Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Hezjoda (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/51 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/52 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 2 października 2017 r.

Przetargi odbędą się dnia 9 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-09-08 do 2017-10-09

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Buska - Szczawnicka - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Buska - Szczawnicka - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/4 (Bp) pow. 768 m2 KW PO1P/00111134/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 października 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2017 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-09-08 do 2017-10-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Łacina, ul. Katowicka 2 - teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

ul. Katowicka 2 obręb Rataje arkusz 1 działka 4/9 (S-RIVb) pow. 12.661 m2 KW PO2P/00262308/4

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 listopada 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-09-08 do 2017-11-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Sarnia 11 - teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Sarnia 11 obręb Głowieniec arkusz 13 działka 19/1 (Bp) pow. 743 m2 KW PO2P/00004251/3.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 października 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2017 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-09-01 do 2017-10-12

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Hezjoda (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/53 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/54 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 25 września 2017 r.

Przetargi odbędą się dnia 2 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-08-25 do 2017-10-02

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego: ul. Bogusławskiego 21/12

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza rokowania na sprzedaż nw. lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:

- ul. W. Bogusławskiego 21 / lokal mieszkalny nr 12 - pow. lokalu 34,7 m2 - lokal położony w przyziemiu budynku

Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w godz. 14.00 - 14.30 w następujących terminach:

- 30 sierpnia 2017 r.

- 6 września 2017 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami - pokój 1206, do dnia 14 września 2017 r. do godz. 15.00, z dopiskiem: Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12, ul. Wojciecha Bogusławskiego 21.

Zaliczkę należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 września 2017 r.

Rokowania odbędą się dnia 21 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

od 2017-08-18 do 2017-09-21

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Łacina, rejon ul. Czesława Niemena - teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ul. Czesława Niemena obręb Rataje arkusz 2 działka 22/15 (RV) pow. 3000 m2 KW PO2P/00005511/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 października 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 30 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-08-18 do 2017-10-30

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Umultowo, ul. Jarowa 16 i ul. Jarowa 20 - teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Jarowa 16 obręb Naramowice arkusz 1 działka 132/3 (RVI) pow. 1089 m2 KW PO1P/00023638/2;

- ul. Jarowa 20 obręb Naramowice arkusz 1 działka 132/1 (RVI) pow. 1001 m2 KW PO1P/00023638/2;

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 września 2017 r.

Przetargi odbędą się dnia 28 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-08-11 do 2017-09-28

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Umultowo, ul. Radłowa 15 - teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

-    ul. Radłowa 15 obręb Naramowice arkusz 1 działki 95/2 i 96/2 (RIVb) pow. łączna 1732 m2 KW PO1P/00023638/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 października 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-08-11 do 2017-10-19

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Szczawnicka - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Szczawnicka - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 września 2017 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-08-04 do 2017-10-05