« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
539/2014/P 2014-09-16 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Głuszyna, oznaczonej jako: dz. 9, ark. mapy 6, obręb Głuszyna, na nieruchomość stanowiącą własność Drukarni i Księgarni św. Wojciecha Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, położoną w rejonie ulic Piaśnickiej/Inflanckiej, oznaczoną geodezyjnie jako: dz. 35/4, 25/6, 24/4, ark. mapy 1, obręb Żegrze. 2014-09-16
538/2014/P 2014-09-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci infrastruktury drogowej przy ul. Księżycowej. 2014-09-16
537/2014/P 2014-09-15 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-09-15
536/2014/P 2014-09-12 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-09-12
535/2014/P 2014-09-11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Sołacz i Winiary w przedmiocie propozycji zmiany granic Osiedli Sołacz i Winiary. 2014-09-11
534/2014/P 2014-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej i Uczestnictwa w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-09-11
533/2014/P 2014-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-09-11
532/2014/P 2014-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Antoniego Kosińskiego 18, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-10
531/2014/P 2014-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, adres nieruchomości
pl. Kolegiacki 4 - lokal mieszkalny nr 7
2014-09-10
530/2014/P 2014-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Uroczej 28, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-10
529/2014/P 2014-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Polska - obręb Jężyce arkusz 22 działka 9/3 pow. 3.029 m2 KW PO1P/00057365/4.
2014-09-10
528/2014/P 2014-09-09 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 2014-09-09
527/2014/P 2014-09-09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 4 w Poznaniu, na os. Winiary 4/2-3. 2014-09-09
526/2014/P 2014-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Ireny Maciejewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69. 2014-09-09
525/2014/P 2014-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Wachowiak-Smolkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 71 w Poznaniu, ul. Galla Anonima 13. 2014-09-09
524/2014/P 2014-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Pauliny Kubickiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3. 2014-09-09
523/2014/P 2014-09-08 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Michalskiej zadań doradcy metodycznego. 2014-09-08
522/2014/P 2014-09-08 w sprawie powierzenia panu Markowi Nowakowi zadań doradcy metodycznego. 2014-09-08
521/2014/P 2014-09-08 w sprawie powierzenia pani Hannie Sołtysiak zadań doradcy metodycznego. 2014-09-08
520/2014/P 2014-09-02 w sprawie powołania pani Anny Gruszeckiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 2014-09-02
519/2014/P 2014-09-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy MJO Ogród Zoologiczny w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Browarnej 25, środków trwałych w postaci światłowodowych połączeń teletransmisyjnych na terenie Nowego ZOO. 2014-09-02
518/2014/P 2014-09-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2014-09-02
517/2014/P 2014-09-01 w sprawie nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu mienia ruchomego, w tym pomocy dydaktycznych, będącego na stanie likwidowanego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu. 2014-09-01
516/2014/P 2014-09-01 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-09-01
515/2014/P 2014-09-01 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2014-09-01
514/2014/P 2014-09-01 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2014-09-01
512/2014/P 2014-09-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Starołęckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-01
30/2014/K 2014-09-01 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014 2014-09-01
513/2014/P 2014-08-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-08-29
511/2014/P 2014-08-29 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-08-29
510/2014/P 2014-08-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-08-29
509/2014/P 2014-08-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2014-08-29
508/2014/P 2014-08-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Kariną Draniczarek i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2014-08-29
29/2014/K 2014-08-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014. 2014-08-29
507/2014/P 2014-08-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta - osiedli. 2014-08-28
506/2014/P 2014-08-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10, pani Małgorzacie Mowlik. 2014-08-28
505/2014/P 2014-08-28 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10, pani Małgorzaty Mowlik. 2014-08-28
504/2014/P 2014-08-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko". 2014-08-27
503/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/8 pow. 893 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/10 pow. 901 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/11 pow. 902 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-08-27
502/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/19 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/20 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/21 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/22 pow. 897 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/23 pow. 857 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-08-27
501/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej
obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 (Ls) pow. 1.074 m2 KW PO2P/00115893/6.
