Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 6963
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/937/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej os. S. Batorego 53 w Poznaniu na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/936/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie skargi S.H. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/935/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/934/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1115/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wilda.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/933/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1123/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Świerczewo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/932/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/931/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1114/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wola.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/930/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1133/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grunwald Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/929/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1113/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielony Dębiec.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/928/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/927/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-09-01

Uchwała Nr LII/926/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/925/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/577/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/924/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/VII/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-09-01

Uchwała Nr LII/923/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/921/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Świt.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/920/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/919/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/918/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie przystąpienia do projektu "Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia - rozwój innowacyjnego modelu profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego" akronim "BaltCityPrevention", który posiada następujący tytuł w oryginale "Baltic Cities tackle lifestyle related diseases - The development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region" planowanego do dofinansowania ze środków The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/917/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej PGR Wielkie na Nad Przeźmierką.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/916/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z Juliana Leńskiego na Anny German.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/915/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nazwania skweru imieniem Leona i Aleksandra Janta-Połczyńskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/914/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/913/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/912/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na Romana Maya

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/911/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/910/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy al. Republik na al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/909/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Siedliskowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/908/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nazwy parku Stanisława Moniuszki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/907/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Berberysowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/906/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/905/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Zbyłowita i Leszka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/903/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/902/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/901/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/900/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/552/VII/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/899/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie włączenia Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu, ul. Tarnowska 27.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/898/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352, 61-441 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/897/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Szkoły Policealnej nr 19 dla Dorosłych i jej likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/896/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Szkoły Policealnej nr 19 i jej likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/895/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/146/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/894/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/893/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie skargi K.P. na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr L/892/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr L/891/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/890/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/889/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/888/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina i Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/887/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/886/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/885/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/884/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/646/VII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/883/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego im Franciszka Raszei w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego konkursu dla Działania 9.1.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/882/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/881/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/880/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/879/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę nr XLVIII/851/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 16 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/878/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/877/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/876/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Dowódców Powstania Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/875/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/874/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "JUNIKOWO POŁUDNIE" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/873/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/872/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/871/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. F. Skarbka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/870/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/869/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Hulewiczów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/868/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie skargi D.C. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/867/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie skargi W. R. na działania Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XLIX/866/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/865/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2016 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/864/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2016 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2017-07-01

Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/862/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/861/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIX/860/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 06-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/859/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie skargi D.A. na działalność Zarządu Osiedla Świerczewo w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/858/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie skargi p. S. P. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/857/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/856/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/855/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/854/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XLVIII/853/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/851/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/850/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/849/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/847/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/846/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XLVIII/845/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/842/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XLVI/801/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2017 r. uchylającej uchwałę Nr XXVII/358/VII/2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/841/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Berlinga na Ryszarda Kaczorowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/840/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na Kazimierza Spornego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/839/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z Józefa Paszty na Michała Sobeskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/838/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda na ks. Kazimierza Waseli.

brak