« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
253/2015/P 2015-04-23 w sprawie zawarcia z panem Wojciechem Bauerem umowy o pracę na stanowisku dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 2015-05-01
255/2015/P 2015-04-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", polegającego na poradnictwie dla rodziców wychowujących dzieci w formie np. warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-04-23
254/2015/P 2015-04-23 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5. 2015-04-23
252/2015/P 2015-04-23 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" oraz lokali mieszkalnych położonych w budynku objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Szkolna - Kozia - Wrocławska" w Poznaniu. 2015-04-23
251/2015/P 2015-04-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Klemensa Janickiego 14.
2015-04-22
250/2015/P 2015-04-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowejdo przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/740 pow. 723 m2 KW PO1P/00165176/2;
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/741 pow. 906 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-04-22
249/2015/P 2015-04-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/765 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/766 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/767 pow. 438 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-04-22
247/2015/P 2015-04-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego. 2015-04-20
241/2015/P 2015-04-20 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-04-20
246/2015/P 2015-04-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35. 2015-04-17
245/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły i publicznego przedszkola. 2015-04-17
244/2015/P 2015-04-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2015-04-17
243/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Sycowska - obręb Junikowo arkusz 08 działka 1/10 (N, RIVa, RV) pow. 4.163 m2 KW PO1P/00116041/9.
2015-04-17
242/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/762 pow. 456 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/763 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/764 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-04-17
240/2015/P 2015-04-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dorosłym osobom z wieloraką sprzężoną, w tym intelektualną niepełnosprawnością w formie asystentów osób niepełnosprawnych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (II edycja w 2015 roku). 2015-04-17
238/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych oraz Zespołu ds. sprzedaży nieruchomości. 2015-04-17
236/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2015-04-17
239/2015/P 2015-04-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2015-04-16
237/2015/P 2015-04-16 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2015-04-16
235/2015/P 2015-04-14 w sprawie powołania składu osobowego Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2015-04-14
234/2015/P 2015-04-13 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2015. 2015-04-13
233/2015/P 2015-04-13 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i zespołu szkolno-przedszkolnego. 2015-04-13
232/2015/P 2015-04-13 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Nad Jeziorem. 2015-04-13
229/2015/P 2015-04-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17. 2015-04-13
228/2015/P 2015-04-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznej placówki oświatowej. 2015-04-13
231/2015/P 2015-04-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-04-10
230/2015/P 2015-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Lutyckiej
i Jasielskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
2015-04-10
227/2015/P 2015-04-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-04-10
226/2015/P 2015-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Podleśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-10
215/2015/P 2015-04-10 w sprawie powołania pani Małgorzaty Grupińskiej-Bis na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2015-04-07
225/2015/P 2015-04-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2015-04-09
217/2015/P 2015-04-09 W sprawie powierzenia panu Zbysławowi Chmielewskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 2015-04-09
216/2015/P 2015-04-09 W sprawie powierzenia pani Katarzynie Bolimowskej pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2015-04-09
222/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 17 w Poznaniu, ul. Głuszyna 206a. 2015-04-08
221/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30 A. 2015-04-08
220/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Poznaniu, ul. Dojazd 3. 2015-04-08
219/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-04-08
218/2015/P 2015-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-04-08
213/2015/P 2015-04-08 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Florianem Kowalskim - dyrektorem Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 2015-04-08
212/2015/P 2015-04-08 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Jackiem Szukałą - dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2015-04-08
224/2015/P 2015-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-03-01
223/2015/P 2015-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2015-01-01
214/2015/P 2015-04-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Żydowska 19 - obręb Poznań arkusz 15 działka 15 (B), pow. 50 m2 KW PO1P/00111251/9, działka 16/1 (B), pow. 20 m2 KW PO1P/00101483/1, działka 13/1 (B), pow. 4 m2 KW PO1P/00101592/8, pow. łączna 74 m2,
- ul. Garbary 59 - obręb Poznań arkusz 16 działka 63 (B), pow. 671 m2 KW PO1P/00101056/9.
2015-04-07
211/2015/P 2015-04-07 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Głogowskiej. 2015-04-07
210/2015/P 2015-04-07 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Aleksandrem Niwelińskim na stanowisku dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2015-04-01
209/2015/P 2015-04-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Piątkowskiej i św. Leonarda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2015-04-03
208/2015/P 2015-04-03 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. 2015-04-03
207/2015/P 2015-04-02 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego na terenie Centrum Miasta Poznania. 2015-04-02
206/2015/P 2015-04-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Studziennej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-02
205/2015/P 2015-04-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sierakowskiej 1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-02
204/2015/P 2015-04-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6.
2015-04-02
203/2015/P 2015-04-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-04-02
202/2015/P 2015-04-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-04-02
201/2015/P 2015-04-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Leopolda Staffa 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-01
199/2015/P 2015-04-01 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, pana Karola Lehmanna. 2015-04-01
12/2015/K 2015-04-01 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2015-04-01
197/2015/P 2015-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-04-01
11/2015/K 2015-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-04-01
196/2015/P 2015-03-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-03-31
195/2015/P 2015-03-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-03-31
10/2015/K 2015-03-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-03-31
9/2015/K 2015-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przygotowywania i dokumentowania narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem. 2015-03-27
200/2015/P 2015-03-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Promocja i organizacja wolontariatu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-03-27
194/2015/P 2015-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2015-03-27
193/2015/P 2015-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Folwarcznej o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kobylepole, arkusz 5, działki 1/133, 1/134, 1/136, 1/138, 1/140, 2/3, 2/4, 2/14, 3/6, 3/9, 3/14, 3/16, 4/7, 4/15, 5/2, 5/4, 5/5, 5/9, na przysługujące spółce Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej, oznaczonej jako: obręb Kobylepole, arkusz 4, działka 1/10 i arkusz 5 działka 2/9. 2015-03-27
198/2015/P 2015-03-26 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. 2015-03-26
192/2015/P 2015-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Zielony Poznań". 2015-03-26
191/2015/P 2015-03-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", II edycja konkursu na rok 2015. 2015-03-26
189/2015/P 2015-03-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2015-03-25
190/2015/P 2015-03-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/738 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/739 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-03-24
188/2015/P 2015-03-23 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznej placówki oświatowej. 2015-03-23
187/2015/P 2015-03-20 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. 2015-03-20
186/2015/P 2015-03-20 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkoły i przedszkola. 2015-03-20
185/2015/P 2015-03-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/180 pow. 1004 m2 KW PO1P/00204312/4.
2015-03-20
184/2015/P 2015-03-20 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw szkolnictwa specjalnego. 2015-03-20
183/2015/P 2015-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul. Fredry 13. 2015-03-20
182/2015/P 2015-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2015-03-20
181/2015/P 2015-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2015-03-20
180/2015/P 2015-03-20 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania inwestycji pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów biodegradowalnych". 2015-03-20
179/2015/P 2015-03-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w roku 2015. 2015-03-19
178/2015/P 2015-03-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2015 roku. 2015-03-19
177/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-03-19
176/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-03-19
175/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-03-19
174/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-03-19
173/2015/P 2015-03-19 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-03-19
172/2015/P 2015-03-17 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. ( wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. B. Limanowskiego 20) 2015-03-17
171/2015/P 2015-03-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych placówek oświatowych. 2015-03-17
170/2015/P 2015-03-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8. 2015-03-17
169/2015/P 2015-03-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107. 2015-03-17
8/2015/K 2015-03-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania inwestycji związanych z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) oraz układu drogowego dla potrzeb funkcjonowania ITPOK. 2015-03-16
168/2015/P 2015-03-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej. 2015-03-16
167/2015/P 2015-03-16 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 2015-03-16
166/2015/P 2015-03-16 w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-03-16
157/2015/P 2015-03-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci nawierzchni w ulicy Raczyńskiego oraz chodnika i oświetlenia w ulicy Koźmiana. 2015-03-16
156/2015/P 2015-03-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni i chodnika w ulicach F. Marciniaka i U. Ledóchowskiej. 2015-03-16
165/2015/P 2015-03-13 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2015-03-13
164/2015/P 2015-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 2015-03-13
163/2015/P 2015-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Radziwoja 37, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-13
162/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Urocza 28 - obr. Naramowice ark. 1 dz. 26/2 (RVI) pow. 1006 m2 KW PO1P/00023638/2,
ul. Poligonowa 8 - obr. Morasko ark. 13 dz. 129 (Bp) pow. 1406 m2 KW PO1P/00116286/8.
2015-03-13
161/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Konstancji Łubieńskiej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/45 pow. 3950 m2 KW PO1P/00012364/0,
- rejon ulic Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/43 pow. 12376 m2 KW PO1P/00207065/8,
2015-03-13
160/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/768 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/769 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-03-13
155/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Promocji i Organizacji Wolontariatu (2015). 2015-03-13
154/2015/P 2015-03-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-03-13
159/2015/P 2015-03-13 w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2015-01-01
158/2015/P 2015-03-13 w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-01-01
153/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2015-03-11
152/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142. 2015-03-11
151/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2015-03-11
150/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Poznaniu, ul. Szczepankowo 74. 2015-03-11
149/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu, ul. Harcerska 3. 2015-03-11
148/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 83 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2015-03-11
147/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10. 2015-03-11
146/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 36 w Poznaniu, ul. Perzycka 30. 2015-03-11
145/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2015-03-11
144/2015/P 2015-03-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-03-11
143/2015/P 2015-03-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/735 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/736 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/737 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2.)
2015-03-09
142/2015/P 2015-03-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/765 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/766 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/767 pow. 438 m2 KW PO1P/00165176/2.)
2015-03-09
141/2015/P 2015-03-09 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Rubież. 2015-03-09
140/2015/P 2015-03-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-03-09
139/2015/P 2015-03-06 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-03-06
138/2015/P 2015-03-06 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Za Bramką. 2015-03-06
137/2015/P 2015-03-06 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu. 2015-03-06
136/2015/P 2015-03-04 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2015-03-04
135/2015/P 2015-03-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2015-03-04
134/2015/P 2015-03-04 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2015 roku. 2015-03-04
7/2015/K 2015-03-03 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i zasad dokonywania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Poznania. 2015-03-03
133/2015/P 2015-03-03 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Opiniodawczej ds. Nazewnictwa Ulic w Poznaniu. 2015-03-03
6/2015/K 2015-02-27 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-02-27
132/2015/P 2015-02-27 w sprawie powołania pani Marzeny Szmyt na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2015-02-27
131/2015/P 2015-02-27 w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw wypracowania standardów dostępności Miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami. 2015-02-27
130/2015/P 2015-02-27 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2015 r. 2015-02-27
129/2015/P 2015-02-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-27
128/2015/P 2015-02-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2015-02-27
127/2015/P 2015-02-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Jana Parandowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-27
126/2015/P 2015-02-27 w sprawie określenia zasad realizacji art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2015-02-27
125/2015/P 2015-02-27 zmieniające zarządzenie Nr 476/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30.08.2010 r. w sprawie zasad opiniowania projektów podziału nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa przygotowywanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne w zakresie określonym w art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2015-02-27
124/2015/P 2015-02-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-27
123/2015/P 2015-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2015-02-27
122/2015/P 2015-02-27 w sprawie powołania Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich. 2015-02-27
120/2015/P 2015-02-27 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-02-27
119/2015/P 2015-02-27 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-02-27
5/2015/K 2015-02-26 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. 2015-02-26
121/2015/P 2015-02-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Białostockiej i Terespolskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-26
118/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", polegającego na opracowaniu koncepcji działania Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
117/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2015-02-26
116/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na rzecz seniorów zamieszkujących między innymi przy ul. Drewlańskiej ", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
115/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
114/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na organizacji czasu wolnego i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży, dotyczących wyłącznie społeczności Rad Osiedla, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
110/2015/P 2015-02-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2015 roku. 2015-02-26
109/2015/P 2015-02-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016. 2015-02-26
113/2015/P 2015-02-25 do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Klemensa Janickiego 14.
2015-02-25
112/2015/P 2015-02-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/762 pow. 456 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/763 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/764 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-02-25
111/2015/P 2015-02-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Biskupińskiej - ul. Literackiej - ul. Poetyckiej, obręb Strzeszyn, arkusz 07, działki:
- 5/781 (RIVa, RIVb) pow. 590 m2,
- 5/782 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/783 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/784 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/785 (RIVa) pow. 496 m2,
2015-02-25
108/2015/P 2015-02-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-25
107/2015/P 2015-02-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-25
4/2015/K 2015-02-24 w sprawie trybu przygotowywania i dokumentowania narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem. 2015-02-24
106/2015/P 2015-02-24 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. 2015-02-24
105/2015/P 2015-02-24 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2015-02-24
104/2015/P 2015-02-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-02-24
103/2015/P 2015-02-20 zmieniające zarządzenie w sprawie Projektu Nr 2000/PL/16/PE/015 "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" - realizowanego z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (dawniej ISPA). 2015-02-20
101/2015/P 2015-02-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, nakładów na modernizację budynku oraz systemów zabezpieczeń technicznych. 2015-02-20
102/2015/P 2015-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr V garaży przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-02-19
100/2015/P 2015-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2015-02-19
95/2015/P 2015-02-18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej". 2015-02-18
99/2015/P 2015-02-17 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Źródlanej. 2015-02-17
98/2015/P 2015-02-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lubowskiej 58, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-17
97/2015/P 2015-02-17 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych placówek oświatowych. 2015-02-17
96/2015/P 2015-02-17 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówki oświatowej. 2015-02-17
93/2015/P 2015-02-16 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomosci w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 222,10 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 2015-02-16
92/2015/P 2015-02-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/21 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/22 pow. 897 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/23 pow. 857 m2 KW PO1P/00146067/6.
2015-02-16
91/2015/P 2015-02-16 zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych. 2015-02-16
94/2015/P 2015-02-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-13
90/2015/P 2015-02-13 w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia lokalizacji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa. 2015-02-13
89/2015/P 2015-02-13 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wydzielonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Wilczak-Czapla" w Poznaniu pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej. 2015-02-13
88/2015/P 2015-02-12 w sprawie ustalenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności pełnienia przez nich funkcji Prezydenta oraz pełnienia zastępstw Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2015-02-12
87/2015/P 2015-02-12 w sprawie delegowania przez Prezydenta Miasta Poznania członków Kapituły Nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2015-02-12
86/2015/P 2015-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na piątą kadencję. 2015-02-12
85/2015/P 2015-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2015-02-12
84/2015/P 2015-02-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Folwarcznej o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kobylepole, arkusz 5, działki 1/133, 1/134, 1/136, 1/138, 1/140, 2/3, 2/4, 2/14, 3/6, 3/9, 3/14, 3/16, 4/7, 4/15, 5/2, 5/4, 5/5, 5/9, na przysługujące spółce Kompania Piwowarska S. A. z siedzibą w Poznaniu, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej, oznaczonej jako: obręb Kobyleopole, arkusz 4, działka 1/10 i arkusz 5 działka 2/9. 2015-02-12
83/2015/P 2015-02-11 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2015-02-11
82/2015/P 2015-02-11 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2015-02-11
81/2015/P 2015-02-11 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2015-02-11
80/2015/P 2015-02-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w roku 2015. 2015-02-10
79/2015/P 2015-02-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2015-02-10
78/2015/P 2015-02-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2015. 2015-02-10
77/2015/P 2015-02-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-02-10
76/2015/P 2015-02-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-02-10
75/2015/P 2015-02-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015. 2015-02-10
74/2015/P 2015-02-10 w sprawie zamiany prawa własności przysługującego Miastu Poznań w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu, oznaczonych geodezyjnie jako dz. 14/56 z obrębu 20, ark. 15 oraz dz. 5 z obr. 38, ark. 9, dz. 3/6, 6/5, 4/54, 4/62 z obr. 38, ark. 10 oraz udziału w prawie własności dz. 14/55 w wysokości 213/7010 części, na prawo własności przysługujące Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako dz. 4/38 z obr. 38, ark. 10. 2015-02-10
72/2015/P 2015-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Listy. 2015-02-09
71/2015/P 2015-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 2 grudnia 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadania priorytetowego nr 3. 2015-02-09
70/2015/P 2015-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28 listopada 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i nr 7. 2015-02-09
73/2015/P 2015-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-06
69/2015/P 2015-02-06 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia przejęcia przez Miasto Poznań zadań właścicieli nieruchomości z zakresu pozbywania się nieczystości ciekłych na podstawie art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2015-02-06
68/2015/P 2015-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13. 2015-02-06
67/2015/P 2015-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69. 2015-02-06
66/2015/P 2015-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. św. Czesława 6a. 2015-02-06
65/2015/P 2015-02-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej. 2015-02-06
64/2015/P 2015-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-02-06

Zarządzenia Prezydenta