Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Komunikaty o otwartych konkursach ofert na realizację zadań w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Komunikat Termin ważności

V Ns 1093/15 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Barbara Szczęsna.

ZOU-X.1610.1.759.2018

V Ns 1093/15 Ogłoszenie w sprawie postępowania spadkowego po zmarłej P. Barbara Szczęsna.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

od 2018-03-30 do 2018-07-02

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA II edycja)

na podstawie zarządzenia nr 954/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2017r.

od 2018-01-02 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA IV edycja)

na podstawie zarządzenia nr 966/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-10 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej,

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę,

- prowadzeniu profilaktyki uzależnień skierowanej do grup ryzyka,
w szczególności do osób bezdomnych - uzależnionych,

- prowadzeniu wsparcia procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,

- prowadzeniu rogramu korekcyjnego adresowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- prowadzeniu wsparcie osób doznających przemocy domowej poprzez informację, konsultację oraz pracę terapeutyczną z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, w tym w szczególności z dziećmi i kobietami z rodzin z problemem alkoholowym,

- prowadzeniu wsparcia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

na podstawie zarządzenia nr 867/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu Całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu

na podstawie zarządzenia nr 922/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31