Interpelacje

Wnioskodawca Temat Data Sesja
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wybiórczego przekazywania środków z budżetu miasta na likwidację barier architektonicznych w mieście 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Parku Rataje - jak miało być a jak jest 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. planów zabudowy deweloperskiej i wycięcia drzew przy Placu Wolności 6 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wniosku mojego o remont chodników przy ul. Jarochowskiego na Łazarzu 2018-09-25 Sesja zwyczajna nr LXXIII w dniu 25-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nielegalnego wysypiska śmieci przy ul. Dwatory/Krauthofera 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku miejsc postojowych przy Poczcie na rogu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. remontu zabytkowej latarni przy ul. Mottego 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzeń drzew na Wildzie 2018-09-04 Sesja zwyczajna nr LXXII w dniu 04-09-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. uruchomienia dodatkowych miejsc postojowych w pasie ulicy Poznańskiej oraz Jeżyckiej, na odcinku od miasta do ulicy Mylnej 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. transportu zbiorowego 2018-07-10 Sesja zwyczajna nr LXXI w dniu 10-07-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. remontu latarni-hydrantu przy ul. Mottego 2018-05-22 Sesja zwyczajna nr LXVII w dniu 22-05-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odśnieżania chodników 2018-01-23 Sesja zwyczajna nr LXI w dniu 23-01-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rozmieszczenia obszarów natężenia smogu w różnych częściach Miasta Poznania 2018-01-23 Sesja zwyczajna nr LXI w dniu 23-01-2018
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzenia drzew przy ul. Długosza na Jeżycach 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku miejsc do wieszania plakatów i innych materiałów informacyjnych o niekomercyjnych imprezach, także miejskich, np. kosultacji - w przestrzeni publicznej Miasta 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nasadzenia nowych drzew i odnowy alejki spacerowo-rowerowej przy Alei Wielkopolskiej 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Domu Studenckiego zlokalizowanego na działce po dawnym hotelu Polonez 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wywołania planu miejscowego dla Dębca obejmującego działkę nr 39/8, arkusz 16 i wstrzymanie sprzedaży miejskiego terenu w tym obszarze do czasu uchwalenia planu 2017-11-07 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 07-11-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej przy Placu Wielkopolskim 10-11 2017-10-17 Sesja zwyczajna nr LV w dniu 17-10-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. spóźnionego poinformowania mieszkańców Jeżyc o prowadzonych konsultacjach 2017-09-26 Sesja zwyczajna nr LIV w dniu 26-09-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wycinki drzew dokonywanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej 2017-03-14
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wycinek drzew wykonywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej 2017-02-21 Sesja zwyczajna nr XLII w dniu 21-02-2017
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. sytuacji na targowisku Sielanka 2016-12-13 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 13-12-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zagospodarowania Starej Gazowni w Poznaniu 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. otwarcia przejścia pomiędzy parkiem Chopina a wewnętrznym dziedzińcem Placu Kolegiackiego 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. likwidowania miejsc parkingowych w mieście 2016-11-22
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. dyżurów wiceprezydentów 2016-11-22 Sesja zwyczajna nr XXXVIII w dniu 22-11-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. dofinansowania łóżka ortopedycznego przez MOPR 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. oburzającego potraktowania przez szpital miejski przy ul. Szwajcarskiej kobiety, przywiezionej przez ratowników medycznych w trakcie napadu padaczki 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zapłaty za remont Biblioteki Raczyńskich 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. skierowania na badania psychiatryczne 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nowych rozwiązań komunikacyjnych w śródmieściu i poszerzenia strefy tempo30 2016-09-06 Sesja zwyczajna nr XXXIV w dniu 06-09-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zapłaty należności za roboty budowlane wykonane na rzecz Biblioteki Raczyńskich przez firmę budowlaną "Bog-Mar" 2016-07-12 Sesja zwyczajna nr XXXIII w dniu 12-07-2016
