Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-04-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RW Lift:

Prowadzenie konserwacji i przeglądów dźwigów.

wartość: 19138,80 PLN
2019-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie techniczne.

wartość: 9200 PLN
2019-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Grupa Paramed Marta Antczak:

Przeprowadzenie kursu.

wartość: 980 PLN
2019-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzyński:

Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 11020,80 PLN
2019-03-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Infotelecom Sp. z o.o.:

Wsparcie serwisowe systemów informatycznych.

wartość: 9918,72 PLN
2019-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 150 PLN
2019-02-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Translacja na język angielski tekstów wchodzących w skład nieregularnika DZIKHI BIT.

wartość: 2335 PLN
2019-02-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Konsultacje dla nauczycieli i nauczycielek.

wartość: 300 PLN
2019-02-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Artykuł na potrzeby publikacji.

wartość: 275 PLN
2019-02-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Artykuł na potrzeby publikacji.

wartość: 275 PLN
2019-02-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i korekta pisemna tekstów wchodzących w skład nieregularnika DZIKHI BIT.

wartość: 1000 PLN
2019-02-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym:

Dostęp do internetu.

wartość: 9446,4 PLN
2019-02-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra":

Opis merytoryczny dotyczący zwierząt występujących w dolinie Cybiny.

wartość: 3000 PLN
2019-02-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Greener:

Usługa utrzymania zieleni.

wartość: 53568 PLN
2019-02-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Recenzja publikacji.

wartość: 1000 PLN
2019-02-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Artykuł na potrzeby publikacji w wydawnictwie "DZIKHI BIT".

wartość: 300 PLN
2019-02-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Artykuł na potrzeby publikacji w wydawnictwie "DZIKHI BIT".

wartość: 250 PLN
2019-02-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie prezentacji.

wartość: 350 PLN
2019-02-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2019-02-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie w przygotowaniu oraz współprowadzeniu warsztatów paleograficznych.

wartość: 300 PLN
2019-02-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ingersoll-Rand Polska Sp. z o.o.:

Serwis urządzeń Trane.

wartość: 11931 PLN
2019-02-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL sp. z o.o:

Przegląd okresowy i konserwacja centrali wentylacyjnych.

wartość: 14268 PLN
2019-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Assa Abloy:

Przegląd i konserwacja oddzieleń.

wartość: 6642 PLN
2019-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Paweł Lisowski:

Najem podnośnika koszowego.

wartość: 4428 PLN
2019-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mitsubishi Electric Europe B.V.:

Usługi serwisowe agregatów.

wartość: 4674 PLN
2019-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WILO Polska:

Świadczenie usług serwisowych pomp i urządzeń Wilo.

wartość: 7368 PLN
2019-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Dormakaba:

Okresowa konserwacja i naprawa drzwi automatycznych.

wartość: 4000 PLN
2019-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instkor:

Świadczenie usługi obsługi, konserwacji oraz serwisu węzłów cieplnych.

wartość: 3000 PLN
2019-02-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego dla seniorek i seniorów.

wartość: 500 PLN
2019-02-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja pisemna tekstów w j. polskim w publikacji poseminaryjnej.

wartość: 1300 PLN
2019-02-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie":

Napisanie artykułu popularnonaukowego.

wartość: 800 PLN
2019-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2019-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wywiadu z dawnymi mieszkańcami Śródki.

wartość: 300 PLN
2019-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
EuroPrint:

Druk i dostawa plakatów i zaproszeń.

wartość: 134,1 PLN
2019-02-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 870 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Profes:

Druk i dostawa naklejki na ulotkę wizerunkową.

wartość: 490 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu Historia Enigmy - epilog..., przygotowanie not biograficznych.

wartość: 800 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu Prehistoria Enigmy..., przygotowanie not biograficznych.

wartość: 800 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 800 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 800 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 800 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 200 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 200 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 200 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 200 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 266,67 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych.

wartość: 266,67 PLN
2019-01-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie not biograficznych

wartość: 266,67 PLN
2019-01-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie dzieła z zakresu sztuk plastycznych.

