Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-12-13 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU udostępnienie informacji publicznej dotyczącej danych z zakresu obsługi transportowej Urzędu Miasta Poznania, transport
2017-12-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji-budowa ulic. urbanistyka i architektura
2017-12-12 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Korespondencja ze stowarzyszeniami fortecznymi. stowarzyszenia i fundacje
2017-12-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wyciągi z operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby sprzedaży nieruchomości. gospodarka gruntami
2017-12-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zakres i terminy realizacji prac związanych z udrożenieniem strumienia Górczynka. gospodarka gruntami
2017-12-08 WYDZIAŁ OŚWIATY zapytanie o nabór oraz liczebność przedszkoli w latach 2012-2016. oświata
2017-12-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Warunki zabudowy - ul.Błażeja. urbanistyka i architektura
2017-12-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska-pozwolenie na budowe dla działek. urbanistyka i architektura
2017-12-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obiekty małej architektury. urbanistyka i architektura
2017-12-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Ankieta dot. partnerstwa w projektach. projekty unijne
2017-12-06 GABINET PREZYDENTA Wybór oferenta do realizacji zamówienia. zamówienia publiczne
2017-12-06 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Czarna Rola. rewitalizacja
2017-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia opinii z ZDM. urbanistyka i architektura
2017-12-05 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Zatrudnienie w UMP i stan zadłużenia gminy finanse
2017-12-05 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat przedszkoli w rejonie Komandoria - Pomet - Zawady - Warszawskie. oświata
2017-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działania podjęte w sprawie przesmyku między ul. Grzybową a ul. Jałowcową. gospodarka gruntami
2017-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestie związane z opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego ponoszonej przez Poznańską Spółdzielnie Mieszkaniową "Winogrady". gospodarka gruntami
2017-12-04 GABINET PREZYDENTA Dane dotyczące przebiegu głosowania w PBO 2017. konsultacje budżetowe; konsultacje i projekty społeczne
2017-12-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Umowa nr KPRM-XII.062.4.18.2016 wraz z załącznikami i aneksami. projekty unijne
2017-12-04 GABINET PREZYDENTA Kopia umowy nr Prd-VI.0541.8.24.2017. finanse
2017-12-04 GABINET PREZYDENTA Działalnośc Poznańskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. stowarzyszenia i fundacje
2017-12-02 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Przychody miasta Poznania w roku 2016 finanse
2017-12-02 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Inwestycje drogowej na ul. Deszczowej. gospodarka gruntami
2017-12-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy- pawilon handlowy. urbanistyka i architektura
2017-12-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2017-12-01 WYDZIAŁ FINANSOWY z jakimi podmiotami BSL i WGK podpisywał w 2017 roku umowy? finanse; gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-12-01 WYDZIAŁ OŚWIATY Placówki które otrzymały subwencje na wyposażenie gabinetów lekarskich w 2017 roku. oświata
2017-12-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestie związane z wycinką drzew na terenie nieruchomości przy ul. Dobrogojskiego 9a. gospodarka gruntami
2017-12-01 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Informacja publiczna dotyczy posiadania bądź planowania zakupu kotłów na biomasę w nieruchomościach UMP oraz innych podległych nieruchomości miejskie
2017-11-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podstawy prawne przyjęcia kryterium przeznaczania do sprzedaży nieruchomości, w przypadku których wartość nakładów na gruncie przekracza 25% wartości gruntu. gospodarka gruntami
2017-11-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje na temat oddziałów przedszkolnych na terenie miasta Poznania. oświata
2017-11-29 GABINET PREZYDENTA Spotkania Prezydenta Miasta Poznania z prezydentami polskich miast - daty i tematy spotkań. komunikacja; organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-11-29 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Planowana budowa 10 000 mieszkań komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-29 GABINET PREZYDENTA Spotkania Prezydenta Miasta Poznania z Prezesem Rady Ministrów - daty i tematy spotkań. organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-11-29 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Działalność spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-29 GABINET PREZYDENTA Realizacja reklamy "zmieniamy Poznań". gosp. komunalna i mieszkaniowa; promocja miasta
2017-11-29 WYDZIAŁ OŚWIATY Prognoza liczby dzieci i młodzieży w poszczególnych typach palcówek w latach 2018 i 2019. oświata
2017-11-28 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Dane pracowników (nazwisko, stanowisko), które w latach 2015,2016,2017 prowadziły sprawy zainteresowanego o udzielenie pomocy mieszkaniowej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-28 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Komunalizacja MTP sp. z o.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz nieruchomości sprzedanych lub w innej formie przeniesienia własności udostępnionych przez Miasto Poznań od 07.12.2014 r. do 28.11.2017 r., które zostały przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. gospodarka gruntami
2017-11-28 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zgłoszenie zbioru danych osobowych do GIODO - in vitro. zdrowie
2017-11-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno architektoniczne dla działek. urbanistyka i architektura
2017-11-27 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej dla budynku położnego przy ul. Błażeja. gospodarka gruntami
2017-11-27 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zakres obowiązków pracowników w komórce prawnej UMP. sprawy kadrowe
2017-11-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji pięciu nieruchomości w Poznaniu. rewitalizacja
2017-11-24 GABINET PREZYDENTA Rozliczenie delegacji Prezydenta Miasta Poznania. finanse
2017-11-24 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Budowa mieszkań komunalnych dowody osobiste; gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-23 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Liczba osób niepełnosprawnych w weiku produkcyjnym. pomoc społeczna
2017-11-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nr księgi wieczystej, zdarzenie prawne powodujące nabycie nieruchomości przez Miasto Poznań lub Skarb Państwa oraz opis procedury wywiązywania się zo obowiązku nałożonego przez art. 23 ust. 1c ustawy o gospodarce nieruchomościami. gospodarka gruntami
