Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja urbanistyczno-architektoniczna dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja urbanistyczno-architektoniczna dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji administracyjnych dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja - pozwolenie na budowę . urbanistyka i architektura
2018-10-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. miejsc dla bezdomnych zwierząt( schronisko, przytuliska, azyle, fundacje) gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wydanych decyzji administracyjnych. urbanistyka i architektura
2018-10-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-04 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA status badania jakości zycia w Poznaniu rozwój miasta
2018-10-04 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. Liczby osób dopisanych do rejestru wyborców w 2014 i 2018r. oraz liczby odrzuconych wniosków o dopisanie do rejestru wyborców w 2014 i 2018r. wybory
2018-10-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dotyczy żłobków i klubów seniora pomoc społeczna
2018-10-03 WYDZIAŁ OŚWIATY Zakup usług/produktów/kształtowanie zasad zdrowego żywienia w szkołach oświata
2018-10-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przesłanie kopii decyzji pozwoleń na budowę. urbanistyka i architektura
2018-10-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup gruntów na os. Bolesława Śmiałego gospodarka gruntami
2018-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nabycie gruntów Miasta na os. Boleslawa Śmiałego gospodarka gruntami
2018-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kiedy i za jaką kwotę Miasto Poznań zbyło dz. nr 53/17/147/24 i 53/17/147/25. gospodarka gruntami
2018-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy dz. 8/9 i 8/15, ark. 24, obr. 21 objęte są dzierżawą, najmem lub innym prawem obligacyjnym? gospodarka gruntami
2018-10-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Współpraca i zawarte umowy ze Stowarzyszeniem Grupa Stonewall i Stowarzyszeniem Kobiet "Konsola". finanse
2018-10-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. o sprzedaży nieruchomości dz. 53/28, ark. 21, obr. Górczyn. gospodarka gruntami
2018-10-01 GABINET PREZYDENTA Czynności jakie Pełnomocniczka ds. przeciwdziałania wykluczeniom podjęła w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom bezdomnych zwierząt organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-09-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Toczące się postępowanie dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-09-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje pozwoleń na budowę dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-09-27 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zatrudnienie radców prawnych w Urzędzie Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-09-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ip. nt. schroniska dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ip. nt. karmy dla bezdomnych zwierzat gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. sprawozdania z realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-27 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o wskazanie wysokości kwot udzielonych dotacji dla Policealnych Szkół Zawodowych oraz Policealnych Szkół Medycznych w latach 2016-2018 oświata
2018-09-26 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Realizacja zadań powiatu określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. pomoc społeczna
2018-09-26 GABINET PREZYDENTA Jakie wydarzenia są organizowane w Poznaniu w związku z 100-leciem praw wyborczych kobiet? organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2018-09-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja publiczna dotycząca budynku przy ul. Granicznej 1 i działalności MPGM S.A. gospodarka gruntami
2018-09-25 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie danych związanych z listą nauczycieli (imię oraz nazwisko) dla szkół średnich na terenie Poznania. oświata
2018-09-25 BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Dane istotne dla firm, które zamierzają zainwestować w gminie działalność gospodarcza
2018-09-25 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wjazd na ul. Krzyżowej 4. transport
2018-09-24 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Szamotulskiej. transport
2018-09-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. przesłania ofert Żłobka Królewskiego z roku 2014-2016 pomoc społeczna
2018-09-24 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. inf. nt. Stowarzyszenia Sportowy Klub Górski Trekteam stowarzyszenia i fundacje
2018-09-21 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. sprawy kadrowe
2018-09-21 GABINET PREZYDENTA Inf. dot. delegacji zagranicznych PMP za lata 2015-2018 organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-09-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wycena nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania w latach 2017-2018 (w tym podanie rzeczoznawców). gospodarka gruntami
2018-09-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. stanowiska odpadowego położonego na terenie Przedszkola nr 127 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-19 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Przeprowadzone konkursy na realizację projektu "Poznańskie legendy" - szlak kulturowy. konsultacje i projekty społeczne
2018-09-19 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA w sprawie raportu z monitoringu Strategi Rozowju Miasta Poznania do rok 2030. Czy takowy istnieje i czy mogłabym go otrzymać? rozwój miasta
2018-09-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. realizacji Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Wilczak. rewitalizacja
2018-09-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Specustawa mieszkaniowa. urbanistyka i architektura
2018-09-18 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski dz. ew. 22/3 9/6, obr. Winiary, ark. 10 postępowanie administracyjne
2018-09-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dot. umowy dzierżawy ze spółką C.M. Motomarket sp. z o.o. finanse; gospodarka gruntami
2018-09-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja dotycząca roszczeń reprywatyzacyjnych gospodarka gruntami
2018-09-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Nieprawidłowe zakazy przy chlebaku ul. Składowa - Matyi. transport
2018-09-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla danego terenu w latach 2000-2018. urbanistyka i architektura
2018-09-17 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stała organizacja ruchu na ul. Babimojskiej. transport
2018-09-17 WYDZIAŁ OŚWIATY Wnisek o udostepnienie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Łozowej 43, Łozowej 77 w Poznaniu oświata
2018-09-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przeprowadzona kontrola dróg wewnętrznych w Poznaniu. transport
2018-09-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budowa sieci telekomunikacyjnej. urbanistyka i architektura
2018-09-14 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Prośba o informacje dot. dostępności protokołu z posiedzenia Zarządu Osiedla Nowe Winogrady Północ z 07.06.2018 r. i harmonogramu sesji jednostki pomocnicze miasta
2018-09-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Znak B9 na wyjeździe z Radojewa w kierunku Biedruska. transport
2018-09-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Bariery na ul. Bałtyckiej. transport
2018-09-13 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Inwestycje współfinansowane z UE zakończone w latach 2014-2015 dot. budowy lub remontu budynków. projekty unijne
2018-09-13 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. podziału tablic rej. zmniejszonych tyczasowych woj. wielkopolskiego transport
2018-09-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania zwrotowe na osiedlach Orła Białego i Powstań Narodowych. gospodarka gruntami
2018-09-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Organizacja i koszty Marszu Równości w Poznaniu. zgromadzenia i imprezy masowe
2018-09-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienie ip.nt. bezdomnych zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. umowy PPP na "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zatwierdzone stałe organizacje ruchu na os. Jagiellońskim, os. Piastowskim, os. Rzeczypospolitej, os. Bohaterów II Wojny Światowej, os. Armii Krajowej. transport
2018-09-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy oddania nieruchomości przy ul. Obornickiej 278 do używania. gospodarka gruntami
2018-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dokumentacja archiwalna. urbanistyka i architektura
2018-09-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia karty oceny merytorycznej żłobka Elmo pomoc społeczna
2018-09-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia oferty Żłobka Królewskiego pomoc społeczna
2018-09-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia karty oceny merytorycznej żłobka Bajkowa Kraina oraz ofert i kart oceny innych żłobków pomoc społeczna
2018-09-10 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oferty Fundacji Honeste Vivere na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu w 2018 r. finanse
2018-09-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie archiwalnej dokumentacji. urbanistyka i architektura
2018-09-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie dokumentacji. urbanistyka i architektura
2018-09-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia ofert oraz kart oceny merytorycznej żłobków pomoc społeczna
2018-09-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. informacji o możliwości głosowania w Poznaniu bez posiadanego pobytu stałego i czasowego w m.Poznań ewidencja mieszkańców
2018-09-10 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski nieruchomości dz. nr 1/24, 4/12, 7/2, ark 16 obr. Poznań - Rataje postępowanie administracyjne
2018-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wydatki na audyt bezpieczeństwa strony internetowej poznan.pl. finanse
2018-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie archiwalnej dokumentacji. urbanistyka i architektura
2018-09-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Rataje. rewitalizacja
2018-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy sprzedaży mieszkań w kamienicy przy ul. Małeckiego 31/32 gospodarka gruntami
2018-09-07 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA dot. wycinki drzew pod budowę centrum sportów wrotkarskich i krytego basenu w Parku Kasprowicza oraz udziału w postępowaniu organizacji ochrona środowiska; postępowanie administracyjne
2018-09-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Skan projektu plan zag.działki. urbanistyka i architektura
2018-09-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budowa i rozbudowa ul.Folwarcznej- kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-09-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje wykorzystujące odnawialne żródła energii. urbanistyka i architektura
2018-09-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Kwota subwencji oświatowej z tytułu kształcenia specjalnego uczennicy A.O. oświata
2018-09-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie dokumentacji dotyczacej postępowania przetargowego pn. "Szkołą Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej" oświata
2018-09-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykonanie Zarządzenia PMP nr 511/2018/P. gospodarka gruntami
2018-09-04 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. parkingów kubaturowych w Poznaniu. transport
2018-09-04 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Umowy z prywanymi inwestorami. transport
2018-09-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia oceny merytorycznej w II edycji konkursu pomoc społeczna
2018-09-03 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba nowowybudowanych budynków, wysokość wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, liczba niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-09-03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Elektromobilność w Gminie Miejskiej Poznań. transport
2018-08-31 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. udzielenia info pub. dotacja celowa działalność gospodarcza
2018-08-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia 5 najwyżej ocenionych ofert w konkursie na wspieranie realizacji zadań w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2018 i 2019 r. - Żłobki niepubliczne II Edycja i pomoc społeczna
2018-08-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia oferty merytorycznej w konkursie "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2018 pomoc społeczna
2018-08-31 WYDZIAŁ OŚWIATY Edukacja antydyskryminacyjna w szkołach. oświata
2018-08-30 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Statystyka wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania od 16 czerwca 2016 do 31 lipca 2018 r. statystyka
2018-08-30 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Oznakowanie drogowe na ul. Radojewo. transport