« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
46/2015/P 2015-01-28 w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych Urzędu Miasta Poznania. 2015-02-02
48/2015/P 2015-01-28 w sprawie powołania pani Katarzyny Kamińskiej na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Posnania w Poznaniu. 2015-01-28
47/2015/P 2015-01-28 w sprawie powołania pani Agnieszki Pachciarz na stanowisko czwartego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2015-01-28
45/2015/P 2015-01-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-28
44/2015/P 2015-01-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2015. 2015-01-27
43/2015/P 2015-01-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Ochrony i Promocji Zdrowia. 2015-01-27
2/2015/K 2015-01-27 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zespołu ds. Podziału Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2015-01-27
42/2015/P 2015-01-26 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO2P/00128502/3, PO2P/00260536/7, PO2P/00106806/4, PO2P/00260535/0, PO2P/00001427/7 i użytkownika wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00006137/2 w z związku z korzystaniem przez nich z pasa gruntu o pow. 435 m nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00111096/1, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piastowskiej. 2015-01-26
41/2015/P 2015-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/738 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/739 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/740 pow. 723 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/741 pow. 906 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-01-26
40/2015/P 2015-01-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-26
39/2015/P 2015-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/735 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/736 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/737 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-01-26
38/2015/P 2015-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Sycowska - obręb Junikowo arkusz 08 działka 1/10 (N, RIVa, RV) pow. 4.163 m2 KW PO1P/00116041/9.
2015-01-26
37/2015/P 2015-01-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-22
36/2015/P 2015-01-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia jednostkom miejskim nieruchomości będących w zasobie Miasta Poznania. 2015-01-22
35/2015/P 2015-01-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2015-01-21
34/2015/P 2015-01-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-01-21
33/2015/P 2015-01-21 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-21
32/2015/P 2015-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (V edycja). 2015-01-20
31/2015/P 2015-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1 i nr 4. 2015-01-20
28/2015/P 2015-01-20 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznej placówki oświatowej. 2015-01-20
30/2015/P 2015-01-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Poznania wynoszącego 5/8 części w nieruchomości położonej w Poznaniu:
- ul. Głogowska 159 - obręb Górczyn arkusz 06 działka 71 (Bp) pow. 441 m2 KW PO1P/00210820/3.
2015-01-19
29/2015/P 2015-01-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/18 pow. 885 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/19 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/20 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6.
2015-01-19
27/2015/P 2015-01-16 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 2015-01-16
26/2015/P 2015-01-16 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Daszewickiej. 2015-01-16
25/2015/P 2015-01-15 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-01-15
24/2015/P 2015-01-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Księżycowej. 2015-01-15
23/2015/P 2015-01-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Bułgarskiej. 2015-01-15
22/2015/P 2015-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i 7. 2015-01-15
21/2015/P 2015-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadania priorytetowego nr 3. 2015-01-15
20/2015/P 2015-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 2 i 5. 2015-01-15
19/2015/P 2015-01-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/12 pow. 997 m2 KW PO2P/00145941/7,
- ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/13 pow. 1109 m2 KW PO2P/00145941/7,
2015-01-14
18/2015/P 2015-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z rozdziału 63003 w obszarze turystyki i krajoznawstwa, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-01-14
17/2015/P 2015-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-01-14
16/2015/P 2015-01-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/180 (dr) pow. 1004 m2 KW PO1P/00204312/4.
2015-01-13
15/2015/P 2015-01-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19 A, pani Małgorzacie Rappe-Kluta. 2015-01-13
14/2015/P 2015-01-13 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2015-01-13
13/2015/P 2015-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli. 2015-01-12
12/2015/P 2015-01-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 59, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-12
11/2015/P 2015-01-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. /adres nieruchomości - ul. Kurcewiczówny nar. Ścinawskiej/ 2015-01-12
10/2015/P 2015-01-08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2015-01-08
9/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Antoniego Kosińskiego 18 - obręb Wilda arkusz 14 działka 21 (Bi) pow. 670 m2 KW PO2P/00001285/9.
2015-01-07
8/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 7 przy placu Kolegiackim 4,
- lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Jana Kassyusza 1,
- lokal mieszkalny nr 21 przy ul. Henryka Sienkiewicza 11.
2015-01-07
7/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Dworska - obręb Naramowice arkusz 27 działka 12/25 pow. 345 m2 KW PO1P/00213138/6.