2017-11-23 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dokumentacja dot. termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2. projekty unijne
2017-11-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy . urbanistyka i architektura
2017-11-22 GABINET PREZYDENTA Realizacja zmian na starym dworcu kolejowym. rewitalizacja; urbanistyka i architektura
2017-11-22 GABINET PREZYDENTA Rozliczenie wyjazdu zastępcy prezydenta Miasta Poznania T. Lewandowskiego. finanse; gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-22 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU umowy na usługi sprzątania wewnętrznego zamówienia publiczne
2017-11-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Nagrody dla pracowników UMP w 2016 r. sprawy kadrowe
2017-11-22 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Hawelańskiej. rewitalizacja
2017-11-22 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wynagrodzenie pracowników na stanowiskach urzędniczych w UMP. postępowanie administracyjne
2017-11-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. miejsc w przedszkolach oraz liczby dzieci w przedszkolach w latach 2011-2017. oświata
2017-11-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy dotyczące szkolenia pracowników UMP zawarte w październiku 2017 r. finanse
2017-11-21 GABINET PREZYDENTA Rozliczenie wyjazdu Prezydenta Miasta Poznania. finanse; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-11-21 GABINET PREZYDENTA Wskazanie mogił, na których złożono kwiaty podczas 11 listopada br. organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-11-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferty w konkursie 3/2017. pomoc społeczna
2017-11-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja o pozwoleniu na budowę - ul.Świerzawska. urbanistyka i architektura
2017-11-20 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Ilości oraz koszt utrzymania samochodów służbowych w latach 2015, 2016 komunikacja; transport
2017-11-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan właścicielski oraz plany wobec nieruchomości położonej przy ul. Hulewiczów. gospodarka gruntami
2017-11-20 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Dochody, przychody i zadłużenie miasta Poznania w latach 2014-2017 finanse
2017-11-20 GABINET PREZYDENTA Zapisy w umowie nr Prd-VI.0541.19.1.2016. finanse
2017-11-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. uporządkowania terenu dawnych ogrodków działkowych . gospodarka odpadami
2017-11-20 GABINET PREZYDENTA Realizacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2017. konsultacje budżetowe
2017-11-20 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. liczby mieszkańców śródmieścia Poznania wg. płci i wieku ewidencja mieszkańców
2017-11-20 GABINET PREZYDENTA Realizacja zadań przez pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-11-17 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wykaz placówek i środków finansowych na premię i nagrody dla pracowników w IV kwartale 2016 r. sprawy kadrowe
2017-11-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws panelu dyskusyjnego -cd. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowanie administracyjne ul.Lodowa 13 ( architektoniczno-budowlane). urbanistyka i architektura
2017-11-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji-ul.Hodowlana. urbanistyka i architektura
2017-11-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Horacego. rewitalizacja
2017-11-16 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Sposoby, metody pomiaru i ocena efektywności wykorzystania dochodów budżetu miasta Poznania finanse
2017-11-16 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji Rady Osiedla Świerczewo z 15.11.2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2017-11-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie działki przy ul. Naramowickiej m.in. obszarem rewitalizacji. ochrona środowiska; rewitalizacja; urbanistyka i architektura
2017-11-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obszar rejonu Ostrowa Tumskiego- wnioski. urbanistyka i architektura
2017-11-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Obszar rejonu Ostrowa Tumskiego-dec.urb.-arch.-budynki wielorodzinne. urbanistyka i architektura
2017-11-15 GABINET PREZYDENTA Koszt i cel delegacji Prezydenta Miasta. finanse; komunikacja
2017-11-15 GABINET PREZYDENTA Koszty, środek lokomocji i cel delegacji zastępcy Prezydenta. finanse; komunikacja
2017-11-15 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Ograniczenie sprzedaży lokali z zasobu komunalnego Miasta Poznania gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-15 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA wykaz płazów, gadów,ptaków i ssaków zarejestrowanych w UMP od 2012-2017 działalność gospodarcza
2017-11-14 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie nagrań z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. pomoc społeczna
2017-11-14 BIURO RADY MIASTA wn o udostępnienie nagrania z posiedzenia komisji rewizyjnej RMP z 14.11.2017 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Swierzawska - postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2017-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul.Smardzewska 5/7 - teren inwestycji celu publicznego- wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. urbanistyka i architektura
2017-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o war.zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-11-13 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Informacje dotyczące dofinansowania dla mieszkańców wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne systemy ogrzewania ochrona środowiska
2017-11-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI dot. poszerzenia ulicy Rzepińskiej w Poznaniu transport
2017-11-13 BIURO RADY MIASTA udostępnienie uchwały regulującej najem lokali komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-11-13 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości przy ul. Smardzewskiej nieruchomości miejskie
2017-11-13 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dokumentacja sprawy o sygnaturze Or-I.V.152.1.1032.2016. transport
2017-11-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wniosków o wydaniedecyzji o warunki zabudowy i pozwolenia na budowę budynki wielorodzinne okolice Ostrowa Tumskiego. urbanistyka i architektura
2017-11-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy-budynki wielorodzinne okolice Ostrowa Tumskiego. urbanistyka i architektura
2017-11-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę- budynki wielorodzinne rejon Ostrowa Tumskiego. urbanistyka i architektura
2017-11-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura