Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-12-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Konsorcjum firm: Otium; PROTECTOR FIDES; PROTECTOR FIDES; Biuro Ochrony VIGOR:

Umowa na świadczenie usług z zakresu ochrony osób i mienia.

wartość: 459545,22 PLN
2017-11-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Wykonanie drugiej wersji aplikacji.

wartość: 3200 PLN
2017-11-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udzielenie licencji.

wartość: 159,90 PLN
2017-11-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich projektów cyfrowych.

wartość: 500 PLN
2017-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej tekstów.

wartość: 1200 PLN
2017-11-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie szkolenia.

wartość: 500 PLN
2017-11-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie dzieła w postaci projektu identyfikacji wizualnej.

wartość: 2000 PLN
2017-11-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea S.A.:

Umowa na dostawę energii elektrycznej.

wartość: 225000 PLN
2017-11-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dostarczenie 20 tekstów legend dotyczącyh Poznania.

wartość: 10000 PLN
2017-11-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
YOS Karol Pawełek:

Wykonanie dzieła w postaci projektu identyfikacji wizualnej Wystawy, koncepcji i projektu wykonawczego aranżacji wystawy oraz opracowanie zawartości merytorycznej wystawy.

wartość: 15000 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie wywiadów.

wartość: 450 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie 4 wywiadów.

wartość: 300 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie 2 wywiadów.

wartość: 300 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i przygotowanie 4 wywiadów.

wartość: 600 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i opracowanie 4 wywiadów.

wartość: 500 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie i przygotowanie 3 wywiadów.

wartość: 450 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie projektu graficznego oraz skład DTP publikacji.

wartość: 8791 PLN
2017-11-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-10-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MultiClean Sp. z o.o.:

Dzierżawa i dostawa mat.

wartość: 2680 PLN
2017-10-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich projektów graficznych.

wartość: 3500 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego projektu identyfikacji wizualnej wraz z księgą tożsamości wizualnej.

wartość: 10000 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wybór i autorskie opracowanie 15 legend dotyczących Poznania.

wartość: 10000 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonaie autorskich cyfrowych projektów.

wartość: 10000 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie dwóch scenariuszy oraz materiałów uzupełniających do zajęć.

wartość: 500 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie dwóch scenariuszy zajęć warsztatowych oraz materiałów uzupełniających zajęcia.

wartość: 500 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 150 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koordynacja i nadzór nad pracami graficznymi i ilustracyjnymi w projekcie.

wartość: 4200 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 90 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koordynacja i nadzór pracy opiekuna merytorycznego projektu.

wartość: 4200 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 90 PLN
2017-10-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma "Czysty Dom" - Maciej Knast.:

Wykonywanie prac pomocniczych i organizacyjnych w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności statutowej.

wartość: 4920 PLN
2017-10-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie trzech koncertów organowych.

wartość: 500 PLN
2017-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie trzech koncertów.

wartość: 500 PLN
2017-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Kurka Editors Monika Simińska:

Wykonanie korekty i redakcji pisemnej publikacji.

wartość: 900 PLN
2017-10-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego.

wartość: 3800 PLN
2017-10-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie scenariusza wycieczki.

wartość: 300 PLN
2017-10-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 110 PLN
2017-10-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie autorskiego artykułu.

wartość: 500 PLN
2017-09-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji i warsztatów.

wartość: 300 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia - ul. Lubrańskiego.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia - dot ul. Dziekańska.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby wydarzenia.

wartość: 120 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 620 PLN
2017-09-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pełnienie funkcji narratora.

wartość: 600 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2017-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PUH Glassfaktor Zbyszko Kruszona:

Dostawa i montaż tafli szkła stanowiącego podstawę szklanego mostku łączącego sale ekspozycyjne.

wartość: 23505,30 PLN
2017-09-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Montownia.com Filip Karpiński:

Wykonanie 2 filmów.

wartość: 9594 PLN
2017-08-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie logotypu, banera, popupu oraz dyplomu.

wartość: 500 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek na zamówienie.

wartość: 2000 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Pomoc przy wycieczkach na zamówienie.

wartość: 2000 PLN
2017-08-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu filmowego.

wartość: 1000 PLN
2017-08-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu i przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2017-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Umowa najmu powierzchni.

wartość: 123 PLN
2017-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 1000 PLN
2017-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie referatu oraz przygotowanie artykułu.

wartość: 500 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie oraz wygłoszenie referatu.

wartość: 500 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wygłoszenie prelekcji oraz przygotowanie referatu.

wartość: 500 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Przyłączenie do sieci Enea - ul. Jana Lubrańskiego SK 71.

wartość: 154,88 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Przyłączenie do sieci Enea - ul. Dziekańska MST 208.

wartość: 387,20 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Enea:

Przyłączenie do sieci Enea - ul. Ostrów Tumski SK 73.

wartość: 193,60 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie warsztatu.

wartość: 100 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Animowanie gry terenowej.

wartość: 150 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 150 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie referatu i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 500 PLN
2017-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie zmian w treści ulotki wizerunkowej.

wartość: 183 PLN
2017-08-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Wykonanie aplikacji.

wartość: 8000 PLN
2017-08-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji pisemnej tekstów.

wartość: 500 PLN
2017-08-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie korekty pisemnej tekstów.

wartość: 1000 PLN
2017-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wszystko Gra Szymon Dąbrowski Aleksandra Zabel Sp. C.:

Opracowanie i realizacja gry miejskiej

wartość: 15000 PLN
2017-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu na potrzeby publikacji.

wartość: 1000 PLN
2017-08-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie artykułu.

wartość: 1000 PLN
2017-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Akademia Dobrego Słowa:

Wykonanie dzieła w postaci autorskiego przedstawienia bajarskiego.

wartość: 2500 PLN
2017-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i zrealizowanie autorskich warsztatów.

wartość: 20000 PLN
2017-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i zrealizowanie autorskich warsztatów.

wartość: 600 PLN
2017-07-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskich projektów graficznch.

wartość: 2500 PLN
2017-07-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polski Związek Głuchych:

Świadczenie usługi tłumaczenia języka migowego on-line.

wartość: 1476 PLN
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie koncepcji warsztatów.

wartość: 1000 PLN
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zespół "Przodki".:

Wykonanie utworów muzycznych.

wartość: 2500 PLN
2017-07-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci S. Biedrzyński:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 8610 PLN
2017-07-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Kuka Editors:

Wykonanie korekty i redakcji pisemnej tekstu.

wartość: 800 PLN
2017-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 300 PLN
2017-07-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczek.

wartość: 250 PLN
2017-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi.

wartość: 300 PLN
2017-07-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie spotkań dla rodzin z dziećmi.

wartość: 300 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PHU Tel-Poż-System "ISKRA" Sp. z o.o.:

Świadczenie usług stałego monitoringu ppoż.

wartość: 2952 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PHU Tel-Poż-System "ISKRA" Sp. z o.o.:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic.

wartość: 1402,97 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SoftCOM Sp. j.:

Dostawa biletów wstępu do Bramy Poznania.

wartość: 13855,95 PLN
2017-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Napisanie autorskiego artykułu popularno-naukowego.

wartość: 300 PLN
2017-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 600 PLN
2017-06-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiego projektu, sprawowanie nadzoru autorskiego nad drukiem oraz przeniesienie praw autorskich.

wartość: 3300 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa "Kasztelania Ostrowska":

Wykonanie dzieła w postaci projektu "Huki i dudnienia cichych bohaterów Cybiny".

wartość: 5000 PLN
2017-06-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie 3 warsztatów edykacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Umowa na realizację zadania: "choć zobacz" Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim jako artystyczny projekt partycypacyjny dla dzieci.

wartość: 7300 PLN
2017-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Umowa licencyjna.

wartość: 2000 PLN
2017-06-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 1950 PLN