Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Zgromadzenia publiczne


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Zgromadzenia publiczne

Komunikat Termin ważności

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 19.10.2019 r. w godzinach od 16:00 do 17:15 przy Szpitalu im. K. Marcinkowskiego- od strony ul. Jackowskiego
Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.631 - j.t.).

od 2019-10-16 do 2019-10-19

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 28.10.2019 r. w godzinach od 08:30 do 13:30 przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu.
Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.631 - j.t.).

od 2019-10-16 do 2019-10-28

Zgromadzenie publiczne

Prezydent Miasta Poznania przyjął do wiadomości zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego, mającego się odbyć w dniu 20.10.2019 r. w godz. 13:45 - 15:30. Zgromadzenie rozpocznie się pod Kościołem Bożego Ciała, następnie uczestnicy zgromadzenia poruszać się będą po trasie: ul. Krakowska, Półwiejska, pl. Wiosny Ludów, Podgórze, Wrocławska, Gołębia, Kościół Farny, Świętosławska, Stary Rynek, Żydowska, Dominikańska, Szewska, Dominikańska, Żydowska, Stary Rynek, Franciszkańska. Zgromadzenie zakończy się pod Kościołem Ojców Franciszkanów. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631 - j.t.).

od 2019-10-11 do 2019-10-20

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 20.10.2019 r. w godzinach od 14:00 do 17:00 skwer przy ul. Kassyusza a ul. Gala Anonima.
Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.631 - j.t.).

od 2019-10-10 do 2019-10-20