Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-04-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostepnienie oferty dla żłobka Montesorri filia Jeżyce pomoc społeczna
2018-04-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zapytanie dotczące Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznej Usług Medycznych. zdrowie
2018-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-04-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń - dofinansowanie Pozn transport
2018-04-18 GABINET PREZYDENTA Realizacja kampanii społecznej współpraca z mediami
2018-04-18 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA pytania dotyczące Strategii statystyka
2018-04-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przejście do Parku Wodiczki. urbanistyka i architektura
2018-04-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie postępowania przetargowego (sygn. akt GN-XXII.6840.1.8.2012) dotyczącego zakupu nieruchomości ul. św. Marcin 65/Garncarska 7. gospodarka gruntami
2018-04-16 GABINET PREZYDENTA Realizacja umowy PRD-VI.0541.11.8.2018 współpraca z mediami
2018-04-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. umowy o ppp ITPOK gospodarka odpadami
2018-04-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-04-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura
2018-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy - ul.Dobrepole. urbanistyka i architektura
2018-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-04-12 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Kancelarie prawne obsługujące Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w trakcie, gdy Prezesem Spółki był pan Jarosław Pucek gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-04-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI "Kaczkomaty" w Parku Sołackim. ochrona środowiska
2018-04-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej udostępnienia kserokopii prawomocnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r., znak: SN-III.7515.1.51.2015.7 oraz kserokopii dokumentów związanych z postępowaniem zwrotowym, którego skutkie gospodarka gruntami
2018-04-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wskazanie, czy ulica abp. A. Baraniaka w Poznaniu nosiła nazwę ulicy W. Majakowskiego. gospodarka gruntami
2018-04-12 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat podłogi sportowej w bodowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. oświata
2018-04-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie wykazu dzierżaw terenów (lub w innej formie prawnej), znajdujących się w obszarze Miasta, przedsiębiorcom rozrywki (cyrkom oraz wesołym miasteczkom/lunaparkom) z określeniem miejsc, terminu pobytu oraz nazwy najemcy z okresu maj 2017 r. do c gospodarka gruntami
2018-04-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-04-11 WYDZIAŁ FINANSOWY Czy Miasto Poznań zawarło w latach 2017-2018 jakąkolwiek umowę w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz Miasta finanse
2018-04-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. budowy Bramy Poznania ICHOT. projekty unijne
2018-04-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Modernizacja ul. Klimontowskiej w Poznaniu. transport
2018-04-09 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Natężenie i struktura kierunkowa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Dolna Wilda w Poznaniu. transport
2018-04-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat kwot wypłąconych dotacji w styczniu, lutym i marcu 2018 roku. oświata
2018-04-09 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. informacji nt. przepisów dot. stowarzyszenia zwykłego stowarzyszenia i fundacje
2018-04-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Koszty sporządzenia apelacji do Sądu Rejonowego, reprezentowania w Sądzie Okręgowym, sporządzenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Przekazanie korespondencji Wnioskodawcy do wiadomości Dyrektora ZSPS. oświata
2018-04-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH prośba o udostępnienie kart oceny merytorycznej najwyzej ocenionych pomoc społeczna
2018-04-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Lwowskiej w Poznaniu. transport
2018-04-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie operatu szacunkowego sporządzonego na potrzeby zorganizowania ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż stanowiącej własność Miasta Pozania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej - Hezjoda obręb Golecin arkusz 14 działka nr 1 gospodarka gruntami
2018-04-06 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH liczba urodzeń w 2015-2017 r. z podziałem na płeć, liczba żłobków i miejsc w żłobkach na terenie Poznania, liczba osób, które nie dostały się do żłobka ewidencja mieszkańców; pomoc społeczna
2018-04-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja pozwolenia na budowę - ul.Dzięgielowa 11 a. urbanistyka i architektura
2018-04-05 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH prośba o udostępnienie kart oceny merytorycznej projektów "mamy gzuba" i "czekamy na gzuba" pomoc społeczna
2018-04-05 GABINET PREZYDENTA założenia projektu "Inwestycje w Poznaniu" rozwój miasta; współpraca z mediami
2018-04-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przesłanie dokumentów dot. nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu finanse; gospodarka gruntami
2018-04-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-04-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-04-04 BIURO RADY MIASTA protokół kontroli KR RMP-Miejski Oficer Rowerowy organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; transport
2018-04-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa, reklamy. urbanistyka i architektura
2018-04-03 GABINET PREZYDENTA Publikacje w Gazecie Wyborczej i Głosie Wielkopolskim od stycznia 2016. promocja miasta
2018-04-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy została wydana decyzja o przeznaczeniu nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w trybie art. 210 par. 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej bądź toczy się postępowanie w sprawie wydania takiej decyzji w odniesieniu do ni powszechny obowiązek obrony
2018-03-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Treśc wniosku o pozwolenie na budowę ul.Jaskiniowa. urbanistyka i architektura
2018-03-29 GABINET PREZYDENTA Realizacja konsultacji społecznych mpzp. konsultacje i projekty społeczne; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-03-29 WYDZIAŁ KULTURY dot. wydatków na zadanie "Drogi Integracji" pomiędzy 1 stycznia 2017 a 31 marca 2018 kultura
2018-03-29 GABINET PREZYDENTA Umowa Prd-VI.0541.11.8.2018. finanse
2018-03-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Studium Transportowe dla Obszarów Ogrody, Wola, Kiekrz, Strzeszyn, Krzyżowniki-Smochowice oraz dla gmina ościennych. transport