2015-01-07
6/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Urocza 28 - obr. Naramowice ark. 1 dz. 26/2 (RVI) pow. 1006 m2 KW PO1P/00023638/2,
ul. Poligonowa 8 - obr. Morasko ark. 13 dz. 129 (Bp) pow. 1406 m2 KW PO1P/00116286/8.
2015-01-07
5/2015/P 2015-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zenona Kosidowskiego 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-07
4/2015/P 2015-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mokrej 2, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2015-01-07
3/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2015-01-07
2/2015/P 2015-01-07 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-01-07
1/2015/P 2015-01-05 w sprawie powierzenia panu Markowi Krzyżaniakowi pełnienia obowiązków dyrektora Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu. 2015-01-05
1/2015/K 2015-01-02 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-01-02
818/2014/P 2014-12-31 w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na adaptacji budynków na potrzeby liceum wraz z zagospodarowaniem terenu. 2014-12-31
817/2014/P 2014-12-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-12-31
816/2014/P 2014-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych zakładów budżetowych oraz zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych instytucji kultury. 2014-12-31
815/2014/P 2014-12-31 w sprawie zasad sporządzania informacji dotyczących udzielanych ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu Poznań, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. 2014-12-31
814/2014/P 2014-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2014-12-31
813/2014/P 2014-12-31 w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Miasta Poznania, w ramach projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej". 2014-12-31
812/2014/P 2014-12-31 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2014-12-31
809/2014/P 2014-12-31 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z panem Zbigniewem Wągrowskim - dyrektorem Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu. 2014-12-31
808/2014/P 2014-12-31 w sprawie powołania pani Anny Hryniewieckiej na stanowisko dyrektora Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. 2014-12-31
50/2014/K 2014-12-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-12-31
49/2014/K 2014-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2014 roku. 2014-12-31
48/2014/K 2014-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2014 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2014-12-31
811/2014/P 2014-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-30
810/2014/P 2014-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czechosłowackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-30
807/2014/P 2014-12-30 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015. 2014-12-30
806/2014/P 2014-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-01-01
47/2014/K 2014-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-01-01
805/2014/P 2014-12-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-12-29
804/2014/P 2014-12-29 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2014-12-29
799/2014/P 2014-12-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Folwarcznej/Szwajcarskiej, oznaczonej jako: obręb Kobylepole, arkusz 06, działki 1/3, 1/2, 1/5, na nieruchomości stanowiące własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, położone w Poznaniu : przy ul. Ogrody, oznaczona jako: obręb Jeżyce, arkusz. mapy 18, działka 1/4, przy ul. Madalińskiego, oznaczona jako: obręb Wilda, arkusz mapy 14 dz. 85/6, 93, 94/2, 95, 96, 97, 98, przy ul. Budziszyńskiej/Grunwaldzkiej, oznaczone jako: obręb Junikowo, arkusz mapy 27, działki 15/3, 19/5, 19/6, 24/2, 44/2, 46/2 oraz na os. Rusa oznaczona jako: obręb Chartowo, arkusz mapy 11, działka 7/21. 2014-12-24
798/2014/P 2014-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-24
797/2014/P 2014-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie i promocja Programu Poznań PRO Rodzina promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu", w tym projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-24
796/2014/P 2014-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Zorganizowanie i koordynacja obchodów Poznańskiego Tygodnia Rodziny w dniach od 15 do 26 maja 2015 roku" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-24
802/2014/P 2014-12-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Polska - obręb Jeżyce arkusz 22 działka 9/3 (RIIIb) pow. 3029 m2 KW PO1P/00057365/4;
- ul. Franowo - obręb Kobylepole arkusz 2 działka 2/17 (RIIIb, RIVa) pow. 4060 m2 KW PO2P/00225978/0.