2014-08-27
500/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/722 pow. 1298 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-08-27
499/2014/P 2014-08-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szczęsnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-08-27
498/2014/P 2014-08-27 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 11. 2014-08-27
497/2014/P 2014-08-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku (dział 852, rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"). 2014-08-27
496/2014/P 2014-08-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku (II edycja). 2014-08-27
495/2014/P 2014-08-27 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 9. 2014-08-27
494/2014/P 2014-08-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-08-27
493/2014/P 2014-08-27 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Beatą Olszewską i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24. 2014-08-27
492/2014/P 2014-08-26 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2014-08-26
28/2014/K 2014-08-26 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2014 roku. 2014-08-26
491/2014/P 2014-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach 2-, 3- i 4-lokalowych stanowiących własność Miasta Poznania. 2014-08-21
490/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy:
- ul. Karkonoska 7 - obręb Strzeszyn arkusz 14 działka 21 (Bp, RVI, S-RVI) o pow. 2.352 m2 KW PO1P/00101300/5.
2014-08-21
489/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/14 (RIVa) pow. 863 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/15 (RIVa) pow. 880 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/16 (RIVa) pow. 883 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/17 (RIVa) pow. 884 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/18 (RIVa) pow. 885 m2 KW
2014-08-21
488/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/19 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/20 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/21 pow. 832 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-08-21
487/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/15 pow. 856 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/16 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/17 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/18 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-08-21
486/2014/P 2014-08-21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola. 2014-08-21
485/2014/P 2014-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, na zawarcie umowy użyczenia gruntu na terenie Szpitala, na czas oznaczony trzech lat, z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu. 2014-08-21
483/2014/P 2014-08-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku (II edycja). 2014-08-21
484/2014/P 2014-08-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10, pani Hannie Pawlak. 2014-08-20
482/2014/P 2014-08-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-08-19
481/2014/P 2014-08-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", na 2014 rok. 2014-08-19
480/2014/P 2014-08-13 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu. 2014-08-13
479/2014/P 2014-08-13 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 2014-08-13
478/2014/P 2014-08-13 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-08-13
477/2014/P 2014-08-13 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-13
476/2014/P 2014-08-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-08-13
475/2014/P 2014-08-13 w sprawie stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Poznania i używania logo Miasta Poznania. 2014-08-13
473/2014/P 2014-08-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00207951/6, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3/2 o pow. 5 m, z obrębu Naramowice, arkusz mapy 13 oraz części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00120451/7, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/2 o pow. 85 m, z obrębu Naramowice, arkusz mapy 13. 2014-08-13
474/2014/P 2014-08-12 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ..........................., oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/18, z obrębu Żegrze, arkusz mapy 20. 2014-08-12
472/2014/P 2014-08-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. 2014-08-12
471/2014/P 2014-08-12 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Łukaszewicza, oznaczonych geodezyjnie jako dz. 110/2 i 111/1, obr. Łazarz, ark. 33, na prawo użytkowania wieczystego przysługujące Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Dmowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka 117, obr. Łazarz, ark. 33. 2014-08-12
470/2014/P 2014-08-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. 2014-08-08
469/2014/P 2014-08-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr PO1P/00295024/2 o powierzchni 68 m, zajętej pod ulicę Babimojską w Poznaniu. 2014-08-07
468/2014/P 2014-08-07 w sprawie Komisji ds. Opiniowania Listy. 2014-08-07
467/2014/P 2014-08-07 w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2014-08-07
466/2014/P 2014-08-06 w sprawie wyznaczenia pani Bożeny Staśkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2014-08-06
465/2014/P 2014-08-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowe .działka 23/8 (Bi) pow. 4.685 m2 KW PO1P/00149503/6 w udziale 4265/4685 części
działka 26 (Bi) pow. 516 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 27 (Bi) pow. 728 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 24/2 (Bi) pow. 180 m2 KW PO1P/00006636/3
działka 28 (Bi) pow. 105 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 29 (Bi) pow. 7 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 30 (Bi) pow. 475 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 31 (Bi) pow. 948 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 32 (Bi) pow. 169 m2 KW PO1P/00277027/1
działka 33 (Bi) pow. 5.192 m2 KW PO1P/00277027/1, pow. łączna: 13.005 m2.
2014-08-06
464/2014/P 2014-08-06 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Piaśnickiej. 2014-08-06
463/2014/P 2014-08-06 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Żorskiej. 2014-08-06
462/2014/P 2014-08-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Łozowej. 2014-08-06
461/2014/P 2014-08-06 w sprawie wdrożenia do stosowania "Katalogu nawierzchni chodników Poznania Etap I - Stare Miasto - Centrum". 2014-08-06
460/2014/P 2014-08-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oraz udziału w nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Golęcińskiej 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9J, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 2014-08-06
459/2014/P 2014-07-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Tarczowa 14 - obręb Górczyn arkusz 10 działka 88/3 pow. 387 m2 KW PO1P/00059426/4.
