. gospodarka gruntami