Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-05-26 Zakład Lasów Poznańskich
STARMAX:

Dostawa i montaż siłowni nad Stawem Olszak

wartość: 34710,60 PLN
2017-05-22 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 62,80 PLN
2017-05-22 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Piotr i Paweł Detal Sp. z o.o.:

Artykuły spożywcze

wartość: 35,97 PLN
2017-05-22 Palmiarnia Poznańska
P.P.H.U. Julisz Szymanowski; Poznań:

Wykonanie prac związanych z modernizacją podłogi drewnianej muszli koncertowej zlokalizowanej na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu.

wartość: 71321,82 PLN
2017-05-22 Palmiarnia Poznańska
Conditio Zamówienia Publiczne:

Wsparcie Palmiarni Poznańskiej przy opracowaniu i wdrożeniu zasad udzielania zamówień publicznych oraz konsultacja, doradztwo i weryfikacjaw zakresie spraw dotyczących zamówień publicznych.

wartość: 8856,00 PLN
2017-05-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

wykonanie prac remontowych polegających na remoncie podłóg w salach dydaktycznych nr 102, 218 i 303 w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 43939,59 PLN
2017-05-19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN PCSS, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań:

Świadczenie usługi symetrycznego, całodobowego dostępu do sieci Internet o maksymalnej przepływności 100Mbit/s przez łącze typu Fast Ethernet. Miesięczna opłata za świadczenie usługi wynosi 492,00 PLN

wartość: 492,00 PLN
2017-05-19 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
EL-SUN ENERGY Mariusz Strużyński:

wykonanie rocznego przeglądu elektrycznego w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2706,00 PLN
2017-05-18 Zespół Żłobków Nr 2
Zakład Remontowo Budowlany T. Kamiński:

Remont posadzek szatni i pokoju karmienia

wartość: 9193,46 PLN
2017-05-18 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 83,64 PLN
2017-05-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Merkury Piotr Wojtczyk:

Umowa na dostawę środków czystości dla oddziałów POSiR.

wartość: 140248,25 PLN
2017-05-18 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Usługowo Handlowy HELPDESK Sławomir Błaszczak:

Umowa na wykonanie przebudowy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego III trybuna INEA Stadion.

wartość: 181101,55 PLN
2017-05-17 Urząd Miasta Poznania
AGENT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JAROSŁAW KACZMAREK: Zamówienie znaków opłaty sądowej dla potrzeb Zespołu Radców Prawnych UMP
wartość: 3640 PLN
2017-05-17 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Auto-Myjnia Marek Głowacki:

Konserwacja samochodu

wartość: 50,00 PLN
2017-05-16 Zespół Żłobków Nr 2
Spółdzielnia Rzemieślnicza Zdunów Usług Budowlanych i produkcji Różnej:

Roboty remontowe po zalaniu bawialni i sypialni

wartość: 5566,75 PLN
2017-05-16 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 113,16 PLN
2017-05-15 Urząd Miasta Poznania
APTEKA NA STARÓWCE RENATA KULIG: artykuły medyczne
wartość: 584 PLN
2017-05-15 Urząd Miasta Poznania
PHU RG POWER LED: artykuły oświetleniowe
wartość: 300 PLN
2017-05-15 Urząd Miasta Poznania
SPECPOŻ: opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego dla budynku C przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 4305 PLN
2017-05-15 Zespół Żłobków Nr 2
Elektro Termo - Serwis:

Dostosowanie natężenia oświetlenia do obowiązujących norm

wartość: 54500,12 PLN
2017-05-15 Straż Miejska Miasta Poznania
Time S. A.:

Reklama radiowa z planem emisji.

wartość: 2029,5 PLN
2017-05-15 Pływalnia Miejska Atlantis
Joanna Olejnik:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacjiruchowej - zajęcia fitness na salce pływalni w wymiarze czasu nie większym niż 60 godzin w okresie od 25.04.2017r do 31.08.2017r.

wartość: 3600 PLN
2017-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Via Sp. z o.o.:

Modernizacja boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os.Tysiąclecia.

wartość: 48954,00 PLN
2017-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
Biuro Handlowe A.Klepaczewska:

Doposażenie plau zabaw przy ul. Wielichowskiej w Poznaniu. 

wartość: 21999,99 PLN
2017-05-15 Zarząd Zieleni Miejskiej
"San-eko Zakład Usług Komunalnych:

Zakup i montaż 8 słupków betonowych oraz szlabanu zabezpieczających wjazd do Parku Jana Pawła II od ul. Dolna Wilda, montaż 2 barierek zabezpieczających wjazd do parku przy ogródkach działkowych.

wartość: 8523,90 PLN
2017-05-12 Urząd Miasta Poznania
PHU DOMI-TRANS DOMINIKA POLITOWICZ-NARZEKAŁA: obsługa transportowa
wartość: 3850 PLN
2017-05-12 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 600 PLN
2017-05-12 Urząd Miasta Poznania
AKANT RENATA KULCENTY: kwiaty
wartość: 140 PLN
2017-05-12 Urząd Miasta Poznania
SFERIS SP.Z O.O.: sprzęt AGD
wartość: 811.8 PLN
2017-05-12 Urząd Miasta Poznania
URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU: Usługa statystyczna polegająca na udostępnieniu informacji jawnych o podmiotach z publikacji bazy REGON
wartość: 184.5 PLN
2017-05-11 Urząd Miasta Poznania
PHU KLIMA ART PLUS S.C. E.W.SZYLIN: zakup,dostawa i montaż sterownika SIReAA do kurtyny powietrza z nagrzewnicą elektryczną do budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 6000.48 PLN
2017-05-11 Urząd Miasta Poznania
AGORA S.A. WARSZAWA O/POZNAN: Promocja kultury przy okazji Poznańskiej Nagrody Literackiej
wartość: 25830 PLN
2017-05-11 Urząd Miasta Poznania
LINUS USŁUGI INSTALACYJNO BUDOWLANE: czyszczenie rynien, rur spustowych na dachach, kamieniozbiorników z przykanalikami oraz wycieraczek i kanałów nietypowych sieci zewnętrznych w obiektach UMP
wartość: 65593.69 PLN
2017-05-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Pawlaczyk:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie zaświadczeń z zakresu okresowego przeszkolenia BHP dla 50 pracowników SMMP.

wartość: 2500,00 PLN
2017-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu.

wartość: 250 PLN
2017-05-11 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.:

Szkolenie

wartość: 1700,00 PLN
2017-05-11 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
RODAN Sp. z o.o.:

Różne wyposażenie

wartość: 14,08 PLN
2017-05-11 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Lubuskie Centrun Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej:

Szkolenie

wartość: 7061,00 PLN
2017-05-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
KINETIK Rafał Pijański:

Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania pionowego w parku Stare Koryto Warty.

wartość: 16162,00 PLN
2017-05-11 Zarząd Zieleni Miejskiej
OGROBUD Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni:

1.Dokonanie przeglądu i sporządzenie wykazu drzew wymagających wykonania zabiegów pielęgnacyjnychn w koronach oraz drzew obumarłych. 2.Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie na podstawie sporządzonego wykazu. 3. Scinanie drzew obumarłych z wykazu, nie wymagających decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą o Ochronie Przyrody. na terenie Parku Nad Wartą.

wartość: 30240,00 PLN
2017-05-11 Zakład Lasów Poznańskich
LASTECH Sp. z o.o.:

Pielęgnacja upraw na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania

wartość: 62200,23 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 492 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
DAGAZ TRANSPORT ARLETTA STRAUCHMANN: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 173 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
IKEA RETAIL SP.Z O.0.: zestaw mebli dziecięcych
wartość: 250 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.: artykuły metalowe
wartość: 95 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
AWOTEL ANDRZEJ WOŁODŹKO: interwencyjny przegląd i naprawa infrastruktury technicznej monitoringu wizyjnego
wartość: 2500 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
SZAŁA WOJCIECH: Zakup kwiatów w związku z organizacją kiermaszu Zielony Poznań
wartość: 450 PLN
2017-05-10 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: artykuły biurowe dla Wydziałów UM oraz jednostek organizacyjnych
wartość: 578061.18 PLN
2017-05-10 Straż Miejska Miasta Poznania
RODAN Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych.

wartość: 21929,89 PLN
2017-05-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 50,28 PLN
2017-05-10 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.:

Środki czyszczące

wartość: 78,23 PLN
2017-05-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespolu Szkół Handlowych

wartość: 2772,42 PLN
2017-05-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1845,00 PLN
2017-05-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
MAGELEKTRO Kaźmierczak Sp. jawna:

Umowa na dostawę artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych.

wartość: 159784,10 PLN
2017-05-10 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"Zieleń" Wiesław Sekulak:

Umowa na wykonanie prac porządkowych na terenie nieruchomości w Baranowie -Camping Baranowo.

wartość: 6650,00 PLN
2017-05-09 Urząd Miasta Poznania
DEMIURG SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA: Wykonanie koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.
wartość: 144000 PLN
2017-05-09 Urząd Miasta Poznania
KOSONOWSKI ARTUR: Wykonanie usług poligraficznych dla Osiedla Podolany
wartość: 3505.05 PLN
2017-05-09 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘB. HANDLOWO-TECH. SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO SUPON S.A.: artykuły BHP
wartość: 75.01 PLN
2017-05-09 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ BARKA: usługa cateringowa na terenie miasta Poznania
wartość: 123300 PLN
2017-05-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie II audytu w nadzorze na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001

wartość: 1227,29 PLN
2017-05-09 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 77,49 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.: zwiększenie kwoty czynszu najmu powierzchni od MTP na organizację Dniu Przedsiębiorczości Poznań
wartość: 861 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
"KORMAX"-HOL DARIUSZ KORYTOWSKI: wynajęcie autokaru
wartość: 650 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do załadunku i wyładunku
wartość: 738 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
PHU DOMI-TRANS DOMINIKA POLITOWICZ-NARZEKAŁA: obsługa transportowa-dofinansowanie
wartość: 227 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
AKANT RENATA KULCENTY: kwiaty
wartość: 212 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
RODAN SP. Z O.O.: artykuły biurowe
wartość: 580 PLN
2017-05-08 Urząd Miasta Poznania
MALBUD SP. Z O.O.: awaryjna naprawa kabla światłowodowego
wartość: 7600 PLN
2017-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie poprawek, przygotowanie do druku zatwierdzonych posterów, przekazanie praw autorskich.

wartość: 2300 PLN
2017-05-08 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
DJ PRO Tomasz Wawrzyniak:

Okablowanie sygnałowe sali wielofunkcyjnej

wartość: 10962,99 PLN
2017-05-08 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO:

Budowa placu ćwiczeń w lesie Marcelińskim

wartość: 33581,40 PLN
2017-05-08 Zakład Robót Drogowych
WIELTON S.A.:

Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej

wartość: 263220,00 PLN
2017-05-08 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
"INSTAL-MET" Alina Bromber, Anna Galasińska Sp. jawna:

Umowa na dostawę farb, art. malarskich i impregnatów dla Oddziałów POSiR.

wartość: 125518,17 PLN
2017-05-05 Urząd Miasta Poznania
FIRMA TRANSPORTOWO- USŁUGOWA EWRO: wynajęcie samochodu ciężarowego z osobami do załadunku i wyładunku-dofinansowanie
wartość: 235 PLN
2017-05-05 Urząd Miasta Poznania
PHU DOMI-TRANS DOMINIKA POLITOWICZ-NARZEKAŁA: obsługa transportowa
wartość: 2400 PLN
2017-05-05 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie karty SPP
wartość: 250 PLN
2017-05-05 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 200 PLN
2017-05-05 Urząd Miasta Poznania
APTEKA NA STARÓWCE RENATA KULIG: artykuły medyczne
wartość: 196.8 PLN
2017-05-05 Urząd Miasta Poznania
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O.: Wydruk, montaż, espozycja plakatów kampanii "transport zrównoważony w Poznaniu"
wartość: 17140.05 PLN
2017-05-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
P. M.:

Umowa zlecenie na obsługę biura zawodów sportowych Mistrzostw Polski w Street Workoucie i Puchar Polski BMX.

wartość: 800,00 PLN
2017-05-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
A. B.:

Umowa zlecenie na obsługę biura zawodów sportowych Mistrzostwa Polski w Street Workoucie i Puchar Polski BMX.

wartość: 1000,00 PLN
2017-05-05 Zarząd Zieleni Miejskiej
"P.P.H. BOGNA:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni i grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na Stokach Cytadeli Poznańskiej i groby wojenne na cmentarzach parafialnych.

wartość: 69724,00 PLN
2017-05-05 Poznańskie Centrum Świadczeń
X-KOM Sp. z o. o.:

zakup torby do aparatu fotograficznego

wartość: 119,89 PLN
2017-05-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna:

Zakup kwalifikowanych certyfikatów do weryfikacji podpisów elektronicznych

wartość: 391,14 PLN
2017-05-05 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 256,40 PLN
2017-05-04 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: doładowanie kart SPP
wartość: 100 PLN
2017-05-04 Urząd Miasta Poznania
TALK TO ME BARTOSZ SZYGENDA: Organizacja imprezy miejskiej "Kejtrówka 2017"
wartość: 45743.7 PLN
2017-05-04 Urząd Miasta Poznania
CD PARTNER SP. Z O.O.: Zakup wody - Kejtrówka
wartość: 219.19 PLN
2017-05-04 Urząd Miasta Poznania
PPH JAAR S.C. J.A. WOJCIECHOWSKI: Zakup doniczek w związku z organizacją kiermaszu Zielony Poznań
wartość: 250 PLN
2017-05-04 Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracowników szkoły.

wartość: 700,00 PLN
2017-05-04 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Andrzej Górny GÓRNY A. T.:

Umowa na przeprowadzenie konserwacji ogrodzenia, stanowiska dla ratowników.

wartość: 4100,00 PLN
2017-05-04 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. (SHERATON POZNAŃ HOTEL), ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań:

Najem dużego boiska na parking zlokalizowany w ZSO Nr 1

wartość: 7050,00 PLN
2017-05-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Pobiedziskach:

Umowa na wykonanie prac remontowo - budowlanych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania (ul. Janickiego 20, ul. Wierzbięcice 37).

wartość: 6601,41 PLN
2017-05-04 Poznańskie Centrum Świadczeń
"Serwiskawowy.pl" S.C. J. Szulik, M.Konopka:

zakup środków do czyszczenia ekspresu do kawy

wartość: 200,00 PLN
2017-05-04 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Usługi Poligraficzne Mariola Koga:

Pieczątki

wartość: 349,32 PLN
2017-05-04 Zarząd Dróg Miejskich
Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji i Deratyzacji mgr inż. M. Liberski, os. Tysiąclecia 12/4, Poznań:

Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji w 2017r., w obiektach ZDM.

wartość: 1068,50 PLN
2017-05-02 Urząd Miasta Poznania
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA ZDUNÓW USŁUG BUD.I PRODUKCJI RÓZNEJ: prace remontowe w budynku przy pl.Kolegiackim 17
wartość: 60239.25 PLN
2017-05-02 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD PRODUKCYJNY CIESIELSKI ZDZISŁAW: regały
wartość: 6078.38 PLN
2017-05-02 Urząd Miasta Poznania
CONSTRUCTOR POZNAŃ SP. Z O.O.: naprawa oraz przegląd regałów archiwalnych w budynku przy ul.Gronowej 22ab
wartość: 3690 PLN
2017-05-02 Gimnazjum Nr 56 im. Józefa Wybickiego
Progress:

Usługi BHP

wartość: 200 PLN