« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
676/2014/P 2014-11-17 w sprawie wyznaczenia pani Marty Pachuckiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu, ul. Obornicka 314. 2014-11-17
675/2014/P 2014-11-17 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 6 w Poznaniu przy ul. Grottgera 3/3a. 2014-11-17
674/2014/P 2014-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego . 2014-11-14
672/2014/P 2014-11-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2014-11-14
671/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
670/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nr V garaży przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-11-13
669/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
668/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: Snopowej i Spławie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-13
667/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania w 5/8 częściach, położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 159, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
666/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Eurypidesa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-13
665/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dworskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
664/2014/P 2014-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Hezjoda 15, środków trwałych w postaci budynku wraz z boiskami szkolnymi i placami zabaw. 2014-11-13
661/2014/P 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-11-12
660/2014/P 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-11-12
659/2014/P 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-11-12
38/2014/K 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2014-11-12
37/2014/K 2014-11-12 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2014 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2014-11-12
658/2014/P 2014-11-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-11-05
657/2014/P 2014-11-05 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 2014-11-05
656/2014/P 2014-11-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/19 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/20 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-11-04
655/2014/P 2014-11-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Starołęckiej - obręb Starołęka arkusz 36 działka 2/4 pow. 696.729 m2 KW PO2P/00149265/2.
2014-11-04
654/2014/P 2014-11-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet S.A. 2014-11-04
653/2014/P 2014-11-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonych na terenie SSE w Poznaniu. 2014-11-04
651/2014/P 2014-11-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
/ul. Niegolewskich 28 B, 28 C, 30 A, 30 B /
2014-11-04
650/2014/P 2014-11-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szamotulskiej 5a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-04
649/2014/P 2014-11-04 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. /ul. Klemensa Janickiego 14 - lokal mieszkalny nr 4/ 2014-11-04
652/2014/P 2014-11-04 w sprawie ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2014-11-01
647/2014/P 2014-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Ireny Majer na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. 2014-11-03
646/2014/P 2014-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2014-11-03
36/2014/K 2014-11-03 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Poznania, jednostki pomocnicze oraz jednostki organizacyjne UMP. 2014-11-03
648/2014/P 2014-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2014-11-01
645/2014/P 2014-10-31 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2014-10-31
643/2014/P 2014-10-30 w sprawie powołania pani Elżbiety Wrzesińskiej-Żak na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 2014-11-01
642/2014/P 2014-10-30 w sprawie odwołania pani Elżbiety Wrzesińskiej-Żak ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2. 2014-10-30
639/2014/P 2014-10-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 13 stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2014-10-29
640/2014/P 2014-10-28 przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci infrastruktury drogowej przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej. 2014-10-28
638/2014/P 2014-10-24 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną - ulicę Chodzieską. 2014-10-24
637/2014/P 2014-10-24 w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji kosztów gazu. 2014-10-24
636/2014/P 2014-10-24 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-10-24
635/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-10-24
634/2014/P 2014-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-10-24
633/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą części budynku znajdującego się na tej nieruchomości.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/8 (B) pow. 8m2 KW
wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
632/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/50 (B) pow. 1 m2 KW PO2P/00175199/9 wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
631/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/40 (B) pow. 1 m2 KW PO2P/00175199/9
wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
630/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/25 (B) pow. 3 m2 KW PO2P/00175199/9 wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
629/2014/P 2014-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-10-24
628/2014/P 2014-10-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-10-23
627/2014/P 2014-10-23 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zwierzynieckiej. 2014-10-23
626/2014/P 2014-10-23 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomosci w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 95,56 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności w zakresie usług stomatologicznych. 2014-10-23
625/2014/P 2014-10-23 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe. 2014-01-01
621/2014/P 2014-10-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sycowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-10-21
624/2014/P 2014-10-20 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr ....................... o powierzchni 852 m zajętej pod ulicę Lubomierską w Poznaniu. 2014-10-20
623/2014/P 2014-10-20 w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic Kramarskiej i Masztalarskiej, służebności gruntowych związanych z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2014-10-20
622/2014/P 2014-10-20 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-10-20
620/2014/P 2014-10-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-10-20
619/2014/P 2014-10-20 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Waberskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2014-10-20
618/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2014-10-20
617/2014/P 2014-10-20 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały. 2014-10-20
616/2014/P 2014-10-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego . 2014-10-20
615/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Konstancji Łubieńskiej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/45 pow. 3950 m2 KW PO1P/00012364/0
rejon ul. Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/43 pow. 12.376 m2 KW PO1P/00207065/8.
