Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-29 Zakład Lasów Poznańskich
KARKON Karol Zimny:

Wykonanie projektu modernizacji dachu w budynku przy ul. Ku Dębinie 2

wartość: 7995,00 PLN
2019-01-18 Zakład Lasów Poznańskich
ELITELAS:

Melioracje, rozdrobnienie materiału

wartość: 12474,00 PLN
2019-01-17 Zakład Lasów Poznańskich
SEZAM:

Ochrona obiektów

wartość: 7084,80 PLN
2019-01-15 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS Krystyna Twarkowska:

Przewóz pensjonariuszy aresztu

wartość: 73224,00 PLN
2019-01-03 Zakład Lasów Poznańskich
Radca Prawny Marzena Świderska Stankiewicz:

Obsługa prawna ZLP

wartość: 51600,00 PLN
2019-01-02 Zakład Lasów Poznańskich
PROBIT:

Nadzór eksploatacyjny nad systemami

wartość: 23468,40 PLN
2018-12-31 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw związanych z małą architekturą

wartość: 52800,00 PLN
2018-12-18 Zakład Lasów Poznańskich
ALKOM:

Wywóz nieczystości płynnych

wartość: 16148,16 PLN
2018-12-14 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych

wartość: 10800,00 PLN
2018-12-11 Zakład Lasów Poznańskich
EUROMED:

Opieka medyczna nad pracownikami ZLP

wartość: 18450,00 PLN
2018-12-05 Zakład Lasów Poznańskich
PKN ORLEN:

Zakup paliw płynnych

wartość: 134381,00 PLN
2018-11-30 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Usługowo Leśno Handlowy Katarzyna Jaworska:

Pozyskanie drewna

wartość: 113142,96 PLN
2018-11-30 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Pozyskanie drewna

wartość: 138336,00 PLN
2018-11-27 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze:

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków

wartość: 6396,00 PLN
2018-10-08 Zakład Lasów Poznańskich
Siatko-Max:

Wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów w lasku Marcelińskim

wartość: 14126,55 PLN
2018-09-25 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW:

Prace porządkowe w lasach miejskich - Leśnictwo Zieliniec-Naramowice, Antoninek

wartość: 6696,00 PLN
2018-09-25 Zakład Lasów Poznańskich
Edukacja Terapia Szkolenia GAJA:

Prace porządkowe w lasach miejskich - leśnictwo Marcelin - Dębina

wartość: 4100,00 PLN
2018-09-19 Zakład Lasów Poznańskich
Szkółka Drzew i Krzewów:

Dostawa lipy drobnolistnej

wartość: 7470,00 PLN
2018-09-17 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnetrzną RO Krzyżowniki - Smochowice

wartość: 25756,20 PLN
2018-09-17 Zakład Lasów Poznańskich
Zenon Stańko Zakład Usługowo-Wytwórczy ZESTER:

Budowa przyłącza do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2.

wartość: 75349,80 PLN
2018-09-17 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp.k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki - Smochowice.

wartość: 25756,20 PLN
2018-08-06 Zakład Lasów Poznańskich
NOVA stal Sp. z o.o.:

Dostawa rury ocynkowanej

wartość: 7011,00 PLN
2018-07-13 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Prace porządkowe w lasach komunalnych

wartość: 11340,00 PLN
2018-07-12 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW - Utrzymanie terenów zielonych:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 18090,00 PLN
2018-07-10 Zakład Lasów Poznańskich
Edukacja Terapia Szkolenia GAJA:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 11100,00 PLN
2018-06-12 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k.:

Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną RO Krzyżowniki - Smochowice

wartość: 35434,58 PLN
2018-05-21 Zakład Lasów Poznańskich
PHU KAMA Małgorzata Janicka:

Rozbiórka już istniejącego budynku gospodarczego oraz budowa nowego na terenie nieruchomości przy ul. Darniowej 52 w Poznaniu.

wartość: 141992,28 PLN
2018-05-11 Zakład Lasów Poznańskich
LASTECH Sp. z o.o.:

Pielęgnacja upraw na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania w 2018 roku

wartość: 64869,58 PLN
2018-05-09 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Rozbiórka budynku starej leśniczówki przy ul. Ziemowita 28

wartość: 44999,55 PLN
2018-04-25 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy Stanisław Marzuchowski:

Naprawa dróg Rusałka

wartość: 55891,20 PLN
2018-04-17 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogólnobudowlany Zduństwo-Kominiarstwo Andrzej Sołtysik:

Postawienie pieca

wartość: 5499,99 PLN
2018-04-16 Zakład Lasów Poznańskich
EKOS Poznań Sp. z o.o.:

Oczyszczanie dekanterów i separatorów w lesie Piątkowskim

wartość: 6447,60 PLN
2018-04-10 Zakład Lasów Poznańskich
Henryk Ruta:

Uporządkowanie terenu - nielegalnego wysypiska

wartość: 20910,00 PLN
2018-04-09 Zakład Lasów Poznańskich
OGRÓD PROJEKT:

Usługi ogrodnicze

wartość: 16718,40 PLN
2018-04-09 Zakład Lasów Poznańskich
PPHU GEOINTECH:

Usługi ogrodnicze

wartość: 15552,00 PLN
2018-04-05 Zakład Lasów Poznańskich
Stanisław Marzuchowski Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Prace naprawczo-remontowe nawierzchni z kostki brukowej

wartość: 7970,40 PLN
2018-04-03 Zakład Lasów Poznańskich
VECTOR-PLUS:

Modernizacja dachu wiaty

wartość: 27271,88 PLN
2018-03-30 Zakład Lasów Poznańskich
TARA J.V. Sp. z o.o.:

Sukcesywna dostawa środków uzdatniania wody

wartość: 30240,78 PLN
2018-03-26 Zakład Lasów Poznańskich
LASTECH Sp. z o.o.:

Grodzenie upraw leśnych w 2018 roku

wartość: 37701,54 PLN
2018-03-21 Zakład Lasów Poznańskich
Stanisław Marzuchowski Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 11988,00 PLN
2018-03-21 Zakład Lasów Poznańskich
Edukacja Terapia Szkolenia GAJA:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 13500,00 PLN
2018-03-21 Zakład Lasów Poznańskich
POLTRAW:

Prace porządkowe w lasach miejskich

wartość: 13608,00 PLN
2018-03-20 Zakład Lasów Poznańskich
Przemysław Skrzypczyk:

Wymiana koszy, stołów leśnych oraz ich elementów

wartość: 12675,00 PLN
2018-03-15 Zakład Lasów Poznańskich
WIKAR:

Usuwanie drzew niebezpiecznych z terenów lasów miejskich

wartość: 59463,45 PLN
2018-03-12 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsłiuga fontann

wartość: 5510,00 PLN
2018-03-12 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa fontann

wartość: 11020,00 PLN
2018-03-12 Zakład Lasów Poznańskich
VECTOR-PLUS:

Modernizacja łazienek w szatni pracowniczej

wartość: 29907,45 PLN
2018-03-05 Zakład Lasów Poznańskich
SIATO-MAX:

Wykonanie śluzy na wybiegu dla psów

wartość: 14077,35 PLN
2018-03-05 Zakład Lasów Poznańskich
ZPHU A. Cechmanowicz:

Dostawa koszy leśnych

wartość: 23114,16 PLN
2018-02-28 Zakład Lasów Poznańskich
thinking architects:

Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej

wartość: 12054,00 PLN
2018-02-26 Zakład Lasów Poznańskich
PHU RABSKI Monika Bałunda:

Dostawa siatki leśnej

wartość: 10282,80 PLN
2018-02-19 Zakład Lasów Poznańskich
HIKORA:

Dostawa sadzonek

wartość: 34917,70 PLN
2018-02-06 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Nadzór prac wykonywanych przez aresztantów

wartość: 15600,00 PLN
2018-02-06 Zakład Lasów Poznańskich
LKW Serwis Krystyna Twarkowska:

Przewóz pensjonariuszy dla potrzeb sprzątania Miasta Poznania.

wartość: 73440,00 PLN
2018-02-05 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Wykonanie prac hodowlanych na tereni lasów komubnalnych Miasta Poznania

wartość: 39335,20 PLN
2018-02-01 Zakład Lasów Poznańskich
ZOZ EUROMED Sp. z o.o.:

Szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracowników ZLP

wartość: 6500,00 PLN
2018-02-01 Zakład Lasów Poznańskich
SEZAM-SYSTEM:

Ochrona obiektów

wartość: 6642,00 PLN
2018-01-22 Zakład Lasów Poznańskich
Usługi Transportowe:

Prace ziemne - koparko-ładowarką

wartość: 15375,00 PLN
2018-01-15 Zakład Lasów Poznańskich
Usługi Kominiarskie - Ogólnobudowlane Mariusz Konieczny:

Przeglądy przewodów kominowych w budynkach będących w administrowaniu ZLP

wartość: 4428,00 PLN
2018-01-15 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej.

wartość: 20000,00 PLN
2018-01-08 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL:

Kontrola placów zabaw.

wartość: 6765,00 PLN
2018-01-02 Zakład Lasów Poznańskich
PROBIT:

Nadzór eksploatacyjny nad systemami z pakietu PROBIT-SQL.

wartość: 19080,00 PLN
2017-12-29 Zakład Lasów Poznańskich
Instytut Chemii Bioorganicznej:

Dostęp do sieci internet

wartość: 10332,00 PLN
2017-12-19 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Prowadzenie całokształtu prac związanych z małą architekturą.

wartość: 45600,00 PLN
2017-12-19 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac gospodarczych w uroczysku Krzyżowniki i Psarskie.

wartość: 14400,00 PLN
2017-12-19 Zakład Lasów Poznańskich
AGRO-LAS SERWIAS:

Pozyskanie drewna w roku 2018.

wartość: 106909,20 PLN
2017-12-15 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa ciągnika oraz pojazdu dostawczego.

wartość: 35000,00 PLN
2017-12-11 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Wystawianie zaświadczeń do obrotu działkami gruntowymi.

wartość: 3600,00 PLN
2017-12-08 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach przy ul. Ku Dębinie 2

wartość: 20400,00 PLN
2017-12-08 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Utrzymanie czystości w budynkach przy ul. Wiankowej 1 i 1a

wartość: 10800,00 PLN
2017-12-08 Zakład Lasów Poznańskich
osoba fizyczna:

Obsługa i konserwacja kotła C.O.

wartość: 8400,00 PLN
2017-12-07 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Pozyskanie drewna w roku 2018

wartość: 160695,00 PLN
2017-12-06 Zakład Lasów Poznańskich
PKN ORLEN:

Dostawa paliw

wartość: 124094,00 PLN
2017-12-06 Zakład Lasów Poznańskich
ERUROMED:

Opieka medyczna nad pracownikami ZLP

wartość: 12000,00 PLN
2017-12-06 Zakład Lasów Poznańskich
ALKOM:

Wywóz nieczystości płynnych

wartość: 16148,16 PLN
2017-11-27 Zakład Lasów Poznańskich
Zakład Ogrodniczy WIKAR:

Wycinka drzew i krzewów

wartość: 15930,00 PLN
2017-11-06 Zakład Lasów Poznańskich
MOSTY POZNAŃ:

Remont nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej

wartość: 12961,49 PLN
2017-10-25 Zakład Lasów Poznańskich
BUDOMELIOR:

Pozyskanie drewna ze złomów, wywrotów

wartość: 13750,00 PLN
2017-10-25 Zakład Lasów Poznańskich
BUDOMELIOR:

Modernizacja parkingów leśnych

wartość: 50190,84 PLN
2017-10-09 Zakład Lasów Poznańskich
WIKAR:

Usunięcie złomów,drzew niebezpiecznych

wartość: 9720,00 PLN
2017-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
OGRÓD - PROJEKT:

Koszenie łąk, polan i ścieżek.

wartość: 23472,89 PLN
2017-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
MOSTY Poznań Sp. z o.o.:

Zespół tablic i znaków informacyjnych, ramy widokowe, altany, elementy małej architektury.

wartość: 448950,00 PLN
2017-09-27 Zakład Lasów Poznańskich
MOSTY Poznań Sp. z o.o.:

Remont nawierzchni leśnych scieżek pieszo-rowerowych

wartość: 183731,87 PLN
2017-09-26 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL:

Kontrola stanu techicznego budynków ZLP

wartość: 6396,00 PLN
2017-09-19 Zakład Lasów Poznańskich
WIKAR:

Wycinka drzew trudnych i niebezpiecznych

wartość: 7214,40 PLN
2017-09-11 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Wycinka krzewów i drzew

wartość: 13694,40 PLN
2017-08-18 Zakład Lasów Poznańskich
PHU VECTOR PLUS:

Wykonanie awaryjnej naprawy dachu przy Wiankowej 1

wartość: 11562,00 PLN
2017-08-18 Zakład Lasów Poznańskich
STARMAX Marek Starczewski:

Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej

wartość: 27060,00 PLN
2017-08-08 Zakład Lasów Poznańskich
OGRÓD -PROJEKT Aldona Szkudlarek:

Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych

wartość: 9072,00 PLN
2017-07-21 Zakład Lasów Poznańskich
BAUSTYL:

Utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakakładu Opiekuńczo-Leśniczego od ul. Mogileńskiej.

wartość: 115313,27 PLN
2017-07-17 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

wartość: 15000,00 PLN
2017-06-29 Zakład Lasów Poznańskich
ZPHU Ślusarstwo - Zakład Ogólnobudowlany:

Dostawa 5 kompletów metalowych koszy parkowych.

wartość: 7072,50 PLN
2017-05-26 Zakład Lasów Poznańskich
STARMAX:

Dostawa i montaż siłowni nad Stawem Olszak

wartość: 34710,60 PLN
2017-05-22 Zakład Lasów Poznańskich
TOMBUD Tomasz Wawrzyniak:

Remont dwóch deszczochronów w Leśnictwie Marcelin

wartość: 6980,00 PLN
2017-05-16 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS Twarkowska Krystyna:

Przewóz pensjonariuszy 

wartość: 49815,00 PLN
2017-05-11 Zakład Lasów Poznańskich
LASTECH Sp. z o.o.:

Pielęgnacja upraw na terenie lasów komunalnych Miasta Poznania

wartość: 62200,23 PLN
2017-05-08 Zakład Lasów Poznańskich
GRUPA HYDRO:

Budowa placu ćwiczeń w lesie Marcelińskim

wartość: 33581,40 PLN
2017-04-28 Zakład Lasów Poznańskich
Osoba fizyczna:

Obsługa prawna

wartość: 21600,00 PLN
2017-04-14 Zakład Lasów Poznańskich
Paweł Grochowski:

Cięcia porządkowe

wartość: 7500,00 PLN
2017-04-07 Zakład Lasów Poznańskich
AGRO-LAS:

Oczyszczanie powierzchni leśnych

wartość: 10778,40 PLN