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zatrudnienia w miejskiej spółce osoby, która odeszła z Urzędu za sprawą mobbingu 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nowych-starych koszy na śmieci ustawionych obecnie na Jeżycach 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rozwiązań drogowych na rondzie Skubiszewskiego 2015-11-03 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 03-11-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. niewłaściwego zachowania Policji oraz Pogotowia Ratunkowego 2015-09-08 Sesja zwyczajna nr XVI w dniu 08-09-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. przejścia dla pieszych przez Most Dworcowy przed nowym Dworcem Głównym w Poznaniu 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich przez Poznańskie Centrum Świadczeń 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. ścieków wpływających do Cybiny w ostatnich dniach czerwca 2015-07-14 Sesja zwyczajna nr XV w dniu 14-07-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie przedstawienia dotąd polityki kulturalnej nowych władz wykonawczych Miasta przez te władze oraz trudności z uzyskaniem do nich dostępu w zakresie spraw kultury 2015-05-05 Sesja zwyczajna nr XI w dniu 05-05-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. totalnego zaśmiecenia każdej z ok. 20 wysepek zieleni na ul. Śniadeckich oraz ewidentnej tam bezczynności służb porządkowych 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku adekwatnej do zaistniałej sytuacji w grunwaldzkim przedszkolu reakcji Wydziału Oświaty 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. ujawnionych nieprawidłowości w DPS przy ul. Zamenhofa oraz faktu powierzenia funkcji kierownika tej placówki osobie skompromitowanej w roli dyrektora innego DPS (przy ul. Ugory) w Poznaniu 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. dalszej wycinki drzew na terenie Jeżyc i braku pełnego ustosunkowania się ZDM do już wcześniej zgłaszanego przeze mnie problemu braku nasadzeń w tym rejonie 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. przesadzenia krzewów na Placu Asnyka w inne miejsce 2015-03-24 Sesja zwyczajna nr IX w dniu 24-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odmowy podania numeru telefonu służbowego dyrektora ZTM 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. skandalicznej odpowiedzi na interpelację w sprawie stanu chodnika przy ul. Ułańskiej 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku nasadzeń drzew na Jeżycach 2015-03-03 Sesja zwyczajna nr VIII w dniu 03-03-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zdewastowanych chodników i krawężników przy ul. Ułańskiej na Łazarzu 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zalegającego śniegu na chodnikach SPP na Jeżycach 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. konkursów "Złota Żaba" i "Złota Żabka" 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku koszy na śmieci w śródmieściu i trudności z ich ustawianiem 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. systemu nadzoru nad działalnością firm sprzątających tereny w zarządzie ZDM i ZZM 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. 1) nierównego traktowania lokatorów budynków przy ul. Bukowskiej 120-124 przez WGN o ZKZL, 2) likwidacji parkingu przy ul. Bukowskiej/Grochowskiej 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. stanu chodnika przy ul. Gorczyczewskiego 2015-02-10 Sesja zwyczajna nr VII w dniu 10-02-2015
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zdjęcia kostki brukowej z parku Asnyka w Poznaniu 2014-12-09 Sesja zwyczajna nr II w dniu 09-12-2014
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie posprzątanych od miesiąca śmieci przy ul. Bukowskiej 2014-12-09 Sesja zwyczajna nr II w dniu 09-12-2014
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. odstrzalu redukcyjnego dzików pojawiających się na tarenie miasta 2014-04-08 Sesja zwyczajna nr LXIV w dniu 18-03-2014 - dokończenie w dniu 08-04-2014
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wykupu mieszkania przy ul. Pstrowskiego 93/95 2013-12-10 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. organu odpowiedzialnego za sprzątanie śniegu z chodnika w ciągu ul. Hetmańska (od nr 52 do 69) 2013-12-03 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 10-12-2013
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku dostatecznego wsparcia Policji i Straży Miejskiej dla lokatorów "czyszczonych" kamienic 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zakazu zatrzymywania się pojazdów pod Dworcem Głównym 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku miejsc dla pacjentów psychiatrycznych w Poznaniu oraz nie wykorzystanych wolnych pokoi przyszpitalnych przy ul. Szkolnej 2013-02-26 Sesja zwyczajna nr XLVI w dniu 26-02-2013
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku realnej podwyżki płac dla pracownic miejskich żłobków 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. przeznaczenia budynków po zlikwidowanych bądź wygaszanych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie ogłoszonego dotąd konkursu na prowadzenie Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na Golęcinie 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. lokali użytkowych w budynkach należących do Miasta, w których obecnie nie ma najemcy 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zaginięcia skargi rodziców na sposób likwidacji gimnazjum nr 24 na Ratajach i o nie powiadomieniu ich o tym zamiarze przez władze Miasta 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy Placu Kolegiackim 4 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanych mieszkań przy Alei Wielkopolskiej 41 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Wierzbięcice 5 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Nowowiejskiego 12 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy Starym Rynku 42 b. 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Morelowej 2 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Tokarskiej 1 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Tokarskiej 13 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Tokarskiej 3 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Rolnej 64 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Rolnej 62 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Rolnej 17 a. 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Jaworowej 68-80 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanego mieszkania przy ul. Żurawinowej 11 2012-11-06
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nierozwiązanego problemu braku toalet publicznych w śródmieściu Poznania 2012-10-16 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 16-10-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie podnajmowania przez Miasto pustych od szeregu lat lokali użytkowych i mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej i Koziej 2012-10-16 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 16-10-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie podnajmowania przez Miasto pustych od szeregu lat lokali użytkowych i mieszkalnych w zabytkowej willi przy ul. Wieniawskiego 2012-10-16 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 16-10-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. kłopotów z zakupem biletów tramwajowych i brakiem dobrej informacji dotyczącej ich sprzedaży 2012-10-16 Sesja zwyczajna nr XXXIX w dniu 16-10-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie zagospodarowanych mieszkań położonych w budynkach zarządzanych przez Miasto 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku uruchomienia działalności kulturalno-oświatowej i gastronomicznej w dawnym Domu Kultury "Tramwajarza" mimo poniesionych przez Miasto nakładów i rozstrzygniętego konkursu 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. lokalizacji lądowiska dla 3 helikopterów, parkingu dla samochodów i portierni z toaletami dla użytkowników w niedawno odnowionym za 5 mln zł Parku Jana Pawła II 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie ogłoszenia przez Miasto konkursu na organ prowadzący Technikum Agrobiznesu na Golęcinie 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku czytelnej informacji o wszczętych postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę w Biuletynie Informacji Publicznej 2012-09-25 Sesja zwyczajna nr XXXVII w dniu 25-09-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. katastrofalnego stanu zabytkowej kamienicy przy ul. Kraszewskiego 19 i nie przeprowadzenia remontu w 2011 roku wbrew zapowiedzi Prezydenta i ZKZL-u 2012-03-20 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 20-03-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wykluczenia z postępowania administracyjnego dot. nowej zabudowy przy ul. Krysiewicza 2, Półwiejskiej 9, Państwa - Marii Daszyńskiej, Witolda Kuleszy, Bogumiła Chałkowskiego i Marii Mnichowskiej 2012-03-20 Sesja zwyczajna nr XXVIII w dniu 20-03-2012
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wykupu mieszkań przy ul. T. Kościuszki 104-106 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Kretkowska Katarzyna
Lewandowski Tomasz
Interpelacja ws. kamienicy przy Starym Rynku 55 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku odpowiedzi Prezydenta na pismo p. Tadeusza A. z dn. 26.03.2011r. w sprawie podwyżki opłaty za wieczyste użytkowanie 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego z p. Adrianem P. ul. Nad Wierzbakiem. 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nakładania mandatu na posesję położoną przy ul. Wierzbięcice 34, narożnik z ul. Chwiałkowskiego 16 2011-10-18 Sesja zwyczajna nr XIX w dniu 18-10-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. zalegających na śródmiejskich chodnikach i jezdniach hałd śniegu przez cały okres grudnia 2010 r. 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. nie wyegzekwowania decyzji Miejskiej Straży Pożarnej przez Miejską Straż Pożarną nakazującej natychmiastowe zamknięcie tzw. Klubu Muzycznego "Brodway" 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku dostatecznego zainteresowania i opieki ze strony Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych wymagającym stałej opieki mieszkańcom ul. Różanej 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. wykupu mieszkania przy ul. Pstrowskiego 93/5 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. braku zainteresowania i nie udzielenia pomocy przez Pogotowie Techniczne BOM-3 mieszkańcom ul. Taczaka, gdy w mieszkaniu przez dwa dni nie było wody 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. planowanego udzielenia zgody na całonocną sprzedaż alkoholu w sklepie przy ul. 28 Czerwca 1956r. 150 w rogu z Fabryczną 1. 2011-01-11 Sesja zwyczajna nr V w dniu 11-01-2011
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. rewitalizacji kamienic w Śródmieściu 2010-08-31 Sesja zwyczajna nr LXXVI w dniu 31-08-2010
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. trybu sprzedaży oraz warunków zabudowy dla działki 49/3 przy ul. Krysiewicza/Półwiejskiej 2010-03-16
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. losu mieszkańców budynku przy ul. Chartowo 25 2010-03-16
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. siedziby dla chóru im. Stanisława Moniuszki 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. pomocy mieszkaniowej dla Państwa Grażyny i Sebastiana T. 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Kretkowska Katarzyna Interpelacja ws. Ogrodu działkowego "Ustronie" 2009-09-15 Sesja zwyczajna nr LX w dniu 15-09-2009
Herberholz Dominik
Kretkowska Katarzyna
Interpelacja ws. określenia oddziaływania wojskowej bazy lotniczej Krzesiny na Poznań 2009-06-09 Sesja zwyczajna nr LVI w dniu 09-06-2009