Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

Komunikat Termin ważności

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Turniej Gwiazdowy dla dzieci z sekcji taekwondo

Nazwa oferenta:

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

19.12.2018 - 31.12.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 18 grudnia 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-12-11 do 2018-12-18

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Sp-II.525.1.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zajęcia bokserskie dla uzdolnionej młodzieży

Nazwa oferenta:

Bagdasarian Boxing Club Poznań

Termin realizacji zadania:

19.12.2018 - 31.12.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Małgorzaty Bzdręgi,
tel: 61 878 53 49, e-mail: malgorzata_bzdrega@um.poznan.pl

w terminie do 18 grudnia 2018 r.

Kierownik Oddziału Organizacji i Promocji Imprez Sportowych w Wydziale Sportu

Dariusz Łapawa

od 2018-12-11 do 2018-12-18

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIV.525.17.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2018r. poz. 450)

1a) Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

"Otwórzmy wspólnie pudełeczko marzeń"

Nazwa oferenta:

SZANSA FUNDACJA W POZNANIU

Termin realizacji zadania:

27-12-2018 r. do 31-12-2018 r.                

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

7 200 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Anna Malewicz-Kozak

tel: 61 878 46 83, e-mail: anna_malewicz@um.poznan.pl

w terminie do 18 grudnia 2018 r.

od 2018-12-12 do 2018-12-18

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.5.34.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Działalność chóru FESTA DECORO

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Federacji Caecilianum

Termin realizacji zadania:

18.12.2018 r.  - 31.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 16.12.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-12-10 do 2018-12-16

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.203.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Zima z Ośką

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Prawo Kultura Miasto

Termin realizacji zadania:

18.12.2018 r.  - 31.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

7 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 16.12.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-12-10 do 2018-12-16

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

KL-VI.525.1.202.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

" Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Tytuł zadania publicznego

Realizacja vloga "Widma Marca"

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Czasu Kultury

Termin realizacji zadania:

18.12.2018 r.  - 31.12.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Katarzyna Bojarska,

Tel.: 61 878 54 56, e-mail: katarzyna_bojarska@um.poznan.pl

w terminie do 16.12.2018 r.

Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury

Marcin Kostaszuk

od 2018-12-10 do 2018-12-16