Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren:

Konsultacje eksperckie.

wartość: 1000 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2018-06-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek.

wartość: 600 PLN
2018-06-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wystawy.

wartość: 550 PLN
2018-05-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie Animacji.

wartość: 200 PLN
2018-05-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 600 PLN
2018-05-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Recenzja legend do publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-05-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 500 PLN
2018-05-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 3000 PLN
2018-05-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animowanie gry terenowej.

wartość: 200 PLN
2018-05-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Umowa współpracy.

wartość: 10000 PLN
2018-05-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja i przygotowanie warsztatów.

wartość: 400 PLN
2018-05-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 4000 PLN
2018-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 700 PLN
2018-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 600 PLN
2018-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 1000 PLN
2018-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 170 PLN
2018-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pillcrow Maciej Kodzis:

Wykonanie projektu graficznego, koncepcji i projektu wykonawczego, skład graficzny zawartości merytorycznej, pełnienie nadzoru nad wystawą.

wartość: 3075 PLN
2018-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie grafik.

wartość: 4089 PLN
2018-05-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-04-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 3000 PLN
2018-04-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja usługi przewodnickiej.

wartość: 3000 PLN
2018-04-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa Inspekt:

Opracowanie dzieła w postaci koncepcji i scenariusza wystawy.

wartość: 4000 PLN
2018-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 500 PLN
2018-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie czynności prawnych.

wartość: 500 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Konsultacje scenariuszy zajęć.

wartość: 300 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wymyślnik Agata Heymann:

Przeprowadzenie animacji dla dzieci i rodziców.

wartość: 600 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Apeiron Zbigniew Wągrowski:

Organizacja wykładu.

wartość: 1000 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i realizacja warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie tekstów legend i innych.

wartość: 12000 PLN
2018-04-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali":

Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.

wartość: 2100 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie dzieła na potrzeby Poznańskiego Szlaku Legend.

wartość: 15000 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pozytywnie Zakiszeni:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie i stworzenie performansu.

wartość: 2200 PLN
2018-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Recenzja publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i realizacja autorskich warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-04-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fermentum Sp. z o.o.:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 3300 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 500 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie projektu graficznego.

wartość: 200 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
DiSport - Izabela Dylewska:

Przeprowadzenie spływów kajakowych.

wartość: 3800 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i realizacja warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-04-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie techniczne podczas działalności CTK TRAKT.

wartość: 14000 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
O.M.B.:

Stworzenie mobilnego warsztatu rowerowego.

wartość: 500 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace pomocnicze.

wartość: 250 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek rowerowych.

wartość: 1800 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek rowerowych.

wartość: 1800 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich grafik.

wartość: 1200 PLN
2018-04-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja pisemna takstów publikacji poseminaryjnej.

wartość: 1500 PLN
2018-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 250 PLN
2018-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Świadczenie usług koordynatorki.

wartość: 18000 PLN
2018-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 400 PLN
2018-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.:

Organizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej.

wartość: 6500 PLN
2018-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt graficzny banera.

wartość: 300 PLN
2018-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-03-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego.:

Świadczenie usługi dostępu do sieci internet.

wartość: 13136,40 PLN
2018-03-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Aktualizacja instrukcji ppoż.

wartość: 250 PLN
2018-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 170 PLN
2018-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1360 PLN
2018-03-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja tekstów pisemnych.

wartość: 2500 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ingersoll-Rand Polska Sp. z o.o.:

Serwis urządzeń TRANE.

wartość: 17800 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wynajem eksponatu.

wartość: 500 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie scenariusza i stworzenie słuchowiska,

wartość: 1319 PLN
2018-03-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mitsubishi Electric Europe:

Usługi serwisowe agregatów skraplających.

wartość: 4674 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów dla BOK.

wartość: 500 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 5610 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-03-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 200 PLN
2018-03-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie autorskiego referatu.

wartość: 300 PLN
2018-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenia treści ekspozycji na języtk ukraiński.

wartość: 3350 PLN
2018-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Rozbudowanie aplikacji multimedialnych na ekspozycji.

wartość: 27306 PLN
2018-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Cloud Media Jakub Sławiński:

Kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie w internecie portalu.

wartość: 1500 PLN
2018-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Movitech:

Przygotowanie audiowycieczki po ekspozycji w języku ukraińskim wraz z instalacją i uruchomieniem.

wartość: 58070,15 PLN
2018-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie komentarza i przygotowanie artykułu wraz z notą biograficzną.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonaie autorskiego dzieła w postaci wygłoszenia komentarza, przygotowanie artykułu i noty biograficznej.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego komentarza i artykułu wraz z notą biograficzną.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie dzieła polegającego na wygłoszeniu komentarza, przygotowaniu artykułu i noty biograficznej.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie komentarza, przygotowanie artykułu wraz z notą biograficzną.

wartość: 800 PLN
2018-03-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie komentarza na konferencji oraz przygotowanie autorskiego artykułu i noty biograficznej.

wartość: 800 PLN
2018-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Yos Studio:

Opracowanie graficzne i opracowanie identyfikacji wizualnej.

wartość: 4000 PLN
2018-02-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL Sp. z o.o.:

Umowa serwisowa central wentylacyjnych.

wartość: 14268 PLN
2018-02-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie prezentacji i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 350 PLN
2018-02-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wukonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 1000 PLN
2018-02-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza części wystawy.

wartość: 1000 PLN
2018-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji piemnej tekstów.

wartość: 1000 PLN
2018-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych i aranżacji wystawy.

wartość: 3847 PLN
2018-02-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie projektów graficznych i aranżacji wystawy.

wartość: 3847 PLN
2018-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie konsultacji.

wartość: 200 PLN
2018-02-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 650 PLN
2018-02-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RW LIFT:

Konserwacja i przegląd dźwigów.

wartość: 19138 PLN