Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-11-21 Zakład Robót Drogowych
Paweł Politowicz P.H.U.:

Wykonanie usługi transportowej związanej z remontem i utrzymaniem dróg na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego

wartość: 230625.00 PLN
2017-11-20 Palmiarnia Poznańska
Tomasz Nickel; " Bosman Greenhouse Building"; Przeźmierowo:

Naprawa i konserwacja systemów wietrzenia Palmiarni Poznańskiej.

wartość: 9100,00 PLN
2017-11-20 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Paweł Białkowski, Swarzędz, ul. Słowackiego 24:

remont bramy wjazdowej wraz z dostawą i montażem zniszczonych elementów na terenie Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 19100,06 PLN
2017-11-17 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 1200 PLN
2017-11-17 Urząd Miasta Poznania
GALERIA MODNY ŚLUB VIOLETTA NOWIK: artykuły okolicznościowe
wartość: 250 PLN
2017-11-17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PRB ADAM Sp. z o. o. Sp. k.:

Umowa na przebudowę pomieszczeń budynku Chwiałka na archiwum zakładowe oraz magazyn, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót.

wartość: 536760,98 PLN
2017-11-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
WPHU AMOS GLASS Recykling Marek Adamczyk:

Wywóz odpadów

wartość: 280,00 PLN
2017-11-16 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

kompleksowy remont sali dydaktycznej nr 315 w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 40849,92 PLN
2017-11-16 Zarząd Transportu Miejskiego
Firma GRG:

smycze reklamowe + holdery do kart

wartość: 5904,00 PLN
2017-11-16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin:

Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

wartość: 255,00 PLN
2017-11-16 Zarząd Transportu Miejskiego
DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW SP. Z O.O.:

bloczki kontrolerskie

wartość: 2447,09 PLN
2017-11-16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 620510 Konin:

Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

wartość: 375,00 PLN
2017-11-16 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin:

Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

wartość: 315.00 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 1000 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
PROFI CAFE FHU: sprzęt AGD
wartość: 6289 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
NAZWA.PL SP Z O.O.: Przedłużenie domeny betlejempoznankie.pl
wartość: 124.23 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
DEKANTER TOMASZ FIEDOROWICZ: Usługa gastronomiczna dla rzeźbiarzy
wartość: 6400 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
DEKANTER TOMASZ FIEDOROWICZ: Usługa gastronomiczna dla rzeźbiarzy 10-12-2017
wartość: 2980 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
RAK-SERVICE KONCESJONOWANA AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA: Ochrona podczas Festiwalu Rzeźby Lodowej
wartość: 7439.04 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW MARCIN ZJEŻDŻAŁKA: Konserwacja 20 poszytów akt zbiorowych do ksiąg małżeństw.
wartość: 9000 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: akcesoria GSM
wartość: 60 PLN
2017-11-15 Urząd Miasta Poznania
PACHA POZNAŃ SP. Z O.O. TRADE S.K.A.: Usługa gastronomiczna dla rzeźbiarzy
wartość: 1875 PLN
2017-11-15 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ABRYS Agencja Projektowa Juliusz Malepszak:

Umowa na opracowanie pełnej dokumetacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Odbudowa Kopca Wolności" w rejonie ul. Baraniaka w Poznaniu.

wartość: 66000,00 PLN
2017-11-15 Zarząd Transportu Miejskiego
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY:

zakup normy papierowej na potrzeby ZTM

wartość: 744,15 PLN
2017-11-15 Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
ZMPC Zakład Malarski Paweł Czubiel ul.Kwiatkowskiego 50/9 61-417 Poznań:

Wykonanie oznakowania poziomego - odnowienie linii na sali gimnastycznej.

wartość: 1407,12 PLN
2017-11-15 Zarząd Dróg Miejskich
Biuro Handlowe Kiwa, ul. Grażyńskiego 70, 43-300 Bielsko - Biała:

Dostawa osłon U-15b (biało-zielonych) w ilości 2 szt., w cenie netto 1540,00 zł za 1 szt.

wartość: 3788,40 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
ENES GROUP SP. Z O.O.: usługa gastronomiczna dotycząca spotkania komunikacyjnego z projektantami zajezdni przy ul. Madalińskiego.
wartość: 305 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK: usunięcie usterek wod-kan
wartość: 1291.5 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA: przegląd okresowy samochodu służbowego
wartość: 99 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
VIP CATERING URSZULA KACZMAREK, JANUSZ KACZMAREK: Wypożyczenie stolików koktajlowych na Galę Finałową XXIV edycji konkursu Zielony Poznań
wartość: 817.95 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
WIELAND DRUKARNIA CYFROWA: Zakup roll-up i tablic na Galę Finałową XXIV edycji konkursu Zielony Poznań
wartość: 332.1 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A: Zakup kompozycji kwiatowych na Galę Finałową XXIV edycji konkursu Zielony Poznań
wartość: 600 PLN
2017-11-14 Urząd Miasta Poznania
FAWOR SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO CIASTKARSKA: Zakup artykułów cukierniczych na Galę Finałową XXIV edycji konkursu Zielony Poznań
wartość: 350 PLN
2017-11-14 Zarząd Zieleni Miejskiej
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Odtworzenie barierki zamykającej mur oporowy na przedłużeniu ul. Czartoria w Poznaniu.

wartość: 110577,00 PLN
2017-11-13 Urząd Miasta Poznania
MYCOMM SP Z O.O.: naprawa systemu p.poż.w budynkach UMP
wartość: 7332.44 PLN
2017-11-13 Urząd Miasta Poznania
MYCOMM SP Z O.O.: usunięcie awarii systemu oddymiania na KS10
wartość: 9673.11 PLN
2017-11-13 Urząd Miasta Poznania
FENIX PU-H SŁAWOMIR WCIÓRKA: usługa wulkanizacji dot.samochodów służbowych
wartość: 600 PLN
2017-11-13 Urząd Miasta Poznania
EUROCEE SP. Z O.O.: zamieszczenie reklamy w wydaniu grudniowym Eurobuild
wartość: 6150 PLN
2017-11-13 Urząd Miasta Poznania
GRY PLANSZOWE BASANTI: zakup gier planszowych w związku z obsługą Programu "Wiem jak ratowac życie"
wartość: 3200 PLN
2017-11-13 Urząd Miasta Poznania
TARGOWISKA SP. Z O.O.: Zużycie energii elektrycznej - oświetelenie choinki miejskiej
wartość: 2500 PLN
2017-11-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann:

Szkolenie

wartość: 500,00 PLN
2017-11-13 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
osoba fizyczna:

wykonanie kartek światecznych

wartość: 1724,30 PLN
2017-11-13 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin:

Wynajem pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

wartość: 240,00 PLN
2017-11-13 Zarząd Dróg Miejskich
YUMACOM, Z.Kreczko, ul. Przemysłowa 1a, 43-400 Goleszów:

Dostawa:

farby chlorokauczokowej, białej, w ilości 40l, w cenie netto 648,80 zł;

farby chlorokauczokowej, czerwonej, w ilości 20 l, w cenie netto 395,80 zł;

podkładu antykorozyjnego Nobiles Nobikor szarego, w ilości 20 l, w cenie netto 367, 40 zł;

rozpuszczalnika chlorokauczukowego, w ilości 40 l, w cenie netto 217,20 zł;

benzyny ekstrakcyjnej, w ilości 40l, w cenie netto 212,20 zł;

pokostu w ilości 10 l, w cenie netto 212,40 zł;

Pakowanie w opakowania 5l.

wartość: 2437,37 PLN
2017-11-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Green Decor Karolina Dzięgielewska:

Renowacja zieleni w części użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" przy os. Tysiąclecia.

wartość: 7957,00 PLN
2017-11-13 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Projektowa Perspektywa:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenów przy ul. Chyżańskiejni Zamenhofa stanowiących inetralną część Parku Rataje w Poznaniu.

wartość: 15000,00 PLN
2017-11-10 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI: udział pracownika Wydziału Ow w seminarium "Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie"
wartość: 120 PLN
2017-11-10 Urząd Miasta Poznania
PROFEOS CENTRUM KSZTAŁCENIA MARTA KURKIEWICZ: udział pracownika Wydziału Ow w szkoleniu "Akta osobowe zmiany 2017"
wartość: 350 PLN
2017-11-10 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA REKLAMOWO-PROMOCYJNA SP.Z O.O: Emisja, przygotowanie i dostarczenie filmów informacyjnych o zmianach, które zaszły w Poznaniu
wartość: 33291.18 PLN
2017-11-10 Urząd Miasta Poznania
REMI-B KRZYSZTOF BOIŃSKI, ADAM KROKOWSKI: Materiały z nadrukiem - listowniki, koperty, teczki.
wartość: 136104.34 PLN
2017-11-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Presscom Sp. z o.o.:

Szkolenie

wartość: 404,80 PLN
2017-11-10 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany ul. Działkowa 7a 62-090 Kobylniki:

Remont posadzki w bibliotece szkolnej po usunięciu awarii  c.o.

wartość: 15529,24 PLN
2017-11-10 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
" ELEKTROKOM " - Jacek Jąder, ul. Szamotulska 82/4 60-566 Poznań:

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd II piętro pom.  203 A  i  204 A , wymiana 2 lamp - opraw oświetl. zewn. przy boisku szkolnym.

wartość: 8475,99 PLN
2017-11-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały  budowlane

wartość: 22,22 PLN
2017-11-10 Zarząd Transportu Miejskiego
nazwa.pl Sp. z o.o.:

Certyfikat SSL dla ztm.poznan.pl

wartość: 236,01 PLN
2017-11-10 Zarząd Transportu Miejskiego
SPRUTEX Jacek Spruciński:

Utwardzenie nawierzchni gruntowej

wartość: 106813,20 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: obsługa transportowa
wartość: 1296 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: obsługa transportowa
wartość: 432 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: obsługa transportowa
wartość: 432 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W POZNANIU S.A.: obsługa transportowa
wartość: 864 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
COFFE PLANET PAWEŁ STANDIO: naprawa ekspresu do kawy
wartość: 250 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
TERG S.A.: Telewizor Samsung
wartość: 2499.99 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
A&S SPÓŁKA CYWILNA: Usługa gastronomiczna
wartość: 387 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ANDRZEJ BUDZYŃSKI: przegląd elektryczny budynku przy ul.Gronowej 22ab
wartość: 7490.92 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
ARTYKUŁY METALOWE-M.CEBULSKI: artykuły ślusarskie
wartość: 4558.38 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
MPT TABO SP. Z O.O.: artykuły spożywcze
wartość: 905 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
IKEA RETAIL SP.Z O.0.: artykuły okolicznościowe
wartość: 660.01 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
POLIGRAFIA BRO-KAL: druki
wartość: 268 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
P.H.U. BOOMDRUK ŁUKASZ PIETRZAK: dotyczy wydruku 17 map w kolorze w dwóch egzemplarzach w formacie 594mmx841mm formacie A1 oraz 609,6mmx914,4mm
wartość: 342.4 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
BROVARIA WOŹNIAK JACEK: Usługa gastronomiczna
wartość: 1989 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
ENES GROUP SP. Z O.O.: Usługa gastronomiczna
wartość: 1190 PLN
2017-11-09 Urząd Miasta Poznania
EKSPERTIS SP. Z O.O.: Umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego ruin zabudowań wraz z wytypowaniem oraz projektem technicznym wykonania zabezpieczeń szczególnie niebezpiecznych miejsc na terenie zabudowań Fortu V przy ul. Lechickiej w Poznaniu
wartość: 12699 PLN
2017-11-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
HS INSPOL Szymon Hellmann:

