« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

 • od 2014-09-26 do 2014-11-28

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  rejon ul. Starołęckiej - obręb Starołęka arkusz 36 działka 2/4 pow. 696.729 m2 KW PO2P/00149265/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 listopada 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-09-23 do 2014-11-07

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza rokowania ograniczone do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  rejon ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 pow. 1074 m2 KW PO2P/00115893/6.

  W rokowaniach mogą wziąć udział właściciele działek: 28/1 oraz 28/2 z obrębu Głowieniec arkusz 13, jeżeli złożą nie później niż do dnia 23 października 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, Poznań, ul. Gronowa 20, piętro XII pokój 1206 (sekretariat), w zamkniętej kopercie dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej (aktualny odpis księgi wieczystej - oryginał). Na kopercie należy umieścić napis: Dokument kwalifikujący do uczestnictwa w rokowaniach ograniczonych: rejon ulic Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - działka 69/1.

  Lista osób zakwalifikowanych do rokowań zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, nie później niż dnia 27 października 2014 r.

  Osoby zakwalifikowane do rokowań winny następnie nie później niż do dnia 31 października 2014 r.:

  1) wnieść zaliczkę w pieniądzu, w określonej w ogłoszeniu wysokości, na wskazany rachunek bankowy,

  2) dokonać pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w rokowaniach. nie później niż do dnia 31 października 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, Poznań, ul. Gronowa 20, piętro XII pokój 1206 (sekretariat), w zamkniętej kopercie z napisem: Rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości: rejon ulic Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - działka 69/1.

  Rokowania odbędą się dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 20, sala 318 - III piętro.

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 • od 2014-09-19 do 2014-12-08

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/15 pow. 856 m2 KW PO2P/00145941/7

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/21 pow. 832 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 1 grudnia 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 8 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-09-19 do 2014-11-24

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/19 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/20 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 listopada 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 24 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-09-19 do 2014-10-27

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/16 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/17 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/18 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 października 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 27 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-09-05 do 2014-11-13

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę usługową:

  -  ul. K. Łubieńskiej - obr. Ławica ark. 10 działka 4/45 pow. 3.950 m2 KW PO1P/00012364/0

  -  ul. K. Łubieńskiej - Kolorowa - obr. Ławica ark. 10 działka 4/43 pow. 12.376 m2 KW PO1P/00207065/8

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż dnia 6 listopada 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318, piętro III.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-08-29 do 2014-10-06

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

  rejon ul. Hanny Malewskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/718 pow. 722 m2 KW PO1P/00165176/2.

  Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Miasta Poznania na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż dnia 29 września 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-08-29 do 2014-11-06

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/180 pow. 1004 m2 KW PO1P/00204312/4

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 października 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-08-22 do 2014-10-23

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  ul. Franowo - obręb Kobylepole arkusz 2 działka 2/17 pow. 4.060 m2 KW PO2P/00225978/0

  rejon ul. Folwarcznej - obręb Kobylepole arkusz 5 działki 3/7, 3/10, 4/6, 4/14 pow. łączna 32.103 m2 KW PO2P/00259958/1

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 października 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 23 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapy informacyjne w załącznikach.

 • od 2014-08-14 do 2014-10-16

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  ul. św. Wincentego - obręb Śródka arkusz 6 działka 5/27 (Bi) pow. 3.710 m2 KW PO2P/00252212/1

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 października 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-08-08 do 2014-10-09

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  ul. Chwaliszewo 60/62 - obręb Śródka arkusz 16 działki 42/2 i 43 o łącznej pow. 964 m2 KW PO1P00006982/3

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 października 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 9 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna nr 3.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-08-08 do 2014-10-20

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/12 pow. 997 m2 KW PO2P/00145941/7

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/13 pow. 1.109 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 października 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 20 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia i mapa informacyjna w załącznikach

 • od 2014-07-25 do 2014-10-01

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/19 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/20 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/21 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/22 pow. 897 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/23 pow. 857 m2 KW PO1P/00146067/6

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 września 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 30 września 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-07-25 do 2014-09-30

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  -  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/14 pow. 863 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/15 pow. 880 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/16 pow. 883 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/17 pow. 884 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/18 pow. 885 m2 KW PO1P/00146067/6

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 września 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 29 września 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

Komunikaty