Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SAS-SYSTEM Doradztwo Przeciwpożarowe Andrzej Międzybrodzki:

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

wartość: 1476 PLN
2018-11-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Montownia.com Filip Karpiński:

Poprawienie funkcjonalności panelu administracyjnego strony iternetowej.

wartość: 922,5 PLN
2018-11-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie makiety funkcjonalnej dla strony internetowej.

wartość: 5907 PLN
2018-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Sprzątanie w budynku.

wartość: 250 PLN
2018-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Sprzątanie powierzchni w budynku.

wartość: 250 PLN
2018-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie":

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 2800 PLN
2018-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkania.

wartość: 100 PLN
2018-11-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego.

wartość: 300 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ENEA S.A.:

Dostawa energii elektrycznej.

wartość: 321928,91 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udział w wywiadzie.

wartość: 200 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udział w wywiadzie.

wartość: 200 PLN
2018-10-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 350 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 110 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

wartość: 350 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia miang Natalia:

Realizacja zajęć edukacyjnych.

wartość: 100 PLN
2018-10-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia k. Anna Komorowska:

Opracowanie projektu koncepcyjnego.

wartość: 6500 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie mapy folderu turystycznego.

wartość: 1800 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie projektu graficznego.

wartość: 4000 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie 5 warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Zmiana w projekcie ulotki wizerunkowej

wartość: 183 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MultiClean Sp. z o.o. Sp. k.:

Najem i serwis mat.

wartość: 3668 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.

wartość: 350 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 1000 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 600 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 1000 PLN
2018-10-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji.

wartość: 600 PLN
2018-10-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 360 PLN
2018-10-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 450 PLN
2018-10-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-10-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-10-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wykonanie trzech koncertów.

wartość: 2100 PLN
2018-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 400 PLN
2018-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 400 PLN
2018-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 500 PLN
2018-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Usługa animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2018-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dokonanie adjustacji i redakcji pisemnej tekstów.

wartość: 1200 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Fizyczny udział w działaniach promocyjno-informacyjnych.

wartość: 200 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Fizyczny udział w działaniach promocyjno-informacyjnych.

wartość: 200 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Fizyczny udział w działaniach promocyjno-informacyjnych.

wartość: 200 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animacja podczas wydarzenia.

wartość: 300 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animacja podczas wydarzenia.

wartość: 300 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animacja podczas wydarzenia.

wartość: 300 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci przygotowania i wygłoszenia referatu.

wartość: 500 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie 5 warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie akcji rzeźbiarskiej.

wartość: 3000 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 400 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 510 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich grafik cyfrowych.

wartość: 1400 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wywiadu i przygotowanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu

wartość: 500 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej.

wartość: 700 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa stoiska.

wartość: 600 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa stoiska.

wartość: 600 PLN
2018-09-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 1200 PLN
2018-09-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 300 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie referatu.

wartość: 500 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dzieło w postaci wygłoszenia referatu

wartość: 500 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie scenariusza warsztatów.

wartość: 800 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 200 PLN
2018-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2018-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sp.j. Moś i Łuczak:

Druk publikacji książkowej oraz folderu.

wartość: 22198,50 PLN
2018-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Druga Szansa:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 2850 PLN
2018-09-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2018-09-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 400 PLN
2018-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy BOK.

wartość: 300 PLN
2018-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie gry miejskiej.

wartość: 3500 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 4000 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 400 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2018-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2018-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Estrada Poznańska:

Umowa najmu.

wartość: 615 PLN
2018-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Edukacji vKulturalnej Ad Arte.:

Przygotowanie wydarzenia.

wartość: 2460 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 1500 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 400 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Cloud Media Jakub Sławiński:

Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie w internecie strony internetowej.

wartość: 750 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie i wykonanie performensu.

wartość: 3000 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie materiału tekstowego.

wartość: 800 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 4000 PLN
2018-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spaceru.

wartość: 140 PLN
2018-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spaceru.

wartość: 140 PLN
2018-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wystawienie spektaklu.

wartość: 800 PLN
2018-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wystawienie spektaklu.

wartość: 1500 PLN
2018-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Organizacja spektaklu.

wartość: 8500 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Poznańska Fundacja Artystyczna/Teatr Atofri:

Wykonanie animacji.

wartość: 3000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja warsztatów.

wartość: 2000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie materiału tekstowego.

wartość: 800 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie pisemnej recenzji.

wartość: 1000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie recenzji publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 800 PLN