OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ - o projekcie uchwały budżetowej na 2014 i projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Prezydent Miasta Poznania przedstawia do wiadomości treść uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0952/32/18/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na rok 2014 oraz nr SO-0957/32/18/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Nowacka
ostatnia zmiana w dniu 2014-12-09 07:08 - wprowadzenie informacji (Aktualizacja)