Radny/Radna Miasta Poznania

Kadencja Rady Miasta Poznania

2014-2018

Antoni Szczuciński

Imię, nazwisko

Antoni Szczuciński

Funkcja

Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki oraz Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego

Kontakt

606 820 801
antoni_szczucinski@um.poznan.pl

Życiorys

Antoni Szczuciński, dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Filozof, autor ponad 130 tekstów naukowych. Jest kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UAM. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych, Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wlkp. Interesuje się z jednej strony zagadnieniami filozofii nauki, metodologii ogólnej, filozofii przyrodoznawstwa, zwłaszcza filozofii fizyki i kosmologii, z drugiej zagadnieniami filozofii społecznej, głównie filozofii polityki, problemami demokracji i samorządności lokalnej. Radny Rady Miasta Poznania od 1994 r., był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Poznania, przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki, a także przewodniczącym Klubu Radnych SLD i LiD. Założyciel i pierwszy przewodniczący Socjaldemokracji RP w województwie poznańskim. Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Filozoficznego, prezes Towarzystwa Miłosników Miasta Poznania. Żonaty, ma dwóch synów i sześcioro wnucząt.

Klub radnych

Klub Radnych Zjednoczona Lewica

Członek komisji

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Foriasz
ostatnia zmiana w dniu 2017-02-21 12:50 - dopisanie do skłądu KOŚiZM (Aktualizacja)