Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-07-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 600 PLN
2018-07-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie języowe podczas rekrutacji.

wartość: 80 PLN
2018-07-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1200 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego.

wartość: 3500 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie przekładu i udzielenie zezwolenia na korzystanie z niego.

wartość: 8000 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa Inspekt:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SoftCOM Sp. j.:

Dostawa 100 000 sztuk biletów wstępu.

wartość: 15056,43 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polski Związek Głuchych:

Umowa na świadczenie usługi tłumaczenia języka migowego on-line.

wartość: 1476 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 650 PLN
2018-07-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzycki:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych ppoż.

wartość: 8610 PLN
2018-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System "ISKRA":

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic.

wartość: 1402,97 PLN
2018-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System "ISKRA":

Umowa o świadczenie usług stałego monitoringu ppoż.

wartość: 2952 PLN
2018-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-07-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Muzeum Historii Polski w Warszawie:

Realizacja projektu.

wartość: 35000 PLN
2018-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2018-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 400 PLN
2018-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie trzech scenariuszy zajęć.

wartość: 600 PLN
2018-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 200 PLN
2018-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy BOK.

wartość: 1500 PLN
2018-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy BOK.

wartość: 1500 PLN
2018-06-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie nadruków.

wartość: 1350 PLN
2018-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie i realizacja słuchowiska ambientowego.

wartość: 1500 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Poznańska Fundacja Artystyczna/Teatr Atofri:

Wykonanie spektaklu.

wartość: 3000 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów budowy ogrodów.

wartość: 2000 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie osobiste utworów muzycznych.

wartość: 3000 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wykonanie spektaklu muzycznego wraz z animacją.

wartość: 3000 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 300 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie 3 scenariuszy zajęć.

wartość: 600 PLN
2018-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 400 PLN
2018-06-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie projektu oraz 5 makiet z klocków.

wartość: 5000 PLN
2018-06-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie scenografii wystawy.

wartość: 4945 PLN
2018-06-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik.

wartość: 584 PLN
2018-06-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Łukasz Wójcik Painthouse:

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej.

wartość: 17835 PLN
2018-06-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wycieczki.

wartość: 200 PLN
2018-06-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-06-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji rodzinnych.

wartość: 200 PLN
2018-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren:

Konsultacje eksperckie.

wartość: 1000 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Przedsiębiorca Luiza Kempińska:

Projekt plansz ekspozycyjnych.

wartość: 1500 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Zielona Grupa:

Wykonanie teatrzyków Kamishibai.

wartość: 13850 PLN
2018-06-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzycki:

Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 10209 PLN
2018-06-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek.

wartość: 600 PLN
2018-06-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 110 PLN
2018-06-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wystawy.

wartość: 550 PLN
2018-05-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie Animacji.

wartość: 200 PLN
2018-05-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 600 PLN
2018-05-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Recenzja legend do publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-05-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 500 PLN
2018-05-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 3000 PLN
2018-05-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animowanie gry terenowej.

wartość: 200 PLN
2018-05-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Otium Sp z o.o.:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia.

wartość: 870,06 PLN
2018-05-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Umowa współpracy.

wartość: 10000 PLN
2018-05-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja i przygotowanie warsztatów.

wartość: 400 PLN
2018-05-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 4000 PLN
2018-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 700 PLN
2018-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 600 PLN
2018-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 1000 PLN
2018-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 170 PLN
2018-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pillcrow Maciej Kodzis:

Wykonanie projektu graficznego, koncepcji i projektu wykonawczego, skład graficzny zawartości merytorycznej, pełnienie nadzoru nad wystawą.

wartość: 3075 PLN
2018-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik.

wartość: 4089 PLN
2018-05-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-04-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 3000 PLN
2018-04-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja usługi przewodnickiej.

wartość: 3000 PLN
2018-04-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa Inspekt:

Opracowanie dzieła w postaci koncepcji i scenariusza wystawy.

wartość: 4000 PLN
2018-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 500 PLN
2018-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie czynności prawnych.

wartość: 500 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Konsultacje scenariuszy zajęć.

wartość: 300 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wymyślnik Agata Heymann:

Przeprowadzenie animacji dla dzieci i rodziców.

wartość: 600 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Apeiron Zbigniew Wągrowski:

Organizacja wykładu.

wartość: 1000 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i realizacja warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie tekstów legend i innych.

wartość: 12000 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali":

Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

wartość: 2100 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie dzieła na potrzeby Poznańskiego Szlaku Legend.

wartość: 15000 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pozytywnie Zakiszeni:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie i stworzenie performansu.

wartość: 2200 PLN
2018-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i realizacja autorskich warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-04-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fermentum Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 3300 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 500 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie projektu graficznego.

wartość: 200 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
DiSport - Izabela Dylewska:

Przeprowadzenie spływów kajakowych.

wartość: 3800 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i realizacja warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie techniczne podczas działalności CTK TRAKT.

wartość: 14000 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
O.M.B.:

Stworzenie mobilnego warsztatu rowerowego.

wartość: 500 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace pomocnicze.

wartość: 250 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek rowerowych.

wartość: 1800 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek rowerowych.

wartość: 1800 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich grafik.

wartość: 1200 PLN