Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-05-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

Wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 2496,90 PLN
2019-05-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
EL-SUN ENERGY Mariusz Stróżyński:

Wykonanie badania natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego we wszystkich pomieszczeniach bydynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 2952,00 PLN
2019-05-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
EL-SUN ENERGY Mariusz Stróżyński:

Wykonanie rocznego przeglądu elektrycznego budynku Zespolu Szkół Handlowych.

wartość: 2706,00 PLN
2019-05-06 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Usług technicznych A&D, 62-007 Biskupice, ul. Polna 47:

Wykonanie pięcioletniego przeglądu wykonania badania wytrzymałości węży hydrantowych w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 996,30 PLN
2019-04-02 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

wartość: 3621,75 PLN
2019-03-11 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski:

Wykonanie robot budowlanych polegajacych na wymianie opierzeń, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych zadaszenia nad wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 14698,50 PLN
2019-03-06 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2323,87 PLN
2019-02-25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Obsługa Techniczna Inwestycji Katarzyna Dachtera:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie opierzeń, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych zadaszenia nad wejsciem głównym do budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 3690,00 PLN
2019-02-25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Usług technicznych A&D, 62-007 Biskupice, ul. Polna 47:

Wykonanie przeglądu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądu technicznego hydrantów wewnętrznych, uzupełnienia brakujących gaśnic wraz ze stojakiem, uzupełnienie znaków bezpieczeństwa pożarowego na terenie budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 889,91 PLN
2019-02-18 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MAR-BUD Mariusz Oleksy:

Wykonanie prac remontowych polegajacych na remoncie podłóg w czterech salach dydaktycznych, tj. w sali nr 7, 104, 109, 302 w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 79549,88 PLN
2019-01-28 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi , emoncie podłóg w czterech salach dydaktycznych tj. w sali nr 7, 104, 109 i 302 w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 2952,00 PLN
2019-01-24 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
LINEA Andrzej Sikorski:

Wykonanie opinii dotyczacej stanu technicznego schodów wewnętrznych budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 1845,00 PLN
2018-12-31 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

wartość: 9661,34 PLN
2018-12-13 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usuniecie awarii elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 4959,43 PLN
2018-12-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usunięcie awarii wodociągowej w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 5008,61 PLN
2018-12-11 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Retro-Styl sp. z o.o.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 295738,25 PLN
2018-12-11 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Obsługa Techniczna Inwestycji Katarzyna Dachtera:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie części elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 14760,00 PLN
2018-12-06 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usuniecie awarii kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1932,00 PLN
2018-11-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Biuro Kosztorysowe Jacek Smaczyński:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na częściowy remont elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 4920,00 PLN
2018-11-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
PRO-MEDICA:

Sprawowanie całorocznej opieki profilaktycznej zawierającej minimum świadczeń medycznych w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, celowanych i końcowych nad pracownikami Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 10000,00 PLN
2018-11-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.H.U. Polanda Sport i Edukacja Robert Kubicki:

Opracowanie materiałów do postępowania przetargu nieograniczonego na remont części elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 1845,00 PLN
2018-11-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.H.U. MTEL Marzenna Kaczmarek:

Wykonanie sieci komputerowej w sali nr 017, tj. wykonanie jednego stanowiska pod drukarkę sieciową, wykonanie sieci strukturalnej dla sześciu stanowisk komputerowych, wykonanie przyłącza internetowego i przyłącza 230V, w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 6199,20 PLN
2018-11-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Wykonanie remontu sali dydaktycznej nr 107 tj. przebudowanie sali nr 107 na dwie sale dydaktyczne - sale komputerowe wraz z przebudową sieci elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 39362,82 PLN
2018-11-13 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

Wykonanie rocznego przegladu technicznego budynku Zespołu Szkół handlowych.

wartość: 2496,90 PLN
2018-10-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespolu Szkół Handlowych.

wartość: 2460,00 PLN
2018-10-16 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
MAZEDA-WENT Zakład Usług Kominiarsko-Gazowych, 61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41:

Wykonanie przegladu instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

wartość: 861,00 PLN
2018-10-05 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
ETA - Serwice Norbert Korzec:

Wykonanie przeglądu kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 1353,00 PLN
2018-09-28 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Wykonanie remontu podłogi w sali dydaktycznej nr 314 w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 20082,02 PLN
2018-09-17 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Biuro Kosztorysowe Jacek Smaczyński:

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania robót do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 3690,00 PLN
2018-09-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.H.U. Polanda Sport i Edukacja Robert Kubicki:

Opracowanie materiałów do postepowania w przetargu nieograniczonym na remont części elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 2000,00 PLN
2018-09-04 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Biuro Kosztorysowe Jacek Smaczyński:

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej - projekt budowlany remontu elewacji budynku Zespołu Szkół handlowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków na realizację prac oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego na wykonanie prac remontowych. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego.

wartość: 12000,00 PLN
2018-09-03 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

Udostępnianie torów basenowych dla celów edukacyjnych XXXI Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Handlowych. Koszt korzystania z torów basenowych to 60,00 za 1 godzinę lekcyjną.

wartość: 60,00 PLN
2018-08-29 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
F.P.H.U. VDO Jacek Nowak:

Najem powierzchni z przeznaczeniem pod automaty do zimnych i gorących napojów. Zespół Szkół Handlowych z tytulu najmu otrzymuje miesięcznie 1200,00.

wartość: 1200,00 PLN
2018-08-29 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.U.H. IKWA s.c.:

Najem powierzchni 4 m2 z przeznaczeniem pod automaty do gorących napojów. Zespół Szkół Handlowych otrzymuje z tytułu najmu 800,00 złotych miesięcznie.

wartość: 800,00 PLN
2018-08-29 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu:

Najem sal dydaktycznych od 01 października 2018 do 30 czerwca 2019. Zespół Szkół Handlowych otrzymuje za udostępnienie pomieszczeń 10000,00 złotych miesięcznie.

wartość: 10000,00 PLN
2018-08-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie remontu podłogi w sali dydaktycznej nr 314 w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 1500,00 PLN
2018-06-20 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.H.U. MTEL Marzenna Kaczmarek:

Budowa sieci komputerowej w dwóch salach informatycznych: 34 stanowiska uczniowskie, 2 stanowiska nauczycielskie, 2 stanowiska drukarek sieciowych, 2 instalacje pod tablice multimedialne, przyłącze do internetu w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 25095,00 PLN
2018-06-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Naprawa instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 7641,31 PLN
2018-06-14 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usuniecie awarii kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

wartość: 3556,57 PLN
2018-06-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

remont podłóg w dwóch salach dydaktycznych tj. w sali dydaktycznej nr 217 i 321 w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 49549,65 PLN
2018-05-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie okresowego przeglądu technicznego budynku Zespolu Szkół Handlowych

wartość: 2496,90 PLN
2018-05-18 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi, remntem podłóg w dwóch salach dydaktycznych nr 217 i 321

wartość: 3075,00 PLN
2018-05-17 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
EL-SUN ENERGY Mariusz Stróżyński:

wykonanie rocznego przeglądu elektrycznego w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2706,00 PLN
2018-04-06 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Strzelecki Klub Sportowy Dwór Grunwaldzki:

najem sali dydaktycznej w terminie 14 i 15 kwietnia 2018 oraz 21 i 22 kwietnia 2018r.

wartość: 738,00 PLN
2018-03-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Strzelecki Klub Sportowy Dwór Grunwaldzki:

najem jednej sali dydaktycznej w terminie 24 i 25 marca 2018

wartość: 369,00 PLN
2018-03-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MARBUD Mariusz Oleksy:

wykonanie prac remontowych polegających na przebudowie sali komputerowej, sali nr 118 na dwie sale dydaktyczne, pracownie językowe w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 79033,38 PLN
2018-03-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespolu Szkół Handlowych

wartość: 2460,00 PLN
2018-03-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Strzelecki Klub Sportowy Dwór Grunwaldzki:

wynajem jednej sali dydaktycznej w dniach 17 i 18 marca 2018r.

