Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalności na rzecz integracji cudzoziemców"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Działalności na rzecz integracji cudzoziemców"

Komunikat Termin ważności

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 19.03.2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:ZSS-XII.525.2.2018

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)"Mapowanie problemów i potrzeb imigrantów ukraińskich w poznaniu i okolicach"

Nazwa oferenta:Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne "Polska - Ukraina"


Termin realizacji zadania:01.04.2018-28.06.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka tel: 61 8781552,
e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 26.03.2018 r.

(-) Łukasz Judek

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-03-19 do 2018-03-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018 na realizację zadania w obszarze "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców"

na podstawie zarządzenia nr 965/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017 r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31