Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2019-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznej. urbanistyka i architektura
2019-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-02-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-02-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy . urbanistyka i architektura
2019-02-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku nt. wolno-bytujacych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-02-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. nagrania i protokołu z Sesji Rady Miasta gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2019-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy,pozwoleń na budowę . urbanistyka i architektura
2019-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Szczegółowy wykaz decyzji o warunkach zabudowy latach 01.01.2009 r.-01.01.2019 r. urbanistyka i architektura
2019-02-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-02-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta Poznania w trybie przepisu art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. gospodarka gruntami
2019-02-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wniosek o przystąpienie do sporządzenia planu dla dz. nr 1/3, ark. 22, obr. Głowieniec. gospodarka gruntami
2019-02-07 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA prośba o informacje dotyczące zaangażowania Prezydenta Miasta w prace Związku Miast Polskich rozwój miasta
2019-02-07 WYDZIAŁ KULTURY dot. konkursu dotacyjnegp kultura
2019-02-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zadania " opieka nad bezdomnymi zwierzetami i ich wyłapywanie gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-02-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projktu GTR. projekty unijne
2019-02-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie informacji dot. szkoły policealnej (Medicus) oświata
2019-02-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanisryczno-architektoniczne dla danych nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja o warunkach zabudowy dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie mdokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. współpraca z mediami
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie mdokimentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej niewruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępniewnie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie kopii dokumentów urb.-arch.dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie kopii dokumentów urbanistyczno-architektonicznych dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-04 GABINET PREZYDENTA Prośba o podanie kosztów kampani wyborczej finanse
2019-02-04 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Wysokość budżetu na informatykę w latach 2016-2019 finanse; informatyka; sprawy kadrowe
2019-02-04 WYDZIAŁ FINANSOWY Kto płaci podatek od nieruchomości za Kolektor Bogdanka? finanse
2019-02-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kto jest właścicielem Kolektora Bogdanka na cieku Bogdanka? gospodarka gruntami
2019-02-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostepnienie informacji dot. KSW w Poznaniu. oświata
2019-02-04 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. dzialalnosci Miasta w sprawach mlodzieżowych działalność gospodarcza
2019-02-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje dot. danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-02-01 WYDZIAŁ KULTURY dot. inf. nt. uzyskania dotacji na realziacje zadań statutowych Stowarzyszenia kultura
2019-01-31 WYDZIAŁ OŚWIATY Liczba dzieci w przedszkolach w latach 2008-2017 oświata
2019-01-31 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. projektu "Rowerem do szkoły". transport
2019-01-31 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA informacja o działalnosci miasta w sprawach młodzieżowych rozwój miasta
2019-01-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Plan zagospodarowania terenu - miejsca postojowe dla danej inwestycji. urbanistyka i architektura
2019-01-30 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. stawek podatku od nieruchomości finanse
2019-01-30 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2019-01-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste - dz. nr 51/2, 51/1, 52, ark. 06, obr. 61. gospodarka gruntami
2019-01-29 WYDZIAŁ KULTURY dot. finału WOŚP kultura
2019-01-29 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Lokalizacje inwestycji realizowanych przez Miasto. projekty unijne
2019-01-29 GABINET PREZYDENTA Ankieta "jednostki Samorządu Terytorialnego w mediach społecznościowych w 2018 r." komunikacja
2019-01-29 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumentacja dotyczące postępowania ZOU-II.271.118.2017.MK zamówienia publiczne
2019-01-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. gospodarka gruntami
2019-01-28 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja dot. kształcenia w zawodzie technik admonistracji. oświata
2019-01-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-01-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obiekty małej architektury-uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2019-01-25 GABINET PREZYDENTA Pytanie o ochronę Prezydenta Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2019-01-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. deczji administracyjnych w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt w 2016, 2017 i 2018 r. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-01-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-01-24 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez M. Poznań finanse
2019-01-24 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU oferty złożone w postępowaniu na wybór doradcy w zakresie usług doradztrwa ekonomiczno-finansowego, prawnego i trechnicznego dla projektu relizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Systemm Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrrk ochrona środowiska; zamówienia publiczne
2019-01-23 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumenty z postępowania ZOU-XII.271.191.2018.HS zamówienia publiczne
2019-01-23 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie akt sprawy dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Łysogórskiej w Poznaniu. gospodarka gruntami; jednostki pomocnicze miasta
2019-01-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pozwolenie na budowę ul.Długa 3. urbanistyka i architektura
2019-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. w sprawie Parku Kasprowicza. gospodarka gruntami; jednostki pomocnicze miasta; ochrona środowiska
2019-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dokumenty, na podstawie których Miasto Poznań stało się właścicielem dz. 5/6, 6, 7, ark. 08, obr. Kobylepole oraz dz. 20/5. gospodarka gruntami
2019-01-21 WYDZIAŁ KULTURY dot. środków finansowych przeznaczonych na zorganizowanie pokazów pirotechnicznych na noc sylwestrową 2019/2020 kultura
2019-01-21 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. rowówwzdłuż ulic: Piwnej, Dymka, Zajeczej działalność gospodarcza
2019-01-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia kopii z dokumentacji budowy , odbioru ul. Arkadego Fiedlera. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja związana z wydaniem decyzji urbanistyczno-architektonicznych na dany teren. urbanistyka i architektura
2019-01-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Studium uwarunkowań i kerunków zagospodarowania przestrzennego ulicy Łysogórskiej. urbanistyka i architektura
2019-01-18 WYDZIAŁ KULTURY dot. rozmów nt. organizacji w Poznaniu Festiwalu Camerimage w 2019 kultura
2019-01-18 WYDZIAŁ KULTURY dotyczy organizacji imprez :WOŚP i sylwestra kultura
2019-01-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2019-01-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia wniosku. urbanistyka i architektura
2019-01-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dot. dzierżawy pawilonu i guntu ul. Głogowska 59. gospodarka gruntami
2019-01-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska 7 - decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. urbanistyka i architektura
2019-01-16 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumentacja na opracowanie koncepcji i POrogramu Funkcjonalno-Użytkowego dla odtworzenia stanu istniejącego wraz z wykonaniem niezbędnej modernizacj tzw. przestrzeni wspólnych dla Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. zamówienia publiczne
2019-01-15 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie opinii prawnej. oświata
2019-01-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Świerzawskiej 7. rewitalizacja
2019-01-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotczy: udostępnienia informacji, czy w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Plac Wolności 6 (działki: 8/1 i 8/4) toczą się jakiekolwiek postępowania administracyjne. gospodarka gruntami
2019-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dane dot. wydanych decyzji urbanistyczno architektonicznych w 2018 r. urbanistyka i architektura
2019-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska 7- pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2019-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska 7 - warunki zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-01-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.planu miejscowego - ul.Świerzawska 7. urbanistyka i architektura
2019-01-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy: ilości oraz stanu toczących się obecnie lub w przeszłości postępowań dot.: 1) z obrębu 52 Winiary, arkusz 10, działka 22/3, 9/6, 2) z obrębu 52 Winiary, arkusz 10, działka 22/5, 3) z obrębu 52 Winiary, arkusz 10, działka 22/6. gospodarka gruntami
2019-01-14 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dane dotyczące konkursów ofert w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. pomoc społeczna
2019-01-12 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Zapytania o działania podjęte w związku z pismem złożonym przez wnoszącego, z 24 sierpnia 2018 r., które dotyczy budowy progu zwalniającego na ul. Ptaszkowskiej w Poznaniu. jednostki pomocnicze miasta; urbanistyka i architektura
2019-01-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA COR dla ul. Św. Marcin. zarządzanie ruchem