Inspekcja kamerą TV

wartość: 615,00 PLN
2017-11-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej:

Szkolenie

wartość: 1840,00 PLN
2017-11-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Tuplex Sp. z o.o.:

Płyta PCV

wartość: 516,58 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
ADAM WINOGRADZKI: Pełnienie obowiązków koordynatora do spraw ewaluacji procesu przygotowania i realizacji projektu pn. "Cetrum - etap I" oraz procesu przygotowania projektu pn. "Centrum - etap II"
wartość: 1062720 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI: naprawa samochodu służbowego
wartość: 800 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIESIELSKI ZDZISŁAW: meble metalowe
wartość: 103.6 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
FAST GROUP SPÓŁKA Z O.O.: wykonanie przeglądu urządzeń UPS modułowy oraz 120 akumulatorów
wartość: 8910 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
TELZAS SP. Z O.O.: przegląd techniczny siłowni oraz kontrolne rozładowanie baterii akumulatorów
wartość: 11000 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
GAZEX SP.J.: wykonanie wzorcowania sensorów w przenosnym detektorze stężenia gazów
wartość: 430 PLN
2017-11-08 Urząd Miasta Poznania
P.PHU KOZANECKI PAWEŁ: przegląd techniczny agregatu systemu zasilania gwarantowanego
wartość: 2450 PLN
2017-11-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Jupitrans Piotr Pyszkowski:

Usługa transportowa

wartość: 184,50 PLN
2017-11-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
P.P.H.U Polfet Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż barierki

wartość: 922,50 PLN
2017-11-08 Dom Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe CITO Sp. z o.o.:

Sprzedaż i dostawa własnym transportem do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142) materiałów medycznych jednorazowego użytku. 

wartość: 9653,96 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
ENEA OŚWIETLENIE SP.Z O.O.: Wykonanie świątecznej iluminacji świetlnej, zgodnie z projektem, jej wynajem wraz z montarzem, demontażem, transportem, magazynowaniem i bieżącym serwisowaniem.
wartość: 2973033 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI: udział 2 pracowników Wydziału GKo w seminarium "Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji nowej ustawy Prawo wodne"
wartość: 240 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
SUPREMA LEX CENTRUM SZKOLENIA KADR I SAMORZĄDÓW: udział 2 pracowników Wydziału GN w szkoleniu "Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność"
wartość: 680 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 600 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
MUZEUM NARODOWE: Wynajem sal w Ratuszu
wartość: 984 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
BACCARA-ART KWIACIARNIA WIESŁAWA WAWRZYNIAK: Wiązanka kwiatów
wartość: 280 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: artykuły biurowe
wartość: 812 PLN
2017-11-07 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WIEDZY PAWEŁ MATECKI: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w poznańskich szkołach podstawowych (klasy siódme) w ramach programu "Wiem jak ratować życie".
wartość: 21600 PLN
2017-11-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny:

Szkolenie

wartość: 880,00 PLN
2017-11-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Canon Polska Sp. z o.o.:

Przegląd techniczny ploterów

wartość: 3522,72 PLN
2017-11-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 188,19 PLN
2017-11-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Towarzystwo Gospodarcze Meblopol Sp. z o.o.:

Materiały do mebli

wartość: 14,11 PLN
2017-11-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PHU KAM Małgorzata Janicka:

Umowa na demontaż dwóch pomostów o dł. do 25m każdy na Jeziorze Kierskim.

wartość: 11700,00 PLN
2017-11-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
HORIZONTE Monika Zdulska:

Umowa na wykonanie tablic, tj. regulaminów placu zabaw oraz tablicy z oznaczeniem logo spółki wraz z montażem oraz transportem.

wartość: 5120,00 PLN
2017-11-07 Zarząd Transportu Miejskiego
Zibi Techno Sp. z o.o.:

części zamienne do terminala

wartość: 4059,00 PLN