« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
IX/69/VII/1/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Stanowisko Nr IX/69/VII/1/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie przedszkoli zlokalizowanych na Dębcu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/68/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/68/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXXV/1200/VI/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2015-09-01 brak
IX/67/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/67/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXXI/1113/V/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-09-01 brak
IX/66/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/66/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/65/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/65/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 175 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/64/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/64/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/63/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/63/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/62/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/62/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/61/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/61/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/60/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/60/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
IX/59/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/59/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Warszawskiej 33B.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/58/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/58/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VIII/57/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/57/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie skargi I.R. na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/56/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/56/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie skargi M.K. na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/55/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/55/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie skargi W.R. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/54/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/54/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie skargi P.R. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/53/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/53/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/52/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/52/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/51/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/51/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Szamotulskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/50/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/50/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 187 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/49/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/49/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VIII/48/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/48/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VIII/47/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/47/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VIII/46/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/46/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania, zmienianą uchwałą Nr LXIV/889/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XVII/195/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XIX/250/VI/2011 r. Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r., uchwałą Nr XL/605/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. i uchwałą Nr L/776/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VIII/45/VII/2015 z dnia 2015-03-03 2015-03-03

Uchwała Nr VIII/45/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Szwajcarskiej, na rzecz Skarbu Państwa.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/44/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/44/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie skargi M.L. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/43/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/43/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie skargi J.Sz. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/42/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/42/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/41/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/41/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród: "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/40/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/39/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Radzie Seniorów w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VII/38/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/38/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VII/37/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/37/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
VII/36/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/36/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Rubież.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/35/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/35/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VII/34/VII/2015 z dnia 2015-02-10 2015-02-10

Uchwała Nr VII/34/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Za Bramką.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
VI/33/VII/2015 z dnia 2015-01-27 2015-01-27

Uchwała Nr VI/33/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27-01-2015 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-01-01 brak
VI/32/VII/2015 z dnia 2015-01-27 2015-01-27

Uchwała Nr VI/32/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27-01-2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-01-01 brak
VI/31/VII/2015 z dnia 2015-01-27 2015-01-27

Uchwała Nr VI/31/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 27-01-2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/30/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/30/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/29/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/29/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu realizacji "Programu renowacji kamienic miejskich" w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/28/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/28/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/27/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/27/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw powstania Rataje - Parku w Poznaniu oraz określenia zakresu jej działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/26/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/26/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/25/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/25/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/24/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/24/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/23/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/23/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/22/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/22/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/21/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/21/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
V/20/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/20/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
V/19/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/19/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
V/18/VII/2015 z dnia 2015-01-20 2015-01-20

Uchwała Nr V/18/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Złotowskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/17/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/17/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/16/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/16/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/15/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/15/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/14/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/14/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/13/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/13/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/12/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/12/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/11/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/11/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/10/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/10/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IV/9/VII/2014 z dnia 2014-12-22 2014-12-22

Uchwała Nr IV/9/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/8/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/7/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/7/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/6/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/5/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/5/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
II/4/VII/2014 z dnia 2014-12-09 2014-12-09

Uchwała Nr II/4/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01 brak
I/3/VII/2014 z dnia 2014-12-03 2014-12-03

Uchwała Nr I/3/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2014 w sprawie wyboru Sekretarzy Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
I/2/VII/2014 z dnia 2014-12-03 2014-12-03

Uchwała Nr I/2/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
I/1/VII/2014 z dnia 2014-11-28 2014-11-28

Uchwała Nr I/1/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-11-2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1207/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1207/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie skargi Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1206/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1206/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1205/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1205/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Darzybór".

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1204/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1204/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1203/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1203/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1202/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1202/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1201/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1201/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1200/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1200/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1199/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1199/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1198/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1198/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie zawierania porozumień między Miastem Poznań a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01 brak
LXXV/1197/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1197/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1196/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1196/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1195/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1195/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1194/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1194/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXV/1193/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1193/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1192/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1192/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1191/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1191/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXV/1190/VI/2014 z dnia 2014-11-04 2014-11-04

Uchwała Nr LXXV/1190/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 04-11-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Os. Stare Żegrze" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1189/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1189/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi Związku Zawodowego Pracowników Miasta Poznania w Zarządzie Transportu Miejskiego na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1188/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1188/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi "Społem" Poznańskiej Spółdzielni Spożywców na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1187/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1187/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie skargi mieszkańców bloków położonych przy ul. Głuszyna w Poznaniu na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1186/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1186/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nadania nazwy - park "Ogród Zamkowy im. Ofiar Katynia i Sybiru".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1185/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1185/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem Ryszarda Ganowicza.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1184/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1184/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nazwania wiaduktu imieniem ks. Władysława Skórnickiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1183/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1183/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie nadania ulicy nazwy Lwowska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1182/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1182/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1181/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1181/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXIV/1180/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1179/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1179/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1178/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1178/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXIV/1177/VI/2014 z dnia 2014-10-14 2014-10-14

Uchwała Nr LXXIV/1177/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania