Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-06-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. nieruchomości znajdujacej się w ewidencji gruntów i budynków jako las. gospodarka gruntami
2018-06-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Długosza 21-25/Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2018-06-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urb.-arch. urbanistyka i architektura
2018-06-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dane statystyczne. urbanistyka i architektura
2018-06-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wykaz decyzji urbanistycznych- ul.Mateckiego. urbanistyka i architektura
2018-06-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2018-06-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wgląd do akt. urbanistyka i architektura
2018-06-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Naramowickiej 169/c/11. rewitalizacja
2018-06-13 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA prośba o udostepnienie diagnozy rozwój miasta
2018-06-13 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Zestawienie interwencji podjętych przez Pełnomocnika Prezydenta ds. interwencji lokatorskich gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-06-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. ewentualnego uczestnictwa/partycypacji Miasta w ramach ppp w inwestycji budowy mieszkań w ul. Gajowa- Zwierzyniecka-Kraszewskiego-Sienkiewicza. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-06-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-06-12 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentacji w sprawie bonifikaty gruntu przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Poznaniu gospodarka gruntami; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-06-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie kopii aktu notarialnego. gospodarka gruntami
2018-06-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wybudowanie osiedla mieszkaniowego z lokalami komercyjnymi w kwartale ulic Gajowa-Zwierzyniecka-Kraszewskiego-Sienkiewicza w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-06-12 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie protokołów z posiedzenia KOiW RMP z dn. 07.06.2018 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-06-11 BIURO KONTROLI Wniosek o udostępnienie raportów z kontroli w Przedszkolu nr 36 w Poznaniu, które odbyły się od dnia 1.09.2017 r. oświata; protokoły pokontrolne
2018-06-11 BIURO KONTROLI Wniosek o udostępnienie protokołu z posiedzenia Komisji Oswiaty i Wychowania RMP oświata
2018-06-11 WYDZIAŁ FINANSOWY czy Miasto zapłaciło konsorcjum Remondis z W-wy i Mo-Bruk z Korzennej należność za realizajcę III etapu umowy na usunięcie odpadów finanse
2018-06-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. budowy Wartostrady. projekty unijne
2018-06-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Udostępnienie metryczki podziału subewncji oświatowej na rok 2018 w zakresie wszystkich typów szkół, z uwzględnieniem danych dot. formy kształcenia. oświata
2018-06-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowania administracyjne-ul.Dąbrowskiego 53/55. urbanistyka i architektura
2018-06-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nakłady Universum Spółdzielni Pracy na przedmiotach dzierżawy. Udostępnienie dokumentacji kto nakłady poczynił. gospodarka gruntami
2018-06-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI dot. imprezy plenerowej na terenie Ogrodu Botanicznego. gospodarka gruntami
2018-06-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W oparciu o jakie zdarzenie prawne Miasto Poznań stało się właścicielem działki nr 64, ark. 23, obr. 20 Golęcin. gospodarka gruntami
2018-06-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI spis nieruchomości lub ograniczonych praw rzeczowych należących do Miasta Poznania lokali mieszkalnych. Majątek Miasta Poznania wniesiony do ZKZL, jakie zadania zostały powierzone ZKZL. gospodarka gruntami
2018-06-06 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udosptępnienie inf. publicznej - sprawy sądowe dot. użytkowania wieczystego gospodarka gruntami
2018-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pomnik Wdzięczności. urbanistyka i architektura
2018-06-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2018-06-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. w zakresie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki na os. Chrobrego 2, obręb 53, arkusz 12, działka 587/84. gospodarka gruntami
2018-06-04 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kontrola oznakowania dróg w Poznaniu. komunikacja
2018-06-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Konserwacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza 32. nieruchomości miejskie
2018-06-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kontrakt dot. rozbiórki i budowy nowego Wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-06-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. ankiety w sprawie patrycypacji publicznej konsultacje i projekty społeczne; pomoc społeczna
2018-06-01 BIURO POZNAŃ KONTAKT Zapytanie o realizację w mieście zadania polegającego na świadczeniu usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych pomoc społeczna; zdrowie
2018-05-30 GABINET PREZYDENTA herb Miasta Poznania organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-05-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. umów dzierżawy lub najmu nieruchomości prz ul. Słowiańskiej 78 zawartych z innymi podmiotami niż KS POSNANIA. nieruchomości miejskie
2018-05-30 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. zawierania umów w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych. komunikacja
2018-05-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. świadczeń pielęgnacyjnych pomoc społeczna
2018-05-29 BIURO RADY MIASTA Udostępnienie treści Uchwały RMP w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Poznaniu za rok 2018 organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-05-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przejście przez Głogowską na wysokości Winkera. komunikacja
2018-05-28 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. uodstępniania odpłatnie majatku gminy do jednostek powiązanych - spółek komunalnych, bibliotek czy ośrodków kultury finanse
2018-05-28 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. udostepnienia treści umowy dzierżawy gruntu znajdującego się przy ul. Koszalińskiej. gospodarka gruntami
2018-05-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia wniosku. urbanistyka i architektura
2018-05-25 GABINET PREZYDENTA prace Zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej urbanistyka i architektura
2018-05-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2018-05-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 78 w Poznaniu. finanse; gospodarka gruntami; sport
2018-05-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budynek usługowy-ul.Naramowicka 142. urbanistyka i architektura
2018-05-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji-ul.Sielska 6. urbanistyka i architektura
2018-05-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji-ul.Głogowska 170 a. urbanistyka i architektura
2018-05-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji-ul.Sielska 4. urbanistyka i architektura
2018-05-23 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. pozwolenia na sprzedaz alkoholi działalność gospodarcza
2018-05-23 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja nt. umów dzierżawy, najmu lub użyczenia zawartych pomiędzy Miastem Poznań lub ZKZL z organami prowadzącymi szkoły niepubliczne lub podoben podmioty. nieruchomości miejskie
2018-05-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Nośniki reklamowe-pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2018-05-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę dla działek- obszar Winogrady. urbanistyka i architektura
2018-05-22 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycja -ul.św.Michała. urbanistyka i architektura
2018-05-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. alkoholizmu oraz informacji o świetlicach socjoterapeutycznych pomoc społeczna
2018-05-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia pisma ZDM. urbanistyka i architektura
2018-05-18 WYDZIAŁ KULTURY dot. imprezy masowej Polibuda Open Air 2018 kultura
2018-05-18 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski nieruchomościul. H. Konopackiej 20 postępowanie administracyjne
2018-05-18 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia wniosku aplikacyjnego związanego z konkursem: Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka - Świderkowo. pomoc społeczna
2018-05-18 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Przekazanie umowy zawartej z właścicielem lokalu nr 3 przy ul. Łosiowej 17 w Poznaniu gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-05-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Haliny Konopackiej. rewitalizacja
2018-05-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla nieruchomości przy ul. H. Konopackiej 20. gospodarka gruntami
2018-05-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości przy ul. H. Konopackiej 20. gospodarka gruntami
2018-05-18 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski niercuhomości przy ul. Niepodległości 36 postępowanie administracyjne
2018-05-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała reklamowa. urbanistyka i architektura
2018-05-17 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW prośba o udostepnienie opinii konserwatorskiej z dnia 3.04.2018 r. postępowanie administracyjne
2018-05-17 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH pytanie dotyczy ustaleń kontroli żłobka Kraina Marzeń pomoc społeczna; protokoły pokontrolne
2018-05-17 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Rekrutacja członków komisji wyborczej w 2018 r. wybory
2018-05-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie informacji publicznej w sprawie przetargu dotyczącego sprzedaży lokali w budynku przy ul. Wronieckiej 24 w Poznaniu. gospodarka gruntami
2018-05-16 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w USC. sprawy kadrowe
2018-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W jaki sposób naliczana jest opłata za użytkowanie wieczyste. gospodarka gruntami
2018-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie dokumentów odnośnie konstrukcji reklamowej zlokalizowanej w Poznaniu na działce 1/36, arkusz mapy 14, obręb Rataje 05. gospodarka gruntami
2018-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Prośba o udostępnienie inf. publ. nt. terenów położonych w Poznaniu - dz. nr 587/48 oraz fragment dz. nr 587/41, obr. Piątkowo, ark. 12. gospodarka gruntami
2018-05-16 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. obsługi bankowej finanse
2018-05-16 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH liczba mieszkańców osiedli: Żegrze i Rataje ewidencja mieszkańców
2018-05-15 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sarmackiej. rewitalizacja
2018-05-15 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH pytanie dotyczy wprowadzenia karty weterana pomoc społeczna
2018-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budowa sieci kanalizacji deszczowej. urbanistyka i architektura
2018-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie pozwolenia na budowę oraz planu zagospodarowania terenu. urbanistyka i architektura
2018-05-14 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH statystyki dotyczące in vitro pomoc społeczna; statystyka
2018-05-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy najmu/dzierżawy obiektów połozonych przy ul. Słowiańskiej 78 w Poznaniu (Klub Sportowy POSNANIA). Dotacja dla Stowarzyszenia RAZEM DLA SPORTU. gospodarka gruntami; sport
2018-05-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała-mała architektura, tablice i urządzenia reklamowe. urbanistyka i architektura
2018-05-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zagrożenie powodziowe . urbanistyka i architektura
2018-05-12 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH pytanie o pomoc dla osób powracających z zagranicy pomoc społeczna
2018-05-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Parkingi przy ul. Koszalińskiej. gospodarka gruntami
2018-05-11 BIURO POZNAŃ KONTAKT W Poznaniu, przy ul. Koszalińskiej, jadąc na północ przed ul. Wałecką, znajdują się niestrzeżone parkingi, ogrodzone słupkami. W załączeniu poglądowa mapa wskazująca to miejsce.1. Czy grunt, na którym znajdują się te parkingi jest własnością Miasta gospodarka gruntami
2018-05-10 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ankieta w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest ochrona środowiska
2018-05-10 WYDZIAŁ KULTURY DOT. WNIOSKÓW DOTACYJNYCH kultura
2018-05-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Prośba o informację, która z jednostek odpowiedzialna jest za utrzymanie porządku na nier. obr/ark 60/31,dz 196/16 pomiędzy nier. nr 29 i 31 ul.Tyca. gospodarka gruntami
2018-05-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. diagnozy demograficznej- zapotrzebowanie na ilość miejsc w żłobkach pomoc społeczna
2018-05-09 BIURO RADY MIASTA Dane dotyczące obywatelu Ukrainy na terenie metropolii poznańskiej działalność gospodarcza; ewidencja mieszkańców; konsultacje i projekty społeczne; sprawy meldunkowe; statystyka
2018-05-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski nieruchomości położonej przy ul. Zagórze, dz. 22, ark. 15, obręb Śródka postępowanie administracyjne
2018-05-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW status konserwatorski nieruchomości położonej przy ul. Zagórze, dz. 23/6, ark. 15, obręb śródka postępowanie administracyjne
2018-05-09 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wdrażanie przepisów RODO w UMP. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uzgodniona koncepcja zabudowy działki. urbanistyka i architektura
2018-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycja przy ul.Dmowskiego 107. urbanistyka i architektura
2018-05-08 WYDZIAŁ FINANSOWY zapytanie dot. umów z kancelariami doradztwa podatkowego finanse
2018-05-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Budowa kolektora junikowskiego. gospodarka gruntami