« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
LXV/1039/VI/18/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Stanowisko Nr LXV/1039/VI/18/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie dobrych praktyk pn. "Poznań przyjazny ptakom i nietoperzom".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1038/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1038/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać prof. Janusza Ziółkowskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1037/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1037/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr LIV/809/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-05-01 brak
LXV/1036/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1036/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXV/1035/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1035/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1034/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1034/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie bonifikaty dla Miasta Luboń od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rzecznej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1033/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1033/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXV/1032/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXV/1031/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXV/1030/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1030/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Feliksa Michalskiego.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXV/1029/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1029/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1028/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1028/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1027/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1027/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXV/1026/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1026/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIV/1025/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1025/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie skargi Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1024/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1024/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie skargi p. Leszka Najderka na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1023/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1023/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie skargi M.R. na Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1022/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1022/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1021/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1021/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIV/1020/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1020/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1019/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1019/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1018/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1018/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1017/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1017/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1016/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1016/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1015/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1015/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1014/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1014/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 53.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1013/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXIV/1013/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie przyjęcia projektu statutu Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1012/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1012/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1011/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1011/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie połączenia spółek Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. oraz Euro Poznań 2012 sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1010/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1010/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025".

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIV/1009/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1009/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIV/1008/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIV/1007/VI/17/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Stanowisko Nr LXIV/1007/VI/17/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 występu Chóru Armii Alexandra Pustovalova w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1006/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1006/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1005/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1005/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1004/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1004/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód część A w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1003/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1003/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Rejon ul. F. Skarbka" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIV/1002/VI/2014 z dnia 2014-03-18 2014-03-18

Uchwała Nr LXIV/1002/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18-03-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/1001/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/1001/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/1000/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/1000/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Poznaniu, ul. Jawornicka 1.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/999/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/999/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości oraz udziału w nieruchomości, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Golęcińskiej 9.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/998/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/998/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie likwidacji Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, ul. Golęcińska 9.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/997/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/997/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 31 w Poznaniu, ul. Golęcińska 9.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/996/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/996/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/995/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/995/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/994/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/994/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/993/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/992/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/992/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 zmieniająca uchwałę Nr XVII/211/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów II kadencji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/991/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/991/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/990/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/989/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/989/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/988/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/988/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Poznania instrumentem płatniczym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/987/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/987/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie odwołania dodatkowego przedstawiciela Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/986/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/986/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/985/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 - 2018.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/984/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/984/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. na terenie Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/983/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/983/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXIII/982/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/982/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Handlowe M1" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/981/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/981/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/980/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/980/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIII/979/VI/2014 z dnia 2014-02-25 2014-02-25

Uchwała Nr LXIII/979/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25-02-2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/978/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-03-01 brak
LXII/977/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01 brak
LXII/976/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/976/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/975/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/975/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Straży Miejskiej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/974/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/974/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Poznania" planowanego do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/973/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/973/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/465/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Biblioteki Raczyńskich.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXII/972/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/972/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Feliksa Nowowiejskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/971/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/971/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Krzesiny w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/970/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/970/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/411/VI/2012 w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2013-09-01 brak
LXII/969/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/969/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/968/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/968/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność telekomunikacyjną.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/967/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/967/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie nadania nazwy lodowisku oraz wyrażenia zgody na umieszczenie na budynku lodowiska tablicy pamiątkowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/966/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/966/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/965/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/965/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/964/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/964/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica i Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/963/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/963/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica i Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/962/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/962/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 zmieniająca uchwałę Nr LIV/809/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-02-01 brak
LXII/961/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/961/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/960/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/960/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie połączenia spółek Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. oraz Infrastruktura Euro Poznań 2012 sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/959/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie utworzenia spółki dotyczącej realizacji inwestycji miejskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/958/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/958/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXII/957/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/957/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXII/956/VI/16/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Stanowisko Nr LXII/956/VI/16/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 w sprawie konieczności podjęcia działań w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych w południowej części Naramowic w rejonie ulicy Karpia

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXII/955/VI/2014 z dnia 2014-01-28 2014-01-28

Uchwała Nr LXII/955/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-01-2014 zmieniająca uchwałę Nr I/4/VI/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXI/954/VI/2013 z dnia 2013-12-20 2013-12-20

Uchwała Nr LXI/954/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-01-01 brak
LXI/953/VI/2013 z dnia 2013-12-20 2013-12-20

Uchwała Nr LXI/953/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-01-01 brak
LXI/952/VI/2013 z dnia 2013-12-20 2013-12-20

Uchwała Nr LXI/952/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXI/951/VI/2013 z dnia 2013-12-20 2013-12-20

Uchwała Nr LXI/951/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXI/950/VI/2013 z dnia 2013-12-20 2013-12-20

Uchwała Nr LXI/950/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXI/949/VI/2013 z dnia 2013-12-20 2013-12-20

Uchwała Nr LXI/949/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kasprowicza" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/948/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/948/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie skargi p. Stanisława Piotrowskiego na Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ds. Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/947/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/947/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie skargi p. M.C. na Dyrektora Przedszkola Nr 35 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/946/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/946/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie skargi p. M. B.-B. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/945/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/945/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie skargi p. Patricka Texasa na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/944/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/944/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi p. Franciszka Szady-Borzyszkowskiego na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/943/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/943/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie skargi p. Jerzego Marciniaka na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/942/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/942/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie skargi p. Dariusza Krzyżanowskiego na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LX/941/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/941/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LX/940/VI/2013 z dnia 2013-12-17 2013-12-17

Uchwała Nr LX/940/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17-12-2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania