Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego (Technikum Energetyczne) (ZSE Nr 1)

Kierownik/Dyrektor

Małgorzata Grzemska
ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań
tel/fax 61 841-71-14
godziny urzędowania: 7.00 - 15.00
sekretariat@zse-1.edu.pl
www.zse-1.edu.pl

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Grzemska
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-03 11:26 - Małgorzata Grzemska, oświadczenie majątkowe za rok 2015 (Aktualizacja)