Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2019-11-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne w stoskunku do dz. nr 1,2,3,6,7,12,13,14,8,9,10,5/1 przy ul Janikowskiej. gospodarka gruntami
2019-11-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. sprawy UA-VII.6740.47.2019 urbanistyka i architektura
2019-11-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - czy w stosunku do działki nr 131/6, obr. Umultowo, ark. 09 zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i czy zostało wydane pozwolenie na budowę urbanistyka i architektura
2019-11-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. umow zawartych z UK na groby murowane na cmentarzach komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-11-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. umów zawartych przez Uslugi Komunalne na nowy dom pogrzebowy gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-11-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ilość użytkowników wieczystych, wydanych zaświadczeń, bonifikaty, meldunki, obcokrajowcy. ewidencja mieszkańców; gospodarka gruntami; oświata; sprawy meldunkowe
2019-11-06 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA dotyczy Raportu ostanie Miasta statystyka
2019-11-05 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie protokołów z sesji RO Stare Miasto nieopublikowanych dotychczas w BIP jednostki pomocnicze miasta
2019-11-05 WYDZIAŁ KULTURY dot. planów wobec Biblioteki Raczyńskich kultura
2019-11-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Prosba o udostępnienie informacji dot. Przedszkola Publicznego Mała Biedronka. oświata
2019-11-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania dotyczące roszczeń odnośnie nieruchomości oznaczonych jako: dz. 40/2, 41, 39/1, 34/2, 39/3, ark. 28, obręb Golęcin. gospodarka gruntami
2019-11-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie listy placówek oferujących zajecia oraz przygotowanie do zawodu dla osób z orzeczeniem umysłowej niepełnosprawności w stopniu lekkim. oświata
2019-10-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI potwierdzenie lub zaprzeczenie, że toczą lub toczyły się postępowania o zwrot, w zakresie zezwoleń na zajęcie nier. lub decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nier. dz. 59 ark. 41 obr. Junikowo gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2019-10-31 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. przedsiebiorstw transportowych działalność gospodarcza; transport
2019-10-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej dot.udzielania wszelkich inf o toczących się postępowaniach ul. Miła urbanistyka i architektura
2019-10-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej dot. dokumentacji związanej z wydaniem pozwolenia na budowę - ul. Znanieckiego 12 urbanistyka i architektura
2019-10-30 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie informacji o frekwencji w wyborach osiedlowych 2019 jednostki pomocnicze miasta
2019-10-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 10. gospodarka gruntami
2019-10-29 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. sklepu monopolowego os. Sobieskiego działalność gospodarcza
2019-10-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie wszystkich dokumentów dot.nieruchomości - Kościelna/Mylna urbanistyka i architektura
2019-10-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - prośba o przesłanie decyzji o warunkach zabudowy - Wituchowskiej 40 urbanistyka i architektura
2019-10-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania reprywatyzacyjne w stosunku do działek nr 3/8 i 36/2 przy ul. Matyi. gospodarka gruntami
2019-10-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie odp.na pismo w spr.wejścia na nieruchomość sąsiednią UA-V.670.77.2019 urbanistyka i architektura
2019-10-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publiczne - etap postępowań na ul. Nałkowskiej i Miłej urbanistyka i architektura
2019-10-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. postępowań roszczeniowych dot. nieruchomości w Plewiskach. gospodarka gruntami
2019-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pozwolenia na budowę obr. Junikowo urbanistyka i architektura
2019-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - ul. Ziębicka dz. 59 urbanistyka i architektura
2019-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wydane warunki zabudowy i cel publiczny obr. Junikowo urbanistyka i architektura
2019-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - ul. Ziębicka dz. 59 (pozwolenia na budowę) urbanistyka i architektura
2019-10-25 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie informacji nt. rekrutacji w Przedszkolu nr 148. oświata
2019-10-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ul. Kobylepole dz. 2/31, 2/32 - postępowania reprywatyzacyjne gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2019-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy przez SKO, lata 2018-2018 z obszaru Umultowo urbanistyka i architektura
