Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbycie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa

Komunikat Termin ważności

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Rubież i Czarnucha - działka 29/59

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha (działka 29/59) - Zarządzenie Nr 827/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r.

od 2019-10-14 do 2019-11-30

Informacja o zarządzeniu - rejon ul. Czarnucha - działka 29/47

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ul. Czarnucha (działka 29/47) - Zarządzenie Nr 826/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r.

od 2019-10-14 do 2019-11-30

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Rubież i Czarnucha - działka 29/57

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha (działka 29/57) - Zarządzenie Nr 825/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10.10.2019 r.

od 2019-10-14 do 2019-11-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/33 i działka 66/42) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/33 (RIIIa) pow. 845 m2 KW PO2P/00145941/7

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/42 (RIIIa) pow. 858 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 30 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-24 do 2019-10-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/43), ul. Dyniowa (działka 66/44) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/43 (RIIIa) pow. 1055 m2 KW PO2P/00145941/7

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/44 (RIIIa) pow. 815 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 24 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-20 do 2019-10-24

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Jeżyce, rejon ulic: Mylnej i Kościelnej - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Mylnej i Kościelnej - obręb Jeżyce arkusz 10 działka 154/48 (dr) KW PO1P/00249453/1, działka 117/4 (Bp) KW PO1P/00101498/9, działka 117/6 (Bz) KW PO1P/00111083/0, działka 116/1 (Bp) KW PO1P/00101498/9, działka 116/2 (Bp) KW PO1P/00111083/0 - pow. łączna 2970 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 listopada 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-20 do 2019-11-25

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Łacina, rejon ulic: Brneńskiej, Anny Jantar i B.Krzywoustego oraz rejon ulic: Brneńskiej i B.Krzywoustego - dwa tereny pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

rejon ulic: Brneńskiej, Anny Jantar i Bolesława Krzywoustego obręb Rataje arkusz 02: działka 55/10 (Bp) pow. 69 m2 KW PO2P/00121897/9, działka 54/5 (Bp) pow. 1600 m2 KW PO2P/00016877/4, obręb Rataje arkusz 06: działka 2/7 (Bp) pow. 161 m2 KW PO2P/00121897/9, działka 3 (Bp) pow. 3768 m2 KW PO2P/00013224/1, obręb Rataje arkusz 07: działka 9/2 (dr) pow. 211 m2 KW PO2P/00110926/2, łączna pow. 5809 m2

rejon ulic: Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego obręb Rataje arkusz 07: działka 3/6 (RV) pow. 3033 m2 KW PO2P/00066310/7, działka 4/2 (RV) pow. 1749 m2 KW PO2P/00066310/7, łączna pow. 4782 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 listopada 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-06 do 2019-11-14

Informacja o zarządzeniu - ul. Brneńska

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną przy ul. Brneńskiej - Zarządzenie Nr 709/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29.08.2019 r.

od 2019-09-02 do 2019-10-31

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Łacina, rejon ulic: Anny Jantar i Brneńskiej (pole 3MW) - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Anny Jantar i Brneńskiej - obręb Rataje arkusz 02 działka 53/8 (Bp) pow. 2051 m2 KW PO2P/00007262/4, działka 54/10 (Bp) pow. 302 m2 KW PO2P/00016877/4 - pow. łączna 2353 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-08-21 do 2019-11-07

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Łacina, ul. Anny Jantar (pole 1MW), rejon ul. Anny Jantar (pole 2MW) - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Anny Jantar - obręb Rataje arkusz 02 działka 25/11 (Bp) pow. 5387 m2 KW PO2P/00101939/0

- rejon ul. Anny Jantar - obręb Rataje arkusz 02 działka 25/7 (RIVb, RV) pow. 5012 m2 KW PO2P/00101939/0, obręb Rataje arkusz 07 działka 9/6 (dr) pow. 316 m2 KW PO2P/00110926/2, łączna pow. 5328 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 28 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-08-19 do 2019-10-28

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej - Zarządzenie Nr 444/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.05.2019 r.

od 2019-05-22 do 2019-12-31

Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej - Zarządzenie Nr 439/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.05.2019 r.

od 2019-05-22 do 2019-12-31

Informacja o zarządzeniu - ul. Rzodkiewkowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej - Zarządzenie Nr 260/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-10-30

Informacja o zarządzeniu - ul. Rzodkiewkowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej - Zarządzenie Nr 259/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-10-30