Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-10-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-10-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-10-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wykonanie trzech koncertów.

wartość: 2100 PLN
2018-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 400 PLN
2018-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 400 PLN
2018-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu.

wartość: 500 PLN
2018-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Usługa animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dokonanie adjustacji i redakcji pisemnej tekstów.

wartość: 1200 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Fizyczny udział w działaniach promocyjno-informacyjnych.

wartość: 200 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Fizyczny udział w działaniach promocyjno-informacyjnych.

wartość: 200 PLN
2018-09-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Fizyczny udział w działaniach promocyjno-informacyjnych.

wartość: 200 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animacja podczas wydarzenia.

wartość: 300 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animacja podczas wydarzenia.

wartość: 300 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animacja podczas wydarzenia.

wartość: 300 PLN
2018-09-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego dzieła w postaci przygotowania i wygłoszenia referatu.

wartość: 500 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2018-09-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie 5 warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie akcji rzeźbiarskiej.

wartość: 3000 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 400 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 510 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich grafik cyfrowych.

wartość: 1400 PLN
2018-09-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wywiadu i przygotowanie artykułu.

wartość: 300 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej.

wartość: 700 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa stoiska.

wartość: 600 PLN
2018-09-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa stoiska.

wartość: 600 PLN
2018-09-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 1200 PLN
2018-09-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 300 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dzieło w postaci wygłoszenia referatu

wartość: 500 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie scenariusza warsztatów.

wartość: 800 PLN
2018-09-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 200 PLN
2018-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2018-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sp.j. Moś i Łuczak:

Druk publikacji książkowej oraz folderu.

wartość: 22198,50 PLN
2018-09-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Druga Szansa:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 2850 PLN
2018-09-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2018-09-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 400 PLN
2018-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy BOK.

wartość: 300 PLN
2018-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie gry miejskiej.

wartość: 3500 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 4000 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 400 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2018-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2018-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2018-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Estrada Poznańska:

Umowa najmu.

wartość: 615 PLN
2018-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Edukacji vKulturalnej Ad Arte.:

Przygotowanie wydarzenia.

wartość: 2460 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Karol Francuzik:

Adjustacja i redakcja tekstów.

wartość: 1500 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych.

wartość: 400 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Cloud Media Jakub Sławiński:

Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie w internecie strony internetowej.

wartość: 750 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie i wykonanie performensu.

wartość: 3000 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie materiału tekstowego.

wartość: 800 PLN
2018-08-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie projektu graficznego.

wartość: 4000 PLN
2018-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spaceru.

wartość: 140 PLN
2018-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spaceru.

wartość: 140 PLN
2018-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wystawienie spektaklu.

wartość: 800 PLN
2018-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wystawienie spektaklu.

wartość: 1500 PLN
2018-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Organizacja spektaklu.

wartość: 8500 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Poznańska Fundacja Artystyczna/Teatr Atofri:

Wykonanie animacji.

wartość: 3000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja warsztatów.

wartość: 2000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie materiału tekstowego.

wartość: 800 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie pisemnej recenzji.

wartość: 1000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie recenzji publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Miasteczko Poznań:

Udostępnienie przestrzeni i przeprowadzenie prelekcji.

wartość: 300 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Synagoga Nowa Centrum Dialogu:

Udostępnienie przestrzeni.

wartość: 300 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pomoc przy organizacji wydarzenia oraz przeprowadzenie 2 spacerów.

wartość: 140 PLN
2018-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie grafik do projektu.

wartość: 15000 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie projektu graficznego.

wartość: 1600 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wystawy czasowej.

wartość: 3000 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 300 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi.

wartość: 200 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 300 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej trzech tekstów.

wartość: 292 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wywiadów.

wartość: 2500 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie treści naukowo-dydaktycznych do publikacji.

wartość: 1000 PLN
2018-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji i projektu wykonawczego scenografii wystawy.

wartość: 7300 PLN
2018-08-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pomoc w postaci wsparcia dla Biura Obsługi Klienta.

wartość: 1260 PLN
2018-07-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 600 PLN
2018-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie scenariuszy.

wartość: 1800 PLN
2018-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Napisanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.

wartość: 1800 PLN
2018-07-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie języowe podczas rekrutacji.

wartość: 80 PLN
2018-07-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1200 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego.

wartość: 3500 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie przekładu i udzielenie zezwolenia na korzystanie z niego.

wartość: 8000 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa Inspekt:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 500 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SoftCOM Sp. j.:

Dostawa 100 000 sztuk biletów wstępu.

wartość: 15056,43 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polski Związek Głuchych:

Umowa na świadczenie usługi tłumaczenia języka migowego on-line.

wartość: 1476 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2018-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 650 PLN
2018-07-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzycki:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych ppoż.

wartość: 8610 PLN
2018-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System "ISKRA":

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic.

wartość: 1402,97 PLN
2018-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel-Poż-System "ISKRA":

Umowa o świadczenie usług stałego monitoringu ppoż.

wartość: 2952 PLN
2018-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 800 PLN
2018-07-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie materiału tekstowego.

wartość: 800 PLN