Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-02-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Roznoszenie materiałów informacyjnych.

wartość: 300 PLN
2018-02-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie graficzne tekstu scenariusza zajęć edukacyjnych.

wartość: 350 PLN
2018-02-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Kompleksowe opracowanie i koordynowanie wydania dwóch publikacji, wsparcie merytoryczne i wsparcie w administrowaniu stroną.

wartość: 2500 PLN
2018-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 650 PLN
2018-01-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

Ustalenie wysokości kwoty współfinansowania obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej.

wartość: 104,55 PLN
2018-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dystrybucja materiałów promocyjnych.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2018-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2018-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Cognitiva Piotr Kaluba:

Przygotowanie i preprowadzenie badań jakości obsługi klienta.

wartość: 1700 PLN
2018-01-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 3000 PLN
2018-01-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanei prezentacji oraz wygłoszenie prelekcji.

wartość: 500 PLN
2018-01-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 500 PLN
2018-01-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariuszy zajęć.

wartość: 600 PLN
2018-01-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 200 PLN
2018-01-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 510 PLN
2018-01-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Williams Robert Gruszczyński:

Prowadzenie zajęć z logopedii.

wartość: 4797 PLN
2017-12-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Norge Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania.

wartość: 391140 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma "Czysty Dom" - Maciej Knast.:

Wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych.

wartość: 26863,20 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie czynności prawnych.

wartość: 21600 PLN
2017-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

wartość: 9240,04 PLN
2017-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Polisa ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

wartość: 267,19 PLN
2017-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Polisa ubezpieczeniowa od ognia i innych żywiołów.

wartość: 26157,59 PLN
2017-12-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

wartość: 2551,40 PLN
2017-12-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koordynacja zadań związanych z organizacją konferencji.

wartość: 3000 PLN
2017-12-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie zdjęć dokumentujących działalność Bramy Poznania.

wartość: 19680 PLN
2017-12-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie serii autorskich grafik cyfrowych.

wartość: 29121 PLN
2017-12-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie opracowania graficznego i składu tekstów..

wartość: 2900 PLN
2017-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Garmond Press S.A.:

Prenumerata prasy.

wartość: 2400 PLN
2017-12-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2017-12-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykuły.

wartość: 500 PLN
2017-12-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie autorskiego artykułu popularno-naukowego.

wartość: 350 PLN
2017-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Konsorcjum firm: Otium; PROTECTOR FIDES; PROTECTOR FIDES; Biuro Ochrony VIGOR:

Umowa na świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia.

wartość: 459545,22 PLN
2017-12-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 500 PLN
2017-12-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PRESS-SERVICE:

Monitorowanie mediów.

wartość: 17416,80 PLN
2017-11-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Wykonanie drugiej wersji aplikacji.

wartość: 3200 PLN
2017-11-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udzielenie licencji.

wartość: 159,90 PLN
2017-11-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich projektów cyfrowych.

wartość: 500 PLN
2017-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej tekstów.

wartość: 1200 PLN
2017-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie szkolenia.

wartość: 500 PLN
2017-11-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sp.j. Moś i Łuczak:

Dostawa książek.

wartość: 20590,20 PLN
2017-11-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie dzieła w postaci projektu identyfikacji wizualnej.

wartość: 2000 PLN
2017-11-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
JRS Janusz Rzepka Obsługa Inwestycji:

Obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego.

wartość: 600 PLN
2017-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea S.A.:

Umowa na dostawę energii elektrycznej.

wartość: 225000 PLN
2017-11-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dostarczenie 20 tekstów legend dotyczącyh Poznania.

wartość: 10000 PLN
2017-11-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sp.j. Moś i Łuczak:

Umowa na dostawę książek.

wartość: 11309,99 PLN
2017-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
YOS Karol Pawełek:

Wykonanie dzieła w postaci projektu identyfikacji wizualnej Wystawy, koncepcji i projektu wykonawczego aranżacji wystawy oraz opracowanie zawartości merytorycznej wystawy.

wartość: 15000 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie wywiadów.

wartość: 450 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie 4 wywiadów.

wartość: 300 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie 2 wywiadów.

wartość: 300 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i przygotowanie 4 wywiadów.

wartość: 600 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie 4 wywiadów.

wartość: 500 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i przygotowanie 3 wywiadów.

wartość: 450 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie projektu graficznego oraz skład DTP publikacji.

wartość: 8791 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-10-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MultiClean Sp. z o.o.:

Dzierżawa i dostawa mat.

wartość: 2680 PLN
2017-10-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich projektów graficznych.

wartość: 3500 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego projektu identyfikacji wizualnej wraz z księgą tożsamości wizualnej.

wartość: 10000 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wybór i autorskie opracowanie 15 legend dotyczących Poznania.

wartość: 10000 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonaie autorskich cyfrowych projektów.

wartość: 10000 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie dwóch scenariuszy oraz materiałów uzupełniających do zajęć.

wartość: 500 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie dwóch scenariuszy zajęć warsztatowych oraz materiałów uzupełniających zajęcia.

wartość: 500 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 150 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koordynacja i nadzór nad pracami graficznymi i ilustracyjnymi w projekcie.

wartość: 4200 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 90 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koordynacja i nadzór pracy opiekuna merytorycznego projektu.

wartość: 4200 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 90 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma "Czysty Dom" - Maciej Knast.:

Wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności statutowej.

wartość: 4920 PLN
2017-10-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie trzech koncertów organowych.

wartość: 500 PLN
2017-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie trzech koncertów.

wartość: 500 PLN
2017-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Kurka Editors Monika Simińska:

Wykonanie korekty i redakcji pisemnej publikacji.

wartość: 900 PLN
2017-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego.

wartość: 3800 PLN
2017-10-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wycieczki.

wartość: 300 PLN
2017-10-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 110 PLN
2017-10-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie autorskiego artykułu.

wartość: 500 PLN
2017-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów.

wartość: 300 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia - ul. Lubrańskiego.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia - dot ul. Dziekańska.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 620 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji narratora.

wartość: 600 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PUH Glassfaktor Zbyszko Kruszona:

Dostawa i montaż tafli szkła stanowiącego podstawę szklanego mostku łączącego sale ekspozycyjne.

wartość: 23505,30 PLN
2017-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Montownia.com Filip Karpiński:

Wykonanie 2 filmów.

wartość: 9594 PLN
2017-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie logotypu, banera, popupu oraz dyplomu.

wartość: 500 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek na zamówienie.

wartość: 2000 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pomoc przy wycieczkach na zamówienie.

wartość: 2000 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu filmowego.

wartość: 1000 PLN
2017-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN