« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Uchwała Data podjęcia Tytuł Data wejścia w życie Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
XXIII/321/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/321/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/320/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/320/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/319/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/319/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających i uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/318/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/318/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/317/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/317/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/316/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/316/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadajacych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/315/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/315/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Sielankowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/314/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/314/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Niżańska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/313/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/313/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Mysłowicka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/312/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/312/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Oświęcimska.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/311/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/311/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Starosądecka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/310/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/310/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy Nowosądecka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/309/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/309/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Sianokosy.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/308/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/308/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Żeńców.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/307/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/307/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Łucznicza.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/306/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/306/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie nadania nazwy Rudnicka drodze wewnętrznej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/305/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/305/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXIII/304/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/304/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Głuszyna" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/303/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/303/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/302/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/302/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon zabudowy przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/301/VII/8/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Stanowisko Nr XXIII/301/VII/8/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie wsparcia osób polskiego pochodzenia z Mariupola osiedlających się w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/300/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/300/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXIII/299/VII/2016 z dnia 2016-01-12 2016-01-12

Uchwała Nr XXIII/299/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-01-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXII/298/VII/7/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Stanowisko Nr XXII/298/VII/7/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie sprzeciwu wobec planów eksploatacji złóż węgla brunatnego w aglomeracji poznańskiej i jej sąsiedztwie

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXII/297/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/297/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXII/296/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/296/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XXII/295/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/295/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XXII/294/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/294/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXII/293/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/293/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. Nr XIX/242/VII/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXII/292/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/292/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXII/291/VII/2015 z dnia 2015-12-22 2015-12-22

Uchwała Nr XXII/291/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2015 zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/290/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/290/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie skargi P.R. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/289/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/289/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie nazwania skweru imieniem Wincentego i Jana Wierzejewskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/288/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/288/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Wilczy Młyn".

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXI/287/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/287/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXI/286/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/286/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XXI/285/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/285/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/284/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/284/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/283/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/283/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/282/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/282/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr , położonego w Poznaniu przy ul.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/281/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/281/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr położonego w Poznaniu przy ul.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/280/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/280/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań aportu rzeczowego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/279/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/279/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XXI/278/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/278/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2016 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/277/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/277/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie przyznania Fundacji International School of Poznan pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Edmunda Taczanowskiego 18.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/276/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/276/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/275/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/275/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/274/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/274/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie udzielenia Gminie Tarnowo Podgórne pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/273/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/273/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzeł Dębiec" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/272/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/272/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/271/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/271/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Powstań Narodowych" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/270/VII/6/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Stanowisko Nr XXI/270/VII/6/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej kontroli Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/269/VII/5/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Stanowisko Nr XXI/269/VII/5/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie kierunków przebudowy dworca kolejowego Poznań Główny

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/268/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/268/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę nr V/27/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw powstania Rataje Parku w Poznaniu oraz określenia zakresu jej działania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/267/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/267/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2016 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/266/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/266/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/265/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/265/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XXI/264/VII/2015 z dnia 2015-12-08 2015-12-08

Uchwała Nr XXI/264/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 08-12-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/263/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/263/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie skargi M.K. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 74 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/262/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/262/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/261/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/261/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/260/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/260/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie skargi P.T. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/259/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/259/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XX/258/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/258/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/257/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/257/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/256/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/256/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XX/255/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/255/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XX/254/VII/2015 z dnia 2015-11-17 2015-11-17

Uchwała Nr XX/254/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 17-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/253/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/253/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/252/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/252/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/251/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/251/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 3 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/250/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/250/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/249/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/249/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie skargi G.L. na Dyrektora Przedszkola Nr 140 w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/248/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/248/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz w sprawie wysokości opłaty manipulacyjnej.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/247/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/247/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 zmieniająca uchwałę Nr LX/603/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których Miasto jest właścicielem albo zarządzającym.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/246/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XIX/245/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/245/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 16, położonego w Poznaniu przy ul. Żupańskiego 6.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/244/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/244/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/243/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/243/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/242/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/242/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Piastowskie" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
XIX/241/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/241/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Poligonowej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/240/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/240/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Śmiałego - część południowa" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/239/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/239/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gospodarskiej" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XIX/238/VII/2015 z dnia 2015-11-03 2015-11-03

Uchwała Nr XIX/238/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 03-11-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/237/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/237/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie skargi S.P. na Prezydenta Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/236/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/236/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie skargi A.T. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/235/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/235/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/234/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/234/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/233/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/233/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/232/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/232/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/231/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/231/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/230/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/230/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Miasta Poznania dla młodych sportowców.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/229/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/228/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/228/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez publiczne udostępnienie elektronicznego rejestru zawieranych umów

uchwała wchodzi w życie z dniem 2016-01-01 brak
XVIII/227/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/227/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/226/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/226/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 zmieniająca uchwałę nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/225/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/225/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 uchylająca uchwałę Nr LX/935/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak
XVIII/224/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/224/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/223/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/223/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 nazwania skweru imieniem Wojciecha Cieślewicza.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia brak
XVIII/222/VII/2015 z dnia 2015-10-20 2015-10-20

Uchwała Nr XVIII/222/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-10-2015 w sprawie nazwy ulicy Kowalewicka.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego brak

Zobacz także

Kadencje Prezydenta i Rady Miasta Poznania