Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2108-04-09 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, ul. Górki 13, 60-204 Poznań:

Przegląd Kominiarski w obiektach ZDM w Poznaniu.

wartość: 1476,00 PLN
2018-04-18 Urząd Miasta Poznania
FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA MAŁGORZATA BANASZYŃSKA: Transport zabytkowych pojazdów wojskowych
wartość: 800 PLN
2018-04-18 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Budowa placu zabaw na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej w Poznaniu.

wartość: 71460,68 PLN
2018-04-17 Zarząd Zieleni Miejskiej
PUH SEWA Ewa Słowińska:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano-konstrukcyjnym nad zadaniem: "Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht....."

wartość: 17466,00 PLN
2018-04-17 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Castorama:

Zakup artykułów do napraw

wartość: 27,46 PLN
2018-04-16 Urząd Miasta Poznania
MORELE.NET SP. Z O.O.: Zakup dwóch zegarków sportowych Garett Sport 4
wartość: 370.19 PLN
2018-04-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Maciej Nowacki:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych 56 szt. dębów na terenie zieleńca przy ul. Panny Marii.

wartość: 7862,40 PLN
2018-04-16 Zarząd Dróg Miejskich
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji mgr inż. M. Liberski, os. Tysiąclecia 12/4, Poznań:

Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji w 2018 r., w obiektach ZDM.

wartość: 1068,50 PLN
2018-04-16 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Doposażenie placów zbaw , siłowni na osieldu Stare miasto

wartość: 25800,89 PLN
2018-04-13 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 2200 PLN
2018-04-13 Urząd Miasta Poznania
CORTLAND SP.Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 199 PLN
2018-04-13 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: kabel
wartość: 35 PLN
2018-04-12 Urząd Miasta Poznania
SKLEPOGRADNICZY.PL: Zakup artykułów ogrodniczych do ogrodu owartego w przedszkolu nr 42.
wartość: 760 PLN
2018-04-12 Urząd Miasta Poznania
II ODDZIAŁ BANKU BPS S.A. WE WROCŁAWIU: Umowa na kredyt krótkoterminowy zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA IIo/W-w, kwota 50 mln zł, oprocentowanie Wibor 1M + 0,19%.
wartość: 50000000 PLN
2018-04-12 Urząd Miasta Poznania
II ODDZIAŁ BANKU BPS S.A. WE WROCŁAWIU: Umowa na kredyt krótkoterminowy zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA IIo/W-w, kwota 50 mln zł, oprocentowanie Wibor 1M + 0,15%.
wartość: 50000000 PLN
2018-04-12 Urząd Miasta Poznania
ELEET SP. Z O.O.: udzielenie licencji na oprogramowanie Lab1 oraz wdrożenie systemu i przeprowadzenie badania
wartość: 10000 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja pisemna takstów publikacji poseminaryjnej.

wartość: 1500 PLN
2018-04-12 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112
Wspólnota Mieszkaniowa Hulewiczów:

Wynajem sali gimnastycznej na zebranie wspólnoty

wartość: 184,50 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Wskazanie do realizacji Zadania Inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu"
wartość: 0 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
SPRINT ZAKŁAD POLIGRAFICZNY: wydruki wielkoformatowe w kolorze
wartość: 3191.85 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
SPRINT ZAKŁAD POLIGRAFICZNY: wydruki wielkoformatowe w kolorze
wartość: 1424.34 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
SPOŁEM GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW: art.cukiernicze
wartość: 156.59 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
GAJA MASZTY, FLAGI G.K. GAJ GRAŻYNA GAJ: Zakup flag biało-czerwonych
wartość: 716.38 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
NEW ENTERTAIMENT TOMASZ PAJĄKOWSKI: Organizacja i przeprowadzenie quizu na dziedzińcu UMP
wartość: 300 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
ELRON RYSZARD NIEDZIELA: wykonanie 5- letnich przeglądów elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Poznania, tj. w budynku przy ul. Libelta 16/20 oraz w budynku przy ul. Słowackiego 22.
wartość: 28290 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
PPH JAAR S.C. J.A. WOJCIECHOWSKI: Zakup doniczek w związku z organizacją kiermaszu "Zielony Poznań"
wartość: 250 PLN
2018-04-11 Urząd Miasta Poznania
SZAŁA WOJCIECH: Zakup kwiatów w związku z organizacją kiermaszu "Zielony Poznań"
wartość: 620 PLN
2018-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 400 PLN
2018-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.:

Organizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

wartość: 6500 PLN
2018-04-11 Ogród Zoologiczny
Serenity Lody Joy:

Dzierżawa gruntu pod działalność gastronomiczną- sprzedaż lodów

wartość: 5289,00 PLN
2018-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu Lublin w zakresie: wymiana sprzęgła silnika, wymiana wybieraka skrzyni biegów, wymiana widełek sprzęgła

wartość: 1846,00 PLN
2018-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu Fiat Ducato w zakresie: wymiana sprzęgła, wymiana przegubów zewnętrznych, wymiana oleju przekładniowego.

wartość: 1976,00 PLN
2018-04-11 Zarząd Dróg Miejskich
Żychlińskie Przeds. Ofertowo-Budowlane PROFERT Sp. z o.o., ul. Traugutta 16/3, 99-320 Żychlin:

Coroczna kontrola okresowa w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w obiektach ZDM w Poznaniu.

wartość: 2066,40 PLN
2018-04-10 Urząd Miasta Poznania
PERTEK PIOTR P. H. U. R. "ARTEVENTY": Usługa zorganizowania strefy zabaw i animacji dla dzieci
wartość: 1990 PLN
2018-04-10 Urząd Miasta Poznania
WSZYSTKO GRA: Usługa zorganizowania gry miejskiej
wartość: 9840 PLN
2018-04-10 Urząd Miasta Poznania
"APAK TURNIAK": Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu działań o charakterze warsztatowym promujących Ogród Otwarty przy Przedszkolu nr 42 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 15a, w okresie od kwietnia do czerwca 2018r.
wartość: 5000 PLN
2018-04-10 Urząd Miasta Poznania
OFIX LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA: podnóżki
wartość: 3690 PLN
2018-04-10 Urząd Miasta Poznania
PROFI CAFE FHU: art.chemii gospodarczej
wartość: 1050 PLN
2018-04-10 Urząd Miasta Poznania
GIFT EXPRESS: Przygotowanie i dostarczenie gadżetów promujących Poznański Budżet Obywatelski
wartość: 7328.3 PLN
2018-04-10 Ogród Zoologiczny
PHU Bartłomiej Piechaczyk:

Dzierżawa gruntu na terenie Starego ZOO

wartość: 6150,00 PLN
2018-04-10 Ogród Zoologiczny
Ministerstwo Motyli Jacek Pałasiewicz:

Dzierżawa pomieszczenia w Motylarni

wartość: 787,20 PLN
2018-04-10 Ogród Zoologiczny
Studio Holin Andrzej Grabowski:

Wykonanie zabudowy wybiegu dla niedźwiedzia Baloo i Cisnej

wartość: 21894,00 PLN
2018-04-10 Ogród Zoologiczny
Usługi Finansowe RFoksana Łakoma:

Adopcja osłów (Stare ZOO)

wartość: 1200,00 PLN
2018-04-10 Ogród Zoologiczny
Integra sp, zo.o.:

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Azylu dla ocalonych lwów"

wartość: 36900,00 PLN
2018-04-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Umowa na opiniowanie i weryfikację wniosków na dofinansowanie liwidacji barier architektonicznych i technicznych.

wartość: 23.616 PLN
2018-04-10 Zarząd Dróg Miejskich
Klima-Tec Przeds. Wielobranżowe, ul. Wschowska 9a, 60-164 Poznań:

Przegląd klimatyzatorów  w obiektach ZDM w Poznaniu

wartość: 2066,40 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
REBEL SP. Z O.O.: Usługa zorganizowania strefy z grami planszowymi
wartość: 1000 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
PERFEKT MARIA DEMBINA: usługi wod-kan
wartość: 430.5 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: art.budowlane
wartość: 492 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: badanie techniczne dźwigów na pl.Kolegiackim 17
wartość: 1400 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
HOME.PL SA: przedłużenie certyfikatu zabezpieczającego
wartość: 147.6 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
DAKA SŁAWOMIR NOWAK: urządzenia biurowe
wartość: 2800 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 149 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: art.biurowe
wartość: 53 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
WALMAR PLUS MAREK WALENCIAK: art.biurowe
wartość: 20 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 800 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
SPOŁEM GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW: art.spożywcze
wartość: 206.4 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
TSP INSTYTUT SP. Z O.O.: PRZYGOTOWANIE SPECJALISTYCZNYCH OPISÓW PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z EKSPERTYZAMI/KONSULTACJAMI W ZAKRESIE KRYTERIÓW SPOŁECZNYCH I KRYTERIÓW OCENY W ZAKRESIE 5 POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DOT. PROJEKTU KWALIFIKACJE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU
wartość: 28905 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: papier biurowy
wartość: 15620 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA SPÓŁKA Z O.O.: Zabezpieczenie medyczne pbchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
wartość: 495 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
PRIVATE CORPORATE CONSULTING SP. Z O.O.: Udział trzech pracowników Gko w szkoleniu "Nielegalne wysypiska"
wartość: 1407 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
SŁAWOMIR LECHNA LECH-PRESS: Przygotowanie artykułów informujących o działaniach Miasta Poznania
wartość: 39104.16 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
GUT DAWID: usługa filmowa na potrzeby wydarzenia Startup Poznań 2018
wartość: 1845 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.: emisja spotów reklamowych w związku z organizacją kiermaszu "Zielony Poznań"
wartość: 1022.13 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
PRINT SC: usługa wydrukowania plakatów oraz ulotek na konkurs "Zielony Poznań"
wartość: 1303.8 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE JAXA-POL SP. Z O.O.: przeszukiwanie gruzu wywiezionego z miejsca katastrofy budowlanej budynku wieloirodzinnego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 56 r. nr 323
wartość: 25000 PLN
2018-04-09 Urząd Miasta Poznania
RENMAR USŁUGI INSTALACYJNO BUDOWLANE: Umowa na wymianę liczników wody użytkowej zimnej w budynkach położonych w Poznaniu, ul. Niska
wartość: 1706.8 PLN
2018-04-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Sound&Lights Service Sebastian Bernat:

Umowa na obsługę muzyczną 11 PKO Poznań Półmaraton, montaż i demontaż podestów scenicznych oraz nagłośnienia terenu, startu i mety biegu.

wartość: 39900,00 PLN
2018-04-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SET.Service Expo Team Krzysztof Król:

Umowa na wykonanie bram startu i mety, konstrukcji tablic za podium, wyklejenie ścian zabudowy targowej, montaż wykładziny na potrzeby 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 62907,00 PLN
2018-04-09 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro-Line Szymon Borowski:

Umowa na obsługę logistyczną 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 23900,00 PLN
2018-04-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Mosty Poznań Sp. z o.o. ul. Forteczna 12 blok E 61-362 Poznań":

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożenie kabla zasilającego.

wartość: 1325957,98 PLN
2018-04-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
osoba fizyczna:

Zleceniobiorca zobowiązuje się  na rzecz Zleceniodawcy wykonać następujące  prace:

- konsultacje w zakresie pliku wymiany danych GML,

- analizę zaimplementowanego do aplikacji Geosecma WEGA schematu aplikacyjnego dla powiatowej bazy w zakresie EGiB, GUSUT, BDOT, EMUiA,

- przeprowadzenie testów plików GML wydanych z baz danych EGiB, GUSUT, BDOT, EMUiA

- analizę problematyki danych przesyłanych do ZSIN - analiza błędów krytycznych,

- konsultacje w zakresie mechanizmów eksportu i importu zaimplementowanych w aplikacji Geosecma WEGA,

- konsultacje w zakresie plików różnicowych GML

wartość: 3000,00 PLN
2018-04-09 Zarząd Dróg Miejskich
JELTECH Sp. z o.o. ul. Norwida 3, 58-573 Piechowice:

Coroczny przegląd instalacji elektrycznych i elektronarzędzi w obiektach ZDM w Poznaniu

wartość: 4551,00 PLN
2018-04-09 Zarząd Dróg Miejskich
GREEN-INVEST Zbigniew Tietz, os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań:

Utrzymanie porządku i terenów zielonych w Wydziale Parkowania przy u. Pułaskiego 9 w Poznaniu.

