Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci S. Biedrzyński:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 8610 PLN
2017-07-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Kuka Editors:

Wykonanie korekty i redakcji pisemnej tekstu.

wartość: 800 PLN
2017-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 300 PLN
2017-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi.

wartość: 300 PLN
2017-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi.

wartość: 300 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PHU Tel-Poż-System "ISKRA" Sp. z o.o.:

Świadczenie usług stałego monitoringu ppoż.

wartość: 2952 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PHU Tel-Poż-System "ISKRA" Sp. z o.o.:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic.

wartość: 1402,97 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SoftCOM Sp. j.:

Dostawa biletów wstępu do Bramy Poznania.

wartość: 13855,95 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie autorskiego artykułu popularno-naukowego.

wartość: 300 PLN
2017-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego projektu, sprawowanie nadzoru autorskiego nad drukiem oraz przeniesienie praw autorskich.

wartość: 3300 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska":

Wykonanie dzieła w postaci projektu "Huki i dudnienia cichych bohaterów Cybiny".

wartość: 5000 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie 3 warsztatów edykacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Umowa licencyjna.

wartość: 2000 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Redakcja pisemna tekstu przewodnika.

wartość: 300 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.:

Umowa o przyjmowanie zapłaty dokonywanej przy pomocy instrumentów płatniczych.

wartość: 5000 PLN
2017-06-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.:

Umowa o współpracy dot. płatności przy użyciu kart płatniczych i innych dodatkowych usług.

wartość: 5000 PLN
2017-06-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie prac fizycznych.

wartość: 100 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie pisemnej recenzji.

wartość: 1000 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych:

Przeprowadzenie pikniku rodzinnego.

wartość: 1000 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiej koncepcji warsztatów.

wartość: 500 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie pisemnej recenzji publikacji.

wartość: 1000 PLN
2017-06-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie autorskiego artykułu popularno-naukowego.

wartość: 300 PLN
2017-06-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw:

Wykonanie jednorazowego artystycznego spektaklu.

wartość: 2500 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie trzech instalacji artystycznych oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych.

wartość: 1000 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Projekt o nazwie "Warsztaty dzikiej kosmetyki".

wartość: 2000 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie projektu o nazwie Golem (wykonanie autorskiej pracy - rzeźby - instalacji, przeprowadzenie eko-spacerów, przedstawienie autorskiej pracy).

wartość: 5000 PLN
2017-06-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego artykułu.

wartość: 300 PLN
2017-06-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
TuTej Szymon Echaust:

Opracowanie autorskiego scenariusza wycieczki.

wartość: 200 PLN
2017-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
"Autor" Agencja Telewizyjna Zbysław Kaczmarek:

Wykonanie filmu.

wartość: 5300 PLN
2017-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2600 PLN
2017-06-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego, sprawowanie nadzoru autorskiego nad wydrukiem oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych.

wartość: 5800 PLN
2017-06-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libro W. Adamski Sp. J.:

Dostawa prac w postaci przewodnika oraz folderu.

wartość: 23797 PLN
2017-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi w Bramie Poznania,

wartość: 150 PLN
2017-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie konsulatacji warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-05-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
P4 sp. z o.o.:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

wartość: 15375 PLN
2017-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu.

wartość: 250 PLN
2017-05-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Koncepcja i projekt wystawy oraz opracowanie graficzne zawartości merytorycznej.

wartość: 7000 PLN
2017-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie poprawek, przygotowanie do druku zatwierdzonych posterów, przekazanie praw autorskich.

wartość: 2300 PLN
2017-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja wycieczki.

wartość: 100 PLN
2017-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 100 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie serii autorskich fotografii portretowych.

wartość: 600 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie pracowników sklepiku.

wartość: 360 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie aranżacji kulinarnej i wykonanie warsztatów.

wartość: 4500 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 492 PLN
2017-04-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie pracowników sklepiku.

wartość: 360 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa muzyczna wydarzenia Silent Disco.

wartość: 667,46 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 667,46 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa muzyczna wydarzenia Silent Disco.

wartość: 584 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzyński:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 10209 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libro W. Adamski Sp. J.:

Usługa druku publikacji turystycznych.

wartość: 26900 PLN
2017-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Biuro Usług Detektywistyczno --Ochronnych LEX:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

wartość: 1418,60 PLN
2017-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiej koncepcjii warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2017-04-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiej animacji plenerowej wystawy.

wartość: 600 PLN
2017-04-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PayU Spółka Akcyjna:

Umowa o korzystanie z systemu.

wartość: 9500 PLN
2017-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficznyc Sp. j. Moś i Łuczak:

Produkcja książek.

wartość: 3307,50 PLN
2017-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie autorskich fotografii wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji.

wartość: 7000 PLN
2017-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
DIsport:

Przeprowadzenie 6 spływów kajakowych.

wartość: 4350 PLN
2017-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Aplikacja naklejek.

wartość: 280 PLN
2017-04-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Silent Sound Sp. z o.o.:

Organizacja Eventu.

wartość: 3198 PLN
2017-04-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2017-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 640 PLN
2017-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi.

wartość: 340 PLN
2017-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Centrum Ratownictwa Medycznego Medservis:

Usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć z pierwszej pomocy zgodnie z ofertą.

wartość: 1190 PLN
2017-03-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie dzieła polegającego  na przygotowaniu prezentacji, wygłoszeniu prelekcji, moderowaniu dyskusji oraz opracowaniu artykułu.

wartość: 750 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Elektronom:

Umowa konserwacji instalacji pompy ciepła.

wartość: 1476 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ingersoll-Rand Polska Sp. z o.o.:

Wykonanie specjalistycznej obsługi serwisowej urządzeń firmy Trane.

wartość: 10701 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instkor:

Świadczenie usług obsługi, konserwacji oraz serwisu węzłów cieplnych.

wartość: 4305 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wsparcie działań promocyjnych CTK TRAKT.

wartość: 18396 PLN
2017-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie projektu "Krzak w Krzak".

wartość: 3000 PLN
2017-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WILO POLSKA:

Świadczenie usług serwisowych dla pomp i urządzeń Wilo.

wartość: 9077,4 PLN
2017-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie projektu o nazwie "Krzak w Krzak" obejmujący cykl autorskich spotkań, warsztatów oraz spacerów fotograficznych.

wartość: 3300 PLN
2017-03-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie dzieła w postaci autorskich projektów graficznych.

wartość: 2400 PLN
2017-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie autorskiego tłumaczenia pisemnego tekstów do ulotki.

wartość: 497 PLN
2017-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Marcin Jurga MBJ TECHNIK:

Wykonanie prac pomocniczych i organizacyjnych.

wartość: 26350 PLN
2017-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie zmian w projekcie graficznym.

wartość: 440 PLN
2017-03-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Modernizacja ekspozycji stałej Bramy Poznania.

wartość: 67096 PLN
2017-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Roznoszenie materiałów informacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RW LIFT Robert Woźniak:

Konserwacja dźwigów.

wartość: 19138,8 PLN
2017-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
GREENER Usługi Ogrodnicze:

Kompleksowa pielęgnacja zieleni.

wartość: 53440 PLN
2017-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Prace związane z projektowaniem i drukiem publikacji.

wartość: 25000 PLN
2017-02-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

Najem przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT na potrzeby statutowej działalności CTK TRAKT.

wartość: 1397798,28 PLN
2017-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Prace pomocnicze przy obsłudze stoiska CTK TRAKT na targach.

wartość: 300 PLN
2017-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 330 PLN
2017-02-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agencja Kreatywna MEGGOT:

Wykonanie na potrzeby wystawy: projektu identyfikacji wizualnej, koncepcji i projektu aranżacji wystawy, opracowanie graficzne zawartości merytorycznej wystawy, produkcje elementów ekspozycyjnych wystawy.

wartość: 17600 PLN
2017-02-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy Biura Obslugi Klienta.

wartość: 1200 PLN
2017-02-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

wartość: 800 PLN
2017-02-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie pracy BOK.

wartość: 1200 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MJP Drukarnia SP z o.o.:

Usługa druku.

wartość: 11217,50 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL Sp z o.o.:

Wykonanie czynności serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji central wentylacyjnych.

wartość: 16971,54 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Climaveneta Polska Sp. z o.o.:

Umowa konserwacyjna agregatów skraplających i sprzętów wspomagających.

wartość: 5535 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 41662 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 480 PLN
2017-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Infotelecom Sp. z o.o.:

Świadczenie usług informatycznych.

wartość: 9918,72 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Grzegorz Słotwiński Inter Verba:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Aleksandra Mazurek "ARUBA":

Usługi przewodnickie.

wartość: 2000 PLN