Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia - ul. Lubrańskiego.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia - dot ul. Dziekańska.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 620 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji narratora.

wartość: 600 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PUH Glassfaktor Zbyszko Kruszona:

Dostawa i montaż tafli szkła stanowiącego podstawę szklanego mostku łączącego sale ekspozycyjne.

wartość: 23505,30 PLN
2017-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Montownia.com Filip Karpiński:

Wykonanie 2 filmów.

wartość: 9594 PLN
2017-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie logotypu, banera, popupu oraz dyplomu.

wartość: 500 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek na zamówienie.

wartość: 2000 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pomoc przy wycieczkach na zamówienie.

wartość: 2000 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu filmowego.

wartość: 1000 PLN
2017-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Umowa najmu powierzchni.

wartość: 123 PLN
2017-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 1000 PLN
2017-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu oraz przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Przyłączenie do sieci Enea - ul. Jana Lubrańskiego SK 71.

wartość: 154,88 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Przyłączenie do sieci Enea - ul. Dziekańska MST 208.

wartość: 387,20 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Przyłączenie do sieci Enea - ul. Ostrów Tumski SK 73.

wartość: 193,60 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 100 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animowanie gry terenowej.

wartość: 150 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 150 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie referatu i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 500 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie zmian w treści ulotki wizerunkowej.

wartość: 183 PLN
2017-08-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Wykonanie aplikacji.

wartość: 8000 PLN
2017-08-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji pisemnej tekstów.

wartość: 500 PLN
2017-08-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej tekstów.

wartość: 1000 PLN
2017-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wszystko Gra Szymon Dąbrowski Aleksandra Zabel Sp. C.:

Opracowanie i realizacja gry miejskiej

wartość: 15000 PLN
2017-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu na potrzeby publikacji.

wartość: 1000 PLN
2017-08-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 1000 PLN
2017-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Akademia Dobrego Słowa:

Wykonanie dzieła w postaci autorskiego przedstawienia bajarskiego.

wartość: 2500 PLN
2017-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i zrealizowanie autorskich warsztatów.

wartość: 20000 PLN
2017-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i zrealizowanie autorskich warsztatów.

wartość: 600 PLN
2017-07-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich projektów graficznch.

wartość: 2500 PLN
2017-07-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polski Związek Głuchych:

Świadczenie usługi tłumaczenia języka migowego on-line.

wartość: 1476 PLN
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie koncepcji warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zespół "Przodki".:

Wykonanie utworów muzycznych.

wartość: 2500 PLN
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci S. Biedrzyński:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 8610 PLN
2017-07-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Kuka Editors:

Wykonanie korekty i redakcji pisemnej tekstu.

wartość: 800 PLN
2017-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 300 PLN
2017-07-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek.

wartość: 250 PLN
2017-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi.

wartość: 300 PLN
2017-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi.

wartość: 300 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PHU Tel-Poż-System "ISKRA" Sp. z o.o.:

Świadczenie usług stałego monitoringu ppoż.

wartość: 2952 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PHU Tel-Poż-System "ISKRA" Sp. z o.o.:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic.

wartość: 1402,97 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SoftCOM Sp. j.:

Dostawa biletów wstępu do Bramy Poznania.

wartość: 13855,95 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie autorskiego artykułu popularno-naukowego.

wartość: 300 PLN
2017-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 600 PLN
2017-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego projektu, sprawowanie nadzoru autorskiego nad drukiem oraz przeniesienie praw autorskich.

wartość: 3300 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska":

Wykonanie dzieła w postaci projektu "Huki i dudnienia cichych bohaterów Cybiny".

wartość: 5000 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie 3 warsztatów edykacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Umowa na realizację zadania: "choć zobacz" Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim jako artystyczny projekt partycypacyjny dla dzieci.

wartość: 7300 PLN
2017-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Umowa licencyjna.

wartość: 2000 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Redakcja pisemna tekstu przewodnika.

wartość: 300 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.:

Umowa o przyjmowanie zapłaty dokonywanej przy pomocy instrumentów płatniczych.

wartość: 5000 PLN
2017-06-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.:

Umowa o współpracy dot. płatności przy użyciu kart płatniczych i innych dodatkowych usług.

wartość: 5000 PLN
2017-06-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 100 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie pisemnej recenzji.

wartość: 1000 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych:

Przeprowadzenie pikniku rodzinnego.

wartość: 1000 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiej koncepcji warsztatów.

wartość: 500 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie pisemnej recenzji publikacji.

wartość: 1000 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie autorskiego artykułu popularno-naukowego.

wartość: 300 PLN
2017-06-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw:

Wykonanie jednorazowego artystycznego spektaklu.

wartość: 2500 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie trzech instalacji artystycznych oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych.

wartość: 1000 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Projekt o nazwie "Warsztaty dzikiej kosmetyki".

wartość: 2000 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie projektu o nazwie Golem (wykonanie autorskiej pracy - rzeźby - instalacji, przeprowadzenie eko-spacerów, przedstawienie autorskiej pracy).

wartość: 5000 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego artykułu.

wartość: 300 PLN
2017-06-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
TuTej Szymon Echaust:

Opracowanie autorskiego scenariusza wycieczki.

wartość: 200 PLN
2017-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
"Autor" Agencja Telewizyjna Zbysław Kaczmarek:

Wykonanie filmu.

wartość: 5300 PLN
2017-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2600 PLN
2017-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego, sprawowanie nadzoru autorskiego nad wydrukiem oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.

wartość: 5800 PLN
2017-06-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libro W. Adamski Sp. J.:

Dostawa prac w postaci przewodnika oraz folderu.

wartość: 23797 PLN
2017-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi w Bramie Poznania,

wartość: 150 PLN
2017-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie konsulatacji warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-05-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
P4 sp. z o.o.:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

wartość: 15375 PLN
2017-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu.

wartość: 250 PLN
2017-05-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Koncepcja i projekt wystawy oraz opracowanie graficzne zawartości merytorycznej.

wartość: 7000 PLN
2017-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie poprawek, przygotowanie do druku zatwierdzonych posterów, przekazanie praw autorskich.

wartość: 2300 PLN
2017-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja wycieczki.

wartość: 100 PLN
2017-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 100 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie serii autorskich fotografii portretowych.

wartość: 600 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie pracowników sklepiku.

wartość: 360 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie aranżacji kulinarnej i wykonanie warsztatów.

wartość: 4500 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 492 PLN
2017-04-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie pracowników sklepiku.

wartość: 360 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa muzyczna wydarzenia Silent Disco.

wartość: 667,46 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 667,46 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa muzyczna wydarzenia Silent Disco.

wartość: 584 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzyński:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 10209 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libro W. Adamski Sp. J.:

Usługa druku publikacji turystycznych.

wartość: 26900 PLN
2017-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Biuro Usług Detektywistyczno --Ochronnych LEX:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

wartość: 1418,60 PLN
2017-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiej koncepcjii warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2017-04-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiej animacji plenerowej wystawy.

wartość: 600 PLN
2017-04-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PayU Spółka Akcyjna:

Umowa o korzystanie z systemu.

wartość: 9500 PLN