2019-10-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Prace przy ul. Św. Marcin 31. projekty unijne
2019-10-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienei informacji publicznej -podanie działek ewidencyjnych dla obszaru objętego proejktem mpzp Rejon ulicy Mieleszyńskiej urbanistyka i architektura
2019-10-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- kopia decyzji pozwolenia na budowę - ul. Górna Wilda 97 urbanistyka i architektura
2019-10-23 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA nieruchomość polożona przy ul. Dziadoszańskiej działalność gospodarcza
2019-10-23 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. budowy Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Zołnierzy Wyklętych w Poznaniu zamówienia publiczne
2019-10-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie informacji dot. akcji Tęczowy Piatek oświata
2019-10-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. o nieruchomościach, które w l. 2009-2019 zbyto z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. gospodarka gruntami
2019-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY dzielenie informacji publicnzej - wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy nieruchomości objęte są kolejowym terenem zamkniętym lub czy kolejowy teren zamknięty znajduje się w bliskości obszaru nieruchomości urbanistyka i architektura
2019-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - inf. czy dla nieruchomości zostały wydane jakiekolwiek decyzje dz. 3/10 obręb Żegrze urbanistyka i architektura
2019-10-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wn o inf. czy dz. 23/70 ark. 32 obr. Żegrze została zbyta przez SP bądź jedn. samorządu ter. gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji dla nieruchomości ul. Nowowiejskiego 6 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji dla nieruchomości ul. Różana 5 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji dla nieruchomości ul. Staszica 7 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji ul. Marcelińska 4 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji ul. Nowowiejskiego 4 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji ul. Ostrówek 7 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji ul. Czechosłowacka 30B urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji ul. 28 Czerwca 1956 r nr 172 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie wszelkich decyzji dot.realizowanych przedsięwzięć i inwestycji ul. Orzeszkowej 5 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji zw. z nieruchomością ul. Karwowskiego 5 i 5a urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji zw. z nieruchomością ul. Jackowskiego 35 urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej o toczących się postępowaniach i decyzjach wydanych przez WUiA dot.obszaru objętego mpzp Morasko-Radojewo-Umultowo urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - czy decyzja nr 668/2011 o warunkach zabudowy UA.I.U05/73313-1483/10 jest decyzją ostateczną w administracyjnym toku instalacji, jeśli tak - w jakiej dacie decyzja stała ostateczna i wreszcie czy decyzja ta jest obowiązu urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- decyzje administracyjne dot. lokalizacji i realizacji Programu Centrum- przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego urbanistyka i architektura
2019-10-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zbycie działki nr 38/44 i 38/14, arkusz 22, obręb Piątkowo. gospodarka gruntami
2019-10-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wniosek o udzielenie informacji w sprawie toczących się postępowań administracyjnych dz. 3/8 obr. Wilda oraz ul. Matyi 1 dz. 36/2 gospodarka gruntami
2019-10-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wszelkich aktów administracyjnych zezwalających na lokalizację i realizację inwestycji drogowej, dec. o war. zabudowy, pozwoleń na budowę i zgłoszeń urbanistyka i architektura
2019-10-18 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. pochodzenia gleb na wskazanych dzialkach gospodarka gruntami
2019-10-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI postępowanie reprywatyzacyzjne/restytucyjne dz. 7/1, 7/4, 10/1, 10/3, 7/3, 10/4 ark. 09 obr. 52 gospodarka gruntami
2019-10-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy nr 894/2017 i dec. o przen. warunków zabudowy urbanistyka i architektura
2019-10-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej, czy dla nieruchomości zostały wydane jakiekolwiek decyzje o warunkach zabudowy lub inne dokumenty urbanistyka i architektura
2019-10-17 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. lokali gastronomicznych z koncesją na alkohol działalność gospodarcza
2019-10-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie informacji dot. udziału poszczególnych placówek w akcji Tęczowy Piątek. oświata
2019-10-16 WYDZIAŁ KULTURY dot. zadania: wystawianie wart konnych przez WMN kultura
2019-10-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania zwrotowe dot. dz. nr 3/10, ark. 12, obręb Żegrze. gospodarka gruntami
2019-10-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dostęp do drogi publicznej dz. nr 3/10, arkusz 12, obręb Żegrze. jednostki pomocnicze miasta
2019-10-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - czy dla działki wydano jakiekolwiek decyzje, czy toczą się postępowania o wydanie decyzji, czy toczą się jakiekolwiek postępowania egzekucyjne urbanistyka i architektura
2019-10-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej-pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego urbanistyka i architektura
2019-10-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - inf. w zakresie staturu rozpoznania sprawy o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego UA-I-U02.6730.138.2018 urbanistyka i architektura
2019-10-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie informacji na temat budynków znajdujących się na nieruchomości ul. Grodziska 35a urbanistyka i architektura
2019-10-11 WYDZIAŁ FINANSOWY czy Miasto Poznań przeprowadziło w 2019 roku emisję obligacji komunalnych finanse
2019-10-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI lokal ul. Litewska 22 Meridian's sp. z o.o. nieruchomości miejskie
2019-10-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI kopie protokołów z zebrań właścicieli mieszkań ul. Wspólna 55-57 gospodarka gruntami
2019-10-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. postępowań zwrotowych dot. nieruchomości przy ul. Hetmańskiej. gospodarka gruntami
2019-10-09 WYDZIAŁ SPORTU Budowa Basenu na Osiedlu Zwycięstwa sport
2019-10-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - wydanie kopii wszystkich złożonych wniosków oraz wydanych decyzji w zakresie warunków zabudowy urbanistyka i architektura
2019-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Jakie nieruchomości leżące w granicach obecnego osiedla Jeżyce zostały sprzedane przez miasto w okresie od 1997 r. do dnia dzisiejszego. 2. Jaki miasto uzyskało przychód ze sprzedaży działek wymienionych w pkt. 1. gospodarka gruntami
2019-10-08 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Protokoły z zebrań wspólnoty mieszkaniowej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy Fundacji Familijny Poznań, Frajda sp. z o.o., Infrastruktura Oświaty DGF sp. zo.o. Edukacja dla Przyszłości, REMKAN sp. z o.o., Sanikan sp. z o.o., Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2019-10-07 WYDZIAŁ SPORTU wysokość budżetu sport
2019-10-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Projekty i działania z zakresu edukacji antydysktyminacyjnej (w tym seksualnej). oświata
2019-10-07 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. Spółek Wodnych na terenia Poznania działalność gospodarcza
2019-10-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. opłat za śmieci gospodarka odpadami
2019-10-04 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. aktualnej wartości obligacji wyemitowanych przez Miasto Poznań finanse
2019-10-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące nieruchomości miejskiej przy ulicy Skibowej w Poznaniu. gospodarka gruntami; oświata; urbanistyka i architektura
2019-10-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI nabycie działki ul. Podolańska i dostępność infrastruktury drogowej. gospodarka gruntami
2019-10-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kontrola WINB dotycząca cieku Bogdanka. gospodarka gruntami
2019-10-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o przesłanie informacji dot. środków przekazanych Zespołowi Szkół Zakonu Pijarów. oświata
2019-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. dochodów Miasta Poznania za l. 2015 -2018 za miejsca parkingowe na działkach nr 499/15 i 499/6, ark. 08, obr. Piątkowo. gospodarka gruntami
2019-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - prośba o udostępnienie informacji w zakresie wydanych warunków zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla indtalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych urbanistyka i architektura
2019-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji Stara Cegielnia i odniesienie się do sprawy czy organ poczuwa się do wypłaty roszczeń urbanistyka i architektura
2019-10-01 WYDZIAŁ INFORMATYKI podanie nazwy producenta i modeli sprzętu wybranych w postępowaniu na dostawę 3 serwerów i rozbudowę 3 istniejących informatyka
2019-10-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. dotacji, które otrzymała Fundacja Pomocna Mama finanse; pomoc społeczna
2019-09-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia dot. tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Anny Jantar. gospodarka gruntami
2019-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej dot.dec.nr 777/2015, 151/2017,181/2018 o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu UA-V-A02.6740.1785.2017 urbanistyka i architektura
2019-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-09-30 WYDZIAŁ INFORMATYKI System finansowo - księgowy finanse; informatyka