Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

 • od 2017-01-05 do 2017-02-23

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  rejon ul. Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/36 (RIIIa, RIIIb) pow. 810 m2 KW PO2P/00145941/7

  rejon ul. Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/39 (RIIIa, RIIIb) pow. 820 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 lutego 2017 r.

  Przetargi odbędą się dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-12-30 do 2017-02-16

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:

  - ul. F. Stablewskiego 17 / lokal mieszkalny nr 5 - pow. lokalu 51,6 m2

  Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w godz. 13.30 - 14.00 w następujących terminach:

  - 19 stycznia 2017 r.

  - 1 lutego 2017 r.

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 lutego 2017 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

 • od 2016-12-30 do 2017-02-06

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  - rejon ul. Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/1 (RIIIa) pow. 817 m2 KW PO2P/00145941/7

  - rejon ul. Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/2 (RIIIa) pow. 802 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 stycznia 2017 r.

  Przetargi odbędą się dnia 6 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-12-13 do 2017-01-23

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

  ul. Poręba 27 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/4 (RVI) pow. 1125 m2 KW PO1P/00023638/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 16 stycznia 2017 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.