« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
LXXII/1136/VI/23/2014 z dnia 2014-09-03 2014-09-03

Stanowisko Nr LXXII/1136/VI/23/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2014 w związku z 200. rocznicą urodzin Augusta Cieszkowskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1135/VI/2014 z dnia 2014-09-02 2014-09-02

Uchwała Nr LXXII/1135/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 02-09-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1134/VI/2014 z dnia 2014-07-15 2014-07-15

Uchwała Nr LXXII/1134/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1133/VI/2014 z dnia 2014-07-15 2014-07-15

Uchwała Nr LXXII/1133/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1132/VI/2014 z dnia 2014-07-15 2014-07-15

Uchwała Nr LXXII/1132/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni pod działalność apteczną na czas określony dłuższy niż 3 lata.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1131/VI/2014 z dnia 2014-07-15 2014-07-15

Uchwała Nr LXXII/1131/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni pod działalność laboratoryjną w trybie bezprzetargowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1130/VI/2014 z dnia 2014-07-15 2014-07-15

Uchwała Nr LXXII/1130/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych w Poznaniu umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na parking na czas określony dłuższy niż 3 lata.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXII/1129/VI/2014 z dnia 2014-07-15 2014-07-15

Uchwała Nr LXXII/1129/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15-07-2014 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014 -2016".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1128/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1128/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1021/VI/2014 Rady MIasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXI/1127/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1127/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie skargi Stowarzyszenia My Poznaniacy oraz Stowarzyszenia Prawo do Miasta na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1126/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1126/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie skargi S.Ch. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1125/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1125/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie przystapienia Miasta Poznania do VI Fazy Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1124/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1124/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1123/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1123/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1122/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1122/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-09-01 brak
LXXI/1121/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1121/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr LIX/910/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1120/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1120/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2012-2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1119/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1119/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych gminy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXI/1118/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1118/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-07-01 brak
LXXI/1117/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1117/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01 brak
LXXI/1116/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1116/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych na terenie Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01 brak
LXXI/1115/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1115/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6 w Zespole Szkól Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, ul. Rycerska 43.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1114/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1114/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01 brak
LXXI/1113/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1113/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2014-09-01 brak
LXXI/1112/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1112/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego Miastu Poznań zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia projektu: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1111/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1111/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf TRUST S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Poznań, na okres od 14 sierpnia 2014 r. do 13 sierpnia 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1110/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1110/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXI/1109/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1109/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2015-01-01 brak
LXXI/1108/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1108/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1107/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1107/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1106/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1106/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie nadania ulicom nazw: Poetycka, Epicka, Johanna Wolfganga Goethego, Liryczna, Kazimierza Wierzyńskiego, Jacka Kaczmarskiego, Wincentego Różańskiego, Karola Dickensa, George'a Byrona, Fryderyka Schillera, Emila Zoli, Moliera, Honoriusza Balzaka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXI/1105/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1105/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXXI/1104/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1104/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 10 położonego przy ul. Łukaszewicza 34.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1103/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1103/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej połozonej w Poznaniu w parku Kasprowicza.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXXI/1102/VI/2014 z dnia 2014-07-08 2014-07-08

Uchwała Nr LXXI/1102/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-07-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Milczańskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIX/1101/VI/2014 z dnia 2014-06-24 2014-06-24

Uchwała Nr LXIX/1101/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2013 rok

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIX/1100/VI/2014 z dnia 2014-06-24 2014-06-24

Uchwała Nr LXIX/1100/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2013 rok

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIX/1099/VI/2014 z dnia 2014-06-24 2014-06-24

Uchwała Nr LXIX/1099/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Tadeusza Kirschke.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXIX/1098/VI/2014 z dnia 2014-06-24 2014-06-24

Uchwała Nr LXIX/1098/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 24-06-2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obszaru "Fortyfikacje w Poznaniu" PLH300005

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1097/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1097/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1021/VI/2014 Rady MIasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1096/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1096/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zniesienia nazw ulic.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVIII/1095/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1095/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie nadania skwerowi imienia Franciszka Rataja.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1094/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1094/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie nadania skwerowi imienia Włodzimierza Dworzaczka.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1093/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1093/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie nadania skwerowi nazwy Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1092/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1092/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie skargi ECAL Sp. z o.o.na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1091/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1091/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVIII/1090/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1090/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-06-16 brak
LXVIII/1089/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1089/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1088/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1088/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1087/VI/22/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Stanowisko Nr LXVIII/1087/VI/22/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1086/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1086/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1085/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1085/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1084/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1084/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1083/VI/21/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Stanowisko Nr LXVIII/1083/VI/21/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie dalszej modernizacji dworca kolejowego Poznań Główny

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1082/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1082/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01 brak
LXVIII/1081/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1081/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01 brak
LXVIII/1080/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1080/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01 brak
LXVIII/1079/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1079/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXII/977/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01 brak
LXVIII/1078/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1078/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1077/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1077/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVIII/1076/VI/2014 z dnia 2014-06-10 2014-06-10

Uchwała Nr LXVIII/1076/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 10-06-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1075/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1075/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o powierzchni 103,07 m² znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1074/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1074/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania w roku 2014.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1073/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1073/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVII/1072/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1072/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1071/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1071/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie udzielenia Gminie Czerwonak pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
LXVII/1070/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1070/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-07-01 brak
LXVII/1069/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1069/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1068/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1068/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2014 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1067/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1067/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nazwania parku imieniem Tadeusza Mazowieckiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1066/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1066/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1065/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1065/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1064/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1064/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie włączenia Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu ul. Czeremchowa 22 do Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu ul. Świerkowa 8.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1063/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1063/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 29.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1062/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1062/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 25 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1061/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1061/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego Miasta Poznania z zakresu gospodarowania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1060/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1060/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1059/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1059/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1058/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1058/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Oddział w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1057/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1057/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Majorowi Ludwikowi Miśkowi.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1056/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1056/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Robertowi Friedrichowi.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1055/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1055/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Doktor Annie Jakrzewskiej - Sawińskiej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVII/1054/VI/2014 z dnia 2014-05-20 2014-05-20

Uchwała Nr LXVII/1054/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 20-05-2014 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Profesorowi Andrzejowi Legockiemu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVI/1053/VI/20/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Stanowisko Nr LXVI/1053/VI/20/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVI/1052/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1052/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1051/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1051/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1050/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1050/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazw rondom.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1049/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1049/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nazwy ulicy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1048/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1048/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nazewnictwa w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1047/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1047/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie nadania nazwy ulicy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1046/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1046/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2014-07-01 brak
LXVI/1045/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1045/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy Firmy Produkcyjno-Handlowej "ROLA" dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Poznania, na okres od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVI/1044/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1044/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
LXVI/1043/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1043/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVI/1042/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1042/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVI/1041/VI/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Uchwała Nr LXVI/1041/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Marcelińskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXVI/1040/VI/19/2014 z dnia 2014-04-29 2014-04-29

Stanowisko Nr LXVI/1040/VI/19/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 29-04-2014 w sprawie poznańskiej przedsiębiorczości

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1039/VI/18/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Stanowisko Nr LXV/1039/VI/18/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie dobrych praktyk pn. "Poznań przyjazny ptakom i nietoperzom".

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1038/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1038/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać prof. Janusza Ziółkowskiego.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
LXV/1037/VI/2014 z dnia 2014-04-08 2014-04-08

Uchwała Nr LXV/1037/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 zmieniająca uchwałę Nr LIV/809/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

uchwała wchodzi w życie z dniem 2014-05-01 brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania