Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-12-29 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TELEELEKTRONIKA Rosnówko, ul. Rosnowiecka 42 A:

Konserwacja centrali telefonicznej, programowanie, sprawdzanie prawidłowości działania zespołów, drobne naprawy centrali.

wartość: 2500 PLN
2017-12-21 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
JAKPOL Systemy Alarmowe Poznań, ul. Rymera 6:

Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu włamania i napadu oraz systemu CCTV

wartość: 2200 PLN
2017-11-10 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany ul. Działkowa 7a 62-090 Kobylniki:

Remont posadzki w bibliotece szkolnej po usunięciu awarii  c.o.

wartość: 15529,24 PLN
2017-11-10 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
" ELEKTROKOM " - Jacek Jąder, ul. Szamotulska 82/4 60-566 Poznań:

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd II piętro pom.  203 A  i  204 A , wymiana 2 lamp - opraw oświetl. zewn. przy boisku szkolnym.

wartość: 8475,99 PLN
2017-10-01 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Frodo F. U. Leszek Teschner Poznań ul. J. Brzechwy 2:

Bursa. Stały nadzór stacji deratyzacyjnych

wartość: 3000 PLN
2017-07-27 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne ul. Lipcowa 25 62-081 Przeźmierowo:

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej
 wykonanie nowej instalacji oświetlenia i gniazd 

wartość: 7011 PLN
2017-07-19 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne ul. Lipcowa 25 62-081 Przeźmierowo:

Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na pracownie zawodowe pod względem elektrycznym

wartość: 6765 PLN
2017-07-17 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany ul. Działkowa 7 a:

Remont  świetlicy szkolnej 

wartość: 59161,31 PLN
2017-07-11 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany ul. Działkowa 7 a 62-090 Kobylniki:

Remont  sali  107  

wartość: 17934,24 PLN
2017-04-19 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP-TOP Zakład Budowlany:

Modernizacja 2 pomieszczeń łazienkowych na 2 pokoje z węzłem sanitarnym w Bursie nr 2

wartość: 53970,59 PLN
2017-04-12 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach:

Opracowanie dokumentacji projektowej termorenowacji budynku szkoły.

wartość: 46000 PLN
2017-04-06 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego " S U P O N " S.A.:

o świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji i badań instalacji hydrantów

wartość: 400 PLN
2017-04-06 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego " S U P O N " S.A.:

o świadczenie usług w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji
oraz napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych

wartość: 450 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Progress Poznań Os. Zwycięstwa 21/34:

Bursa. Nadzór BHP

wartość: 5300 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Danka Danuta Brzezińska Poznań ul. Jeżycka 41/6:

BURSA. Obsługa serwisowa kopiarki + wydruki i kopie 

wartość: 1600 PLN
2017-01-02 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Zdzisław Frąckowiak:

Inspektor BHP

wartość: 6396 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Orange Polska S.A. Warszawa Al. Jerozolimskie 160:

Bursa. DSL- internet -2 przyłącza

wartość: 2700 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Netia S.A. Katowice Skr. Poczt. Nr 597:

Bursa. Abonament + rozmowy telefoniczne (2 numery tel.)

wartość: 3000 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Eden Springs Sp. Z o.o. Krzeszowice Os. Czatkowice 254:

Bursa, Dostawa wody źródlanej.

wartość: 1300 PLN
2017-01-01 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Agencja Ochrony „Pewność” Leszno ul. Unii Lubelskiej:

BURSA. Monitorowanie i ochrona obiektu.

wartość: 740,00 PLN
2016-12-31 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TELEELEKTRONIKA:

jest konserwacja centrali telefonicznej, programowanie, sprawdzanie prawidłowości działania zespołów, drobne naprawy centrali.

wartość: 2360,00 PLN
2016-12-27 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Olimpia Konwój Sp. z o.o.:

monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu.

wartość: 1480,00 PLN
2016-12-21 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
JAKPOL Systemy Alarmowe:

konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu włamania i napadu oraz systemu CCTV

wartość: 1850,00 PLN
2016-10-20 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany ul. Działkowa 7A 62-090 Kobylniki:

Modernizacja pomieszczeń gospodarczych na toalety dziewczęce

wartość: 35037,83 PLN
2016-10-20 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Ogólnobudowlany ul. Działkowa 7A 62-090 Kobylniki:

"  Modernizacja 2 pomieszczeń łazienkowych na 2 pokoje mieszkalne z węzłem sanitarnym "

wartość: 55402,85 PLN
2016-09-02 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Patryk Andrzejewski:

Zajęcia z kulturystyki w Bursie nr 2

47 zł br/ godz. rozliczenie wg zrealizowanych zajęć w m-cu

wartość: 47 PLN
2016-08-27 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe COLD POINT:

Remont  boiska  szkolnego

wartość: 17140,05 PLN
2016-07-05 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
TIP - TOP Zakład Budowlany:

REMONT PARKIETU w sali gimnastycznej / szlifowanie i lakierowanie 

wartość: 13519,79 PLN
2016-07-01 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
ELEKTROKOM Jacek Jąder:

Wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd - II piętro 

wartość: 43280,42 PLN
2016-06-03 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Marek Gabryelski:

prace blacharsko-dekarskie na budynku Bursy nr 2 - wymiana opierzenia i rynien

wartość: 23862 PLN
2016-02-02 Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
PH-TSPIO SUPON SA:

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji, legalizacji oraz napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych.

wartość: 0,00 PLN