2018-03-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - decyzja o pozwoleniu na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ilość punktów przyznanych w konkursie nr 43. pomoc społeczna
2018-03-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia calej dokumentacji zgromadzonej w sprawie dot. umowy pomiędzy Miastem Poznań a spółką Ancona gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii. urbanistyka i architektura
2018-03-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Nieruchomość przy ul.Brneńska - decyzje urb.arch. urbanistyka i architektura
2018-03-26 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA liczba ludności wybranych dzielnic Poznania statystyka
2018-03-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego, obręb Piątkowo, dz. nr 172/21, 162/9 gospodarka gruntami
2018-03-26 WYDZIAŁ KULTURY dot. imprez od VII-IX.2018 kultura
2018-03-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zawarte umowy sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom w okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia złożenia wniosku. gospodarka gruntami
2018-03-26 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o przesłanie uchwały RO Chartowo wraz z wnioskiem o ustanowienie znaku zakazu przy ul. Franowo 12 komunikacja
2018-03-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę, kopie projektu architektonicznego. urbanistyka i architektura
2018-03-23 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt czasowej oraz stałej organizacji ruchu dla ulicy Hetmańskiej na odcinku ul. 28 Czerwca 1956 - wiadukt kolejowy. transport
2018-03-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kompetencje Prezydenta Miasta w gospodarowaniu nieruchomościami, ktorych włascicielem jest miasto. Do jakiej kwoty Prezydent nie musi pytać Rady Miasta o zgodę na obrót nieruchomością? gospodarka gruntami
2018-03-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-21 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie protokołów sesji Rady Osiedla Stare Miasto z 2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2018-03-21 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Realizacja programu rządowego Mieszkanie Plus i inwestycji przy ul. Mateckiego w Poznaniu gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-21 WYDZIAŁ KULTURY przek. informacji odnośnie problematyki uzyskania dotacji na realizacje zadań i celów statutowych kultura
2018-03-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administarcyjne -ul.Winiarska 30A. urbanistyka i architektura
2018-03-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji - kamienica ul.Wrocławska 13. urbanistyka i architektura
2018-03-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dane dot. tramwajów oraz infrastruktury tramwajowej. transport
2018-03-19 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o przekazanie skanów dokumentacji dot. sprawy ulicy Podmokłej gospodarka gruntami
2018-03-19 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. umowy na obsługę bankową, planowanych inwestycji w 2018 r. i emisji obligacji finanse
2018-03-19 BIURO RADY MIASTA sytuacja mpzp "Rejon ul. Baraniaka i Chartowo - cz. B" w Poznaniu organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; urbanistyka i architektura
2018-03-19 GABINET PREZYDENTA Kserokopia umowy z firmą "Propaganda". finanse; promocja miasta
2018-03-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Szamotulskiej. transport
2018-03-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek usługowy- al.Solidarności 38. urbanistyka i architektura
2018-03-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Udogodnienia dla kierowców samochodów elektrycznych. transport
2018-03-16 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba ugód pozasądowych, w których wierzyciel zrzekł się odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-03-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI udostępnienie informacji nt. przesmyku pomiędzy ul. Grzybową a ul. Jałowcową gospodarka gruntami
2018-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.sprawy UA-U-U05.903.2016 urbanistyka i architektura
2018-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych . urbanistyka i architektura
2018-03-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1 km - prospekt informacyjny. urbanistyka i architektura
2018-03-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Realizacja zadasń na Osiedlu Świerczewo pomoc społeczna
2018-03-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zakres projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem" projekty unijne
2018-03-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek handlowo-usługowy. urbanistyka i architektura
2018-03-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne-ul.Brneńska. urbanistyka i architektura
2018-03-13 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2018-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości położonych przy ul. Brneńskiej w Poznaniu finanse; gospodarka gruntami
2018-03-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostepnienie informacji publicznej dotyczącej nieruchomości przy ul. Brneńskiej w Poznaniu, dz. nr 5/6, 5/8, 5/9, 94/1, obręb 5 Rataje gospodarka gruntami
2018-03-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Brneńskiej w Poznaniu. transport
2018-03-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska - pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2018-03-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie kopii porozumienia z dnia 8 kwietnia 2015 r. pomiedzy Miastem Poznań a WKWP i KMP. Wniosek przekazany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (bez wersji papierowej-oryginału wniosku) po terminie na udzielenie odpowiedzi. gospodarka gruntami
2018-03-12 GABINET PREZYDENTA Dane statystyczne za lata 2015-2017 dot. liczby: interpelacji, podjętych uchwał, otrzymanych petycji, wniosków o  dostęp do informacji publicznej, przeprowadzonych konsultacji społecznych. konsultacje budżetowe; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta; statystyka
2018-03-12 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. sprzedaży napojów alkoholowych działalność gospodarcza
2018-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-03-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-03-08 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy systemu monitoringu wizyjnego porządek i bezpieczeństwo
2018-03-08 GABINET PREZYDENTA Realizacja konsultacji społecznych wielowariantowej koncepcji zmian na Os. Św. Łazarz. konsultacje i projekty społeczne
2018-03-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Konsyltacje społeczne dot. wielowariantowej koncepcji zmian na Osiedlu Św. Łazarz oraz wyłączenie świateł w porze dziennej na ul. Głogowskiej. transport
2018-03-08 GABINET PREZYDENTA Realizacja uchwały krajobrazowej. urbanistyka i architektura
2018-03-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wiaty przystankowe WARTA 1 oraz WARTA 2. transport