2014-10-20
614/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/8 pow. 893 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-10-20
613/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. 27 Grudnia - obręb Poznań arkusz 20 działki 26/2, 26/6, 30/2, 30/6 o łącznej pow. 2.573 m2 KW PO1P/00004282/2.
2014-10-20
612/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/15 pow. 856 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/21 pow. 832 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-10-20
611/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/180 pow. 1.004 m2 KW PO1P/00204312/4.
2014-10-20
610/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań ograniczonych do przeprowadzenia rokowań ograniczonych do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 pow. 1074 m2 KW PO2P/00115893/6.
2014-10-20
609/2014/P 2014-10-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr ......................... 2014-10-20
608/2014/P 2014-10-20 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Kierunek praca - dobre praktyki w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy" oraz powołania jury konkursu. 2014-10-20
607/2014/P 2014-10-20 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Wojskowej 8. 2014-10-20
606/2014/P 2014-10-20 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 29. 2014-10-20
605/2014/P 2014-10-20 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2014-10-20
604/2014/P 2014-10-20 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2014-10-20
603/2014/P 2014-10-20 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2014 roku. 2014-10-20
602/2014/P 2014-10-16 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. 2014-10-16
601/2014/P 2014-10-16 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług pocztowych przez operatora wyznaczonego oraz wskazania jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-10-16
600/2014/P 2014-10-16 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Kałużewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2014-10-16
599/2014/P 2014-10-14 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach poddanych termomodernizacji. 2014-10-14
598/2014/P 2014-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 9A. 2014-10-13
597/2014/P 2014-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2014-10-13
596/2014/P 2014-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu mienia ruchomego, w tym pomocy dydaktycznych, będącego na stanie likwidowanego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu. 2014-10-13
595/2014/P 2014-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13. 2014-10-10
594/2014/P 2014-10-10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2014-10-10
593/2014/P 2014-10-10 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-10-10
592/2014/P 2014-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Ostrobramskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-10-08
591/2014/P 2014-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-10-08
590/2014/P 2014-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-10-08
588/2014/P 2014-10-08 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w rejonie ul. św. Wincentego w Poznaniu. 2014-10-08
589/2014/P 2014-10-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pana Piotra Nycza na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu przy Al. Solidarności 36. 2014-10-07
587/2014/P 2014-10-06 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Raus do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97. 2014-10-06
586/2014/P 2014-10-03 w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXIV/198/V/2014 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu wydatków Osiedla na rok 2015. 2014-10-03
585/2014/P 2014-09-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-09-30
584/2014/P 2014-09-30 W sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-09-30
34/2014/K 2014-09-30 W sprawie zmieniajace plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-09-30
583/2014/P 2014-09-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Aleksandrem Niwelińskim na stanowisku dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2014-09-29
582/2014/P 2014-09-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/16 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
- ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/17 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
- ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/18 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7)
2014-09-29
581/2014/P 2014-09-26 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2014-09-26
580/2014/P 2014-09-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/12 pow. 997 m2 KW PO2P/00145941/7,
- ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/13 pow. 1109 m2 KW PO2P/00145941/7,
2014-09-25
579/2014/P 2014-09-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sierpowej. 2014-09-25
578/2014/P 2014-09-25 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prośnickiej. 2014-09-25
577/2014/P 2014-09-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Poligonowej 8, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-25
576/2014/P 2014-09-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego./ul. Szeherezady / 2014-09-25
575/2014/P 2014-09-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-09-25
574/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy MJO Ogród Zoologiczny w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Browarnej 25, środków trwałych w postaci światłowodowych połączeń teletransmisyjnych na terenie Nowego ZOO. 2014-09-25
573/2014/P 2014-09-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności nieruchomości wpisanej do.............................. zajętej pod ul. Burszty w Poznaniu. 2014-09-25
572/2014/P 2014-09-25 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. .............. o powierzchni 323 m, zajętej pod ulicę Altanową w Poznaniu. 2014-09-25
571/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCLXXXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-09-25
