« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
XXVIII/417/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/417/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lotnictwa Polskiego 13, na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/416/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/416/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVIII/415/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/415/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/414/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/414/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/413/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/413/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 zmieniająca uchwałę Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/412/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/412/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie udzielenia dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/411/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/411/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy Firmy Produkcyjno-Handlowej "ROLA" dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania, na okres od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/410/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/410/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/409/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/409/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie nadania rondu nazwy Szczepankowo im. Mycielskich.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVIII/408/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/408/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/407/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/407/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVIII/406/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/406/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/405/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/405/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Deszczowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVIII/404/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/404/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/403/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/403/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/402/VII/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Uchwała Nr XXVIII/402/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 zmieniająca uchwałę Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVIII/401/VII/11/2016 z dnia 2016-04-26 2016-04-26

Stanowisko Nr XXVIII/401/VII/11/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26-04-2016 w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Poznania do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/400/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/400/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie skargi P.L. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/399/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/399/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie skargi Polskiego Klubu Ekologicznego-Wielkopolska na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/398/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/398/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu aktualnego "Programu Drogowego Miasta Poznania na lata 2016-2025"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/397/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/397/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu aktualnego "Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2016-2025"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/396/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/396/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2016.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/395/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/395/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/394/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/394/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 uchylająca uchwałę Nr XXVIII/393/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/393/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/393/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursowego naboru wniosków do Działania 4.2 "Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/392/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/392/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Zwoleńska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/391/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/391/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Brneńska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/390/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/390/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Kwarcowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/389/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/389/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Gliniana.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/388/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/388/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nazwania skweru imieniem Alojzego Andrzeja Łuczaka.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/387/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/387/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Bogdanowska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/386/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/386/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Nektarynkowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/385/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/385/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/384/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/384/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nazwy ulicy Katowicka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/383/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/383/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Bocheńska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/382/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/382/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ks. Czesława Piotrowskiego w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/381/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/381/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/380/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/380/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/379/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/379/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania dotyczących realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/378/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/378/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 9 lutego 2016 r. Nr XXIV/324/VII/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część D w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/377/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVII/376/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/376/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/375/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/375/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie wyboru czterech przedstawicieli Rady Miasta Poznania do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016 - 2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/374/VII/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Uchwała Nr XXVII/374/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2016 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVII/373/VII/10/2016 z dnia 2016-04-05 2016-04-05

Stanowisko Nr XXVII/373/VII/10/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 05-04-2016 w sprawie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/372/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/372/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania w zakresie nadzoru nad Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu spółka z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/371/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/371/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 zmieniająca uchwałę LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVI/370/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/370/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/369/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/369/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/368/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/368/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Ogród Zoologiczny.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/367/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/367/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2016.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVI/366/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/366/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXVI/365/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/365/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 (konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15).

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/364/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/364/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/363/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/363/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/362/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/362/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/361/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/361/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/360/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/360/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Romana Maciejewskiego w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXVI/359/VII/2016 z dnia 2016-03-15 2016-03-15

Uchwała Nr XXVI/359/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 15-03-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
XXV/358/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/358/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 zmieniająca uchwałę Nr LXXV/1199/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXV/357/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/357/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 zmieniająca uchwałę Nr LXXV/1200/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXV/356/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/356/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 15 "Łejery" w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-31 brak
XXV/355/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-31 brak
XXV/354/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/354/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru utworzenia Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia nr 2.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/353/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/353/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, ul. Garbary 82, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/352/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/352/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie utworzenia Przedszkola nr 192 w Poznaniu, ul. Leszka 42, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/351/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/351/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie utworzenia Przedszkola nr 191 w Poznaniu, os. Sobieskiego 105, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/350/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/350/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXIII/319/VII/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających i uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/349/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/349/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających specjalnych i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/348/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/348/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352/360.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/347/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/347/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 17.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/346/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/346/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu przy ul. Warzywnej 19.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/345/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/345/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji XXVI Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/344/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/344/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zamiaru likwidacji XXXIV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu przy ul. Przełajowej 4.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/343/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/343/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Park Rataje w Poznaniu" planowanego do dofinansowania w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Działania 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/342/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/342/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/341/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/341/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Dymka.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/340/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/340/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Bolka.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/339/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/339/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/338/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/338/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXV/337/VII/2016 z dnia 2016-02-23 2016-02-23

Uchwała Nr XXV/337/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23-02-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzeszyn Północ" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/336/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/336/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Krzyżowniki - Smochowice od zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 738/2015/P za bezzasadne.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/335/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/335/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 zmieniająca uchwałę Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/334/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/334/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym kibiców meczu reprezentacji narodowej Polska-Serbia.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/333/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/333/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym uczestników obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/332/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/332/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym osób uczestniczących w Dniach w Diecezjach organizowanych w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/331/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/331/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Zakład Naprawy Autobusów sp. z o.o. i określenia sposobu gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/330/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/330/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/329/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/329/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/328/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/328/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIV/327/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/327/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica oraz Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/326/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/326/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.410.2015.8 z dnia 14 stycznia 2016 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/325/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/325/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXII/294/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/324/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/324/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część D w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
XXIV/323/VII/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Uchwała Nr XXIV/323/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIV/322/VII/9/2016 z dnia 2016-02-09 2016-02-09

Stanowisko Nr XXIV/322/VII/9/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 09-02-2016 w sprawie uczczenia Feliksa Nowowiejskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/321/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/321/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/320/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/320/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/319/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/319/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających i uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/318/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/318/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania