Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Kowarska 19 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Poznaniu:

ul. Kowarska 19 - obręb Strzeszyn arkusz 4 działka 58/11 (Bp) KW PO1P/00090985/9 i 58/18 (Bz) KW PO1P/00116268/6 - pow. łączna 1200 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-15 do 2019-05-20

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Kowarska 15 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Poznaniu:

ul. Kowarska 15 - obręb Strzeszyn arkusz 4 działki 58/13 (Bp) i 58/22 (Bz) pow. łączna 1313 m2 KW PO1P/00116268/6

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-13 do 2019-05-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Smochowice, ul. Tczewska 7 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Poznaniu:

ul. Tczewska 7 - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 9 (Bp) pow. 487 m2 KW PO1P/00044663/9

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 11 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-06 do 2019-04-18

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Umultowo, ul. Radłowa 15 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

ul. Radłowa 15 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 96/2 (RVI) pow. 1091 m2 KW PO1P/00023638/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 21 marca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-20 do 2019-03-28

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Krańcowa - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

ul. Krańcowa - obręb Główna arkusz 12

działka 69/2 (Bp) pow. 491 m2 KW PO2P/00007270/3

działka 68/4 (Bp) pow. 886 m2 KW PO2P/00007224/6

działka 71/5 (Ba) pow. 302 m2 KW PO2P/00007224/6

pow. łączna 1.679 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-13 do 2019-04-16

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Bodawska - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Bodawskiej obręb Kobylepole arkusz 31

działka 1/24 (RIIIa) pow. 579 m2 KW PO2P/00137163/0

działka 2/11 (dr) pow. 620 m2 KW PO2P/00137316/8

pow. łączna 1199 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 4 kwetnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-02-06 do 2019-04-11