Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-04-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

Przeprowadzenie szkolenia pn. Profilaktyka o sprawdzonej skuteczności "krok po kroku" - czyli jak skonstruować skuteczny program profilaktyczny.

wartość: 5353,00 PLN
2019-03-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Miasto Poznań Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:

Umowa użyczenia zestawu - miasteczko umiejętności drogowych AUTOCHODZIK

wartość: 3500,00 PLN
2019-03-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Usługowo - Handlowy Piotr Majchrowicz:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych - ul. Głogowska 26, Poznań.

wartość: 2029,50 PLN
2019-03-01 Straż Miejska Miasta Poznania
RODAN Sp. z o.o.:

Sprzedaż i dostawa papieru biurowego.

wartość: 32370,43 PLN
2019-02-12 Straż Miejska Miasta Poznania
Przemysław Smukała:

Usługa szkoleniowa dot. zagadnień korupcji, jej przeciwdziałania i zasad postępowania w przypadku jej zaistnienia dla pracowników SMMP.

wartość: 3000,00 PLN
2019-02-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Umowa najmu lokalu - os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 49148,40 PLN
2019-01-17 Straż Miejska Miasta Poznania
TRAINBRAIN POLSKA Sp. z o.o.:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów o tematyce "Asertywność w komunikacji" dla pracowników SMMP.

wartość: 10400,00 PLN
2019-01-17 Straż Miejska Miasta Poznania
OM NSZZ Solidarność oraz ZZ Pracowników SMMP:

Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku.

wartość: 0,00 PLN
2019-01-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Klub Sportowy "Olimpia":

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu techniki interwencji i samoobrony dla pracowników SMMP.

wartość: 4830,00 PLN
2019-01-10 Straż Miejska Miasta Poznania
TUiR WARTA S.A.:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

wartość: 149,04 PLN
2018-12-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego - os. B. Chrobrego 117, Poznań.

wartość: 1180,80 PLN
2018-12-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego - ul. Janickiego 20, Poznań.

wartość: 1180,80 PLN
2018-12-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Garmond Press S.A.:

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych

wartość: 0,00 PLN
2018-11-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Stowarzyszenie Autoklub Poznański Octavius:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z techniki bezpiecznej jazdy

wartość: 49000,00 PLN
2018-11-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Utrzymanie w sprawności infermatycznej Systemu Zarządzania Strażą Miejską

wartość: 85903,20 PLN
2018-11-06 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Pawlaczyk:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie stosownych zaświadczeń okresowego przeszkolenia BHP

wartość: 3040,00 PLN
2018-10-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych

wartość: 30000,00 PLN
2018-08-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej":

Porozumienie o współpracy

wartość: 0,00 PLN
2018-08-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Usługowo Handlowy Piotr Majchrowicz:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania

wartość: 19028,10 PLN
2018-07-25 Straż Miejska Miasta Poznania
TRAINBRAIN POLSKA SP. Z O.O.:

Przeprowadzenie 4 warsztatów ośmiogodzinnych dla dyżurnych

wartość: 9400,00 PLN
2018-07-13 Straż Miejska Miasta Poznania
Komendant Miejski Policji w Poznaniu:

Porozumienie o współpracy Policji i Straży Miejskiej na terenie miasta Poznania

wartość: 0,00 PLN
2018-07-12 Straż Miejska Miasta Poznania
Trainbrain Polska sp. z o.o.:

Przeprowadzenie badania ankietowego oraz szkolenia.

wartość: 15029,80 PLN
2018-06-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych - art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy Pzp.

wartość: 0,00 PLN
2018-06-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych - art. 138 g ustawy Pzp.

wartość: 0,00 PLN
2018-06-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Najem nieruchomości - Poznań ul. Głogowska 26 (pawilon 102)

wartość: 9239,51 PLN
2018-06-06 Straż Miejska Miasta Poznania
IT OPTIMA MICHAŁ DMYTERKO:

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa elementów instalacji teleinformatycznej - ul. Głogowska 26.

wartość: 113929,37 PLN
2018-05-22 Straż Miejska Miasta Poznania
PPH Hero Collection Spółka Jawna:

Dostawa sortów mundurowych.

wartość: 36748,86 PLN
2018-05-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Poskal Sp. z o.o.:

Dostawa sortów mundurowych.

wartość: 14427,90 PLN
2018-05-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Poskal Sp. z o.o.:

Dostawa sortów mundurowych.

wartość: 85036,25 PLN
2018-05-18 Straż Miejska Miasta Poznania
TRAINBRAIN POLSKA SP. Z O.O.:

Usługa szkoleniowa.

wartość: 12944,00 PLN
2018-04-20 Straż Miejska Miasta Poznania
ENEA Operator Sp. z o.o.:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - ul. Głogowska 26

wartość: 0,00 PLN
2018-04-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Szpot Sp. z o.o.:

Zakup samochodu KIA NIRO Hybrid.

wartość: 112500,00 PLN
2018-04-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Pol-Car Sp. z o.o.:

Zakup 2 samochodów osobowych Fiat Doblo Easy 1,4T-Jet.

wartość: 144980,00 PLN
2018-03-27 Straż Miejska Miasta Poznania
EUROZET sp. z o.o.:

Zlecenie emisji reklamy - nabór strażników.

wartość: 492,00 PLN
2018-03-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Time S.A.:

Usługa reklamy z planem emisji - nabór strażników.

wartość: 1845,00 PLN
2018-03-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:

Zasady współpracy, praw i obowiązków oraz zobowiązań stron związanych z procesem wznowienia ceryfikatu ISO.

wartość: 1645,25 PLN
2018-02-22 Straż Miejska Miasta Poznania
Osiedle Stare Winogrady:

Dofinansowanie do zakupu materiałów dot. promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży dla Straży Miejskiej - Referat Północ.

wartość: 1000,00 PLN
2018-02-09 Straż Miejska Miasta Poznania
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - ul. Wierzbięcice 37 (lokal), ul. Wierzbięcice 37 (wewnątrz obiektu), ul. Kramarska (klatka schodowa), ul. Janickiego (klatka schodowa) w Poznaniu.

wartość: 0,00 PLN
2017-12-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Aquator sp. z o.o.:

Dostawa woda źródlanej, dzierżawa dystrybutorów.

wartość: 522,13 PLN
2017-12-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN:

Usługa dostępu do sieci internet.

wartość: 861,00 PLN
2017-12-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Najem lokalu użytkowego położonego w Poznaniu os. Bolesława Chrobrego 117

wartość: 3980,31 PLN
2017-12-12 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Modyfikacja Systemu Zarządania Strażą Miejską - 300 roboczogodzin.

wartość: 73800,00 PLN
2017-11-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Time S.A.:

Produkcja reklamy dźwiękowej dot. I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy i Bezpieczeństwie.

wartość: 123,00 PLN
2017-11-17 Straż Miejska Miasta Poznania
Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o.:

Usługi w zakresie badania odpadów paleniskowych.

wartość: 30000,00 PLN
2017-11-08 Straż Miejska Miasta Poznania
Sławomir Szymański:

Poprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach o wykroczenia dla 15 funkcjonariuszy SMMP.

wartość: 1500,00 PLN
2017-10-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu:

Przeprowadzenie szkolenia dla 200 pracowników SMMP.

wartość: 16000,00 PLN
2017-10-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu:

Porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

wartość: 0,00 PLN
2017-09-26 Straż Miejska Miasta Poznania
TRAINBRAIN POLSKA Sp. z o.o.:

Usługa szkoleniowa.

wartość: 3150,00 PLN
2017-09-25 Straż Miejska Miasta Poznania
Time S.A.:

Produkcja, emisja reklamy dźwiekowej o naborze nowych pracowników SMMP.

wartość: 1845,00 PLN
2017-09-20 Straż Miejska Miasta Poznania
Michał Dmyterko IT OPTIMA:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa elementów instalacji teleinformatycznej w lokalizacji Głogowska 26 w Poznaniu.

wartość: 87951,86 PLN
2017-09-10 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Klub Sportowy Olimpia:

Szkolenie dla pracowników SMMP z zakresu techniki interwencji i samoobrony.

wartość: 2940,00 PLN
2017-08-31 Straż Miejska Miasta Poznania
POL-CAR Sp. z o.o.:

Zakup samochodu Fiat Doblo Easy 1,4T-Jet 120KM.

wartość: 74590,00 PLN
2017-08-30 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Najem części pawilonu 15 położonego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14.

wartość: 2904,21 PLN
2017-08-03 Straż Miejska Miasta Poznania
Time S.A.:

Produkcja oraz emisja reklamy dot. naboru kandydatów do pracy w SMMP.

wartość: 1008,60 PLN
2017-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Sylwia Nowak:

Stażystka WSB w Poznaniu.

wartość: 0 PLN
2017-07-01 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Kubiak:

Opiekun stażu - nadzór oraz opieka nad organizacją strażu studenckiego.

wartość: 1260,00 PLN
2017-06-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia PHU Meduza:

Monitoring systemu alarmowego - ul. Kramarska 3/5.

wartość: 98,40 PLN
2017-05-31 Straż Miejska Miasta Poznania
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

Obowiązki wynikające z analizy zagrożeń bezpieczeństwa obszarów wodnych.

wartość: 0 PLN
2017-05-24 Straż Miejska Miasta Poznania
TRAINBRAIN POLSKA SP. Z O.O.:

Usługa szkoleniowa.

wartość: 13719,00 PLN
2017-05-15 Straż Miejska Miasta Poznania
Time S. A.:

Reklama radiowa z planem emisji.

wartość: 2029,5 PLN
2017-05-11 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Pawlaczyk:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie zaświadczeń z zakresu okresowego przeszkolenia BHP dla 50 pracowników SMMP.

wartość: 2500,00 PLN
2017-05-10 Straż Miejska Miasta Poznania
RODAN Sp. z o.o.:

Dostawa artykułów biurowych.

wartość: 21929,89 PLN
2017-05-08 Straż Miejska Miasta Poznania
PPH HERO COLLECTION Spółka Jawna:

Dostawa sortów mundurowych.

wartość: 36648,20 PLN
2017-05-08 Straż Miejska Miasta Poznania
Poskal Sp. z o.o.:

Dostawa sortów mundurowych.

wartość: 29151,00 PLN
2017-05-08 Straż Miejska Miasta Poznania
PPH HERO COLLECTION Spółka Jawna:

Dostawa sortów mundurowych.

wartość: 132742,50 PLN
2017-05-04 Straż Miejska Miasta Poznania
Zakład Usługowo - Handlowy z siedzibą w Pobiedziskach:

Umowa na wykonanie prac remontowo - budowlanych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania (ul. Janickiego 20, ul. Wierzbięcice 37).

wartość: 6601,41 PLN
2017-03-31 Straż Miejska Miasta Poznania
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.:

Porozumienie dotyczące certyfikacji systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

wartość: 1559,00 PLN
2017-03-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J.:

Umowa kupna samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN CADDY FURGON MAXI.

wartość: 77252,61 PLN
2017-03-21 Straż Miejska Miasta Poznania
Auto Handel Centrum Krotoski - Cichy Sp. J.:

Umowa kupna samochodu osobowego VOLKSWAGEN CADDY TRENDLINE.

wartość: 75030,00 PLN
2017-03-14 Straż Miejska Miasta Poznania
Jacek Pawlaczyk:

Przygotowanie, poprowadzenie zajęć oraz wydanie zaświadczeń z zakresu okresowego przeszkolenia BHP dla 40 pracowników SMMP.

wartość: 2000,00 PLN
2017-01-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.:

Monitoring przy ul. Kopanina28/32 oraz Wierzbięcice 37 (biuro, szatnia)  w Poznaniu.

wartość: 177,60 PLN
2017-01-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego przy ul.Chrobrego 117 w Poznaniu

wartość: 80,00 PLN
2017-01-26 Straż Miejska Miasta Poznania
Agencja Ochrony Osób i Mienia MEDUZA:

Umowa monitoringu systemu alarmowego przy ul. Janickiego 20 w Poznaniu

wartość: 80,00 PLN
2017-01-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznański Klub Sportowy Olimpia:

Umowa na prowadzenie szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Poznania z zakresu techniki interwencji i samoobrony.

wartość: 4410,00 PLN
2017-01-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego zamawiającego.

wartość: 397008,82 PLN
2017-01-10 Straż Miejska Miasta Poznania
Skarb Państwa:

Najem dwóch garaży przy ul. Marii Magdaleny 5,5 a.

wartość: 588,04 PLN
2017-01-10 Straż Miejska Miasta Poznania
Skarb Państwa:

Najem dwóch miejsc parkingowych przy ul. Marii Magdaleny 5,5 a

wartość: 263,22 PLN
2017-01-10 Straż Miejska Miasta Poznania
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa:

Najem lokalu na osiedlu Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu

wartość: 34747,68 PLN
2017-01-03 Straż Miejska Miasta Poznania
Miasto Poznań Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

Protokół z przekazania - przejęcia części budynku nr 102 położonym przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu.

wartość: 0,00 PLN
2017-01-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.:

Uregulowanie kwestii najmu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 26.

wartość: 29041,53 PLN
2017-01-02 Straż Miejska Miasta Poznania
Aquator Sp. z o.o.:

