Wnioski o bonifikatę tylko do 1 marca br.

od 2018-02-14

Uwaga użytkownicy wieczyści! Od 2018 roku tylko do 1 marca br. można złożyć wniosek o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rok 2018.

Zmiana terminu składania wniosków związana jest ze zmianą przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do tej pory wnioski można było składać przez cały rok - od 2018 r. trzeba to zrobić  do 1 marca danego roku kalendarzowego.

Bonifikata stanowi 50% opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i przysługuje po spełnieniu określonego w przepisach kryterium dochodowego.

Informacji w sprawie udziela: Oddział Aktualizacji Opłat Użytkowania Wieczystego i Trwałego Zarządu pod numerami telefonów: 61 8271 679, 61 8271 646, 61 8271 771, 61 8271 514, 61 8271 724 lub 61 8271 577.

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-14 14:20 - ponowienie komunikatu (Aktualizacja)