« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

 • od 2016-09-16 do 2016-11-21

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nw. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  - rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/742, 5/743 (RV) łączna pow. 1490 m2 KW PO1P/00165176/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 listopada 2016 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-09-16 do 2016-11-24

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  rejon ulic: Podgórna - Szkolna - Kozia - obręb Poznań arkusz 27 działki 23/8, 24/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - pow. łączna 13.005 m2

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  - wniesienie wadium nie później niż do dnia 17 listopada 2016 r.

  - przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu zaakceptowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu programu użytkowego dla obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków wraz z harmonogramem prac remontowych i konserwatorskich, który uwzględniałby przyszły sposób wykorzystania zabytków zgodny z zasadami ochrony zabytków.

  Przetarg odbędzie się dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna nr 2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-09-02 do 2016-10-20

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  - ul. Jarowa 21 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 69 (RVI) pow. 1125 m2 KW PO1P/00023638/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 października 2016 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-09-02 do 2016-10-10

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nw. nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

  - rejon ul. Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 11/1 (RIVb) pow. 738 m2 KW PO1P/00165176/2

  - rejon ul. Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 11/2 (RIVb) pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2

  Sprzedaży podlega prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Miasta Poznania na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa.

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż dnia 3 października 2016 r.

  Przetargi odbędą się dnia 10 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2016-09-02 do 2016-10-13

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  - rejon ul. Jagodowej - Brokułowej - Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/56 (RIIIb) pow. 873 m2 KW PO2P/00145941/7

  - rejon ul. Jagodowej - Brokułowej - Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/59 (RIIIb) pow. 1437 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 6 października 2016 r.

  Przetargi odbędą się dnia 13 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-08-26 do 2016-10-27

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową i zieleń urządzoną, położonej w Poznaniu:

  - rejon ulic: Marcelińskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działki: 4/16 (RIIIb), 4/78 (RIIIb), 4/81 (RIIIIb), 6/9 (dr) - pow. łączna 15.95 m2 KW Po1P/00295825/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 października 2016 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2016 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-08-26 do 2016-10-03

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  - ul. Strzeszyńska 290, 292 i 294

  obręb Strzeszyn arkusz 16

  działki: 24/25, 24/26, 24/27 KW PO1P/00125328/1

  działki: 24/32, 24/33, 24/34, 25/9, 25/10, 25/11 KW PO1P/00061265/4

  łączna powierzchnia 806 m2

  - ul. Strzeszyńska 296 i 298

  obręb Strzeszyn arkusz 16

  działki: 24/35, 24/36, 25/12, 25/13 KW PO1P/00061265/4

  łączna powierzchnia 708 m2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 26 września 2016 r.

  Przetargi odbędą się dnia 3 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapy informacyjne w załącznikach

 • od 2016-08-19 do 2016-09-29

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  - ul. Poręba 26 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 70 (RVI) pow. 986 m2 KW PO1P/00023638/2

  - ul. Poręba 22 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 73 (RVI) pow. 928 m2 KW PO1P/00023638/2

  - ul. Poręba 20 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 75 (RVI) pow. 920 m2 KW PO1P/00023638/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 września 2016 r.

  Przetargi odbędą się dnia 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2016-08-12 do 2016-10-24

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:

  -        ul. Nad Wierzbakiem 17 / lokal mieszkalny nr 4 - pow. lokalu 127,8 m2

  Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w godz. 13.30 - 14.30 w następujących terminach:

  - 30 sierpnia 2016 r.

  - 15 września 2016 r.

  - 7 października 2016 r.

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 października 2016 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

Komunikaty