Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa

Komunikat Termin ważności

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/6, 53/7 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

  • rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/6 (N) pow. 538 m2 KW PO1P/00101765/2;
  • rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/7 (N) pow. 540 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 22 października 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-09-21 do 2018-10-22

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Umultowo, ul. Jarowa 24 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- ul. Jarowa 24 - obręb Naramowice arkusz 01 działka 95/2 (RVI) pow. 641 m2 KW PO1P/00023638/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 8 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-09-21 do 2018-11-08

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/4, 53/5 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

  • rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/4 (N) pow. 705 m2 KW PO1P/00101765/2;
  • rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/5 (N) pow. 563 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 października 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 15 października 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, sala nr 209.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-09-14 do 2018-10-15

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Literackiej i Koszalińskiej - teren pod zabudowę usługową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w Poznaniu:

  • rejon ulic: Literackiej i Koszalińskiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/141 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3;
  • rejon ulic: Literackiej i Koszalińskiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/142 (RIVb) pow. 3030 m2 KW PO1P/00318227/3.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 12 listopada 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 19 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-09-14 do 2018-11-19

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Ławica, rejon ul. Perzyckiej dz.37/15 - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową:

Poznań, rejon ul. Perzyckiej - obręb Ławica arkusz 19 działka 37/15 (RVI) pow. 863 m2 KW PO1P/00318566/1

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 8 listopada 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-09-07 do 2018-11-15

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Smochowice, ul. Wejherowska - teren pod zabudowę mieszkaniową

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

-   ul. Wejherowska - obręb Krzyżowniki arkusz 26 działka 85/1 (Bp) pow. 394 m2 KW PO1P/00101921/4

ul. Wejherowska - obręb Krzyżowniki arkusz 26 działka 85/2 (Bp) pow. 393 m2 KW PO1P/00101921/4

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 września 2018 r.

Przetargi odbędą się dnia 4 października 2018 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-08-31 do 2018-10-04

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Bodawska - teren usług

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Bodawskiej obręb Kobylepole arkusz 31

działka 1/24 (RIIIa) pow. 579 m2 KW PO2P/00137163/0

działka 2/11 (dr) pow. 620 m2 KW PO2P/00137316/8

pow. łączna 1199 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 listopada 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 12 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-08-31 do 2018-11-12

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - rejon Jeziora Kierskiego, ul. Wypoczynkowa - teren sportu i rekreacji w klinie zieleni

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

- rejon ul. Wypoczynkowej obręb Krzyżowniki arkusz 30 działka 11 (Bi) pow. 42.632 m2 KW PO1P/00181244/8

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 11 października 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-08-17 do 2018-10-18

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, rejon ul. Literackiej - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:

-  rejon ulicy Literackiej obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/88 (RIVb) pow. 14.273 m2 KW PO1P/00318228/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 1 października 2018 r.

Przetarg odbędzie się dnia 8 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2018-08-03 do 2018-10-08

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), przekazujemy w załączeniu informację o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

od 2018-05-24 do 2018-12-31