Obręb Główna - ewidencja gruntów i budynków

od 2017-10-24

Od 15 listopada 2017 r. do 5 grudnia 2017 r. w siedzibie ZGiKM GEOPOZ zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania dla obrębu Główna.

Dokumentacja tego projektu składa się z rejestru gruntów, rejestru/kartotek budynków, rejestru/kartotek lokali, mapy ewidencyjnej. Każdy, kogo w interesie prawnym dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w czasie wyłożenia go do wglądu zapoznać się z dokumentacją i zgłaszać uwagi do zawartych danych.

Dokumentacja dostępna będzie w siedzibie ZGiKM GEOPOZ przy ul. Gronowej  20, w pokoju nr 103 (I piętro): w poniedziałki od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-24 10:40 - komunikat (Wprowadzenie informacji)