Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-05-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania w sprawie nieruchomości położonych przy ul. Jasnej i Bukowskiej. gospodarka gruntami
2017-05-17 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej oraz planowane inwestycje. gospodarka gruntami
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczno-architektoniczne. urbanistyka i architektura
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury techniocznej urbanistyka i architektura
2017-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. urbanistyka i architektura
2017-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej nt. sprawozdania PM z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok gospodarka odpadami
2017-05-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dotyczące nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 201 i 212a. gospodarka gruntami
2017-05-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacje na temat planowanej inwestycji. urbanistyka i architektura
2017-05-15 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy wglądu do dokumentacji dot. otwartego konkursu ofert porządek i bezpieczeństwo
2017-05-15 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. inf. o olości osób zameldowanych na RDO z podziałem na dzielnice ewidencja mieszkańców
2017-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Parametry zatwierdzające projekt budowlany. urbanistyka i architektura
2017-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Turbiny wiatrowe. urbanistyka i architektura
2017-05-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz terenów dzierżawionych przedsiębiorstwom rozrywkowym. gospodarka gruntami
2017-05-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Sposób użytkowania budynku. urbanistyka i architektura
2017-05-12 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Rejestr ryzyka UMP na 2017 rok. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-05-11 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji Rady Osiedla Chartowo z 26 kwietnia 2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2017-05-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Użytkowanie obiektu. urbanistyka i architektura
2017-05-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administracyjne - pozwolenia na budowę ul.Noskowskiego 4 urbanistyka i architektura
2017-05-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne zgłoszone wobec nieruchomości położonych przy ul. Zwierzynieckiej, Sienkiewicza i Gajowej. gospodarka gruntami
2017-05-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Grochowe Łąki 6. gospodarka gruntami
2017-05-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przebudowa ulic Taczaka i Garncarskiej. transport
2017-05-10 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU udostępnienie dokumementacji z postępowań na usługi tłumaczeń zamówienia publiczne
2017-05-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Post. sądowe i post. o wydanie decyzji przejmującej mienie na rzecz Państwa z mocy ustawy, toczone wobec nieruchomości przy ul. Kasprzaka i Głogowskiej. gospodarka gruntami
2017-05-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. informacji o ilości osób zameldowanych na Rodzinnych Ogródkach Działkowych w Poznaniu ewidencja mieszkańców
2017-05-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. udostępnienia informacji o ilości osób zameldowanych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Poznaniu ewidencja mieszkańców
2017-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje administracyjne - ul.Noskowskiego 2 urbanistyka i architektura
2017-05-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ilość miejsc parkingowych , które zostały wpisane w decyzjach. urbanistyka i architektura
2017-05-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Treść umów zawartych przez Miastem Poznań z Universum Spółdzielnia Pracy. gospodarka odpadami
2017-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2017-05-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Informacja dot. biletomatów do obsługi sprzedaży biletów do komunikacji miejskiej. transport
2017-05-08 BIURO POZNAŃ KONTAKT prośba o udzielenie informacji dotyczących nieruchomości przy ul. Noskowskiego 4 w Poznaniu urbanistyka i architektura
2017-05-05 WYDZIAŁ OŚWIATY Rozliczanie dotacji oświatowych w 2017 roku. oświata
2017-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-05-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Uchwała krajobrazowa. urbanistyka i architektura
2017-05-04 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Rataje. rewitalizacja
2017-05-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy użytkowania nieruchomości zawarte przez Miasto Poznań względem nieruchomości zakreślonych przez procedowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną projekt mpzp "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej". gospodarka gruntami
2017-05-04 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stan prawny nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Garbary 54 gospodarka gruntami
2017-05-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Aktualny sposób zagospodarowania działki. urbanistyka i architektura
2017-05-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Budowa domu przy ul.Urbanowskiej 9. urbanistyka i architektura
2017-05-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Nadbudowa kamienicy przy ul.Mostowej 13. urbanistyka i architektura
2017-05-02 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie dokumentów i nagrania z sesji RO Chartowo. jednostki pomocnicze miasta
2017-05-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dzierżawa działki położonej w Poznaniu, przy ul. Jaśminowej. gospodarka gruntami
2017-04-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wgląd do dokumentacji projektowej. urbanistyka i architektura
2017-04-28 BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW Informacje przeznaczone dla deweloperów mieszkaniowych i wykaz deweloperów. urbanistyka i architektura
2017-04-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stanowisko Miasta Poznania w kwestii planowanych działań w sprawie remontu budynku po byłym Technikum Chemicznym przy ul. Starołęckiej. gospodarka gruntami
2017-04-27 GABINET PREZYDENTA Raport Sotrendera dot. prowadzonych profili miejskich na portalu Facebook. współpraca z mediami
2017-04-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Plany sytuacyjne projektów drogowych dla inwestycji realizowanych w ramach programu Centrum. projekty unijne; rewitalizacja
2017-04-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt przebudowy pl. Kolegiackiego. rewitalizacja
2017-04-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dane na temat zawartych umów na dzierżawę gruntów pod parkingi płatne (dozorowane i niedozorowane). gospodarka gruntami
2017-04-26 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ofert na realizacje zadań publicznych, na podstawie których Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu otrzymał lub otrzyma dotace w roku 2017 z budżetu miasta Poznania. pomoc społeczna
