Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-07-16 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY ROTEX Z SIEDZIBĄ W DOPIEWIE , UL. LEŚNA 23:

NAPRAWA OGRODZENIA DO BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ.

wartość: 25900,00 PLN
2018-05-01 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
ComRaid s.c. ul.Radosna 49/1, 60-593 Poznań:

umowa stałej opieki serwisowej IT.

Opłata ryczałtowa- 500 zł netto/m-c.

wartość: 500,00 PLN
2018-04-09 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
Usł.Techniczne Marian Walkowiak, os. Lecha 77/5, 61-296 Poznań:

Nadzór inwestorski nad prowadzeniem robót budowlanych.

wartość: 420,00 PLN
2018-04-09 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
Firma Budowlana MARBUD Mariusz Oleksy, ul. Szczepankowo 34, 61-311 Poznań:

Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji pomieszczeń oraz instalacji wod.-kan.

wartość: 44680,00 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
PROGRESS, os. Zwycięstwa 21/34, 61-649 Poznań:

Nadzór,audyty, doradztwo, szkolenia pracowników w zakresie BHP

Opłata ryczałtowa 240 zł /m-c.

wartość: 240,00 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
Barbara Natzel:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego w okresie 2.01-22.06.2018

wartość: 386,54 PLN
2017-12-11 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji.

Opłata ryczałtowa 73,80 zł brutto/m-c.

wartość: 73,80 PLN
2017-05-02 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
TMP. s.c. m.I.Idaszak T. Stochniałek:

Świadczenie usług Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 2.05.2018 Inspektor Ochrony Danych (IOD). Podana kwota jest miesięcznym abonamentem.

wartość: 307,50 PLN
2017-03-14 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
MARBUD FIRMA BUDOWLANA MARIUSZ OLEKSY:

Izolacja fundamentów.

wartość: 14000 PLN
2017-03-10 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
MARBUD FIRMA BUDOWLANA MARIUSZ OLEKSY:

Remont pomieszczeń.

wartość: 28000 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
PROGRESS:

Nadzóre BHP i ppoż.

Podana kwota jest miesięcznym abonamentem

wartość: 230,00 PLN
2016-12-15 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
SOLID GROUP Sp. z o.o. Sp.k.:

Mo nitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji.

Podana kwota jest miesięcznym abonamentem.

wartość: 73,80 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
RYTMIKA B.N.:

Prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych w oddziałach przedszkolnych.

Podana kwota jest  za cały okres trwania umowy.

wartość: 2213,82 PLN
2016-04-06 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji "KREATYWATOR":

Prowadzenie zajęć plastycznych w oddziałach przedszkolnych.

wartość: 1239,60 PLN
2016-02-12 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
SOLID GROUP SP Z O.O SP.K.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji.

Podana kwota jest miesięcznym abonamentem.

wartość: 73,80 PLN
2016-01-04 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
RYTMIKA B.N.:

Prowadzenie zajęć rytmiczno- muzycznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego

wartość: 3083,40 PLN
2016-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
Progress os. Zwycięstwa 21/34 61-649 Poznań:

Kompleksowy nadzór z zakresu BHP. Podana kwota jest miesięcznym abonamentem.

wartość: 230,00 PLN
2015-12-29 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
J-COM Serwis Jacek Rutkowski:

Zapewnienie sprwnego funkcjonowania sieci komputerowej. Świadczenie usług serwisowych.Podana kwota jest miesięcznym abonamentem

wartość: 233,70 PLN
2015-01-02 Szkoła Podstawowa Nr 82 im. księcia Przemysła I
PROGRESS:

Nadzór BHP i ppoż.

Podana kwota jest miesięcznym abonamentem.

wartość: 230,00 PLN