« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
XV/157/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/157/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/156/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/156/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/155/VII/4/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Stanowisko Nr XV/155/VII/4/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu umożliwienie skutecznej walki z tzw. dopalaczami

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/154/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/154/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Antoniego Kotowicza.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/153/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/153/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/152/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/152/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie nadania ulicy nazwy Powozowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/151/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/151/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli udziału Miasta Poznania w realizacji zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" w 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/150/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/150/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/620/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/149/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/149/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/471/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/148/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/148/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych i publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonych przez Miasto Poznań, wraz z liczbą punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/147/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/146/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/146/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/145/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/145/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/144/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/144/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXV/1031/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/143/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/143/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/1180/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2015 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/142/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/142/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXV/1032/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych - Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/141/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/141/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-09-01 brak
XV/140/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/140/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/139/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/139/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/138/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/138/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/137/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/137/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/136/VII/3/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Stanowisko Nr XV/136/VII/3/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do "Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu "

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/135/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/135/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III kadencji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/134/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/134/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładów niepieniężnych do spółki Termy Maltańskie sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/133/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/133/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/132/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/132/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/131/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/131/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/130/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/130/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/129/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/129/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Dojazd - Adama Wrzoska - Wincentego Witosa, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/128/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/128/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/127/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/127/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Orła Białego" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XV/126/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/126/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/125/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/125/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/124/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/124/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Zbyłowita i Leszka" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/123/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/123/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/122/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/122/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/121/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/121/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/120/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/120/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/119/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/119/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Kopanina - Rudnicze C" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XV/118/VII/2015 z dnia 2015-07-14 2015-07-14

Uchwała Nr XV/118/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIII/117/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/117/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2014 rok

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/116/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/116/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/115/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/115/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/114/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/114/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIII/113/VII/2015 z dnia 2015-06-09 2015-06-09

Uchwała Nr XIII/113/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 09-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/112/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/112/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie skargi O.G. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/111/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/111/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie skargi A.J. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/110/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/110/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/109/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/109/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/108/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/108/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016-2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/107/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/107/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/106/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/106/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/105/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/105/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część B w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/104/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/104/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/103/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/103/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/102/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/102/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Umultowo Wschód część B w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/101/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/101/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Pani Agnieszce Duczmal

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/100/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/100/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Michałowi Grudzińskiemu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/99/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/99/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Helenie Tzoka - Eleni

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/98/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/98/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/97/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/97/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Janie Subrovej

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/96/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/96/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Profesorowi dr hab. Jackowi Wiesiołowskiemu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XII/95/VII/2015 z dnia 2015-05-26 2015-05-26

Uchwała Nr XII/95/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 26-05-2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XI/94/VII/2/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Stanowisko Nr XI/94/VII/2/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie wsparcia organizacji w Poznaniu wystawy "Wdzięczni za Niepodległość"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XI/93/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/93/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie nazwania ulic imieniem: Haliny Konopackiej, Barbary Lerczakówny, Wandy Modlibowskiej, Jadwigi Wajsówny.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XI/92/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/92/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Mirabelkowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XI/91/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/91/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XI/90/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/90/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-08-01 brak
XI/89/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/89/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XI/88/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/88/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XI/87/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/87/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza przy ul. Nowina w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XI/86/VII/2015 z dnia 2015-05-05 2015-05-05

Uchwała Nr XI/86/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 05-05-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/85/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/85/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli procedury i wyceny zadania: "Przebudowa Sali Wielkiej CK Zamek"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/84/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/84/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/83/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/83/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/82/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/82/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie wyrażenia woli udziału Miasta Poznania w realizacji zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego" w 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/81/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/81/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-05-01 brak
X/80/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/80/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/79/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/79/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/78/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/78/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/77/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/77/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy Firmy Produkcyjno-Handlowej "ROLA" dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Poznania, na okres od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/76/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/76/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/75/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/75/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lasów Poznańskich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/74/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/74/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/73/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/73/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
X/72/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/72/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
X/71/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/71/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
X/70/VII/2015 z dnia 2015-04-14 2015-04-14

Uchwała Nr X/70/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-04-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/69/VII/1/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Stanowisko Nr IX/69/VII/1/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie przedszkoli zlokalizowanych na Dębcu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/68/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/68/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXXV/1200/VI/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2015-09-01 brak
IX/67/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/67/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXXI/1113/V/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2015-09-01 brak
IX/66/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/66/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77, i nadania statutu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/65/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/65/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 175 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu, os. Kosmonautów 111.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/64/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/64/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/678/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/63/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/63/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu oraz zespołach domów studenckich na terenie miasta Poznania, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/62/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/62/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/61/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/61/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/60/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/60/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
IX/59/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/59/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Warszawskiej 33B.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
IX/58/VII/2015 z dnia 2015-03-24 2015-03-24

Uchwała Nr IX/58/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24-03-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania