Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/33 i działka 66/42) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/33 (RIIIa) pow. 845 m2 KW PO2P/00145941/7

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/42 (RIIIa) pow. 858 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 30 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-24 do 2019-10-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Rzodkiewkowa (działka 66/43), ul. Dyniowa (działka 66/44) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Rzodkiewkowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/43 (RIIIa) pow. 1055 m2 KW PO2P/00145941/7

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/44 (RIIIa) pow. 815 m2 KW PO2P/00145941/7

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 17 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 24 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-20 do 2019-10-24

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Jeżyce, rejon ulic: Mylnej i Kościelnej - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Mylnej i Kościelnej - obręb Jeżyce arkusz 10 działka 154/48 (dr) KW PO1P/00249453/1, działka 117/4 (Bp) KW PO1P/00101498/9, działka 117/6 (Bz) KW PO1P/00111083/0, działka 116/1 (Bp) KW PO1P/00101498/9, działka 116/2 (Bp) KW PO1P/00111083/0 - pow. łączna 2970 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 18 listopada 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-20 do 2019-11-25

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Łacina, rejon ulic: Brneńskiej, Anny Jantar i B.Krzywoustego oraz rejon ulic: Brneńskiej i B.Krzywoustego - dwa tereny pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

rejon ulic: Brneńskiej, Anny Jantar i Bolesława Krzywoustego obręb Rataje arkusz 02: działka 55/10 (Bp) pow. 69 m2 KW PO2P/00121897/9, działka 54/5 (Bp) pow. 1600 m2 KW PO2P/00016877/4, obręb Rataje arkusz 06: działka 2/7 (Bp) pow. 161 m2 KW PO2P/00121897/9, działka 3 (Bp) pow. 3768 m2 KW PO2P/00013224/1, obręb Rataje arkusz 07: działka 9/2 (dr) pow. 211 m2 KW PO2P/00110926/2, łączna pow. 5809 m2

rejon ulic: Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego obręb Rataje arkusz 07: działka 3/6 (RV) pow. 3033 m2 KW PO2P/00066310/7, działka 4/2 (RV) pow. 1749 m2 KW PO2P/00066310/7, łączna pow. 4782 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 listopada 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-09-06 do 2019-11-14

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Łacina, rejon ulic: Anny Jantar i Brneńskiej (pole 3MW) - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic: Anny Jantar i Brneńskiej - obręb Rataje arkusz 02 działka 53/8 (Bp) pow. 2051 m2 KW PO2P/00007262/4, działka 54/10 (Bp) pow. 302 m2 KW PO2P/00016877/4 - pow. łączna 2353 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-08-21 do 2019-11-07

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Łacina, ul. Anny Jantar (pole 1MW), rejon ul. Anny Jantar (pole 2MW) - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Anny Jantar - obręb Rataje arkusz 02 działka 25/11 (Bp) pow. 5387 m2 KW PO2P/00101939/0

- rejon ul. Anny Jantar - obręb Rataje arkusz 02 działka 25/7 (RIVb, RV) pow. 5012 m2 KW PO2P/00101939/0, obręb Rataje arkusz 07 działka 9/6 (dr) pow. 316 m2 KW PO2P/00110926/2, łączna pow. 5328 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 28 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-08-19 do 2019-10-28

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Główna, ul. Gnieźnieńska (2 pola inwestycyjne) - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:

- ul. Gnieźnieńska obręb Główna arkusz 13 działki 4/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4, 11/7 pow. łączna 8168 m2

- ul. Gnieźnieńska obręb Główna arkusz 13 działki 9/2, 10/4, 10/6, 11/6 pow. łączna 3050 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 14 października 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 21 października 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-08-12 do 2019-10-21