Umowa dotycząca instalacji urządzeń i dostarczenie wody

wartość: 78,88 PLN
2016-12-29 Straż Miejska Miasta Poznania
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu:

Określenie zasad i zakresu współpracy między stronami.

wartość: 0,00 PLN
2016-12-27 Straż Miejska Miasta Poznania
EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK SP. K.:

Najem lokalu magazynowego położonego w Poznaniu przy ul. Kopanina 28/32.

wartość: 2179,66 PLN
2016-12-23 Straż Miejska Miasta Poznania
MIROSŁAW BRYK:

Sprzedaż samochodu Opel Astra PO8050A.

wartość: 1300,00 PLN
2016-11-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Poczta Polska S.A.:

Porozumienie ZOU-XII.271.5.3.2016 na świadczenie usług pocztowych pomiędzy miejskimi jednostkami prganizacyjnymi tworzącymi grupę zakupową.Przedmiotem umowy NR ZOU-II.272.27.2016, Fn 7505/16 ID 350895/P jest świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek.

wartość: 1923,36 PLN
2016-11-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Zaklad usługowo - Handlowy Piotr Majchrowicz:

Wykonanie prac remontowych ul. Janickiego 20

wartość: 3719,52 PLN
2016-11-16 Straż Miejska Miasta Poznania
WALDEMAR MATUSZEWSKI:

Umowa używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

wartość: 501,48 PLN
2016-10-19 Straż Miejska Miasta Poznania
Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich:

Porozumienie w sprawie zasad i warunków najmu zatrzeżonego miejsca postoju dla pojazdu samochodowego, zwanego kopertą wyznaczonego na drogach publicznych Miasta Poznania poza Strefą Płatnego Parkowania.

wartość: 4428,00 PLN
2016-10-05 Straż Miejska Miasta Poznania
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Świadczenie usługi symetrycznego dostepu do sieci Internet.

wartość: 12054,00 PLN
2016-09-13 Straż Miejska Miasta Poznania
LOBBY MEBLE Sp. z o.o.:

Sprzedaż, dostawa oraz montaż mebli biurowych.

wartość: 90915,45 PLN
2016-09-09 Straż Miejska Miasta Poznania
SKYTRON:

Zakup sprzętu komuterowego (przełączników SWITCH, portu LCD LED + klawiatura + touchpad).

wartość: 121783,99 PLN
2016-08-24 Straż Miejska Miasta Poznania
Liwoapartamenty Piotr Liwo:

Umowa sprzedaży samochodu osobowego Renault Kangoo PO 083AN

wartość: 4200,00 PLN
2016-08-23 Straż Miejska Miasta Poznania
Tadeusz Budwig:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji umowy na wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej, dedykowanej instalacji zasilającej urządzenia komputerowe oraz okablowania KD, domofonów, monitoringuIP, klimatyzacji oraz okablowania dla projektora i głosników w budynku przy ul. Głogowska 26 w Poznaniu.

wartość: 4900,00 PLN
2016-08-17 Straż Miejska Miasta Poznania
Kazimierz Flak:

Umowa sprzedaży samochodu osobowego Dacia Logan PO250LE.

wartość: 7500,00 PLN
2016-08-09 Straż Miejska Miasta Poznania
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A.:

Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej, dedykowanej instalacji zasilającej urządzenia komputerowe oraz okablowania KD, domofonów, monitoringu IP, klimatyzacji oraz okablowania dla projektora i głośników w budynku przy ul. Głogowskiej 26

wartość: 250251,69 PLN
2016-08-05 Straż Miejska Miasta Poznania
PROFIT Piotr Golenia:

Umowa sprzedaży samochodu osobowego Dacia Logan PO 260LE.

wartość: 7600,00 PLN
2016-08-05 Straż Miejska Miasta Poznania
MARPOK Marcin Pokrywka:

Umowa sprzedaży samochodu osobowego Renault Thalia PO 323FH.

wartość: 4800,00 PLN
2016-07-18 Straż Miejska Miasta Poznania
MPGM S.A.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, polegającego na wykonaniu remontu w pomieszczeniach budynku w Poznaniu przy ul. Głogowska 26.

wartość: 5774,95 PLN
2016-07-18 Straż Miejska Miasta Poznania
Malbud Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak:

Wykonanie remontów w pomieszczeniach w budynku przy ul. Głogowska 26 (prace malarskie, wymiana wykładzin).

wartość: 192498,30 PLN
2016-06-28 Straż Miejska Miasta Poznania
Sprint S.A.:

Zaprojektowanie, dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego System Zarządzania Strażą Miejską

wartość: 717150,85 PLN