2014-07-31
458/2014/P 2014-07-31 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej w Poznaniu. 2014-07-31
457/2014/P 2014-07-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2014 - w zakresie zadnia pn. Realizacja wydarzeń animujących życie kulturalne dzielnic i centrum Poznania. 2014-07-31
456/2014/P 2014-07-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-07-31
455/2014/P 2014-07-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku (III edycja). 2014-07-31
454/2014/P 2014-07-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku (I edycja) 2014-07-31
27/2014/K 2014-07-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014. 2014-07-31
453/2014/P 2014-07-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, pani Hannie Koniecznej. 2014-07-30
452/2014/P 2014-07-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17. 2014-07-30
451/2014/P 2014-07-30 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-07-30
450/2014/P 2014-07-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-07-29
449/2014/P 2014-07-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej. 2014-07-29
448/2014/P 2014-07-29 w sprawie sprostowania błędów w zarządzeniu Nr 395/2014/P z 30 czerwca 2014 r. 2014-07-29
447/2014/P 2014-07-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-29
446/2014/P 2014-07-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-07-29
445/2014/P 2014-07-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Marii Konopnickiej 13.
2014-07-29
444/2014/P 2014-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (II edycja w 2014 roku). 2014-07-28
443/2014/P 2014-07-28 w sprawie odwołania pani Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2014-07-28
442/2014/P 2014-07-25 w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego. 2014-07-25
441/2014/P 2014-07-25 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania na rok szkolny 2014/2015. 2014-07-25
440/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-24
439/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-24
438/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-24
437/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-07-24
436/2014/P 2014-07-23 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Joanną Gierwazik i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2014-07-23
435/2014/P 2014-07-23 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panią Renatą Żarnowską, dyrektorem Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2014-07-23
434/2014/P 2014-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2014-07-21
26/2014/K 2014-07-21 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22a, ul. Matejki 50 w Poznaniu. 2014-07-21
433/2014/P 2014-07-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu:
ul. Aleksandra Fredry 8 - obręb Poznań arkusz 23 działka 27 pow. 1075 m2 KW PO1P/00004487/9.
2014-07-18
432/2014/P 2014-07-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-18
431/2014/P 2014-07-18 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali. 2014-07-18
430/2014/P 2014-07-18 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych. 2014-07-18
25/2014/K 2014-07-18 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-07-18
429/2014/P 2014-07-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego
w dniu 23 czerwca 2014 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2014 - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń animujących życie kulturalne dzielnic
i centrum Poznania.
2014-07-17
428/2014/P 2014-07-15 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia programu premiowego dla posiadaczy Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 2014-07-15
427/2014/P 2014-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych połóżonych w budynkach poddanych renowacji. 2014-07-14
426/2014/P 2014-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Konstancji Łubieńskiej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/45 pow. 3950 m2 KW PO1P/00012364/0
rejon ul. Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działki 4/43 pow. 12.376 m2 KW PO1P/00207065/8.
2014-07-14
425/2014/P 2014-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/719 pow. 737 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/720 pow. 712 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/721 pow. 715 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/715 pow. 944 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-07-14
424/2014/P 2014-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Henryka Wieniawskiego - obręb Poznań arkusz 23 działka 29/3 pow. 611 m2 KW PO1P/00133360/6.
2014-07-14
423/2014/P 2014-07-14 uchylające zarządzenie Nr 780/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02.12.2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej. 2014-07-14
422/2014/P 2014-07-14 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-14
421/2014/P 2014-07-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 2014-07-14
420/2014/P 2014-07-11 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", II edycja konkursu na rok 2014. 2014-07-11
419/2014/P 2014-07-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. 2014-07-10
418/2014/P 2014-07-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. 2014-07-10
417/2014/P 2014-07-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-07-10
416/2014/P 2014-07-10 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17. 2014-07-10
415/2014/P 2014-07-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00063120/7, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/4 o pow. 2492 m, z obrębu Żegrze, arkusz mapy 16. 2014-07-08
414/2014/P 2014-07-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-07-08
413/2014/P 2014-07-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-07-08
412/2014/P 2014-07-08 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr ............................... o powierzchni 28 m zajętej pod ulicę Smolną w Poznaniu. 2014-07-08
411/2014/P 2014-07-08 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Lutyckiej. 2014-07-08
410/2014/P 2014-07-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00259413/9, o powierzchni 0,2759 ha. 2014-07-08
409/2014/P 2014-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2014-07-08
408/2014/P 2014-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Michałowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-08
407/2014/P 2014-07-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej
obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 (Ls) pow. 1.074 m2 KW PO2P/00115893/6
2014-07-08
406/2014/P 2014-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2014-07-08
405/2014/P 2014-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. św. Wincentego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2014-07-08
404/2014/P 2014-07-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/726 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/727 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/728 pow. 702 m2 KW
2014-07-08
403/2014/P 2014-07-07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXI edycji konkursu "Zielony Poznań". 2014-07-07
402/2014/P 2014-07-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologiczego. 2014-07-04
401/2014/P 2014-07-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na rozbudowie węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku. 2014-07-03
24/2014/K 2014-07-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania niektórych czynności z zakresu prawa pracy. 2014-07-01
400/2014/P 2014-07-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107. 2014-07-02
399/2014/P 2014-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2014 r. 2014-07-01
396/2014/P 2014-06-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-06-30
395/2014/P 2014-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-06-30
394/2014/P 2014-06-30 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego spółce działającej pod firmą Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, położonego w Poznaniu przy ul. Skośnej. 2014-06-30
22/2014/K 2014-06-30 plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014. 2014-06-30
397/2014/P 2014-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2014-05-01
23/2014/K 2014-06-30 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2014-01-01
398/2014/P 2014-06-27 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdziału 75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego, § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2014-06-27
393/2014/P 2014-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2014-06-27
21/2014/K 2014-06-27 w sprawie procedury rekrutacji osób na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-06-27
392/2014/P 2014-06-25 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2014-06-25
391/2014/P 2014-06-25 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie dostawy papieru oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-06-25
390/2014/P 2014-06-25 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług pocztowych oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-06-25
389/2014/P 2014-06-25 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 328. 2014-06-25
388/2014/P 2014-06-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-06-25
387/2014/P 2014-06-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ...................., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 62/4 oraz 62/6, z obrębu Golęcin, arkusz mapy 03. 2014-06-25
386/2014/P 2014-06-25 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kościelnej. 2014-06-25
385/2014/P 2014-06-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Michałowo, przeznaczonych do sprzedaży z trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-25
384/2014/P 2014-06-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gniewskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-25
383/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2014-06-24
382/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2014-06-24
381/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Ósmego Dnia. 2014-06-24
380/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2014-06-24
379/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2014-06-24
378/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2014-06-24
377/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Estrady Poznańskiej. 2014-06-24
376/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2014-06-24
375/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. 2014-06-24
374/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2014-06-24
373/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Kultury "Zamek". 2014-06-24
372/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2014-06-24
371/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Raczyńskich. 2014-06-24
370/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2014-06-24
369/2014/P 2014-06-24 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17, pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak. 2014-06-24
368/2014/P 2014-06-24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola.
(dot. Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17)
2014-06-24
367/2014/P 2014-06-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2014-06-23
364/2014/P 2014-06-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/716 pow. 716 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/717 pow. 713 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/718 pow. 722 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-06-20
359/2014/P 2014-06-18 w sprawie zawarcia z panem Adamem Paschke umowy o pracę na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu Nr 4 w Poznaniu, os. Winiary 4/2-3. 2014-06-20
366/2014/P 2014-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-06-18
365/2014/P 2014-06-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. 27 Grudnia - obręb Poznań arkusz 20 działki 26/2, 26/6, 30/2, 30/6 o łącznej pow. 2.573 m2 KW PO1P/00004282/2.
2014-06-18
363/2014/P 2014-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Rzeczypospolitej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą części budynku znajdującego się na tej nieruchomości. 2014-06-18
362/2014/P 2014-06-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/722 pow. 1298 m2 KW PO1P/00165176/2.
§ 2
2014-06-17
361/2014/P 2014-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gniewskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-17
360/2014/P 2014-06-17 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr .......................... o powierzchni 321 m zajętej pod ulicę Różyczkową w Poznaniu. 2014-06-17
358/2014/P 2014-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-17
357/2014/P 2014-06-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja. 2014-06-17
356/2014/P 2014-06-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni i chodnika w ulicach Barwickiej i Pajzderskiego . 2014-06-16
355/2014/P 2014-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2014-06-16
354/2014/P 2014-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tarczowej 14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-16
353/2014/P 2014-06-16 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego. 2014-06-16
352/2014/P 2014-06-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod publiczną infrastrukturę transportową oraz pod budowę ulicy Stoińskiego w Poznaniu. 2014-06-16
351/2014/P 2014-06-16 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2014-06-16
350/2014/P 2014-06-13 w sprawie odwołania pana Wojciecha Spaleniaka ze stanowiska dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 2014-06-13

Zarządzenia Prezydenta