« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Jacek Jaśkowiak - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2014-2018

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 108, tel. 646 33 44, email: prezydent@um.poznan.pl

Nadzoruje

Prezydent nadzoruje:

1) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

2) Biuro Rady Miasta;

3) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;

4) Gabinet Prezydenta;

oraz stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym:

  • Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zastępcę dyrektora Wydziału Organizacyjnego ds. obsługi prawnej i zespoły radców prawnych.

4. Prezydent prowadzi nadzór właścicielski przy pomocy Biura Nadzoru Właścicielskiego nad:

1) miejskimi instytucjami kultury - w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury;

2) samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - w zakresie opiniowania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

5. Prezydent współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miasta Poznania:

1) Komisją Rewizyjną;

2) Komisją Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Zakres zadań

Prezydent realizuje następujące zadania:

1) kieruje bieżącymi sprawami Miasta;

2) reprezentuje Miasto na zewnątrz;

3) koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów oraz programów rozwoju zmierzających do osiągnięcia strategicznych celów Miasta;

4) nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizując w tym zakresie zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o finansach publicznych;

5) zapewnia przygotowanie projektów i realizację uchwał Rady Miasta Poznania;

6) wydaje, w przypadkach niecierpiących zwłoki, przepisy porządkowe;

7) zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego;

8) wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych inspekcji i straży w zakresie przewidzianym przepisami odrębnymi;

9) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

10) udziela upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w jego imieniu;

11) wspiera współpracę Miasta z partnerami zagranicznymi;

12) prowadzi politykę informacyjną Miasta;

13) zapewnia opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłasza
i odwołuje pogotowie oraz alarm przeciwpowodziowy;

14) zabezpiecza interesy Miasta w spółkach i spółdzielniach, prowadzi sprawy dotyczące tworzenia spółek z udziałem Miasta, przystępowania Miasta do spółek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz występowania z nich (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru nad spółdzielniami socjalnymi), a także opracowywania propozycji gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność Miasta, w szczególności przygotowywania prywatyzacji jednoosobowych spółek z udziałem Miasta z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego spółka z o.o., Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej S.A., nadzorowanych przez Zastępcę Prezydenta do spraw gospodarki komunalnej i lokalowej oraz sportu, a także nad Targowiska sp. z o.o. nadzorowaną  przez Zastępcę Prezydenta do spraw polityki przestrzennej, transportu oraz ochrony środowiska;

15) prowadzi sprawy dotyczące przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych.

2. Do Prezydenta jako kierownika Urzędu należą sprawy dotyczące:

1) nadzoru nad organizacją pracy Urzędu i przestrzeganiem przepisów prawa;

2) polityki osobowej;

3) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do Zastępców Prezydenta, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu;

4) określenia wysokości funduszu płac dla wydziałów;

5) ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych Urzędowi.

Życiorys

Jacek Jaśkowiak - prezydent miasta Poznania.

Urodził się 10.03.1964 r. w Poznaniu. Jest społecznikiem, działaczem sportowym, byłym przedsiębiorcą. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech.

Praca zawodowa

Doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 90. minionego wieku w firmach handlowych. Pracował, m.in. dla dra Jana Kulczyka, w Kulczyk  Tradex. Od 1997 do 2014 roku prowadził własną działalność gospodarczą polegającą na obsłudze księgowej i doradczej zagranicznych przedsiębiorców. Wraz z inwestorami biznesowymi uczestniczył w tworzeniu tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Działalność sportowa i społeczna

Jest aktywnym sportowcem. Przebiegł ponad 50 maratonów na nartach biegowych, kilka razy ukończył prestiżowy Bieg Wazów.  Jako 38. człowiek na świecie przebiegł wszystkie maratony serii Worldloppet. Doprowadził do przyznania Szklarskiej Porębie zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich, które zorganizował w roku 2012 i 2014. Jest członkiem Komisji Światowej Federacji Narciarskiej (FIS) ds. Pucharu Świata w biegach narciarskich. Od kilkunastu lat wspiera niewidomych rowerzystów z klubu "Razem" w Poznaniu. Sam uwielbia spędzać czas na rowerze, którym dojeżdża również do pracy. Przyjaźnił się z Jackiem Kaczmarskim, legendarnym poetą, pieśniarzem, któremu pomagał w reorganizacji finansów i organizacji koncertów. Gdy choroba nie pozwalała już koncertować Kaczmarskiemu, zatrudnił go w swojej byłej firmie.

Działalność publiczna

Od 2008 roku zabiera głos w sprawach publicznych, między innymi na łamach Gazety Wyborczej i Głosu Wielkopolskiego. Jego aktywność publiczna sprawiła, iż w roku 2010 został kandydatem ruchu miejskiego My-Poznaniacy na urząd prezydenta Poznania. Od 2013 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, był jej kandydatem na urząd prezydenta Poznania w roku 2014.
W II turze wyborów uzyskał 86164 głosów poparcia (59,09%) i zastąpił na stanowisku prezydenta miasta Poznania urzędującego przez 16 lat Ryszarda Grobelnego.

Prywatnie

Ma dwóch synów Jarosława i Stanisława. Żona Joanna Jaśkowiak jest notariuszem. Jego życiorys jest na tyle barwny, że Teatr Nowy w Poznaniu, w spektaklu "Gracze" (część serii "Jeżyce story"), przedstawił jego sylwetkę, mocno akcentując jego przyjaźń z Jackiem Kaczmarskim. Bard zadedykował mu powieść "O aniołach innym razem" oraz opisywał jego osobę w tekstach swoich piosenek.

Hobby

Teatr, biegi narciarskie, twórczość Jacka Kaczmarskiego.

Języki obce

J. niemiecki - biegle, j. angielski - dobrze.

Oświadczenia majątkowe:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-04 11:18 - zmiany organizacyjne (Aktualizacja)