« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
VII/44/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/44/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie skargi M.L. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/43/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/43/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie skargi J.Sz. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/42/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/42/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/41/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/41/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/40/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/39/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Radzie Seniorów w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VII/38/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/38/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VII/37/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/37/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VII/36/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/36/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Rubież.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/35/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/35/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/34/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/34/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Za Bramką.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VI/33/VII/2015 z dnia 2015-01-27 2015-01-27

Uchwała Nr VI/33/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27-01-2015 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-01-01 brak
VI/32/VII/2015 z dnia 2015-01-27 2015-01-27

Uchwała Nr VI/32/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27-01-2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-01-01 brak
VI/31/VII/2015 z dnia 2015-01-27 2015-01-27

Uchwała Nr VI/31/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27-01-2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/30/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/30/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/29/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/29/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu realizacji "Programu renowacji kamienic miejskich" w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/28/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/28/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/27/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/27/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw powstania Rataje - Parku w Poznaniu oraz określenia zakresu jej działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/26/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/26/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/25/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/25/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/24/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/24/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/23/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/23/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/22/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/22/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/21/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
V/20/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/20/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
V/19/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/19/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/18/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/18/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Złotowskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/17/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/17/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/16/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/16/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/15/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/15/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/14/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/14/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/13/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/13/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/12/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/12/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/11/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/11/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/10/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/10/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/9/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/9/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/8/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/7/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/7/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/6/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/5/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/5/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/4/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/4/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01 brak
I/3/VII/2014 z dnia 2014-12-03 2014-12-03

Uchwała Nr I/3/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2014 w sprawie wyboru Sekretarzy Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
I/2/VII/2014 z dnia 2014-12-03 2014-12-03

Uchwała Nr I/2/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
I/1/VII/2014 z dnia 2014-11-28 2014-11-28

Uchwała Nr I/1/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-11-2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1207/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1207/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie skargi Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1206/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1206/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1205/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1205/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór".

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1204/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1204/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1203/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1203/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1202/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1202/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1201/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1201/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1200/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1200/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1199/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1199/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1198/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1198/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zawierania porozumień między Miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01 brak
LXXV/1197/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1197/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1196/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1196/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1195/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1195/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1194/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1194/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1193/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1193/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1192/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1192/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1191/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1191/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1190/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1190/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1189/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1189/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi Związku Zawodowego Pracowników Miasta Poznania w Zarządzie Transportu Miejskiego na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1188/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1188/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi "Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1187/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1187/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi mieszkańców bloków położonych przy ul. Głuszyna w Poznaniu na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1186/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1186/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nadania nazwy - park "Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1185/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1185/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Ryszarda Ganowicza.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1184/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1184/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem ks. Władysława Skórnickiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1183/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1183/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nadania ulicy nazwy Lwowska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1182/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1182/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1181/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1181/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1180/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1179/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1179/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1178/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1178/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1177/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1177/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1176/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1176/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1175/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1175/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet S.A.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1174/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1174/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01 brak
LXXIV/1173/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1173/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1172/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1172/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1171/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1171/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1170/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1170/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1169/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1169/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1168/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1168/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1167/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1167/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1166/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1166/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta na przeprowadzenie rocznych audytów sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2014-2017.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1165/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1165/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Psarskie" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1164/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1164/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu w części D.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1163/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1163/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1162/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1162/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIII/1161/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1161/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli zawarcia umowy użytkowania terenów, pomiędzy Zakładem Lasów Poznańskich a Wyższą Szkołą Kadry dla Europy

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIII/1160/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1160/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie skargi p. M. L. na Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIII/1159/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1159/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie skargi p. Z. K. na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIII/1158/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1158/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nadania skwerowi nazwy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIII/1157/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1157/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nazwania ronda imieniem Józefa Czapskiego.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIII/1156/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1156/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nazwania ronda imieniem Krzysztofa Skubiszewskiego.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIII/1155/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1155/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nazwania placu imieniem Stefana Stuligrosza.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIII/1154/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1154/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-10-15 brak
LXXIII/1153/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1153/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską ".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIII/1152/VI/2014 z dnia 2014-09-30 2014-09-30

Uchwała Nr LXXIII/1152/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 30-09-2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania