Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Ławica, rejon ul. Perzyckiej dz. 37/15 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Perzyckiej obręb Ławica arkusz 19 działka 37/15 (RVI) pow. 863 m² KW PO1P/00318566/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 24 stycznia 2019 r.

Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-12-07 do 2019-01-31

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/10, 53/11 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/10 (N) pow. 479 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/11 (N) pow. 515 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 10 grudnia 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 17 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-11-16 do 2018-12-17

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Bodawska - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Bodawskiej obręb Kobylepole arkusz 31

działka 1/24 (RIIIa) pow. 579 m2 KW PO2P/00137163/0

działka 2/11 (dr) pow. 620 m2 KW PO2P/00137316/8

pow. łączna 1199 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 stycznia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 14 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-11-06 do 2019-01-14

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/17, 53/18 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/17 (N) pow. 610 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/18 (N) pow. 591 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 6 grudnia 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 13 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-11-07 do 2018-12-13

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - rejon Jeziora Kierskiego, ul. Wypoczynkowa - teren sportu i rekreacji w klinie zieleni

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Wypoczynkowej obręb Krzyżowniki arkusz 30 działka 11 (Bi) pow. 42.632 m² KW PO1P/00181244/8.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 10 stycznia 2019 r.

Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-11-07 do 2019-01-17

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Naramowice, ul. Czarnucha - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Poznaniu:

- ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/117 (RIVa, RIVb, RV) pow. 6929 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 grudnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-10-16 do 2018-12-20

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), przekazujemy w załączeniu informację o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

od 2018-05-24 do 2018-12-31