Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka"

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 42/2019

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

W 2019 ROKU

  1. I.       Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku

2018

Planowane wydatki w roku

2019

1.Seminaria dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica

16 000,00

18 000,00

2.Seminaria kompetencji wychowawczych

18 000,00

21 000,00

3.Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców

11 000,00

11 000,00

od 2019-01-30 do 2019-03-03