Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-06-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. cmentarzy gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urb.-arch. ul.Limanowskiego 15 urbanistyka i architektura
2017-06-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o realizację zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. urbanistyka i architektura
2017-06-19 GABINET PREZYDENTA Dokumentacja dotycząca projektu Winnice Poznania. konsultacje budżetowe
2017-06-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. analiz ryzyka, analiz finansowo-ekonomicznych i prawnych oraz umowy dot. PPP w ramach projektu SGO gospodarka odpadami
2017-06-19 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie danych dotyczącychprocesu uchwałodawczego dotyczącego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. porządek i bezpieczeństwo
2017-06-16 BIURO SPRAW LOKALOWYCH uchwała umożliwiająca wykup mieszkań komunalnych w budynkach, które stały się własnością miasta po 31 grudnia 2008 r., w tym lokali policyjnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycja Wechty przy ul.Niedziałkowskiego. urbanistyka i architektura
2017-06-14 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Działania podejmowane w Parku Wodziczki gospodarka gruntami
2017-06-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Placówki oświatowe, które uzyskały zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. oświata
2017-06-14 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA imię i nazwisko oraz stopień służbowy pracownika odpowiedzialnego za brak przekazania informacji postępowanie administracyjne
2017-06-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o wynagrodzenie na stanowsku specjalisty w Urzędzie Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2017-06-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie terenu-promień 1 km. urbanistyka i architektura
2017-06-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan sprawy otwarcia przesmyku między ul. Grzybową a Jałowcową w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości Skarbu Państwa. gospodarka gruntami
2017-06-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-06-13 GABINET PREZYDENTA Logotyp poznańskich koziołków. promocja miasta
2017-06-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje o uczniu zawarte w Systemie Informacji Oświatowej. oświata
2017-06-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Metryczka subwencji oświatowej dla miasta Poznania na rok 2017 w zakresie zadań gminy i powiatu. oświata
2017-06-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2017-06-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administracyjne - ul.Szwajcarska. urbanistyka i architektura
2017-06-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Miejsca parkingowe. urbanistyka i architektura
2017-06-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-12 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Informacje o strukturze kapitąłowej Modertrans sp. zo.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-11 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o archiwalny rejestr państwowych nieruchomości nierolniczych. gosp. komunalna i mieszkaniowa; gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2017-06-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Św. Marcin z ul. Ratajczaka. transport
2017-06-10 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Audyt i likwidacja spółek gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych konsultacje i projekty społeczne
2017-06-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie pism dotyczących wnioskodawcy, jakie wpłynęły do UM Poznania oraz Wydziału Oświaty w okresie od 1.01.2015 do 9.06.2017 roku. oświata
2017-06-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zapytania ws. ceny za sprzedaż i prolongate miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym Miłostowo. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja na temat postępowań spadkowych w latach 2010-2016. postępowanie przed sądami
2017-06-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego. transport
2017-06-08 BIURO POZNAŃ KONTAKT 1. Wniosek o dofinansowanie projektu "Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca" wraz ze wszystkimi załącznikami. 2. Studium Wykonalności dla projektu "Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca". projekty unijne
2017-06-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dotyczące nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej i Szwedzkiej. gospodarka gruntami
2017-06-08 WYDZIAŁ OŚWIATY Zestawienia szkół publicznych podległych Miastu Poznań, w których zostaną utworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywajacych zza granicy. oświata
2017-06-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udzielenia informacji nt. bezdomnych zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-06-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja na temat naboru ławników w 2015 r. wybory
2017-06-07 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacja o miejscach dla punktów fotograficznych nieruchomości miejskie
2017-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzjio o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-06-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia tresci umowy bądx umow dzierzawy zawartych przez Miasto Poznań z Universum w roku 1992 dowody osobiste; gospodarka gruntami
2017-06-05 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Model ruchu Aglomeracji Poznańskiej. transport
2017-06-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o informacje na temat znajdujących się w Urzędzie Miasta rejestrów decyzji i archiwalnych akt spraw wywłaszczeniowych. gospodarka gruntami
2017-06-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Przesłanie wyników kontroli. pomoc społeczna
