« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
XXXIV/581/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/581/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie skargi R. K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/580/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/580/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie skargi p. M. P. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/579/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/579/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/578/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/578/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Poznania oraz określenia granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIV/577/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/577/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/576/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIV/575/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/575/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/574/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/574/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIV/573/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/573/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. Nr 15/07/2016 - na lata 2017-2021".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/572/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/572/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.4 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/571/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/571/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Górczyna - część A" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIV/570/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/570/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIV/569/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/569/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/568/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/568/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/567/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/567/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/566/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/566/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/565/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/565/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Maszewskiej i Myśliborskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/564/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/564/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Miłostowo" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/563/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/563/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/562/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/562/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Marcelińskiej na Jarosława Ziętary.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIV/561/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/561/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/560/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/560/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIV/559/VII/2016 z dnia 2016-09-06 2016-09-06

Uchwała Nr XXXIV/559/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 06-09-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/558/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/558/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/557/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/557/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/556/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/556/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Biskupińskiej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/555/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/555/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/554/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/554/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/553/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/553/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie skargi p.A.K.-J. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/552/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/552/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/551/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/551/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-09-01 brak
XXXIII/550/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/550/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/549/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/549/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/548/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/548/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/547/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/547/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/546/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/546/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty"Fortyfikacje w Poznaniu" PLH300005.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/545/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/545/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia części nieruchomości.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/544/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/544/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/543/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/543/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/542/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/542/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 9A, położonego przy ul. Niegolewskich 22.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/541/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/541/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/540/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/540/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marka z Aviano.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/539/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/539/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ronda imieniem Antoniego Wojewody.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/538/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/538/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Sokalska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/537/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/537/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Przemyska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/536/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/536/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ulic imionami: Haliny Brodowskiej, Sofii Lutosławskiej, Amelii Łączyńskiej, Marii Szembekowej, Emilii Waśniowskiej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/535/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/535/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ulic imionami: Anny Jantar, Czesława Niemena, Zygmunta Warczygłowy, Krzysztofa Komedy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/534/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/534/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania skweru imieniem Ady Rusowicz.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/533/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/533/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie zasięgu nazwy ulicy Pleszewska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/532/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/532/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Lwówecka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/531/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/531/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nadania ulicy bedącej zaułkiem nazwy Ślepego Antka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/530/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/530/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ronda imieniem Moraczewskich.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/529/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/529/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Szuwarowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/528/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/528/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania skweru imieniem ks. mjra Rudolfa Marszałka.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/527/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/527/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie nazwania ulicy imieniem Bogumiła Krygowskiego.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/526/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/526/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany zasięgów nazw ulic: Maków Polnych i Dzięgielowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/525/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/525/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/524/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/524/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/523/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/523/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przyjęcia "Polityki Prorodzinnej dla Miasta Poznania na lata 2016-2020".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/522/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/522/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/521/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/521/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Belwederska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/520/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/520/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/519/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/519/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXXIII/518/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/518/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Północ" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/517/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/517/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/516/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy T. Mateckiego" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/515/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/515/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy W. Majakowskiego" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/514/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/514/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/513/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/513/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXIII/512/VII/2016 z dnia 2016-07-12 2016-07-12

Uchwała Nr XXXIII/512/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Pasażu Apollo" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/511/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/511/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi M.J. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/510/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/510/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi p. W. M. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/509/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/509/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi Poznańskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu "Społem" na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/508/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/508/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie skargi p. E. K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/507/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/507/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli działalności i świadczonych usług zdrowotnych przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/506/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/506/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/505/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/505/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu XXXIV Liceum Ogólnokształcącego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/504/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/504/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu XXVI Liceum Ogólnokształcącego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/503/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/503/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu XXIII Liceum Ogólnokształcącego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/502/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/502/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/501/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/501/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/500/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/500/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 2 i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/499/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/499/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu Technikum Uzupełniającego Specjalnego nr 1 i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/498/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/498/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu XXXIV Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/497/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/497/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu XXXIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/496/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/496/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu XXXII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/495/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/495/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu XXX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/494/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/494/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu XXIX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/493/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/493/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu XXVIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/492/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/492/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu XXVII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/491/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/491/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu XXVI Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/490/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/490/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu XXIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/489/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/489/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu XXI Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/488/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/488/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu XIX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/487/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/487/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu XVIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/486/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/486/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu IX Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/485/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/485/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu VIII Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/484/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/484/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu VI Liceum Profilowanego im. rotmistrza Witolda Pileckiego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/483/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/483/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu IV Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXXI/482/VII/2016 z dnia 2016-06-21 2016-06-21

Uchwała Nr XXXI/482/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21-06-2016 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu III Liceum Profilowanego i jego likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania