Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7002
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/976/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi S.G-G. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/975/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi M.M. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/974/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi M.M. na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/973/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/972/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/971/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/970/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/969/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/968/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/967/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/966/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/965/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-10-01

Uchwała Nr LIII/964/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/963/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/962/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/961/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/960/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/959/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/958/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. i określenia sposobu gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/957/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału stanowiącego własność Miasta Poznania, wynoszącego 690/1000 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/956/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/955/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/954/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/953/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/952/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/951/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/950/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/949/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/948/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Pomidorowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/947/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Tercetu ABC.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/946/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/945/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Błogosławionej Poznańskiej Piątki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/944/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nazwy ulicy Orzechowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/942/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/941/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/940/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LIII/939/VII/16/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/938/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/937/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej os. S. Batorego 53 w Poznaniu na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/936/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie skargi S.H. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/935/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/934/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1115/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wilda.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/933/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1123/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Świerczewo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/932/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/931/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1114/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wola.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/930/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1133/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grunwald Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/929/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1113/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielony Dębiec.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/928/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/927/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-09-01

Uchwała Nr LII/926/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/925/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/577/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/924/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/VII/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-09-01

Uchwała Nr LII/923/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/921/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Świt.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/920/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/919/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/918/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie przystąpienia do projektu "Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia - rozwój innowacyjnego modelu profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego" akronim "BaltCityPrevention", który posiada następujący tytuł w oryginale "Baltic Cities tackle lifestyle related diseases - The development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region" planowanego do dofinansowania ze środków The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/917/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej PGR Wielkie na Nad Przeźmierką.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/916/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z Juliana Leńskiego na Anny German.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/915/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nazwania skweru imieniem Leona i Aleksandra Janta-Połczyńskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/914/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/913/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/912/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na Romana Maya

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/911/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/910/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy al. Republik na al. 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/909/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Siedliskowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/908/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nazwy parku Stanisława Moniuszki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/907/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Berberysowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/906/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/905/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Zbyłowita i Leszka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/903/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Jezioro Umultowskie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/902/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/901/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/900/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/552/VII/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/899/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie włączenia Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu, ul. Tarnowska 27.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/898/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352, 61-441 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/897/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Szkoły Policealnej nr 19 dla Dorosłych i jej likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/896/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu Szkoły Policealnej nr 19 i jej likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/895/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/146/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/894/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/893/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie skargi K.P. na Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr L/892/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr L/891/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/890/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/889/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/888/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina i Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/887/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/886/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/885/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/884/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/646/VII/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/883/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Oddziału Toksykologii Szpitala Miejskiego im Franciszka Raszei w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego konkursu dla Działania 9.1.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/882/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr L/881/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/880/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/879/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 zmieniająca uchwałę nr XLVIII/851/VII/2017 Rady Miasta Poznania z 16 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/878/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr L/877/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 20-06-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak