Informacja o stanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Stan na dzień 27 lutego 2019

Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz zatrudnione na zastępstwo) wg stanu na dzień 27 lutego 2019 r. = 1817 osób

Stan na dzień 30 listopada 2018

Stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w tym osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz zatrudnione na zastępstwo) wg stanu na dzień 30 listopada = 1817

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-27 14:10 - stan zatrudnienia na dzień 27 lutego 2019 (Wprowadzenie informacji)