2017-06-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji . urbanistyka i architektura
2017-06-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.zgłoszenia urbanistyka i architektura
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-06-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumentacja zgromadzona w sprawie GN-XIX.6845.898.2014. gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI "Wieczysta dzierżawa" działki położonej w obrębie Ławica oraz nieruchomości położonych w całym Poznaniu (działki powyżej 1000m2). gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Negocjacje z właścicielem działek położonych przy ul. Bukowskiej w Poznaniu oraz udział finansowy właściciela działki w inwestycji zmiany lokalizacji schroniska dla zwierząt znajdującego się na ul. Bukowskiej 266. gospodarka gruntami
2017-05-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zasady korzystania z terenu przy ul. Szarych Szeregów 23a w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy informacji w zakresie punktacji merytoryczej oferty. pomoc społeczna
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Struktura własności nieruchomości położonych w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Porozumienie z dnia 29.03.2017r. zawartego przez Miasto Poznań z Universum Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. udostępnienia treści porozumienia z dnia 29 marca 2017 zawartego przez Miasto Poznań z Universum Spóldz. Pracy z siedzibą w Poznaniu gospodarka gruntami
2017-05-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2017-05-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wydłużenie pasa do lewoskrętu z Naramowic w stronę mostu Lecha w ul. Lechicką. transport
2017-05-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działania Miasta Poznania, które zostaną podjęte wobec Automobilklubu Wielkopolskiego oraz wykonanie monitoringu na terenie Toru Poznań. gospodarka gruntami
2017-05-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zapytania ws. bezdomnych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-05-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Pytanie o osobę odpowiedzialną za nowe inwestycje w urzędzie. oświata
2017-05-26 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH Ilość osób zameld na RDO w 2016r. z podziałem na dzielnice ewidencja mieszkańców
2017-05-25 WYDZIAŁ OŚWIATY Rozliczenie dotacji oświatowych za kwiecień 2017 r przez Delta Edukacja Sp. z o.o. oświata
2017-05-25 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dane demograficzne dot. rejonu os. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ewidencja mieszkańców
2017-05-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Poinformowanie o toczącym sie postępowaniu . urbanistyka i architektura
2017-05-24 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Adresy emailowe miejskich jednostek organizacyjnych. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-05-24 URZĄD STANU CYWILNEGO Wskazanie podtsawy prawnej wytworzenia oraz funkcjonowania w obrocie prawnych druku wniosku "o wydanie odpisu aktu" oraz druku "pełnomocnictwo". postępowanie administracyjne
2017-05-24 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. danych z bilansu gminy, przychodów i rozchodów oraz zobowiązań finanse
2017-05-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Wykaz przedszkoli niepublicznych, które otrzymały dofinansowanie miejskie. oświata
2017-05-23 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH sposób ropatrywania wniosków o PESEL dla obcokrajowców ewidencja mieszkańców
2017-05-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania -Kontrakt 1 gospodarka odpadami
2017-05-22 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. licencji natransport działalność gospodarcza
2017-05-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy-Smochy Pumptrack. urbanistyka i architektura
2017-05-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie deczyzji urbanistyczno-architektonicznych ul.Półwiejska 4 urbanistyka i architektura
2017-05-19 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacje dot. pisma w sprawie zmnian organizacji ruchu przy ul. Słowackiego. komunikacja
2017-05-19 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy sytacji związanych z wystąpieniem zwierząt wolnożyjących na terenie zurbanizowanym porządek i bezpieczeństwo
2017-05-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Zapytanie o opłatę za żywienie w P-lu, dokonaną przez jednego z rodziców. oświata
2017-05-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Sposób zarządzania infrastrukturą autobusową. transport
2017-05-18 GABINET PREZYDENTA Identyfikacja wizualna miasta Poznania. promocja miasta
2017-05-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Infrastruktura tramwajowa. transport
2017-05-18 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Organizacja zajęć dla Seniorów - Klub Senira 82. pomoc społeczna
2017-05-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje finansowe dot. stawek dotacji w latach poprzednich. oświata
2017-05-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Model ruchu dla aglomeracji poznańskiej. transport
2017-05-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania w sprawie nieruchomości położonych przy ul. Jasnej i Bukowskiej. gospodarka gruntami
2017-05-17 GABINET PREZYDENTA Dokumenty dotyczące projektu "Winnice Poznania". konsultacje budżetowe
2017-05-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. projekty unijne
2017-05-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomości obszarem rewitalizacji. rewitalizacja
2017-05-17 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zakup i dostawa sprzętów gospodarstwa domowego. pomoc społeczna
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczno-architektoniczne. urbanistyka i architektura