570/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-09-25
569/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-09-25
568/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2014-09-25
567/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-09-25
566/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-09-25
565/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-09-25
564/2014/P 2014-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-09-25
563/2014/P 2014-09-25 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. (ul. Jana Kassyusza 1 - lokal mieszkalny nr 7) 2014-09-25
33/2014/K 2014-09-25 uchylające zarządzenie w sprawie zasad i kryteriów rozpatrywania wniosków towarzystw budownictwa społecznego, w których Miasto Poznań posiada udziały, o dopłatę do kapitału z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji mieszkaniowej w systemie towarzystw budownictwa społecznego. 2014-09-25
562/2014/P 2014-09-24 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów pisemnych i aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2. 2014-09-24
561/2014/P 2014-09-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych. 2014-09-22
560/2014/P 2014-09-22 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Poznania w dniu 16 listopada 2014 r. 2014-09-22
32/2014/K 2014-09-22 w sprawie powołania zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku. 2014-09-22
31/2014/K 2014-09-22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2014-09-22
559/2014/P 2014-09-18 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Palacz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 41 w Poznaniu, ul. Bluszczowa 17. 2014-09-18
558/2014/P 2014-09-18 w sprawie wyznaczenia pani Anny Kajdaniak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76. 2014-09-18
557/2014/P 2014-09-18 w sprawie wyznaczenia pani Barbary Goździewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 24 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 104. 2014-09-18
556/2014/P 2014-09-17 w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych. 2014-09-17
555/2014/P 2014-09-17 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i zasad planowania zadań, monitorowania realizacji zadań i sprawozdawczości z ich wykonania przez jednostki pomocnicze Miasta - osiedla. 2014-09-17
554/2014/P 2014-09-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2013 roku (II edycja). 2014-09-17
553/2014/P 2014-09-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016. 2014-09-17
552/2014/P 2014-09-17 w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji Rezerwatu Żurawiniec w Lesie Piątkowskim wraz z jego otoczeniem. 2014-09-17
551/2014/P 2014-09-17 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Błaszczyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2014-09-17
550/2014/P 2014-09-17 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2014-09-17
549/2014/P 2014-09-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Franowo - obręb Kobylepole arkusz 2 działka 2/17 pow. 4.060 m2 KW PO2P/00225978/0,
- rejon ul. Folwarcznej - obręb Kobylepole arkusz 5 działki 3/7, 3/10, 4/6, 4/14 pow. łączna 32.103 m2 KW PO2P/00259958/1,
2014-09-17
548/2014/P 2014-09-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Chwaliszewo 60/62 - obręb Śródka arkusz 16 działka 42/2 oraz działka 43 pow. łączna 964 m2 KW PO1P/00006982/3.
2014-09-17
547/2014/P 2014-09-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/718 pow. 722 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-09-17
546/2014/P 2014-09-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. św. Wincentego - obręb Śródka arkusz 6 działka 5/27 pow. 3.710 m2 KW PO2P/00252212/1.
2014-09-17
545/2014/P 2014-09-17 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-09-17
544/2014/P 2014-09-17 w sprawie przekazania Osiedlu Św. Łazarz w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego. 2014-09-17
543/2014/P 2014-09-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-09-17
542/2014/P 2014-09-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ..................., oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177, z obrębu Ławica, arkusz mapy 04. 2014-09-17
541/2014/P 2014-09-17 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2014-09-17
540/2014/P 2014-09-16 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół. 2014-09-16
539/2014/P 2014-09-16 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Głuszyna, oznaczonej jako: dz. 9, ark. mapy 6, obręb Głuszyna, na nieruchomość stanowiącą własność Drukarni i Księgarni św. Wojciecha Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, położoną w rejonie ulic Piaśnickiej/Inflanckiej, oznaczoną geodezyjnie jako: dz. 35/4, 25/6, 24/4, ark. mapy 1, obręb Żegrze. 2014-09-16
538/2014/P 2014-09-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci infrastruktury drogowej przy ul. Księżycowej. 2014-09-16
537/2014/P 2014-09-15 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-09-15
536/2014/P 2014-09-12 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-09-12
535/2014/P 2014-09-11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedli Sołacz i Winiary w przedmiocie propozycji zmiany granic Osiedli Sołacz i Winiary. 2014-09-11
534/2014/P 2014-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej i Uczestnictwa w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-09-11
533/2014/P 2014-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-09-11
532/2014/P 2014-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Antoniego Kosińskiego 18, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-10
531/2014/P 2014-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, adres nieruchomości
pl. Kolegiacki 4 - lokal mieszkalny nr 7
2014-09-10
530/2014/P 2014-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Uroczej 28, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-10
529/2014/P 2014-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Polska - obręb Jężyce arkusz 22 działka 9/3 pow. 3.029 m2 KW PO1P/00057365/4.