wartość: 17269,20 PLN
2018-04-09 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Budowa wieży widokowej na terenie Glinianek-Szacht wraz z instalacją systemu monitoringu na wieży i systemu radiowego na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz ułożenie kabla zasilającego.

wartość: 1325957,98 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
AUTO SERWIS PUNKT USŁUGOWO HANDLOWY R. KROLAK: naprawa samochodu służbowego
wartość: 3505.5 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
GLOBAL INVEST ZARZĄDZANIE I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI-M.JARZĄBEK,A.LISIEW: Doszczelnienie na instalacji gazowej w piwnicy budynku mieszkalnego położonego w Pioznaniu, ul. Kasprzaka 56
wartość: 194.4 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: Obsługa transportowa
wartość: 756 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: Obsługa transportowa
wartość: 432 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: Obsługa transportowa
wartość: 1080 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: Obsługa transportowa
wartość: 432 PLN
2018-04-06 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: Wynajęcie samochodu ciężarowego
wartość: 123 PLN
2018-04-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.:

Umowa na utrzymanie czystości terenów wzdłuż trasy 11 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 16000,00 PLN
2018-04-06 Zarząd Transportu Miejskiego
IBOMBO JANUSZ KUBASIK:

montaż i serwis stacji naprawy rowerów

wartość: 42165,75 PLN
2018-04-06 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Strzelecki Klub Sportowy Dwór Grunwaldzki:

najem sali dydaktycznej w terminie 14 i 15 kwietnia 2018 oraz 21 i 22 kwietnia 2018r.

wartość: 738,00 PLN
2018-04-06 Zarząd Dróg Miejskich
Auto Centrum ASR Różański, ul. Czarnkowska7, 60-419 Poznań:

Narawa samochodu marki Fiat Ducato w zakresie: naprawa elementów nośnych pojazdu, naprawa poszycia pojazdu, lakierowanie, konserwacja

wartość: 11808,00 PLN
2018-04-05 Urząd Miasta Poznania
MEETING FACTORY SZKOLENIA SP. Z O.O.: Udział dwóch pracowników OS w szkoleniu "Wycinka zieleni w 2018 r."
wartość: 780 PLN
2018-04-05 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: Wynajęcie samochodu ciężarowego
wartość: 823 PLN
2018-04-05 Urząd Miasta Poznania
APTEKA NA STARÓWCE RENATA KULIG: art.medyczne
wartość: 157 PLN
2018-04-05 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 139 PLN
2018-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik:

Umowa na zakup oleju opałowego lekkiego dla O/Golęcin.

wartość: 172000,00 PLN
2018-04-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MBS PROJEKT Maciej Święch:

Umowa na realizację usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: "Modernizacja nabrzeża nad Jeziorem Kierskim-dodatkowy odcinek nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki"

wartość: 5500,00 PLN
2018-04-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Netia S.A.:

Dostawa telefonu

wartość: 361,77 PLN
2018-04-05 Zarząd Dróg Miejskich
Przemysław Kozak PPHU KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy pracach wdrożeniowych projektuKontraruch rowerowy na Grunwaldzie

wartość: 26789,40 PLN
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
KONSULT CENTRUM SZKOLENIA I DORADZTWA: Udział dwóch pracowników Or w szkoleniu "Ochrona powietrza - prawne aspekty z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa UE"
wartość: 1198 PLN
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
JORD EWA CZYŻEWSKA (ROLLUPMANIA.PL): Zakup roll'upa na potrzeby promocyjne projektu CONNECTING NATURE
wartość: 177.12 PLN
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do za i wyładunku
wartość: 984 PLN
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
DGT SP.Z O.O: diagnostyka i naprawa awarii pakietu jednostki sterującej w module centralowym DGT
wartość: 2460 PLN
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
ALMA SA: diagnostyka i naprawa serwisowa przełącznika dostępowego BR6910 w węźle transmisyjnym WZKiB
wartość: 861 PLN
2018-04-04 Urząd Miasta Poznania
MACIEJ TRZASKOWSKI - GEODETA UPRAWNIONY: aktualizacja map do celów projektowych na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania w obszarze Parku Czarneckiego
wartość: 3690 PLN