« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

 • od 2014-10-10 do 2014-12-18

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/15 pow. 880 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/16 pow. 883 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/17 pow. 884 m2 KW PO1P/00146067/6

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 11 grudnia 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-10-10 do 2014-12-04

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/10 pow. 901 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/11 pow. 902 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/14 pow. 863 m2 KW PO1P/00146067/6

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 listopada 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 4 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-10-10 do 2014-11-20

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/8 pow. 893 m2 KW PO1P/00146067/6

  ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 listopada 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 20 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-10-03 do 2014-12-05

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  ul. 27 Grudnia - obręb Poznań arkusz 20 działki 26/2, 26/6, 30/2, 30/6 pow. łączna 2.573 m2 KW PO1P/00004282/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 28 listopada 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna nr 2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-09-26 do 2014-11-28

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  rejon ul. Starołęckiej - obręb Starołęka arkusz 36 działka 2/4 pow. 696.729 m2 KW PO2P/00149265/2

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 listopada 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-09-23 do 2014-11-07

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza rokowania ograniczone do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  rejon ulic: Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 pow. 1074 m2 KW PO2P/00115893/6.

  W rokowaniach mogą wziąć udział właściciele działek: 28/1 oraz 28/2 z obrębu Głowieniec arkusz 13, jeżeli złożą nie później niż do dnia 23 października 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, Poznań, ul. Gronowa 20, piętro XII pokój 1206 (sekretariat), w zamkniętej kopercie dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej (aktualny odpis księgi wieczystej - oryginał). Na kopercie należy umieścić napis: Dokument kwalifikujący do uczestnictwa w rokowaniach ograniczonych: rejon ulic Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - działka 69/1.

  Lista osób zakwalifikowanych do rokowań zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, nie później niż dnia 27 października 2014 r.

  Osoby zakwalifikowane do rokowań winny następnie nie później niż do dnia 31 października 2014 r.:

  1) wnieść zaliczkę w pieniądzu, w określonej w ogłoszeniu wysokości, na wskazany rachunek bankowy,

  2) dokonać pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w rokowaniach. nie później niż do dnia 31 października 2014 r. do godziny 15.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, Poznań, ul. Gronowa 20, piętro XII pokój 1206 (sekretariat), w zamkniętej kopercie z napisem: Rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości: rejon ulic Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - działka 69/1.

  Rokowania odbędą się dnia 7 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 20, sala 318 - III piętro.

  Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 • od 2014-09-19 do 2014-12-08

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/15 pow. 856 m2 KW PO2P/00145941/7

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/21 pow. 832 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 1 grudnia 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 8 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-09-19 do 2014-11-24

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/19 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7

  -  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/20 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 listopada 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 24 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-09-19 do 2014-10-27

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/16 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/17 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7

  ul. Michałowo - obr. Kobylepole ark. 33 działka 66/18 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 20 października 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 27 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-09-05 do 2014-11-13

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przeznaczonych pod zabudowę usługową:

  -  ul. K. Łubieńskiej - obr. Ławica ark. 10 działka 4/45 pow. 3.950 m2 KW PO1P/00012364/0

  -  ul. K. Łubieńskiej - Kolorowa - obr. Ławica ark. 10 działka 4/43 pow. 12.376 m2 KW PO1P/00207065/8

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż dnia 6 listopada 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 13 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318, piętro III.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa poglądowa w załącznikach.

 • od 2014-08-29 do 2014-11-06

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/180 pow. 1004 m2 KW PO1P/00204312/4

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 października 2014 r.

  Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro III, sala 318.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

 • od 2014-08-22 do 2014-10-23

  PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

  ul. Franowo - obręb Kobylepole arkusz 2 działka 2/17 pow. 4.060 m2 KW PO2P/00225978/0

  rejon ul. Folwarcznej - obręb Kobylepole arkusz 5 działki 3/7, 3/10, 4/6, 4/14 pow. łączna 32.103 m2 KW PO2P/00259958/1

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 października 2014 r.

  Przetargi odbędą się dnia 23 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna S2.

  Pełna treść ogłoszenia oraz mapy informacyjne w załącznikach.

Komunikaty