2014-12-23
801/2014/P 2014-12-23 w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na zbycie ruchomości w postaci agregatu prądotwórczego, o wartości księgowej na dzień 1 grudnia 2014 r. 98 601,71 zł, za kwotę 50 000 zł. 2014-12-23
800/2014/P 2014-12-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bułgarskiej. 2014-12-23
795/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (IV edycja). 2014-12-23
794/2014/P 2014-12-23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkohlizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2014-12-23
793/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (III edycja). 2014-12-23
792/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-23
791/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art.6 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-23
790/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-23
789/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (II edycja). 2014-12-23
788/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez między innymi szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, usługi asystentów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2015 roku). 2014-12-23
787/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań ukierunkowanych na poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2015 roku). 2014-12-23
786/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2015 roku). 2014-12-23
46/2014/K 2014-12-23 zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego stosowania odmiennych reguł polityki rachunkowej w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami. 2014-12-23
785/2014/P 2014-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2015-01-01
803/2014/P 2014-12-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-22
784/2014/P 2014-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-12-22
783/2014/P 2014-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2014-12-22
782/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na utworzeniu i prowadzeniu co najmniej 2 mieszkań chronionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
781/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
780/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
779/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na udzielaniu pomocy w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
778/2014/P 2014-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1 i nr 4. 2014-12-19
777/2014/P 2014-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na udzielaniu pomocy na rzecz rodzin i dzieci, między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-19
776/2014/P 2014-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-12-19
775/2014/P 2014-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-19
45/2014/K 2014-12-19 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2014-12-19
774/2014/P 2014-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (I edycja). 2014-12-18
773/2014/P 2014-12-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja 2015). 2014-12-18
772/2014/P 2014-12-18 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej", realizowanego w latach 2013-2017. 2014-12-18
771/2014/P 2014-12-17 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej
za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego.
2014-12-17
770/2014/P 2014-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-17
769/2014/P 2014-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-17
768/2014/P 2014-12-16 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2014-12-16
767/2014/P 2014-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyka i krajoznawstwo". 2014-12-15
766/2014/P 2014-12-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2014-12-15
765/2014/P 2014-12-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2014-12-15
764/2014/P 2014-12-15 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Koziorowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 23 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2014-12-15
763/2014/P 2014-12-15 w sprawie Systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. 2014-12-15
762/2014/P 2014-12-15 w sprawie powołania pana Macieja Wudarskiego na stanowisko trzeciego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2014-12-15
44/2014/K 2014-12-15 w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-12-15
761/2014/P 2014-12-12 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr .................................. o łącznej powierzchni 1663 m, zajętej pod ulice: Hodowlaną i Szklarniową w Poznaniu. 2014-12-12
760/2014/P 2014-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (III edycja 2015). 2014-12-12
759/2014/P 2014-12-12 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących na rok 2015. 2014-12-12
758/2014/P 2014-12-12 w sprawie wyznaczenia pani Anny Kobuszyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 131 w Poznaniu, os. Przyjaźni 117. 2014-12-12
757/2014/P 2014-12-12 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Bochińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2014-12-12
756/2014/P 2014-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Janikowo 1" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2014-12-11
755/2014/P 2014-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-12-11
754/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ........................., o powierzchni 194 m, wydzielonej pod poszerzenie ulicy Naramowickiej w Poznaniu. 2014-12-11
753/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ........................, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/1, z obrębu Górczyn, arkusz mapy 14. 2014-12-11
752/2014/P 2014-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Źródlanej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-11
751/2014/P 2014-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-11
750/2014/P 2014-12-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2014-12-11
749/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań przysługującego Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej, z równoczesnym nabyciem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej części nieruchomości. 2014-12-11
748/2014/P 2014-12-11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Solnej i ul. Stanisława Hejmowskiego pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa. 2014-12-11
747/2014/P 2014-12-10 w sprawie powołania pana Mariusza Wiśniewskiego na stanowisko drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2014-12-10
746/2014/P 2014-12-10 w sprawie powołania pana Jakuba Jędrzejewskiego na stanowisko pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2014-12-10
745/2014/P 2014-12-05 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówki oświatowej. 2014-12-05
744/2014/P 2014-12-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IV edycja 2015). 2014-12-05
743/2014/P 2014-12-05 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1. 2014-12-05
735/2014/P 2014-12-05 w sprawie odwołania pana Jerzego Stępnia ze stanowiska trzeciego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw planowania przestrzennego oraz spraw społecznych. 2014-12-05
734/2014/P 2014-12-05 w sprawie odwołania pana Mirosława Kruszyńskiego ze stanowiska drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami. 2014-12-05
742/2014/P 2014-12-04 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2014-12-04
