« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
XVII/208/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/208/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 wyrażenia woli przystąpienia Miasta Poznania do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/207/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/207/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Palmiarnia Poznańska.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/206/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/206/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/205/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/205/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2016-01-01 brak
XVII/204/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/203/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/203/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XVII/202/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/202/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/201/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/201/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/200/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/199/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/198/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/198/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/195/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/195/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. Nr 14/07/2015 - na lata 2016-2020".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/194/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/194/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/193/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/193/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Iwonickiej i Krynickiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/192/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/192/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przyjemnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/191/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/191/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/190/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/190/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/189/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/189/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/188/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/188/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/187/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/187/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/186/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/186/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/185/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/185/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/184/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/184/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi B.G. na Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/183/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/183/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/182/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/182/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi M.W. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/181/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/181/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/180/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/180/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/179/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/179/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVI/178/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/178/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/177/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-11-01 brak
XVI/176/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-11-01 brak
XVI/175/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/175/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXII/957/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/174/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/174/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 uchwałę Nr IX/62/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/173/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVI/172/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/172/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/171/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/171/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/170/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/170/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/169/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/169/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/168/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/168/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/167/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/167/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Świt 22.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/166/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/166/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/165/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/165/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/164/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/164/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/163/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/163/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/162/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/162/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-09-09 brak
XVI/161/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/161/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXII/309/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zasad gospodarowania komunalnym zasobem użytkowym zarządzanym przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVI/160/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/160/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2015-2017".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/159/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/159/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/158/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/158/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/157/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/157/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/156/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/156/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/155/VII/4/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Stanowisko Nr XV/155/VII/4/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu umożliwienie skutecznej walki z tzw. dopalaczami

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/154/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/154/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Antoniego Kotowicza.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/153/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/153/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/152/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/152/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie nadania ulicy nazwy Powozowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/151/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/151/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udziału Miasta Poznania w realizacji zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" w 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/150/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/150/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/620/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/149/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/149/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/148/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/148/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych i publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonych przez Miasto Poznań, wraz z liczbą punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/147/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/146/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/146/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/145/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/145/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/144/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/144/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/143/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/143/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/142/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/142/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/141/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/141/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-09-01 brak
XV/140/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/140/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/139/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/139/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/138/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/138/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/137/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/137/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/136/VII/3/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Stanowisko Nr XV/136/VII/3/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do "Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu "

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/135/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/135/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III kadencji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/134/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/134/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładów niepieniężnych do spółki Termy Maltańskie sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/133/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/133/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/132/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/132/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/131/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/131/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/130/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/130/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/129/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/129/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Dojazd - Adama Wrzoska - Wincentego Witosa, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/128/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/128/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/127/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/127/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Orła Białego" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/126/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/126/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/125/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/125/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/124/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/124/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Zbyłowita i Leszka" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/123/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/123/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/122/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/122/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/121/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/121/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/120/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/120/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/119/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/119/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kopanina - Rudnicze C" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/118/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/118/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIII/117/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/117/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2014 rok

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/116/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/116/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/115/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/115/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/114/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/114/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/113/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/113/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/112/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/112/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie skargi O.G. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/111/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/111/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie skargi A.J. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/110/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/110/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/109/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/109/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/108/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/108/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016-2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/107/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/107/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania