Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-12-31 Urząd Miasta Poznania
INEA S.A.: Usługi telekomunikacyjne szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Umowy abonenckiej
wartość: 3690 PLN
2019-12-27 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Euro- Taxi Hanna Florczak:

Transport dokumentacji

wartość: 4342 PLN
2019-12-01 Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo- Sieciowym:

Hosting

wartość: 41534,64 PLN
2019-03-01 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. R. Modrzejewskiego
TIP-TOP Zakład Ogólnobudowlany:

Remont kapitalny sali 16

wartość: 21980,05 PLN
2019-02-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna IKSIGREK S.C. D.Kierzanka&dawid Wąsąwicz:

Wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej alejek w parku Lasek Dębiec przy ul. 28 Czerwca 1956 r., zgodnie z załączonym planem.

wartość: 6765,00 PLN
2019-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
INBUD Centrum Techniki Drogowej, ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków:

Dostawa tabliczek odblaskowych w wymiarach 600x250, w liczbie 40 szt., w cenie netto 34,00 zł/1 szt.

wartość: 2509,20 PLN
2019-02-13 Zarząd Dróg Miejskich
PLANETA Sp z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa:

Dostawa punktowych elementów odblaskowych dwustronnych biało-czerwonych w liczbie 200 szt., oraz dwustronnych białych w liczbie 600 szt, w cenie netto 6,07 zł/1 szt.

wartość: 5972,88 PLN
2019-02-13 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
„DAL-MIERZ” s.c. Firma Geodezyjna Lech Chybicki – Tomasz Chybicki:

Umowa na wykonanie map do celów projektowych dla nieruchomości w rejonie ul. Droga Dębińska

wartość: 4500,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Transmisja danych pomiędzy siecią komputerową funkcjunującą w siedzibie ZZM , a komporacyjną siecią komputerowąUMP za pośrednictwem sieci POZMAN.

wartość: 10332,00 PLN
2019-02-12 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Badań Elektrokonserwacyjnych Andrzej Lewandowski:

półbuty elektroizolacyjne

wartość: 467,40 PLN
2019-02-12 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
SPEC KABLE Monika Modelska:

mat. elektr.

wartość: 6,65 PLN
2019-02-12 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa tabliczek odblaskowych z folii II generacji o wymiarach:

800x400, w liczbie 80 szt., w cenie netto 76,67 zł/1 szt.; - 600x400 w liczbie 20 szt., w cenie netto 75,06/1 szt.; 600x750 w liczbie 10 szt., w cenie netto 81,12 zł/1 szt.

wartość: 10388,58 PLN
2019-02-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Renton Konserwacja Zabytków:

Zad.1   Remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. W.Dworzaczka. Zad.2 Naprawa balustrady na wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

wartość: 95909,31 PLN
2019-02-12 Zarząd Zieleni Miejskiej
Mosty Poznań Sp. z o.o.:

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne pomostu na Stawie Rozlanym na Gliniankach w Poznaniu - etap II

wartość: 11502,49 PLN
2019-02-12 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Lotos:

Myjnia samochodowa.

wartość: 19.90 PLN
2019-02-11 Urząd Miasta Poznania
AKANT RENATA KULCENTY: kwiaty
wartość: 160 PLN
2019-02-11 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.: Umowa z PTBS sp. z o.o. partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (wtórne zasiedlenie) lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. A.Hercena 1C w Poznaniu.
wartość: 1810 PLN
2019-02-11 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.: Umowa z PTBS sp. z o.o. partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (wtórne zasiedlenie) lokalu mieszkalnego nr 102 przy ul. Roboczej 17B w Poznaniu.
wartość: 2176 PLN
2019-02-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Philipps:

Przeprowadzenie 12 godzin zajęć pozalekcyjnej:"Jestem molem książkowym".

wartość: 419,40 PLN
2019-02-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Przeprowadzenie 12 godzin zajęć pozalekcyjnych: "Jestem molem książkowym".

wartość: 419,40 PLN
2019-02-11 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Grala:

Przeprowadzenie 24 godzin zajęć pozalekcyjnych :"Widziane, zasłyszane - opisane, sfilmowane".

wartość: 839,00 PLN
2019-02-11 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Wodna 15:

wynajem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-11 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi P-POŻ IMPREGNAT BIS Urszula Ratajczak:

usł. przeglądu sprzętu P-POŻ.

wartość: 645,75 PLN
2019-02-09 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul.Sulańska 11, 62-510 Konin:

Przedmiot umowy stanowi świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów niebezpiecznych/medycznych wraz z ich odbiorem i transportem, pochodzących   z  jednostek Zamawiającego

Cena oferty  - 2,83,- z vat za unieszkodliwianie 1 kg odpadów niezbezpiecznych wraz z odbiorem i transportem.

wartość: 2,83 PLN
2019-02-08 Urząd Miasta Poznania
X-KOM SP. Z O.O.: Akcesoria GSM
wartość: 169 PLN
2019-02-08 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: Doładowanie tPortmonetek
wartość: 1600 PLN
2019-02-08 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD USŁUGOWY SPRZĄTANIE WNĘTRZ A.NOWAKOWSKI, M.NOWAKOWSKA SPÓŁKA JA: usługa mycia okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, żaluzji poziomych, pranie żaluzji pionowych w budynkach i lokalach Urzędu Miasta Poznania oraz mycie fasady szklanej i ceramicznej.
wartość: 89050.98 PLN
2019-02-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji Świadczeń w MOPR - Filia Jeżyce

wartość: 1360 PLN
2019-02-08 Zarząd Dróg Miejskich
RAWBUD Rawicz, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz:

Dostawa znaków drogowych typu flora II generacji, w liczbie 40 szt., w cenie netto 377,50 zł/1 szt.

wartość: 18573,00 PLN
2019-02-07 Urząd Miasta Poznania
HOME.PL SA: Hosting strony internetowej i przedłużenie domeny onepoznan.pl
wartość: 1116.11 PLN
2019-02-07 Urząd Miasta Poznania
OSP POZNAŃ-GŁUSZYNA: porozumienie dot. Włączenia jednostki OSP Poznań-Głuszyna do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
wartość: 0 PLN
2019-02-07 Urząd Miasta Poznania
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO: porozumienie dot. Włączenia jednostki OSP GRS do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
wartość: 0 PLN
2019-02-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Bóżnicza 9 - 10:

wynajem sali

wartość: 135,3 PLN
2019-02-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
POLYFAX PHU Roman Ratkowski:

przegląd techn.

wartość: 1953,24 PLN
2019-02-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Castorama Polska sp. z o.o.:

mat. konserw.

wartość: 110,76 PLN
2019-02-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ELKAZ s.c.:

mat. konserw.

wartość: 55,20 PLN
2019-02-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BAUMAL BIS s.c.:

mat. konserw.

wartość: 69,84 PLN
2019-02-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ELKAZ s.c.:

mat. konserw.

wartość: 65,37 PLN
2019-02-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BAUMAL BIS s.c.:

mat. konserw.

wartość: 8,67 PLN
2019-02-06 Urząd Miasta Poznania
JOWAR SP.Z O.O.: usługa prania
wartość: 2460 PLN
2019-02-06 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: naprawa sprzętu biurowego
wartość: 3294 PLN
2019-02-06 Urząd Miasta Poznania
CZYSZ - GALANTERIA SKÓRZANA - MARZENA I ROMAN CZYSZ: art.biurowe
wartość: 150 PLN
2019-02-06 Urząd Miasta Poznania
HOTEL ROYAL S.C.: usługa hotelowa
wartość: 810 PLN
2019-02-06 Urząd Miasta Poznania
DEZYNFEKCJA DEZYNSEKCJA DERATYZACJA PIF-PAF S.C.: nadzór i wykonanie specjalistycznego monitoringu oraz zabiegów dezynsekcji i deratyzacji w zakresie zwalczania szkodników
wartość: 11512.8 PLN
2019-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa "Casa Verona" Garbary 100:

wynajem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-06 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Wspólnota Mieszkaniowa Piaskowa 3:

wynajem sali

wartość: 202,95 PLN
2019-02-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Softline Plus Jerzy Biegalski:

szkolenie

wartość: 1750 PLN
2019-02-06 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątki

wartość: 86,10 PLN
2019-02-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Firma Reklamowa VIS-COM s.c.:

Tabliczki

wartość: 393,60 PLN
2019-02-05 Zarząd Dróg Miejskich
P.U.H. GRAVAL, ul. Szamarzewskiego 34, 60-532 Poznań:

Naprawa 30 sztuk kasetek do pieniędzy z parkomatów

wartość: 3690,00 PLN
2019-02-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak:

PRzedłużenie Support & Mauntenance

wartość: 1311,18 PLN
2019-02-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BSG Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.:

mat. czyszczące

wartość: 105,38 PLN
2019-02-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Badań Elektrokonserwacyjnych Andrzej Lewandowski:

badania butów elektroizolacyjnych

wartość: 116,41 PLN
2019-02-05 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK, ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz:

Dostawa tablic z nazwami ulic: 1/ do dlugości 50 cm, w ilości 50 szt. w cenie netto 18,00/1 szt; 2/ o długości 50 - 120 cm w ilości 50 szt., w cenie netto 28,00/1 szt.

wartość: 2829,00 PLN
2019-02-04 Urząd Miasta Poznania
KONSULTANT JAROSŁAW BORKOWSKI: udział 4 pracowników Wydziału GN w szkoleniu "Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019 roku"
wartość: 1140 PLN
2019-02-04 Urząd Miasta Poznania
SAN-EKO ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KRZYSZTOF SKOCZYLAS: Gospodarka wodna i ochrona wód - Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych- sprzątanie brzegów jezior J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, J. Rusałka wraz z awaryjnym usuwaniem małż
wartość: 98800.01 PLN
2019-02-04 Urząd Miasta Poznania
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH AMERAL SP. Z O.: wymiana czujki ruchu
wartość: 402.21 PLN
2019-02-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
AQUANET S.A.:

dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków (podana wartość to kwota przewidziana w planie finansowym na 2019 rok)

wartość: 12000,00 PLN
2019-02-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
PILIFBUD Grzegorz Adamski:

Umowa na wykonanie pokrywy kanału kablowego na Stadionie Miejskim w Poznaniu

wartość: 5800,00 PLN
2019-02-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Firma Optyczna OMEGA s.c.:

okulary

wartość: 480 PLN
2019-02-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w wykonywaniu zadań Działu Metrodycznego: przygotowanie do archiwizacji dokumentów projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania".

wartość: 1440,00 PLN
2019-02-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Softline Plus Jerzy Biegalski:

GML Factory 2.0

wartość: 2952,00 PLN
2019-02-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
T-Mobile Polska SA:

usł. telekomun.

wartość: 556,49 PLN
2019-02-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
G.Fladzińska-Gawrońska:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w roku 2019. Wartość miesięczna.

wartość: 650 PLN
2019-02-01 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 900 PLN
2019-02-01 Urząd Miasta Poznania
MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. POZNAŃ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA: sprzęt AGD
wartość: 1550 PLN
2019-02-01 Urząd Miasta Poznania
KWIACIARNIA FLOWERS ROOM ALICJA ROTNICKA: Przygotowanie i dostarczenie bukietów okolicznościowych
wartość: 30000 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Błażej Naja:

W zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych zwanego IOD w Szkole Podstawowej nr 78

wartość: 592,31 PLN
2019-02-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Insys Video Technologies sp. z o.o sp. k.:

wynajem sali gimnastycznej

wartość: 209,1 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Zone Hunters:

monitoring

wartość: 60,00 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
Szkoła Podstawowa nr 38:

wynajem hali sportowej

wartość: 20,00 PLN
2019-02-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
eVend SA:

abonament parking

wartość: 400 PLN
2019-02-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:

pieczątka

wartość: 43,05 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Agnieszka Kardasz - Sopel:

Przeprowadzenie 25 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym: zajecia z rytmiki.

wartość: 897,50 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Anna Szczepaniak:

Przeprowadzenie 25 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w oddziale przedszkolnym: słucham, pokazuję, mówię w Szkole Podstawowej nr 78.

wartość: 897,50 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Joanna Tomczak:

Przeprowadzenie 22 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych

wartość: 777,48 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi
Małgorzata Philipps:

Przeprowadzenie 22 godzin sportowych zajęć pozalekcyjnych.

wartość: 777,48 PLN
2019-02-01 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Climvent Michał Zieliński, ul. Grunwaldzka 160/119, 60-309 Poznań:

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych, dostawę i wymiane filtrów w stropach laminarnych oraz centralach wentylacyjnych obsługujących Blok Operacyjny

wartość: 81630,18 PLN
2019-02-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Piotr Piskorski „Budmal” Zakład Usług Technicznych:

Umowa na przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ulicach Poznania na czas 12. PKO Poznań Półmaratonu

wartość: 36900,00 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego
Osoba prywatna:

Wynajem sali gimanstycznej na grę w badmintona i siatkówkę.

wartość: 98,40 PLN
2019-02-01 Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. I.J. Paderewskiego
ROBICAN s.c.R. Jastrzębski i Wspólnicy:

Dzierżawa kserokopiarki CANON

wartość: 1741,00 PLN
2019-01-31 Urząd Miasta Poznania
BASANTI BOGUMIŁ MAZUR: zakup gier planszowych w związku z obsługa konkursów, zwodów, festynów, programów profilaktycznych
wartość: 12108 PLN
2019-01-31 Urząd Miasta Poznania
"BIL-CUP" SZYMON SIKORA: Umowa - puchary, trofea
wartość: 3000 PLN
2019-01-31 Urząd Miasta Poznania
ZETO S.A.: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania o obszarze miasta Poznania w oparciu o gotową infrastrukturę teletechniczną
wartość: 826530.48 PLN
2019-01-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
record Drzwi Automatyczne sp. z o.o.:

usł. koserw. drzwi

wartość: 738 PLN
2019-01-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
UE w Poznaniu:

szkolenie

wartość: 2880 PLN
2019-01-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
PU-H ZETO SA:

Usł. serwisowe serwerowni

wartość: 77084,1 PLN
2019-01-31 Zarząd Dróg Miejskich
GC Metal, ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo:

Dostawa wysięgników na dwa znaki typu lekkiego w ilości 40 szt., w cenie netto 75,00 zł/1 szt.

wartość: 3690,00 PLN
2019-01-31 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka
POSUM:

badania okresowe

wartość: 2760 PLN
2019-01-31 Pływalnia Miejska Atlantis
TMP s.c M.Idaszak T. Stochniałek:

Świadczenie uslug informatycznych wokresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

wartość: 16531,20 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
BIURO TŁUMACZEŃ I KONSULTINGU PUNKT GABRIELA KOSIŃSKA: Tłumaczenie przysięgłe aktópw stanu cywilnego z języka niemieckiego pisanego gotykiem.
wartość: 70.73 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.: Wskazanie do realizacji dotyczy obsługi prawnej w ICHOT w roku 2019
wartość: 1077.48 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
GAZETA WYBORCZA: działania redakcyjne i promocyjne w ramach patronatu w konkursie o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
wartość: 3900 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
DORADZTWO MEDIOWE SP. Z O.O.: produkcja i emisja spotów reklamowych w związku z organizacją konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
wartość: 4956.05 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
DARAS DARIUSZ OWCZARCZAK: art.spożywcze
wartość: 75 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
DOCUFIELD SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA: serwis kopertownicy Neopost DS63 w powielarni
wartość: 194.34 PLN
2019-01-30 Urząd Miasta Poznania
LPRINT ŁUKASZ LINKE: Druk i dostawa zaproszeń, kopert i plakatów
wartość: 16482 PLN
2019-01-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przeds. Informatyczne AdvaCom sp. z o.o.:

Zakup usł. domenowych

wartość: 905,28 PLN
2019-01-30 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
SAMINDRUK sp. z o.o.:

zwrotki KPA

wartość: 889,29 PLN
2019-01-30 Zarząd Dróg Miejskich
RAWZNAK, ul. Sarnowska 12, 63-900 Rawicz:

Dostawa słupków prowadzących U-1a w liczbie 100 szt., w cenie netto 15,80 1/szt.

wartość: 1944,00 PLN