« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
440/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-24
439/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-24
438/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-07-24
437/2014/P 2014-07-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-07-24
436/2014/P 2014-07-23 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Joanną Gierwazik i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2014-07-23
435/2014/P 2014-07-23 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panią Renatą Żarnowską, dyrektorem Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2014-07-23
434/2014/P 2014-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2014-07-21
26/2014/K 2014-07-21 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22a, ul. Matejki 50 w Poznaniu. 2014-07-21
433/2014/P 2014-07-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu:
ul. Aleksandra Fredry 8 - obręb Poznań arkusz 23 działka 27 pow. 1075 m2 KW PO1P/00004487/9.
2014-07-18
432/2014/P 2014-07-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-18
431/2014/P 2014-07-18 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali. 2014-07-18
430/2014/P 2014-07-18 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych. 2014-07-18
25/2014/K 2014-07-18 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-07-18
429/2014/P 2014-07-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego
w dniu 23 czerwca 2014 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2014 - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń animujących życie kulturalne dzielnic
i centrum Poznania.
2014-07-17
428/2014/P 2014-07-15 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia programu premiowego dla posiadaczy Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 2014-07-15
427/2014/P 2014-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych połóżonych w budynkach poddanych renowacji. 2014-07-14
426/2014/P 2014-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Konstancji Łubieńskiej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/45 pow. 3950 m2 KW PO1P/00012364/0
rejon ul. Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działki 4/43 pow. 12.376 m2 KW PO1P/00207065/8.
2014-07-14
425/2014/P 2014-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/719 pow. 737 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/720 pow. 712 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/721 pow. 715 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/715 pow. 944 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-07-14
424/2014/P 2014-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Henryka Wieniawskiego - obręb Poznań arkusz 23 działka 29/3 pow. 611 m2 KW PO1P/00133360/6.
2014-07-14
423/2014/P 2014-07-14 uchylające zarządzenie Nr 780/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 02.12.2013 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej. 2014-07-14
422/2014/P 2014-07-14 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-14
421/2014/P 2014-07-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 2014-07-14
420/2014/P 2014-07-11 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", II edycja konkursu na rok 2014. 2014-07-11
419/2014/P 2014-07-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. 2014-07-10
418/2014/P 2014-07-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym. 2014-07-10
417/2014/P 2014-07-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-07-10
416/2014/P 2014-07-10 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17. 2014-07-10
415/2014/P 2014-07-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00063120/7, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/4 o pow. 2492 m, z obrębu Żegrze, arkusz mapy 16. 2014-07-08
414/2014/P 2014-07-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-07-08
413/2014/P 2014-07-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-07-08
412/2014/P 2014-07-08 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr ............................... o powierzchni 28 m zajętej pod ulicę Smolną w Poznaniu. 2014-07-08
411/2014/P 2014-07-08 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Lutyckiej. 2014-07-08
410/2014/P 2014-07-08 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00259413/9, o powierzchni 0,2759 ha. 2014-07-08
409/2014/P 2014-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2014-07-08
408/2014/P 2014-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Michałowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-07-08
407/2014/P 2014-07-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej
obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 (Ls) pow. 1.074 m2 KW PO2P/00115893/6
2014-07-08
406/2014/P 2014-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2014-07-08
405/2014/P 2014-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. św. Wincentego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2014-07-08
404/2014/P 2014-07-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/726 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/727 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/728 pow. 702 m2 KW
2014-07-08
403/2014/P 2014-07-07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXI edycji konkursu "Zielony Poznań". 2014-07-07
402/2014/P 2014-07-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologiczego. 2014-07-04
401/2014/P 2014-07-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na rozbudowie węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku. 2014-07-03
24/2014/K 2014-07-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania niektórych czynności z zakresu prawa pracy. 2014-07-01
400/2014/P 2014-07-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107. 2014-07-02
399/2014/P 2014-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2014 r. 2014-07-01
396/2014/P 2014-06-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-06-30
395/2014/P 2014-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-06-30
394/2014/P 2014-06-30 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego gruntu, przysługującego spółce działającej pod firmą Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, położonego w Poznaniu przy ul. Skośnej. 2014-06-30
397/2014/P 2014-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2014-05-01
23/2014/K 2014-06-30 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2014-01-01
398/2014/P 2014-06-27 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdziału 75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego, § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2014-06-27
393/2014/P 2014-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2014-06-27
21/2014/K 2014-06-27 w sprawie procedury rekrutacji osób na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-06-27
392/2014/P 2014-06-25 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2014-06-25
391/2014/P 2014-06-25 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie dostawy papieru oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-06-25
390/2014/P 2014-06-25 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług pocztowych oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-06-25
389/2014/P 2014-06-25 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 328. 2014-06-25
388/2014/P 2014-06-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-06-25
387/2014/P 2014-06-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ...................., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 62/4 oraz 62/6, z obrębu Golęcin, arkusz mapy 03. 2014-06-25
386/2014/P 2014-06-25 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Kościelnej. 2014-06-25
385/2014/P 2014-06-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Michałowo, przeznaczonych do sprzedaży z trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-25
384/2014/P 2014-06-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gniewskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-25
383/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2014-06-24
382/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2014-06-24
381/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Ósmego Dnia. 2014-06-24
380/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2014-06-24
379/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2014-06-24
378/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2014-06-24
377/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Estrady Poznańskiej. 2014-06-24
376/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2014-06-24
375/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. 2014-06-24
374/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2014-06-24
373/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Centrum Kultury "Zamek". 2014-06-24
372/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2014-06-24
371/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Biblioteki Raczyńskich. 2014-06-24
370/2014/P 2014-06-24 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2014-06-24
369/2014/P 2014-06-24 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17, pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak. 2014-06-24
368/2014/P 2014-06-24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola.
(dot. Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17)
2014-06-24
367/2014/P 2014-06-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2014-06-23
364/2014/P 2014-06-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/716 pow. 716 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/717 pow. 713 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/718 pow. 722 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-06-20
359/2014/P 2014-06-18 w sprawie zawarcia z panem Adamem Paschke umowy o pracę na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu Nr 4 w Poznaniu, os. Winiary 4/2-3. 2014-06-20
366/2014/P 2014-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-06-18
365/2014/P 2014-06-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. 27 Grudnia - obręb Poznań arkusz 20 działki 26/2, 26/6, 30/2, 30/6 o łącznej pow. 2.573 m2 KW PO1P/00004282/2.
2014-06-18
363/2014/P 2014-06-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Rzeczypospolitej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą części budynku znajdującego się na tej nieruchomości. 2014-06-18
362/2014/P 2014-06-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/722 pow. 1298 m2 KW PO1P/00165176/2.
§ 2
2014-06-17
361/2014/P 2014-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gniewskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-17
360/2014/P 2014-06-17 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr .......................... o powierzchni 321 m zajętej pod ulicę Różyczkową w Poznaniu. 2014-06-17
358/2014/P 2014-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Franowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-17
357/2014/P 2014-06-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja. 2014-06-17
356/2014/P 2014-06-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni i chodnika w ulicach Barwickiej i Pajzderskiego . 2014-06-16
355/2014/P 2014-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2014-06-16
354/2014/P 2014-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tarczowej 14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-16
353/2014/P 2014-06-16 w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego. 2014-06-16
352/2014/P 2014-06-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod publiczną infrastrukturę transportową oraz pod budowę ulicy Stoińskiego w Poznaniu. 2014-06-16
351/2014/P 2014-06-16 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2014-06-16
350/2014/P 2014-06-13 w sprawie odwołania pana Wojciecha Spaleniaka ze stanowiska dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 2014-06-13
347/2014/P 2014-06-12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 53, pani Hannie Ruszkowskiej. 2014-06-12
342/2014/P 2014-06-12 w sprawie przyznania jako nieruchomości zamiennej udziału w nieruchomości z zasobu Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piątkowskiej - ul. Słowiańskiej, tytułem części odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Poznań w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2014-06-12
349/2014/P 2014-06-11 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Zakrzewską i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska15. 2014-06-11
348/2014/P 2014-06-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1, panu Janowi Górskiemu. 2014-06-11
346/2014/P 2014-06-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Polskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-11
345/2014/P 2014-06-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-06-11
344/2014/P 2014-06-11 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2014-06-11
343/2014/P 2014-06-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej ul. Bobrownickiej w Poznaniu. 2014-06-11
341/2014/P 2014-06-11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Urbanowskiej oraz Drzymały i przyjęcia darowizny kwoty pieniężnej. 2014-06-11
340/2014/P 2014-06-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-06-11
339/2014/P 2014-06-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2014. 2014-06-11
338/2014/P 2014-06-10 w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016. 2014-06-10
337/2014/P 2014-06-09 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej. 2014-06-09
336/2014/P 2014-06-09 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z działu 852, rozdziału 85205: "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", z przeznaczeniem na realizację w roku 2014 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-06-09
335/2014/P 2014-06-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2014-06-09
20/2014/K 2014-06-06 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę OK System Polska S.A. 2014-07-01
332/2014/P 2014-06-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Marii Konopnickiej 13.
2014-06-06
331/2014/P 2014-06-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/715 pow. 944 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-06-06
326/2014/P 2014-06-06 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania w przedmiocie projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania - Osiedli, określających organizację i zakres działania Osiedli. 2014-06-06
325/2014/P 2014-06-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2014-06-06
334/2014/P 2014-06-05 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Grobecką i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 23 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2014-06-05
333/2014/P 2014-06-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, pani Marii Chrośniak. 2014-06-05
330/2014/P 2014-06-03 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Piątkowo w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej na os. Stefana Batorego. 2014-06-03
329/2014/P 2014-06-03 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Piątkowo w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej na os. Stefana Batorego. 2014-06-03
328/2014/P 2014-06-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PO1P/00240348/9. 2014-06-03
327/2014/P 2014-06-03 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCLXXXV lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-06-03
324/2014/P 2014-06-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-06-02
323/2014/P 2014-06-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 60/62, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-06-02
322/2014/P 2014-06-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2014. 2014-06-02
321/2014/P 2014-06-02 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2014-06-02
320/2014/P 2014-05-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-05-30
19/2014/K 2014-05-30 zmiieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014. 2014-05-30
319/2014/P 2014-05-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. 2014-05-29
318/2014/P 2014-05-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-05-29
317/2014/P 2014-05-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci nawierzchni chodnika i zjazdu przy ul. Sycowskiej i ul. Trzebińskiej. 2014-05-29
316/2014/P 2014-05-28 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Beatą Piotrowską i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 41 w Poznaniu, ul. Bluszczowa 17. 2014-05-28
315/2014/P 2014-05-28 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Barbarą Korzeniewską i powierzenia stanowiskadyrektoraPoradniPsychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 295/298. 2014-05-28
314/2014/P 2014-05-28 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17, pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak. 2014-05-28
313/2014/P 2014-05-28 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Głogowskiej. 2014-05-28
312/2014/P 2014-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-05-28
311/2014/P 2014-05-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Gospodarskiej. 2014-05-28
310/2014/P 2014-05-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w poblizu ul. Szczepankowo. 2014-05-28
309/2014/P 2014-05-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCLXXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-05-28
308/2014/P 2014-05-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCLXXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-05-28
307/2014/P 2014-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. 2014-05-28
306/2014/P 2014-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rzecznej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta Luboń. 2014-05-28
305/2014/P 2014-05-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za udział wynoszący 875/10000 cz. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 1/938, z obrębu Golęcin, ark. mapy 13, wydzielonego pod drogę publiczną gminną. 2014-05-28
304/2014/P 2014-05-28 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu, ul. Czeremchowa 22, do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Świerkowa 8. 2014-05-28
303/2014/P 2014-05-28 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności zwiazanych z utworzeniem zespołu pod nazwą Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2014-05-28
302/2014/P 2014-05-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Pruszkowskiej i Janowskiej, oznaczonych geodezyjnie jako dz. 35/2, 35/3, 36/2 z obrębu Krzesiny, arkusz mapy 35 oraz działki 7/2 z obrębu Krzesiny, arkusz mapy 36. 2014-05-28
301/2014/P 2014-05-28 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Marią Zarembą - Ślachciak, dyrektorem Gimnazjum, nr 24 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 w Poznaniu. 2014-05-28
300/2014/P 2014-05-28 rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Guzik, dyrektorem Gimnazjum nr 25 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2014-05-28
299/2014/P 2014-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1 2014-05-27
298/2014/P 2014-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31 w Poznaniu, ul. Golęcińska 9. 2014-05-27
297/2014/P 2014-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, ul. Golęcińska 9. 2014-05-27
296/2014/P 2014-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Gimnazjum nr 25 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2014-05-27
295/2014/P 2014-05-27 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29. 2014-05-27
294/2014/P 2014-05-26 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, pani Lucyny Białk-Cieślak. 2014-05-26
290/2014/P 2014-05-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlementu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-25
289/2014/P 2014-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlementu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-24
293/2014/P 2014-05-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56, pani Romanie Appelt. 2014-05-23
292/2014/P 2014-05-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27, panu Lechowi Sadowskiemu. 2014-05-23
291/2014/P 2014-05-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszonego w dniu 30 kwietnia 2014 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2014. 2014-05-23
288/2014/P 2014-05-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlementu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-23
287/2014/P 2014-05-22 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Grażyną Jankowską, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 71 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37. 2014-05-22
286/2014/P 2014-05-22 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Mirosławą Lańską, dyrektorem Przedszkola nr 189 w Poznaniu, os. B. Śmiałego 105. 2014-05-22
285/2014/P 2014-05-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/726 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/727 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/728 pow. 702 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-05-22
284/2014/P 2014-05-22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Karkonoska 7 - obręb Strzeszyn arkusz 14 działka 21 (Bp, RVI, S-RVI) pow. 2352 m2 KW PO1P/00101300/5. 2014-05-22
283/2014/P 2014-05-22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy:
- ul. Wejherowskiej - obręb Krzyżowniki arkusz 26 działka 18/4 (Bp) o pow. 862 m2 KW PO1P/00101921/4.