741/2014/P 2014-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-12-04
740/2014/P 2014-12-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-04
739/2014/P 2014-12-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-04
738/2014/P 2014-12-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej w Poznaniu. 2014-12-04
737/2014/P 2014-12-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi publicznej klasy zbiorczej-ulicy Bobrownickiej oraz pod drogi publiczne klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-12-04
736/2014/P 2014-12-04 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2014-12-04
733/2014/P 2014-12-04 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na rok 2014 na dopłatę do kapitału zakładowego spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2014-12-04
730/2014/P 2014-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-12-04
729/2014/P 2014-12-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2015-2016. 2014-12-04
43/2014/K 2014-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2014 roku. 2014-12-04
732/2014/P 2014-12-03 w sprawie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu. 2014-12-03
731/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki. 2014-12-03
728/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", na rok 2015. 2014-12-03
727/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", na rok 2015. 2014-12-03
726/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na rok 2015. 2014-12-03
42/2014/K 2014-12-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji mienia. 2014-12-03
725/2014/P 2014-12-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na rok 2015. 2014-12-02
724/2014/P 2014-12-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2015 roku. 2014-12-02
723/2014/P 2014-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (II edycja 2015). 2014-12-02
722/2014/P 2014-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-12-02
721/2014/P 2014-12-02 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Nadbrzeże. 2014-12-02
720/2014/P 2014-12-01 w sprawie odwołania pana Dariusza Jaworskiego ze stanowiska czwartego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, kultury i sportu. 2014-12-01
719/2014/P 2014-12-01 w sprawie odwołania pana Tomasza Kaysera ze stanowiska pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw strategii rozwoju Miasta. 2014-12-01
718/2014/P 2014-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w roku 2015. 2014-11-28
717/2014/P 2014-11-28 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. św. Wawrzyńca 26a, 26b. 2014-11-28
716/2014/P 2014-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2014-11-28
715/2014/P 2014-11-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-11-28
714/2014/P 2014-11-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi publicznej ulicy Janowskiej w Poznaniu. 2014-11-28
713/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 21, 23, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. 2014-11-28
712/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.( os. Stefana Batorego 75) 2014-11-28
711/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szarych Szeregów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-28
710/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-11-28
709/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-28
708/2014/P 2014-11-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 29 października 2014 r., na wsparcie realizacji wieloletniego zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2014 - 2017 - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń kulturalnych animujących przestrzeń Pawilonu Nowa Gazownia. 2014-11-28
707/2014/P 2014-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2014-11-28
706/2014/P 2014-11-28 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-11-28
705/2014/P 2014-11-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-11-28
703/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców. (ul. Czarnucha) 2014-11-28
702/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do rozszerzenia zakresu wykonywania prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Polskiego Związku Działkowców. ( ul.Sandomierska ark. 30) 2014-11-28
701/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców. (ul.Sandomierska ark.20) 2014-11-28
700/2014/P 2014-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień z wykorzystaniem platformy elektronicznej Miasta Poznania. 2014-11-28
41/2014/K 2014-11-28 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-11-28
704/2014/P 2014-11-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104, pani Jolancie Zielińskiej-Wachowiak. 2014-11-27
699/2014/P 2014-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w latach 2015 -2016. 2014-11-27
698/2014/P 2014-11-27 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", I edycja konkursu na rok 2015. 2014-11-27
697/2014/P 2014-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I edycja 2015). 2014-11-27
40/2014/K 2014-11-27 w sprawie sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi instytucjami kultury w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. 2014-11-27
696/2014/P 2014-11-25 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Wantowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. Czesława 6a. 2014-11-25
39/2014/K 2014-11-25 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania 2014-11-25
695/2014/P 2014-11-24 w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego do spraw związanych z przebudową Filii ZOLiRM w Owińskach. 2014-11-24
694/2014/P 2014-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2014-11-24
693/2014/P 2014-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, ul. Rycerska 43. 2014-11-24
692/2014/P 2014-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2014-11-24
691/2014/P 2014-11-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wieloletniego zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2014 - 2017 - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń kulturalnych animujących przestrzeń Pawilonu Nowa Gazownia. 2014-11-24
690/2014/P 2014-11-20 w sprawie rozwiązania Zespołu doradczego do spraw oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. 2014-11-20
689/2014/P 2014-11-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2015 roku. 2014-11-19
688/2014/P 2014-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2014-11-19
687/2014/P 2014-11-19 w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Piątkowskiej i Juraszów, na rzecz Zboru Poznań Kościoła Zielonoświątkowego. 2014-11-19
686/2014/P 2014-11-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego. 2014-11-19
685/2014/P 2014-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-11-19
684/2014/P 2014-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2014-11-19
683/2014/P 2014-11-19 W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Odobrzyckiej. 2014-11-19
682/2014/P 2014-11-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej ..................., zajętej pod ul. Grunwaldzką w Poznaniu. 2014-11-19
681/2014/P 2014-11-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/15 (RIVa) pow. 880 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/16 (RIVa) pow. 883 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/17 (RIVa) pow. 884 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-11-19

Zarządzenia Prezydenta