Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 12 listopad 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Jesienny turniej piłki nożnej

Nazwa oferenta:

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Termin realizacji zadania:

27.11.2019 - 31.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 45 91, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie do 19 listopada 2019 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2019-11-12 do 2019-11-19

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 8 listopad 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Ergometr dla wszystkich

Nazwa oferenta:

Towarzystwo Wioślarzy Polonia T.Z

Termin realizacji zadania:

21.11.2019 - 23.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 45 91, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie do 15 listopada 2019 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2019-11-08 do 2019-11-15

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.166.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Kolędy i Pastorałki

Nazwa oferenta:

Fundacja Na Rzecz Ludzi Osamotnionych "Srebrne Lata"

Termin realizacji zadania:

29.11.2019 - 31.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 18.11.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-11-12 do 2019-11-18

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.167.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Coda

Nazwa oferenta:

Art Stations Foundation

Termin realizacji zadania:

6.12.2019 - 31.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

7 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 18.11.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty)

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-11-12 do 2019-11-18

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                                                         Poznań, 8 listopada 2019r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-VII.525.18.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Trening Nordic Walking na Starym Grunwaldzie

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Termin realizacji zadania:

25.11.2019-20.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1 527,00  zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Zylik-Kosmowskiej,
tel.: 61 878 58 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl

w terminie do 17 listopada 2019 r.

od 2019-11-08 do 2019-11-17

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poznań,  08.11.2019r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-I.525.1.13.2019

 Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie)

 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego

Integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez organizację spotkania bożonarodzeniowego na Placu Asnyka przez organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych.

 Nazwa oferenta:

Fundacja dzielnico

 Termin realizacji zadania:

1.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

 Wysokość finansowania zadania publicznego:

2 000,00zł (dwa tysiące zł)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Soni Mikołajczak tel.:61/ 8785 856,

e-mail: sonia_mikolajczak@um.poznan.pl

w terminie do 14.11. 2019r.

od 2019-11-08 do 2019-11-14

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 8 listopad 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z Jeżyc na terenie Term Maltańskich

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Przemysłu Kreatywnego

Termin realizacji zadania:

29.11.2019 - 31.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marianny Pikul,
tel: 61 878 45 91, e-mail marianna_pikul@um.poznan.pl

w terminie do 15 listopada 2019 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2019-11-08 do 2019-11-15

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.38.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wigilia dla seniorów z Junikowa

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

Termin realizacji zadania:

1 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej, tel.: 61 878 42 56,          e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 19 listopada 2019 roku  

od 2019-11-12 do 2019-11-19

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Poznań, 8 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.42.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Spotkanie wigilijne

Nazwa oferenta:

Fundacja Miłosierdzie

Termin realizacji zadania:

9 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

                    

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Izabeli Pankalla, tel.: 61 878 57 33, e-mail: izabela_pankalla@um.poznan.pl

w terminie do 15 listopada 2019 r.

od 2019-11-08 do 2019-11-15

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

        Poznań, 8 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.43.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

 Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia

Nazwa oferenta:

 Caritas Poznańska

Termin realizacji zadania:

9 grudnia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

                    

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

Izabeli Pankalla, tel.: 61 878 57 33, e-mail: izabela_pankalla@um.poznan.pl

w terminie do 15 listopada 2019 r.

od 2019-11-08 do 2019-11-15

Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:ZSS-XIV.525.1.11.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018r. poz. 450)

 1a) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

 Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja spotkań świątecznych dla rodzin, dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Nazwa oferenta:

Stowaryszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

 Termin realizacji zadania:

01-12-2019 r. do 31-12-2019 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

3 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bartosz Gauza

tel: 61 878 15 04, e-mail: bartosz_gauza@um.poznan.pl

w terminie do 13 listopada 2019 r.

od 2019-11-06 do 2019-11-13

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.45.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Dzielmy się dobrem- spotkanie wigilijne

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy Start"

Termin realizacji zadania:

28 listopada 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zofii Szejnoga, tel.: 61 878 54 82, e-mail: zofia_szejnoga@um.poznan.pl

w terminie do 14 listopada 2019 roku  

od 2019-11-07 do 2019-11-14

Komunikat publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.44.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Świąteczny upominek pod choinkę

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Równy Start"

Termin realizacji zadania:

28 listopada 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zofii Szejnoga, tel.: 61 878 54 82, e-mail: zofia_szejnoga@um.poznan.pl

w terminie do 14 listopada 2019 roku  

od 2019-11-07 do 2019-11-14

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IV.525.3.4.2019

Rodzaj zadania publicznego

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wizyty studyjne w CIL lokalnych

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju

Termin realizacji zadania:

18.11.2019r.  - 31.12.2019r.            

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4 300,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:   Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 13 listopada 2019r.

od 2019-11-04 do 2019-11-13

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.164.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

XIV Szanta Claus Festiwal

Nazwa oferenta:

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski

Termin realizacji zadania:

21.11.2019 - 31.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 12.11.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2019-11-06 do 2019-11-12

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:
ZSS-VIII.525.4.2019/ numer wniosku 173436
Rodzaj zadania publicznego
(art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz 1817)
działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Profesjonalny i kompetentny Lider NGO

Nazwa oferenta
Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem

Termin realizacji zadania
19.11.2019-31.12.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/00)
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Krzysztofa Napierała, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania, tel.: 61 878 57 34, e-mail: krzysztof_napierala@um.poznan.pl
w terminie do 07.11.2019 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty)

od 2019-10-31 do 2019-11-30

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.35.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Spotkanie opłatkowe

Nazwa oferenta:

Fundacja Na Rzecz Ludzi Osamotnionych "Srebrne Lata"

Termin realizacji zadania:

22 listopada 2019 r. - 31 grudnia 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej, tel.: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 12 listopada 2019 roku  

od 2019-11-05 do 2019-11-12

sprawozdanie finansowe P69 za 2018

sprawozdanie finansowe P69 za 2018 rok

od 2019-05-08 do 2020-04-30