« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
XX/263/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/263/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie skargi M.K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/262/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/262/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/261/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/261/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/260/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/260/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie skargi P.T. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/259/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/259/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XX/258/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/258/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/257/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/257/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/256/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/256/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XX/255/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/255/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/254/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/254/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/253/VII/2017 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/253/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/253/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/253/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/252/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/252/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/251/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/251/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 3 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/250/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/250/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/249/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/249/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie skargi G.L. na Dyrektora Przedszkola Nr 140 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/248/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/248/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz w sprawie wysokości opłaty manipulacyjnej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/247/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/247/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 zmieniająca uchwałę Nr LX/603/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których Miasto jest właścicielem albo zarządzającym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/246/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/245/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/245/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w Poznaniu przy ul. Żupańskiego 6.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/244/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/244/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/243/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/243/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/242/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/242/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/241/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/241/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Poligonowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/240/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/240/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/239/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/239/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gospodarskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/238/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/238/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/237/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/237/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie skargi S.P. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/236/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/236/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie skargi A.T. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/235/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/235/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/234/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/234/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/233/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/233/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/232/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/232/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/231/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/231/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/230/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/229/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/228/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/228/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez publiczne udostępnienie elektronicznego rejestru zawieranych umów

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XVIII/227/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/227/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/226/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/226/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 zmieniająca uchwałę nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/225/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/225/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 uchylająca uchwałę Nr LX/935/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/224/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/224/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/223/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/223/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 nazwania skweru imieniem Wojciecha Cieślewicza.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/222/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/222/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nazwy ulicy Kowalewicka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/221/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/221/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nazw ulic: Melchiora Wańkowicza i Krajeneckiej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/220/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/220/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/219/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/219/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nazwania ulicy imieniem Łucji Danielewskiej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/218/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/218/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/217/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/216/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/216/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie skargi T.K. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/215/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/215/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/214/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/214/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie skargi E.G. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/213/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/213/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany statutu Osiedla Wilda.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/212/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/212/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany statutu Osiedla Świerczewo.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/211/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/211/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany statutu Osiedla Zielony Dębiec.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/210/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/210/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany statutu Osiedla Grunwald Północ.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/209/VII/2015 z dnia 2015-10-06 2015-10-06

Uchwała Nr XVII/209/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 06-10-2015 w sprawie zmiany statutu Osiedla Wola.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/208/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/208/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 wyrażenia woli przystąpienia Miasta Poznania do Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/207/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/207/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Palmiarnia Poznańska.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/206/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/206/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/205/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/205/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2016-01-01 brak
XVII/204/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/203/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/203/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XVII/202/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/202/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/201/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/201/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/200/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/199/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/198/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/198/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/197/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/197/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/196/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/196/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/195/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/195/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. Nr 14/07/2015 - na lata 2016-2020".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/194/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/194/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/193/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/193/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Iwonickiej i Krynickiej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVII/192/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/192/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przyjemnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/191/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/191/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/190/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/190/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/189/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/189/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/188/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/188/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/187/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/187/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/186/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/186/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVII/185/VII/2015 z dnia 2015-09-29 2015-09-29

Uchwała Nr XVII/185/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/184/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/184/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi B.G. na Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/183/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/183/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/182/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/182/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi M.W. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/181/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/181/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/180/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/180/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie skargi Rady Osiedla Nowe Winogrady Południe na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/179/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/179/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LIV/811/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem taksówkami na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVI/178/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/178/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie uzgodnienia realizacji prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Bogdanka I".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/177/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-11-01 brak
XVI/176/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-11-01 brak
XVI/175/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/175/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXII/957/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/174/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/174/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 uchwałę Nr IX/62/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/173/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/173/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVI/172/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/172/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/171/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/171/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/170/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/170/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/169/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/169/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/168/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/168/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/167/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/167/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Świt 22.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/166/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/166/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVI/165/VII/2015 z dnia 2015-09-08 2015-09-08

Uchwała Nr XVI/165/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-09-2015 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania