Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Kowarska - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Kowarska - obręb Strzeszyn arkusz 4 działka 58/5 (Bp) pow. 309 m2 KW PO1P/00116268/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 stycznia 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 29 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-12-22 do 2018-01-29

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Szczawnicka - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Szczawnicka - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 lutego 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 22 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-12-22 do 2018-02-22

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Podolany, rejon ul. Szczawnickiej - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ul. Szczawnickiej - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/4 (Bp) pow. 768 m2 KW PO1P/00111134/3

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 stycznia 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 5 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-12-15 do 2018-02-05

ul. Grodziska 65 - lokal nr 1 - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:

- ul. Grodziska 65 / lokal mieszkalny nr 1 - pow. lokalu 44,4 m2

Oferowany do sprzedaży lokal można oglądać w godz. 14.00 - 14.30 w następujących terminach:

- 23 stycznia 2018 r.

- 13 lutego 2018 r.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 22 lutego 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 1 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz szkic lokalu w załącznikach.

od 2017-12-01 do 2018-03-01

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Hezjoda (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/55 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/56 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 1 lutego 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 8 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-11-15 do 2018-02-08

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Hezjoda (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/51 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6

- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/52 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 stycznia 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 25 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2017-11-15 do 2018-01-25