Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7082
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1056/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi R.K.-H. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1055/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi I.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1054/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 z siedzibą w Warszawie

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1053/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1052/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1051/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1050/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kórnik w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1049/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1048/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kostrzyn w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1047/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Pobiedziska w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1046/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1045/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Luboń w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1044/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1043/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Murowana Goślina w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1042/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Oborniki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1041/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1040/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1039/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Skoki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1038/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Stęszew w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1037/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1036/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Szamotuły w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1035/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Buk w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1034/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Śrem w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1033/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1032/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1031/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1030/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LVI/1029/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1027/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2018-01-01

Uchwała Nr LVI/1026/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1024/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy TOSA Tomasz Cichowski dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1023/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST SA za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1022/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/142/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1020/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1019/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Focha.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1018/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1017/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engeströma w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1016/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie współpracy Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1015/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli: "Celowość powstania Systemu Wspierania Obsługi Sesji Rady Miasta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1014/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf AQUANET S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1013/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1012/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LV/1010/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1009/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1007/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Nadolnik.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1006/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1005/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1004/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1003/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1002/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1000/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LV/999/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "JUNIKOWO - PÓŁNOC" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/997/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie skargi Rady Osiedla Junikowo na działalność Zarządu Dróg Miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/996/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/995/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie skargi K.A.P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/994/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/993/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/992/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/991/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIV/990/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIV/989/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/988/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Cześnikowskiej 4.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/987/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap III", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/986/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/985/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/984/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/983/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/982/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/981/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/980/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/979/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/977/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/976/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi S.G-G. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/975/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi M.M. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/974/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi M.M. na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/973/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/972/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/971/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/970/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/969/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/968/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/967/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/966/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/965/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-10-01

Uchwała Nr LIII/964/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/963/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/962/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/961/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/960/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/959/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/958/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. i określenia sposobu gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/957/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału stanowiącego własność Miasta Poznania, wynoszącego 690/1000 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

brak