Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2018-12-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-12-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. ilości ściekow dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-12-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2018-12-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. informacji o ilosci odpadow o kodzie 200301 dostarczonych przez Remondis Sanitech Poznań Sp.zo.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-12-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-12-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji . urbanistyka i architektura
2018-11-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-11-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-11-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Projekt architektoniczny nowy most Lecha. urbanistyka i architektura
2018-11-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane pozwolenia na budowę dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-11-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-11-27 WYDZIAŁ KULTURY dot. wydawania płyt winylowych kultura
2018-11-27 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Nieudzielenie odpowiedzi przez PIM gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dane kontaktowe do osoby zajmującej się Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii pomoc społeczna
2018-11-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2018-11-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-11-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. usunięcia uchybień czystosciowo-porządkowych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomosci przy ul. Naramowickiej dz. 80/6 obszarem rewitalizacji rewitalizacja
2018-11-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-11-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-11-23 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomości przy ul. Naramowickiej obszarem rewitalizacji, obszarem Natura 2000 i strefą ograniczonego użytkowania. rewitalizacja
2018-11-23 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Brak udzielenia odpowiedzi przez MTP dowody osobiste; gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-22 WYDZIAŁ FINANSOWY Wydatki/przychody Miasta w walutach obcych w 2017 roku finanse
2018-11-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Liczba uczniów klas I szkół licealnych w roku szkolnym 2018-2019, planowana liczba miejsc dla uczniów klas I szkół licealnych w roku szkolnym 2019/2020 oświata
2018-11-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-11-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. toalet publicznych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. ankiety nt. PPP gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-20 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie informacji dot. liczby uczniów szkół średnich z podziałem na placówki. oświata
2018-11-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o toczących sie lub wydanych decyzjach urabanistyczno-architektonicznych dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-11-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wypełnienie ankiety dot. partnerstwa publiczno-prywatnego. gospodarka gruntami
2018-11-19 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA wyróżnienia, certyfikaty, nagrody, odznaczenia otyzymane przez miasto Poznań od Unii Europejskiej rozwój miasta
2018-11-19 WYDZIAŁ INFORMATYKI Dotyczy oprogramowania "eZamówienia", "Mdok", "BIP" oraz "Szafir" informatyka
2018-11-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie listy nauczycieli szkół średnich z podziałem na placówki w celu opublikowania na łamach portalu i przeprowadzenia oceny nauczycieli przez użytkowników odwiedzających serwis. oświata
2018-11-17 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA dot. danych o stężeniu pyłu PM2,5 dostępnych w aplikacji "Atmosfera dla Poznania" ochrona środowiska
2018-11-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwoleń na budowę dla danego terenu w latach 1988-1991. urbanistyka i architektura
2018-11-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2018-11-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Mała architektura. urbanistyka i architektura
2018-11-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf.publ. w zakresie użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności z mocy prawa. gospodarka gruntami
2018-11-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. podwyzki energii elektrycznej w samorządach gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zuzytej energii. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-14 WYDZIAŁ SPORTU ilość imprez na Stadionie miejskim sport
2018-11-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostępnienia informacji nt zezwolenia firmy AC serwis Sp.zo.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-14 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o wykaz placówek, na których znajdują się nadajniki tefelonii komorkowej lub inne. oświata
2018-11-14 WYDZIAŁ KULTURY dot. organizacji koncertu Bajm kultura
2018-11-14 WYDZIAŁ SPORTU koszty biegu niepodległości sport
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje mieszkaniowe na podstawie ustawy z dn.05.07.2018 r. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wartostrada. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-arch. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-11-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. przedszkoli na obszarze Naramowic i Grunwaldu. oświata
2018-11-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia o zwrot, postępowania reprywatyzacyjne w stosunku do nieruchomości ul. Strzelecka 1, 9 i Plac Wiosny Ludów 2. gospodarka gruntami
2018-11-13 GABINET PREZYDENTA Poznański Budżet Obywatelski i konsultacje - organizacja konsultacje i projekty społeczne
2018-11-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. informacji o ilosci odpadow o kodzie 200301(poza umową z GOAP) dostarczona do ITPOK przez firmę Remondis gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-12 WYDZIAŁ INFORMATYKI W sprawie parametrów technicznych zakupionych laptopów. informatyka
2018-11-12 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA sposób informowania o przekroczeniu normy dobowej dla pyłu PM10 oraz o zakazie spalania paliw stałych; zgłoszenia potrzeby interwencji oraz działania interwencyjne Straży Miejskiej ochrona środowiska; porządek i bezpieczeństwo
2018-11-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja dotycząca wydanych warunków zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-11-08 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wniosek o udostępnienie ofert wraz z oceną merytoryczną i formalną, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu pn. "Działałność na rzecz osób niepełnosprawnych " pomoc społeczna
2018-11-06 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dochody Prezydenta Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2018-11-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-arch.dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-11-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Aktualizacja dokumentów dotyczących przedszkoli w Gminie Poznań. oświata
2018-11-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podstawa korzystania z gruntu przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Szamotulska 78-82, dz. 46/6, 44/11, ark.18, obręb Jeżyce. gospodarka gruntami
2018-11-06 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. opodatkowania nieruchomości przy ul Grunwaldzkiej 22 finanse
2018-11-05 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. koncesji typu A działalność gospodarcza
2018-11-05 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Liczba wniosków o pomoc mieszkaniową w latach 2012-2018 oraz liczba mieszkań komunalnych przydzielonych mieszkańcom w latach 2012-2018 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-11-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Decyzja o niezaproszeniu do Poznania Prezydenta RP na uroczystości 11 listopada 2018 r. promocja miasta
2018-11-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Oświadczenia majątkowe dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. sprawy kadrowe
2018-11-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. ogólnodostępnych toalet gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-31 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. wykazu licencji na transport działalność gospodarcza
2018-10-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dofinansowywanie projektu "TransAkcja" przez UMP oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami pomoc społeczna
2018-10-31 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Akt normatywny wstrzymujący na terenie miasta Poznania sprzedaż mieszkań dla najemców z bonifikatą gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy przesmyku przy ul. Grzybowej i zabudowy w połowie ul. Grzybowej. gospodarka gruntami
2018-10-31 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie informacji dot. ilości szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz liczby uczniów w wieku 12-15 lat, w roku szkolnym 2018/2019 oświata
2018-10-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. informacji o prowadzeniu dzialanosci spolecznej p. Zgrabczyńskiej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wniosek o udostępnienie protokołu z kontroli Żłobka Królewskiego II pomoc społeczna
2018-10-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot.ilości kotów wolno żyjących gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. wolno-bytujacych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. hodowli kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. zapytania ws. dwóch lwiątek gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danych nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Mała architektura. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy dla danych terenów z opiniami ZDM. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne - Stary Browar. urbanistyka i architektura
2018-10-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH pytanie o przyczyny zamknięcia Żłobka Królewskiego II pomoc społeczna
2018-10-25 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. liczby licencji na transport działalność gospodarcza
2018-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje w promieniu 1km. urbanistyka i architektura
2018-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wydanych decyzji dla nieruchomości w latach 2000 -2018 . urbanistyka i architektura
2018-10-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Specustawa mieszkaniowa. urbanistyka i architektura
2018-10-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dochody uzyskane przez Miasto z tytułu umów zawartych ze spółką UWI Inwestycje S.A. gospodarka gruntami
2018-10-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie karty oceny merytorycznej oferty złożonej przez fundację Petra Senior na realizację zadania publicznego w związku z konkursem 76/2018 pomoc społeczna
2018-10-23 WYDZIAŁ KULTURY dot. sprawozdań z realizacji dotacji- festiwal malta kultura
2018-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wykaz postępowań dla denych nmieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-10-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. dotycząca opłat za użytkowanie wieczyste działek przez indywidualne podmioty. gospodarka gruntami
2018-10-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja publiczna dot. nabycia nieruchomości przy ul. Pałuckiej. gospodarka gruntami