Trzeci Zastępca Prezydenta Bartosz Guss

Bartosz Guss - fotografia

Kadencja Prezydenta Miasta Poznania

2018-2023

Kontakt

I piętro, sekretariat pokój 116 tel. 61 878 53 16 email: sekretariat_b.guss@um.poznan.pl

Nadzoruje

1.Pan Bartosz Guss nadzoruje:

1) Biuro Obsługi Inwestorów;

2) Biuro Spraw Lokalowych;

3) Wydział Gospodarki Komunalnej;

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

5) Wydział Urbanistyki i Architektury;

6) Miejską Pracownię Urbanistyczną;

7) Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

2. Pan Bartosz Guss nadzoruje przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej:

1) Ogród Zoologiczny;

2) Palmiarnię Poznańską;

3) Usługi Komunalne.

3. Pan Bartosz Guss reprezentuje Miasto w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

4. Pan Bartosz Guss zapewnia realizację uprawnień Prezydenta Miasta Poznania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

Zakres zadań

Do zakresu zadań Zastępcy Prezydenta do spraw polityki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej i lokalowej - pana Bartosza Gussa należy prowadzenie spraw dotyczących:

1) koordynacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania i formułowania propozycji kierunków jej rozwoju;

2) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

3) opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Miasta oraz ich realizacji z wyłączeniem dróg miejskich i transportu publicznego;

4) usług komunalnych i utrzymania czystości;

5) infrastruktury telekomunikacyjnej;

6) inwestycji z udziałem ludności;

7) inwestycji inżynierskich;

8) współpracy przy opracowywaniu i realizacji wieloletnich prognoz finansowych - w zakresie prognoz inwestycyjnych;

9) promocji ofert Miasta dla działań inwestycyjnych;

10) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

11) polityki przestrzennej Miasta Poznania;

12) administracji architektoniczno-budowlanej;

13) administracji geodezyjnej;

14) inwentaryzacji mienia komunalnego;

15) gospodarowania nieruchomościami oraz komunalnymi lokalami użytkowymi;

16) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Miastu w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych;

17) nadzoru nad wyposażeniem w nieruchomości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

18) nadzoru nad realizacją programów zgodnie z odrębnym zarządzeniem regulującym strategiczne zarządzanie rozwojem Miasta.

Życiorys

Urodzony 21 kwietnia 1975 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 roku.

Od 2000 roku jest pracownikiem Urzędu Miasta Poznania. Swoją karierę zawodową rozpoczął  w Wydziale Mienia Komunalnego. Po 7 latach awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, by następnie w 2013 r. objąć funkcję Dyrektora Wydziału.

Od 2015 r. wszedł w skład Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2012 roku rozpoczął prowadzenie zajęć z zakresu prawa rzeczowego w Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Prywatnie uprawia triathlon oraz bieganie. Jego pasją jest podróżowanie, chodzenie po górach oraz czytanie książek historycznych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 08:30 - uzupełnienie: zdjęcie, życiorys (Aktualizacja)