2014-05-22
282/2014/P 2014-05-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/719 pow. 737 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/720 pow. 712 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/721 pow. 715 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-05-22
281/2014/P 2014-05-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Za Cytadelą 108, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-05-22
280/2014/P 2014-05-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-05-22
279/2014/P 2014-05-21 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej. 2014-05-21
278/2014/P 2014-05-21 w sprawie udzielenia zgody Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, na zawarcie umowy użyczenia gruntu na terenie Szpitala, na czas oznaczony trzech lat, z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu. 2014-05-21
277/2014/P 2014-05-20 rozwiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Kabacińskim, dyrektorem Technikum Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, ul. Golęcińska 9. 2014-05-20
274/2014/P 2014-05-19 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej. 2014-05-19
276/2014/P 2014-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw decydowania o przeznaczeniu składników majątkowych wchodzących w skład spadków objętych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego lub nabytych przez Miasto na podstawie testamentu. 2014-05-16
275/2014/P 2014-05-16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wizji przyszłego rozwoju poznańskiego Golęcina i terenów Rusałki. 2014-05-16
273/2014/P 2014-05-16 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 44, ul. Podolańskiej 44A i ul. Podolańskiej 44B. 2014-05-16
272/2014/P 2014-05-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Konstancji Łubieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-05-16
271/2014/P 2014-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-05-16
270/2014/P 2014-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-05-16
269/2014/P 2014-05-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ( ul.Cicha ) 2014-05-16
268/2014/P 2014-05-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlementu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-16
267/2014/P 2014-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2014-05-15
266/2014/P 2014-05-14 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-05-14
265/2014/P 2014-05-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1. 2014-05-14
264/2014/P 2014-05-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu, ul. Harcerska 3, pani Małgorzacie Borowiak. 2014-05-13
263/2014/P 2014-05-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73, pani Annie Paluszkiewicz. 2014-05-13
262/2014/P 2014-05-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlementu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13
261/2014/P 2014-05-12 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Szkolnictwa Specjalnego. 2014-05-12
260/2014/P 2014-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/716 pow. 716 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/717 pow. 713 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/718 pow. 722 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-05-12
259/2014/P 2014-05-12 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00062009/6, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26/1 o pow. 4 m , z obrębu Żegrze, arkusz mapy 01, oraz części nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej nr PO2P/00146444/0, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 24/6 o pow. 13 m oraz działka nr 25/8 o pow. 915 m, z obrębu Żegrze, arkusz mapy 01. 2014-05-12
258/2014/P 2014-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: abpa W. Dymka i Szwajcarskiej w Poznaniu pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone w planie symbolem 2KD-L. 2014-05-12
257/2014/P 2014-05-12 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej ............................... o powierzchni 454 m, stanowiącej fragment ul. Braniewskiej w Poznaniu. 2014-05-12
256/2014/P 2014-05-09 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania i monitorowania procedur udzielania i rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późniejszymi zmianami). 2014-05-09
255/2014/P 2014-05-08 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, tytułem części odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Miasto Poznań w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2014-05-08
254/2014/P 2014-05-06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, ul. Rycerska 43, pani Kamili Kowalewskiej-Kasperek. 2014-05-06
253/2014/P 2014-05-05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlementu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-05
252/2014/P 2014-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCLIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-05-05
18/2014/K 2014-05-02 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Poznania zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2014-05-05
251/2014/P 2014-05-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-05-02
250/2014/P 2014-05-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(- lokal mieszkalny nr 20 przy ul. Grochowskiej 46,
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Maksymiliana Jackowskiego 53.)
2014-05-02
249/2014/P 2014-05-02 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 662/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw rozpoznania możliwości rozbudowy centrum handlowego przy ul. Drużbickiego w Poznaniu wraz z rozbudową publicznego układu komunikacyjnego. 2014-05-02

Zarządzenia Prezydenta