wartość: 369,00 PLN
2017-12-14 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Procomtel Renata Walczak:

wykonanie przeglądu i napraw monitoringu na terenie budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 3201,71 PLN
2017-12-04 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 10900,01 PLN
2017-11-30 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Procomtel Renata Walczak:

wykonanie prac związanych z konieczna wymianą zepsutej kamery obrotowej z rejestratorem i dyskiem twardym oraz wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniu pedagogów szkolnych w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 7896,60 PLN
2017-11-28 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Usług Kominiarskich MAZEDA - WENT s.c.:

wykonanie kontroli instalacji i aparatów gazowych w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 861,00 PLN
2017-11-20 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Paweł Białkowski, Swarzędz, ul. Słowackiego 24:

remont bramy wjazdowej wraz z dostawą i montażem zniszczonych elementów na terenie Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 19100,06 PLN
2017-11-16 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

kompleksowy remont sali dydaktycznej nr 315 w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 40849,92 PLN
2017-11-07 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2460,00 PLN
2017-11-07 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 3936,00 PLN
2017-10-30 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., Białystok, ul. Legionowa 28:

wynajem dóch sal lekcyjnych na zajęcia edukacyjne w dniach 04.11.2017r. i 05.11.2017

wartość: 400,00 PLN
2017-10-19 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

remont kominów na dachu budynku Zespolu Szkół Handlowych

wartość: 10870,27 PLN
2017-10-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie kosztorysu inwestorkiego i przedmiaru robót oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi na dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 676,50 PLN
2017-10-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
PROMETEO Tomasz Kozak:

Przeprowadzenie szkolenia BHP - praca na wysokościach, dla dwóch pracowników Zespolu Szkół Handlowych.

wartość: 140,00 PLN
2017-10-04 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
ETA - Service Norbert Korzec:

Wykonanie przeglądu i konserwacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 1353,00 PLN
2017-09-20 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usuniecie awarii kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2350,53 PLN
2017-09-18 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Handlowo-Usługowa DARBA Dariusz Barłóg:

Naprawa okien wraz z wymianą pękniętych szyb w budynku Zespołu Szkół Handlowych.

wartość: 1722,00 PLN
2017-09-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usunięcie awarii c.o. w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 6139,18 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
P.U.H. IKWA s.c.:

najem powierzchni z przeznaczeniem na zainstalowanie automatow

wartość: 9840,00 PLN
2017-09-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
F.P.H.U. VOD:

najem powierzchni z przeznaczeniem na zainstalowanie automatów

wartość: 14760,00 PLN
2017-08-23 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Procomtel Renata Walczak:

usuniecie awarii instalacji komputerowej w sali informatycznej oraz wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 6045,45 PLN
2017-05-22 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

wykonanie prac remontowych polegających na remoncie podłóg w salach dydaktycznych nr 102, 218 i 303 w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 43939,59 PLN
2017-05-19 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
EL-SUN ENERGY Mariusz Strużyński:

wykonanie rocznego przeglądu elektrycznego w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2706,00 PLN
2017-05-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespolu Szkół Handlowych

wartość: 2772,42 PLN
2017-05-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1845,00 PLN
2017-03-15 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usunięcie awarii elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 3058,97 PLN
2017-03-06 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1922,00 PLN
2017-02-08 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
FLAME Agnieszka Zielińska-Wnuk, Przexmierowo, ul. Kwiatowa 18:

czyszczenie 345 krzeseł, 1 sofy, 4 foteli i 1 dywanu w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1945,00 PLN
2017-01-25 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego:

wynajem jednej sali dydaktycznej w dniach 28-29.01.2017, 04-05.02.2017 oraz 11-12.02.2017 celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych

wartość: 1200,00 PLN
2017-01-24 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Elektromic Instalatorstwo Elektryczne Michał Rembacz:

usunięcie awarii rozdzielni elektrycznej w portierni w budynku Zespolu Szkół Handlowych

wartość: 350,00 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma PROCOMTEL Renata Walczak:

Najem dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i jednego pomieszczenia na magazyn

wartość: 500,00 PLN
2016-12-16 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MARBUD:

usunięcie awarii kanalizacyjnej w tym ręczne czyszczenie studzienki i podejscia odpływowego do budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1810,19 PLN
2016-12-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MARBUD:

wykonanie remontu pomieszczenia biurowego w tym cyklinowanie parkietu, wymiana listew bocznych wraz z malowaniem ścian i sufitu w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 12195,12 PLN
2016-12-07 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MARBUD:

usuniecie awarii wodociągowej, w tym demontaż i montaż rurociągu wraz z płukaniem i próbą szczelności w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 10189,82 PLN
2016-12-05 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MARBUD:

usuniecie awarii centralnego ogrzewania w tym wymiana grzejników centralnego ogrzewania wraz z zaworami, naprawa i płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 13891,68 PLN
2016-11-29 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Budowlana MARBUD:

wykonanie prac remontowych polegajacych na modernizacji pomieszczeń dydaktycnych w tym modernizacja sali dydaktycznej , sali nr 9 oraz zaplecza przyległego do sali dydaktycznej nr 9 w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 39292,37 PLN
2016-11-14 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1504,47 PLN
2016-11-14 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

wykonanie półrocznej kontroli stanu technicznego i przydatnosci do użytkowania obiektu budowlanego, budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 3936,00 PLN
2016-10-17 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
ETA-Serwis Norbert Korzec:

wykonanie przeglądu i konserwacji kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1353,00 PLN
2016-10-13 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
ZEDEX Spółka Jawna R.Janc, B.Jankowiak:

konserwacja platformy KALEA zgodnie z wytycznymi producentow, dokumentacją techniczno - ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz przepisami Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.

wartość: 246,00 PLN
2016-10-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Blacharsko-Dekarski Mieczysław Meisner:

wykonanie prac naprawczych na dachu budynku Zespołu Szkół Handlowych, tj. naprawy rynien, uzupełnienie rynien i wpustow, uzupelnienie pasa nadrynnowego, uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną.

wartość: 12036,90 PLN
2016-10-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej polegającej na wstawieniu zaworów przelotoch, montazu nasad rurowych, wymianie rurociagu wodnego, wymianie trójników oraz prac okołonaprawczych.

wartość: 11508,00 PLN
2016-10-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

najem auli i sali gimnastycznej lub sal dydaktycznych w kazdą sobote i niedzielę terminie od 01.10.2016 do 30.06.2017. Cena najmu 10.000,00 złtych miesięcznie.

wartość: 10000,00 PLN
2016-09-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

Wykonanie prac termorenowacyjnych instalacji centralnego ogrzewania, tj. demontażu 35 grzejników żeliwnych wraz z zaworami grzejnikowymi, montaż rurociągu stalowego, montaż 35 grzejników płytowych wraz z zaworami grzejnikowymi, zamontowanie odpowietrzników w budynku Zespolu Szkół Handlowych w Poznaniu.

wartość: 52003,97 PLN
2016-09-07 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

umowa na korzystanie przez uczniów  z torów basenowych na basenie olimpijskim znajdujacym się w części sportowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie od 09.09.2016 do 16.06.2017, 60,00 złotych za godzine lekcyjną

wartość: 60,00 PLN
2016-09-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkół Handlowych tj. wykonaie prac termorenowacyjnymi instalacji centralnego ogrzewania

wartość: 1918,80 PLN
2016-06-30 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego:

wynajem w dniu 01 lipca 2016r. w godzinach od 12.00 do 18.00 aulę szkoły

wartość: 200,00 PLN
2016-06-27 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Firma Handlowo-Usługowa DARBA:

wykonanie posadzki w korytarzu bloku sportowego, wymiana stolarki drzwiowej w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej w pokoju nauczycielskim nauczycieli wychowania fizycznego oraz wykonanie prac naprawczych elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 59057,88 PLN
2016-06-10 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż Mirosław Konopa:

przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Zespołu Szkół Handlowych, tj. remontu posadzki w korytarzu bloku sportowego przy sali gimnastycznej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w bloku sportowym oraz prac naprawczych elewacji budynku.

wartość: 2214,00 PLN
2016-06-01 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Usługi Kominiarskie Michał Bartoszkiewicz:

wykonanie okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 738,00 PLN
2016-05-18 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Zakład Budowlany inż. Mirosław Konopa:

wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, tj. budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 7380,00 PLN
2016-05-16 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usunięcie awarii kanalizacyjnej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 1648,38 PLN
2016-05-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Inwestor-Ekspert Mariusz Książek:

usunięcie awarii centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Handlowych

wartość: 2982,93 PLN
2016-05-12 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
EL-SUN ENERGY Mariusz Strużyński:

wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie pięcioletnim i natężenia oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku Zespołu Szkół Handlowych, w tym pomiar rezystancji izolacji, pomiar ochrony porażeniowej, pomiar wyłączników różnicowo-prądowych, pomiar instalacji odgromowej, badanie wyłącznika pożarowego prądu, pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego.

wartość: 6888,00 PLN