2017-04-25 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy dofinansowania żłobka Ogrody Montessori ul. Wojska Polskiego 79. pomoc społeczna
2017-04-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Portale społecznościowe,współpraca z mediami dot.wydziału UiA. urbanistyka i architektura
2017-04-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowania urbanistyczno-architektoniczne - ul.Lodowa 13. urbanistyka i architektura
2017-04-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy . urbanistyka i architektura
2017-04-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy udostepnienia oceny merytorycznej ofert 32 żłobków. pomoc społeczna
2017-04-24 WYDZIAŁ KULTURY dot. festiwalu Lux-fest kultura
2017-04-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy oceny ofert konkursowych złozonych przez wnioskodawce w latach 2015, 2016. pomoc społeczna
2017-04-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy danych odnośnie do punktacji uzyskanej w konkursie. pomoc społeczna
2017-04-24 GABINET PREZYDENTA Karta oceny merytorycznej złożonej oferty. stowarzyszenia i fundacje
2017-04-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działania podjęte przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Normandzkiej. gospodarka gruntami
2017-04-24 URZĄD STANU CYWILNEGO Liczba wniosków, które wpłynęły do Urzędu w 2016 roku w sprawie zmiany imienia i w sprawie zmiany nazwiska. Liczba wydanych decyzji odmawiajacych w tych sprawach. postępowanie administracyjne
2017-04-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. umów KPRM-XII.062.4.4.2016 i KPRM-XII.062.4.27.2016 projekty unijne; rewitalizacja
2017-04-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Informacja o ocenę merytoryczą oferty konkursowej. pomoc społeczna
2017-04-21 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne toczące się wobec nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Głogowskiej oraz ul. Kasprzaka. gospodarka gruntami
2017-04-20 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Umowa ubezpieczenia podmiotu Sowmed. pomoc społeczna
2017-04-20 GABINET PREZYDENTA Nowoczesne formy komunikacji. współpraca z mediami
2017-04-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ogrodzenie - Na Miasteczku 12. urbanistyka i architektura
2017-04-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działalność domów pogrzebowych na cmentarzach komunalnych. gospodarka gruntami
2017-04-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zarządca drogi przy osiedlu Wichrowe Wzgórze 30. gospodarka gruntami
2017-04-19 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie informacji dot. wysokości środków przeznaczonych przez Osiedle Nowe Winogrady Północ w latach 2013-2016. finanse; jednostki pomocnicze miasta
2017-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie wydanych decyzji administracyjnych. urbanistyka i architektura
2017-04-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy Pl. W. Andersa. rewitalizacja
2017-04-18 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Koszalińskiej. rewitalizacja
2017-04-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Wnioski o założeniu publicznych przedszkoli w Poznaniu. oświata
2017-04-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości przy Pl. Władysława Andersa 5. gospodarka gruntami
2017-04-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Toczone postępowania o zwrot nieruchomości lub jakiekolwiek inne roszczenia dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości wobec nieruchomości położonych w Poznaniu, przy pl. Władysława Andersa. gospodarka gruntami
2017-04-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Uproszczony plan urządzenia lasu dla nieruchomości przy Pl. Władysława Andersa 5. gospodarka gruntami
2017-04-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Status nieruchomości położonych przy pl. Władysława Andersa w kontekście specjalnej strefy ekonomicznej lub trwające prace nad włączeniem ich do specjalnej strefy ekonomicznej. gospodarka gruntami
2017-04-18 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy nieruchomości znajdajacej sie na obszarze narazonym na niebezpieczeństwo powodzi porządek i bezpieczeństwo
2017-04-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przeznaczenie w planie nieruchomości. urbanistyka i architektura
2017-04-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane pozwolenia na budowę dla wskazanych inwestycji. urbanistyka i architektura
2017-04-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2017-04-14 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ustalenia wizji terenowej z dnia 7 lipca 2016r. dotyczącej działek 45/8 i 44/1 oraz 44/5 i 45/2 w związku ze sprawą GN-XIX.6845.76.2017. gospodarka gruntami
2017-04-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Stanowisko: Sekretarz Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2017-04-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Czynności służbowe Sekretarza Miasta Poznania. sprawy kadrowe
2017-04-14 GABINET PREZYDENTA Udział pracowników Urzedu Miasta w  obchodach "77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej" w dniu 12.04.2017. organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-04-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Stanowisko: dyrektor-kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu. sprawy kadrowe
2017-04-14 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacje o szkoleniu pracowników Urzędu Miasta Poznania odbywajacym się 7 kwietnia 2017 r. sprawy kadrowe
2017-04-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Czy wymienione działki zaliczają się do terenów służących realizacji inwestycji celu publicznego. urbanistyka i architektura
2017-04-13 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ofert w II edycji konkursu. pomoc społeczna
2017-04-13 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Nateżenie ruchu oraz informacje o ruchu tranzytowym. transport
2017-04-13 WYDZIAŁ KULTURY dot. umówi i aneksów na użytkowanie Nowej Gazowni kultura
2017-04-13 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji z 8 marca 2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2017-04-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę- ul.Krzywoustego 116 urbanistyka i architektura
2017-04-12 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie mapy Miasta Poznania z podziałem na osiedla. jednostki pomocnicze miasta
2017-04-12 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie nagrania sesji z 12 kwietnia 2017 r. jednostki pomocnicze miasta
2017-04-12 URZĄD STANU CYWILNEGO Podstawa prawna wytworzonych i stosowanych przez USC druków wniosków "o udostępnienie materiałów archiwalnych", "osoby uprawnionej do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego. postępowanie administracyjne
2017-04-12 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Wydarzenia w parkach miejskich. gospodarka gruntami
2017-04-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przewidziane inwestycje w promieniu 1 km. urbanistyka i architektura