Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego - kadencja 2014-2018

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, 61 8785 333

 • Dariusz Jaworski

  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel.61 8785 333

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewitalizacji
  Kontakt: 602 605 005

 • Tomasz Dariusz Lipiński

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Wiceprzewodniczacy Komisji Oświaty i Wychowania oraz Doraźnej Komisji Legislacyjnej
  Kontakt: 500 174 993

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki , Sekretarz Rady Miasta Poznania oraz Przewodniczący Doraźnej Komisji Legislacyjnej
  Kontakt: 697 394 049

 • Artur Różański

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego, Przewodniczący Klubu Radnych PiS
  Kontakt: 61 8785 333 ; e-mail : artur_rozanski@um.poznan.pl , arturrozanski@gmail.com

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki oraz Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
  Kontakt: 606 820 801

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

Protokoły z posiedzeń komisji