2014-09-10
528/2014/P 2014-09-09 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 2014-09-09
527/2014/P 2014-09-09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 4 w Poznaniu, na os. Winiary 4/2-3. 2014-09-09
526/2014/P 2014-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Ireny Maciejewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69. 2014-09-09
525/2014/P 2014-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Wachowiak-Smolkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 71 w Poznaniu, ul. Galla Anonima 13. 2014-09-09
524/2014/P 2014-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Pauliny Kubickiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3. 2014-09-09
523/2014/P 2014-09-08 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Michalskiej zadań doradcy metodycznego. 2014-09-08
522/2014/P 2014-09-08 w sprawie powierzenia panu Markowi Nowakowi zadań doradcy metodycznego. 2014-09-08
521/2014/P 2014-09-08 w sprawie powierzenia pani Hannie Sołtysiak zadań doradcy metodycznego. 2014-09-08
520/2014/P 2014-09-02 w sprawie powołania pani Anny Gruszeckiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 2014-09-02
519/2014/P 2014-09-02 w sprawie przekazania na stan majątkowy MJO Ogród Zoologiczny w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Browarnej 25, środków trwałych w postaci światłowodowych połączeń teletransmisyjnych na terenie Nowego ZOO. 2014-09-02
518/2014/P 2014-09-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2014-09-02
517/2014/P 2014-09-01 w sprawie nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu mienia ruchomego, w tym pomocy dydaktycznych, będącego na stanie likwidowanego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu. 2014-09-01
516/2014/P 2014-09-01 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-09-01
515/2014/P 2014-09-01 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2014-09-01
514/2014/P 2014-09-01 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2014-09-01
512/2014/P 2014-09-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Starołęckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-09-01
30/2014/K 2014-09-01 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014 2014-09-01
513/2014/P 2014-08-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-08-29
511/2014/P 2014-08-29 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-08-29
510/2014/P 2014-08-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-08-29
509/2014/P 2014-08-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2014-08-29
508/2014/P 2014-08-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Kariną Draniczarek i powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2014-08-29
29/2014/K 2014-08-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2014. 2014-08-29
507/2014/P 2014-08-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta - osiedli. 2014-08-28
506/2014/P 2014-08-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10, pani Małgorzacie Mowlik. 2014-08-28
505/2014/P 2014-08-28 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10, pani Małgorzaty Mowlik. 2014-08-28
504/2014/P 2014-08-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko". 2014-08-27
503/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/8 pow. 893 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/10 pow. 901 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/11 pow. 902 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-08-27
502/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/19 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/20 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/21 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/22 pow. 897 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/23 pow. 857 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-08-27
501/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej
obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 (Ls) pow. 1.074 m2 KW PO2P/00115893/6.
2014-08-27
500/2014/P 2014-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/722 pow. 1298 m2 KW PO1P/00165176/2.
2014-08-27
499/2014/P 2014-08-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szczęsnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-08-27
498/2014/P 2014-08-27 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 11. 2014-08-27
497/2014/P 2014-08-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku (dział 852, rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"). 2014-08-27
496/2014/P 2014-08-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku (II edycja). 2014-08-27
495/2014/P 2014-08-27 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Pałuckiej 9. 2014-08-27
494/2014/P 2014-08-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-08-27
493/2014/P 2014-08-27 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Beatą Olszewską i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24. 2014-08-27
492/2014/P 2014-08-26 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2014-08-26
28/2014/K 2014-08-26 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2014 roku. 2014-08-26
491/2014/P 2014-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach 2-, 3- i 4-lokalowych stanowiących własność Miasta Poznania. 2014-08-21
490/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy:
- ul. Karkonoska 7 - obręb Strzeszyn arkusz 14 działka 21 (Bp, RVI, S-RVI) o pow. 2.352 m2 KW PO1P/00101300/5.
2014-08-21
489/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/14 (RIVa) pow. 863 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/15 (RIVa) pow. 880 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/16 (RIVa) pow. 883 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/17 (RIVa) pow. 884 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/18 (RIVa) pow. 885 m2 KW
2014-08-21
488/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/19 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/20 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/21 pow. 832 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-08-21
487/2014/P 2014-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/15 pow. 856 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/16 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/17 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/18 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-08-21
486/2014/P 2014-08-21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola. 2014-08-21
485/2014/P 2014-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, na zawarcie umowy użyczenia gruntu na terenie Szpitala, na czas oznaczony trzech lat, z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu. 2014-08-21
483/2014/P 2014-08-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku (II edycja). 2014-08-21
484/2014/P 2014-08-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10, pani Hannie Pawlak. 2014-08-20
482/2014/P 2014-08-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-08-19

Zarządzenia Prezydenta