Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 6879
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/859/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie skargi D.A. na działalność Zarządu Osiedla Świerczewo w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/858/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie skargi p. S. P. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/857/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/856/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/855/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/854/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XLVIII/853/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/851/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/850/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/849/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/847/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/846/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XLVIII/845/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/844/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/843/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/842/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XLVI/801/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 4 kwietnia 2017 r. uchylającej uchwałę Nr XXVII/358/VII/2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/841/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Berlinga na Ryszarda Kaczorowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/840/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na Kazimierza Spornego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/839/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z Józefa Paszty na Michała Sobeskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/838/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda na ks. Kazimierza Waseli.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/837/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jacka Rychlewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVIII/836/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Tony Halika.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/835/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Klasztornej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVIII/828/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/827/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/826/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/825/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy Wyspiańskiego 26 a.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/824/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/823/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/822/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/821/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/820/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie nadania imienia Henryka Zygalskiego Technikum Energetycznemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/819/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/818/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/817/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy Firmy Produkcyjno-Handlowej "Rola" dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/816/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie bonifikaty dla Fundacji Dom Autysty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Augustyna Szamarzewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/815/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/814/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/813/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/812/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Renowacja i adaptacja części Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 8.1 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVII/811/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/810/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/809/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVII/808/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 25-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr XLVI/807/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/806/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Pływalnia Miejska Atlantis.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/805/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/804/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/803/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/802/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Energetyczna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/801/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 uchylająca uchwałę Nr XXVII/358/VII/2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/800/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Bolesława Prusa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/799/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Marii Lange.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/798/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Dynowska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/797/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Szalupowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/796/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Burtowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/795/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Cumownicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/794/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Poszwińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/793/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Cegłowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/792/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Wiencka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/791/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Romana Konkiewicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/790/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Elżbiety Zawackiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/789/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Groszkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/788/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Pietruszkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/787/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Ogórkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/786/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Kabaczkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/785/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Jarmużowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/784/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Szpinakowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/783/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/782/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLVI/781/VII/15/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/780/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/779/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/777/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/776/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/775/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie skargi M.K na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLIV/774/VII/14/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii i Iraku

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/773/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do sieci współpracy "Cities for Cyclists" ("Miasta dla Rowerzystów"), zorganizowanej w ramach działalności European Cyclists' Federation (Europejskiej Federacji Rowerzystów).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/772/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/770/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/769/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/768/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST S.A. za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/767/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/766/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska Atlantis z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/765/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/764/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/763/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/762/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Sierakowskiej 2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/761/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Poznania projektu uchwały Rady Miasta w Poznaniu ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/760/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/759/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/758/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wolne Tory" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/757/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/756/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/755/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/754/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

brak