Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego (TE)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Grzemska
ul. J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
tel/fax 61 841-71-14
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
sekretariat@zse-1.edu.pl
www.zse-1.edu.pl

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Grzemska
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-06 14:35 - Rozwiązanie ZSE Nr1 i powstanie samodzielnej jednostki budżetowej - Technikum Energetyczne. Dokonano zmiany nazwy. Zmiany wprowadziła Małgorzata Grzemska dyrektor. (Aktualizacja)