Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - ul. Bojanowska 32

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Poznaniu przy ul. Bojanowskiej 32 - Zarządzenia Nr 83/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.02.2019 r.

Pierwszeństwo w nabyciu wskazanej nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym, przysługuje najemcy lokalu na podstawie przepisu art. 34 ust. 6a w związku z ust. 6 oraz 6b, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

od 2019-02-12 do 2019-03-05

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Krańcowa - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

ul. Krańcowa - obręb Główna arkusz 12

działka 69/2 (Bp) pow. 491 m2 KW PO2P/00007270/3

działka 68/4 (Bp) pow. 886 m2 KW PO2P/00007224/6

działka 71/5 (Ba) pow. 302 m2 KW PO2P/00007224/6

pow. łączna 1.679 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-13 do 2019-04-16

Informacja o zarządzeniu - wykaz lokali mieszkalnych Nr CDLXXXVI

Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie Nr 29/2019/P z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr CDLXXXVI przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanego lokalu wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej, przysługuje najemcy na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

od 2019-02-01 do 2019-02-22

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Bodawska - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Bodawskiej obręb Kobylepole arkusz 31

działka 1/24 (RIIIa) pow. 579 m2 KW PO2P/00137163/0

działka 2/11 (dr) pow. 620 m2 KW PO2P/00137316/8

pow. łączna 1199 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 4 kwetnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-06 do 2019-04-11

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działka 53/10 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/10 (N) pow. 479 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-01 do 2019-03-07

Informacja o zarządzeniu - ul. Taczanowskiego

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Taczanowskiego - Zarządzenie Nr 43/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23.01.2019 r.

od 2019-01-28 do 2019-02-18

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/17, 53/18 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/17 (N) pow. 610 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/18 (N) pow. 591 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 lutego 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 28 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-01-25 do 2019-02-28

Informacja o zarządzeniu - ul. Kowarska 19

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 19 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 22/2019/P z dnia 11.01.2019 r.

od 2019-01-16 do 2019-03-21

Informacja o zarządzeniu - ul. Kowarska 15

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 15 - Zarządzenie Nr 21/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.01.2019 r.

od 2019-01-16 do 2019-03-21

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/8, 53/13 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/8 (N) pow. 545 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/13 (N) pow. 733 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 lutego 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 21 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-01-18 do 2019-02-21

Informacja o zarządzeniu - ul. Tczewska 7

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Tczewskiej 7 - Zarządzenie Nr 4/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 03.01.2019 r.

od 2019-01-07 do 2019-03-01

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Naramowice, ul. Czarnucha - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Poznaniu:

- ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/117 (RIVa, RIVb, RV) pow. 6929 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 marca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Biała.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-01-11 do 2019-03-14

Informacja o zarządzeniu - ul. Radłowa 15

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Radłowej 15 - Zarządzenie Nr 956/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19.12.2018 r.

od 2018-12-21 do 2019-02-22