wartość: 2198 PLN
2019-01-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc:

Opracowanie elementów tożsamości organizacji dla instytucji CTK TRAKT.

wartość: 15000 PLN
2019-01-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 500 PLN
2019-01-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Konsultacje warsztatów.

wartość: 500 PLN
2019-01-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 4500 PLN
2019-01-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 100 PLN
2019-01-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac pomocniczyc i organizacyjnych.

wartość: 5250 PLN
2019-01-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak:

Druk materiałów.

wartość: 6972 PLN
2019-01-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie dzieła w formie projektu graficznego.

wartość: 4090 PLN
2019-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Grupa Paramed Marta Antczak:

Przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy.

wartość: 700 PLN
2019-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Grupa Paramed Marta Antczak:

Przeprowadzenie zajęć.

wartość: 700 PLN
2019-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 300 PLN
2018-12-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Montownia.com Filip Karpiński:

Obsługa techniczna serwisów internetowych.

wartość: 2706 PLN
2018-12-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

wartość: 350 PLN
2018-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PZU S.A.:

Polisa ubezpieczeniowa na rok 2019.

wartość: 41181,17 PLN
2018-12-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak:

Usługa druku publikacji.

wartość: 13860 PLN
2018-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Zapewnienie obsługi wydarzenia.

wartość: 150 PLN
2018-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Świadczenie usług przewodnickich.

wartość: 250 PLN
2018-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ekotrade; Ekotrade Ochrona, Agopol_Ekotrade Sp. z o.o.; Silesia Ekotrade Sp. z o.o.:

Świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia.

wartość: 518136,48 PLN
2018-12-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych.

wartość: 2000 PLN
2018-12-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja oprowadzań.

wartość: 150 PLN
2018-12-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prelekcji wraz z prezentacją.

wartość: 250 PLN
2018-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wystawienie koncertów rodzinnych.

wartość: 2800 PLN
2018-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie zdjęć dla CTK TRAKT.

wartość: 19680 PLN
2018-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Wirtualny Łazarz:

Udzielenie licencji na korszystanie ze zdjęć.

wartość: 1000 PLN
2018-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

wartość: 350 PLN
2018-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie autorskiego dzieła.

wartość: 9000 PLN
2018-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja serii autorskich grafik cyfrowych.

wartość: 37687,00 PLN
2018-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Seria autorskich grafik cyfrowych.

wartość: 3800 PLN
2018-12-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie ozdób świątecznych.

wartość: 1500 PLN
2018-11-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie 2 scenariuszy zajęć.

wartość: 600 PLN
2018-11-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 800 PLN
2018-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SAS-SYSTEM Doradztwo Przeciwpożarowe Andrzej Międzybrodzki:

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

wartość: 1476 PLN
2018-11-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie graficzne folderów.

wartość: 1350 PLN
2018-11-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Montownia.com Filip Karpiński:

Poprawienie funkcjonalności panelu administracyjnego strony iternetowej.

wartość: 922,5 PLN
2018-11-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie makiety funkcjonalnej dla strony internetowej.

wartość: 5907 PLN
2018-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Sprzątanie w budynku.

wartość: 250 PLN
2018-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Sprzątanie powierzchni w budynku.

wartość: 250 PLN
2018-11-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak:

Druk publikacji książkowej.

wartość: 17388 PLN
2018-11-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa prawna.

wartość: 21600 PLN
2018-11-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie całościowej organizacji tekstu.

wartość: 1395 PLN
2018-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie":

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 2800 PLN
2018-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania.

wartość: 100 PLN
2018-11-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego.

wartość: 300 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ENEA S.A.:

Dostawa energii elektrycznej.

wartość: 321928,91 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udział w wywiadzie.

wartość: 200 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udział w wywiadzie.

wartość: 200 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 350 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 110 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

wartość: 350 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia miang Natalia:

Realizacja zajęć edukacyjnych.

wartość: 100 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia k. Anna Komorowska:

Opracowanie projektu koncepcyjnego.

wartość: 6500 PLN