Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2019-05-20 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie liczby uprawnionych do głosowania i głosujących w wyborach do RO 2011 wybory
2019-05-20 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. podatku od nieruchomości od nośników reklamowych finanse
2019-05-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej - udostępnienie decyzji nr 179/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla boiska szkolnego urbanistyka i architektura
2019-05-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej - udostępnienie decyzji nr 180/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zespołu obiektów sportowych urbanistyka i architektura
2019-05-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej - udostępnienie decyzji nr 181/2015 o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego dla obektów sportowych i stadionu lekkoatletycznego z boiskiem do piłki plażowej i kortami tenisowymi urbanistyka i architektura
2019-05-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej - udostępnienie decyzji nr 182/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla boiska do piłki plażowej z salą sportową i korami tenisowymi urbanistyka i architektura
2019-05-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Działki z terenu osiedla Strzeszyn, które nie są przeznaczone w zasobie WGN. gospodarka gruntami
2019-05-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kserokopii decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla działki urbanistyka i architektura
2019-05-16 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie protokołów z sesji RO Stare Miasto nieobuplikowanych dotychczas w BIP. jednostki pomocnicze miasta
2019-05-16 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udzielenie podstawy prawnej wydawania czaspisma zawierającego reklamy. jednostki pomocnicze miasta
2019-05-15 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. wyemitowanych obligacji finanse
2019-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-05-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-05-14 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt rewitalizacji „Dziecińca pod Słońcem”. projekty unijne
2019-05-14 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. pozwolena nasprzedażalkoholu działalność gospodarcza
2019-05-14 WYDZIAŁ INFORMATYKI Parametry komputerów - dostawa 300 PC informatyka
2019-05-13 WYDZIAŁ KULTURY dot. udostępnienia wizualizacji projektów Teatru Muzycznego kultura
2019-05-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-05-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-05-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji - cel publiczny. urbanistyka i architektura
2019-05-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-05-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Skan umowy ZSS-VII.272.12.2017 pomoc społeczna
2019-05-09 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. bilansu skonsolidowanego Miasta Poznania finanse
2019-05-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. liczby miejsc oczekujących na przyjęcie do żłobka w 2018 r. oraz liczby miejsc dofinansowanych w żłobkach niepublicznych za rok 2017 pomoc społeczna; statystyka
2019-05-09 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie kart odpadów i umów z podwykonawcą SS"Poznanianka" gospodarka odpadami
2019-05-09 WYDZIAŁ FINANSOWY Ile umów w trybie ustawy o drogach publicznych i w jakiej kwocie zawarł UMP w latach 2017-2018 z prywatnymi inwestorami? finanse
2019-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-05-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-05-08 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dane dot. termomodernizacji budynków oświatowych. projekty unijne
2019-05-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ilość wyciętych drzew/krzewów przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2019-05-08 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Podstawa prawna dot. umieszczenia nazw instytucji w "Informatorze Mieszkaniowym" gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-05-08 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Podstawa prawna nieudzielenia informacji publicznej dotyczącej powodu nieobecności w pracy Pełnomocnika Prezydenta ds. interwencji lokatorskich gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-05-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ilość sprzedanych mieszkań w kamienicy przy ul. Długosza 21-25/Szamarzewskiego 46-54. gospodarka gruntami
2019-05-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji urbanistyczno-architektonicznej . urbanistyka i architektura
2019-05-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. aniekty PPP gospodarka odpadami
2019-05-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dostawa sprzętu w ramach „Wyposa-żenie placówek oświatowych…”. projekty unijne
2019-05-07 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Organizacja ruchu na ul. Św. Marcin. projekty unijne; zarządzanie ruchem
2019-05-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot.ankiety nt. gospodarki wodno-kanalizacyjnej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-05-06 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. ograniczeń sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych działalność gospodarcza
2019-05-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa dzierżawy dla dz. 21/10/98 oraz dokumenty powiązane. gospodarka gruntami
2019-05-06 WYDZIAŁ KULTURY dot. strategii rozwoju dla muzeów kultura
2019-05-06 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępninie skanów wniosów o udzielenie wsparcia w ramach programu "Aktywna Tablica". oświata
2019-05-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czym jest teren w rejonie ul. Urbanowskiej i Parku Wodziczki. gospodarka gruntami
2019-05-04 WYDZIAŁ INFORMATYKI Dot. zabezpieczenia infrustruktury informatycznej UMP informatyka
2019-04-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowamoa sądowe lub administracyjne dot. nieruchomości położonej przy ul. Kopanina dz. 2/10. Cel oddania nieruchomości w uw. gospodarka gruntami
2019-04-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji-budowa sieci gazowej . urbanistyka i architektura
2019-04-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy dzierżawy z KS Leśnik. gospodarka gruntami
2019-04-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi w l. 1990-2018. gospodarka gruntami
2019-04-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja o opłacie za uw i podatku dla nier. przy ul. Kopanina dz. 2/10. gospodarka gruntami
2019-04-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwoleń na budowę lub rozbiórkę dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-04-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Bilbordy reklamowe. urbanistyka i architektura
2019-04-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przeznaczenie nieruchomości MP - dz. nr 2/2, ark. 23, obr. 09. gospodarka gruntami
2019-04-26 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. obligacji Miasta Poznań finanse
2019-04-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Miejsca przedszkolne w 2019 roku. oświata
2019-04-26 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. osoby regulującej należności wynikającej z podatku od nieruchomości położonej przy ul. Złotowskiej 15 w Poznaniu ewidencja mieszkańców; finanse; nieruchomości miejskie
2019-04-26 URZĄD STANU CYWILNEGO Zapytanie dot. sposobu wnioskowania o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. postępowanie administracyjne
2019-04-26 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie dokumentów z posasesyjnych spotkań Rady Osiedla Narmowice w dniach 24 i 25 kwietnia 2019 r. jednostki pomocnicze miasta
2019-04-26 WYDZIAŁ FINANSOWY wskazanie podatnika podatku od nieruchomości finanse
2019-04-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dane dzierżawcy, umowy dzierżawy i wszystich ankesów do umowy dla dz. nr 19/2, 31/6, ark. 06, obr. Łazarz. gospodarka gruntami
2019-04-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2019-04-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji pozwolenia na budowę. urbanistyka i architektura
2019-04-24 BIURO RADY MIASTA Zdjęcie z prośbą o identyfikację osób zgromadzonych w parku. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2019-04-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ile m2 (lub drzew) zieleni zostało wyciętych na terenach należących do MP w l. 1.06.2017-31.03.2019 i ile jest planowanych do wycięcia. gospodarka gruntami; jednostki pomocnicze miasta; nieruchomości miejskie; ochrona środowiska
2019-04-19 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość wynagrodzeń w oświacie. oświata
2019-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Specustawa mieszkaniowa. urbanistyka i architektura
2019-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2019-04-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2019-04-18 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA podróże służbowe prezydenta statystyka
2019-04-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wniosek dot. postępowań administracyjnych odnośnie dz. 39/4, 49/5, 39/3, arkusz 02, obręb Winiary. gospodarka gruntami
2019-04-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji . urbanistyka i architektura
2019-04-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-04-17 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie protokołów głosowań z wyborów do Rady Osiedla Grunwald w latach 2011 i 2015 i 2019 oraz informacji o zasięgu okręgów wyborczych z lat 2011 i 2007. wybory
2019-04-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. dot. terenu w rejonie Parku Wodziczki. gospodarka gruntami; jednostki pomocnicze miasta; urbanistyka i architektura
2019-04-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji . urbanistyka i architektura
2019-04-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. dot. przebudowy nadbrzeża Warty. gospodarka gruntami
2019-04-16 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. przebudowy nadbrzeża Warty. projekty unijne
2019-04-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania dot. nieruchomości położonej przy ul. Panny Marii 3. gospodarka gruntami
2019-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - inf. czy dla nieruchomości wydawane były jakiekolwiek decyzje o warunkach zabudowy lub poz. na budowę, jeśli tak, to prośba o  udostępnienie treści tych decyzji urbanistyka i architektura
2019-04-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku o ip. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-04-15 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie nagrania z sesji Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ jednostki pomocnicze miasta
2019-04-15 WYDZIAŁ OŚWIATY Sprawozdanie dot. wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. oświata
2019-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie informacji dot.wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą urbanistyka i architektura
2019-04-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie informacji dot.wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą urbanistyka i architektura
2019-04-13 WYDZIAŁ OŚWIATY Wniosek o udostępnienie zarobków nauczycieli. oświata
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej nt. wydanych i toczących się spraw dla danej nieruchomości urbanistyka i architektura
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej nt. wydanych i toczących się spraw dla danej nieruchomości urbanistyka i architektura
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej nt. wydanych i toczących się spraw dla danej nieruchomości urbanistyka i architektura
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej nt. wydanych i toczących się spraw dla danej nieruchomości urbanistyka i architektura
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Miastoport UDOSTĘPNIENIE INF. DOT. POSTĘPOWAŃ ADM. DOT. BUDYNKU W SPR. DOSTĘPU DO INF. PUBLICZNEJ urbanistyka i architektura
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY pismo Kancelarii Prawnej FilipiakBabicz s.c. o udostępnienie inf. publicznej w przedmiocie pozw. na budowę budynku urbanistyka i architektura
2019-04-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie decyzji pozw. na budowę nr 2458/2017,283/2017,1084/2018 urbanistyka i architektura
2019-04-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie nieruchomosci przy ul. Lechickiej obszarem rewitalizacji rewitalizacja
2019-04-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. platformy POMOCNi- jej promocji promocja miasta; współpraca z mediami
2019-04-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Wysokość wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na wszystkich uczniów w latach 2008-2016 oświata
2019-04-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Ile mieszkań zostało sprzedanych w latach 2014-2018 z bonifikatą gospodarka gruntami
2019-04-10 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. funkcjonowania całodobowego gabinetu ginekologicznego w Poznaniu zdrowie
2019-04-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. o dz. 50/19/2/12 i 50/17/2/11 - czy są własnością MP. Przekazanie korespondencji między MP a ANR od 1.08.2015 r. do 10.04.2019 r. gospodarka gruntami
2019-04-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul.Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa urbanistyka i architektura
2019-04-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej - udostępnienie archiwalnych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji pozw. na budowę dla budynku hotelowego urbanistyka i architektura