Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "

Komunikat Termin ważności

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7.

Zarządzeniem Nr 618/2018/P z dnia 31 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-08-31 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 6,7.

Zarządzeniem Nr 189/2018/P z dnia 14 marca 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na lata 2018-2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6,7.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-03-14 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 3

Zarządzeniem Nr 99/2018/P z dnia 8 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 3.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-02-08 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5

Zarządzeniem Nr 98/2018/P z dnia 8 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5.

Wykaz wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2018-02-08 do 2018-12-31

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - w zakresie realizacji zadań wieloletnich

Zarządzeniem Nr 895/2016/P z dnia 19.12.2016 r.Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji wieloletnich zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5,6,7.Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2016-12-19 do 2019-12-31