Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2019 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-06-24 do 2019-12-31