Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZSS-VII.525.1.2019
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Niebieska Fala
Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie "Niebieska Fala"
Termin realizacji zadania:
28.03.2019r. - 30.04.2019r.
Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
10 000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdalena Zylik-Kosmwoska,
tel. 61 878 58 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl,
w terminie do 20 lutego 2019 r.

od 2019-03-14 do 2019-03-22