Zamówienie: ZP/1/2018

Sygnatura zamówienia: ZP/1/2018
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 10 maja 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Przedszkole Nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej
ul. Skibowa 13, 61-312 Poznań
kontakt: 61 879-84-36 fax. 61 879 84 36
email: p93@interklasa.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno-sportowej oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

Termin składania ofert/wniosków

25 maja 2018 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 maja 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Kruszona
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-16 09:29 - SIWZ - korekta opisu, który ma się znaleźć na kopercie z ofertą (Usunięcie elementu)