Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-06-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libro W. Adamski Sp. J.:

Dostawa prac w postaci przewodnika oraz folderu.

wartość: 23797 PLN
2017-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi w Bramie Poznania,

wartość: 150 PLN
2017-05-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie konsulatacji warsztatów edukacyjnych.

wartość: 2000 PLN
2017-05-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu.

wartość: 250 PLN
2017-05-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Koncepcja i projekt wystawy oraz opracowanie graficzne zawartości merytorycznej.

wartość: 7000 PLN
2017-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie poprawek, przygotowanie do druku zatwierdzonych posterów, przekazanie praw autorskich.

wartość: 2300 PLN
2017-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja wycieczki.

wartość: 100 PLN
2017-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie wycieczki.

wartość: 100 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie serii autorskich fotografii portretowych.

wartość: 600 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie pracowników sklepiku.

wartość: 360 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie aranżacji kulinarnej i wykonanie warsztatów.

wartość: 4500 PLN
2017-04-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 492 PLN
2017-04-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie pracowników sklepiku.

wartość: 360 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa muzyczna wydarzenia Silent Disco.

wartość: 667,46 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
wartość: 667,46 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Obsługa muzyczna wydarzenia Silent Disco.

wartość: 584 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzyński:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych.

wartość: 10209 PLN
2017-04-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Libro W. Adamski Sp. J.:

Usługa druku publikacji turystycznych.

wartość: 26900 PLN
2017-04-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Biuro Usług Detektywistyczno --Ochronnych LEX:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia.

wartość: 1418,60 PLN
2017-04-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przygotowanie autorskiej koncepcjii warsztatów.

wartość: 1500 PLN
2017-04-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiej animacji plenerowej wystawy.

wartość: 600 PLN
2017-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficznyc Sp. j. Moś i Łuczak:

Produkcja książek.

wartość: 3307,50 PLN
2017-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie autorskich fotografii wraz z udzieleniem niewyłącznej licencji.

wartość: 7000 PLN
2017-04-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
DIsport:

Przeprowadzenie 6 spływów kajakowych.

wartość: 4350 PLN
2017-04-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Aplikacja naklejek.

wartość: 280 PLN
2017-04-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Silent Sound Sp. z o.o.:

Organizacja Eventu.

wartość: 3198 PLN
2017-04-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 300 PLN
2017-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 640 PLN
2017-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi.

wartość: 340 PLN
2017-04-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Centrum Ratownictwa Medycznego Medservis:

Usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć z pierwszej pomocy zgodnie z ofertą.

wartość: 1190 PLN
2017-03-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie dzieła polegającego  na przygotowaniu prezentacji, wygłoszeniu prelekcji, moderowaniu dyskusji oraz opracowaniu artykułu.

wartość: 750 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Elektronom:

Umowa konserwacji instalacji pompy ciepła.

wartość: 1476 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Ingersoll-Rand Polska Sp. z o.o.:

Wykonanie specjalistycznej obsługi serwisowej urządzeń firmy Trane.

wartość: 10701 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instkor:

Świadczenie usług obsługi, konserwacji oraz serwisu węzłów cieplnych.

wartość: 4305 PLN
2017-03-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wsparcie działań promocyjnych CTK TRAKT.

wartość: 18396 PLN
2017-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie projektu "Krzak w Krzak".

wartość: 3000 PLN
2017-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WILO POLSKA:

Świadczenie usług serwisowych dla pomp i urządzeń Wilo.

wartość: 9077,4 PLN
2017-03-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie projektu o nazwie "Krzak w Krzak" obejmujący cykl autorskich spotkań, warsztatów oraz spacerów fotograficznych.

wartość: 3300 PLN
2017-03-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie dzieła w postaci autorskich projektów graficznych.

wartość: 2400 PLN
2017-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie autorskiego tłumaczenia pisemnego tekstów do ulotki.

wartość: 497 PLN
2017-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Marcin Jurga MBJ TECHNIK:

Wykonanie prac pomocniczych i organizacyjnych.

wartość: 26350 PLN
2017-03-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Wykonanie zmian w projekcie graficznym.

wartość: 440 PLN
2017-03-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wow Interactive Artur Pawlak:

Modernizacja ekspozycji stałej Bramy Poznania.

wartość: 67096 PLN
2017-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Roznoszenie materiałów informacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RW LIFT Robert Woźniak:

Konserwacja dźwigów.

wartość: 19138,8 PLN
2017-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
GREENER Usługi Ogrodnicze:

Kompleksowa pielęgnacja zieleni.

wartość: 53440 PLN
2017-02-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Prace związane z projektowaniem i drukiem publikacji.

wartość: 25000 PLN
2017-02-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Miasto Poznań:

Najem przestrzeni edukacyjno-kulturowej Bramy Poznania ICHOT na potrzeby statutowej działalności CTK TRAKT.

wartość: 1397798,28 PLN
2017-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Prace pomocnicze przy obsłudze stoiska CTK TRAKT na targach.

wartość: 300 PLN
2017-02-14 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 330 PLN
2017-02-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agencja Kreatywna MEGGOT:

Wykonanie na potrzeby wystawy: projektu identyfikacji wizualnej, koncepcji i projektu aranżacji wystawy, opracowanie graficzne zawartości merytorycznej wystawy, produkcje elementów ekspozycyjnych wystawy.

wartość: 17600 PLN
2017-02-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy Biura Obslugi Klienta.

wartość: 1200 PLN
2017-02-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

wartość: 800 PLN
2017-02-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie pracy BOK.

wartość: 1200 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MJP Drukarnia SP z o.o.:

Usługa druku.

wartość: 11217,50 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
FRAPOL Sp z o.o.:

Wykonanie czynności serwisowych w zakresie przeglądów okresowych i konserwacji central wentylacyjnych.

wartość: 16971,54 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Climaveneta Polska Sp. z o.o.:

Umowa konserwacyjna agregatów skraplających i sprzętów wspomagających.

wartość: 5535 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 41662 PLN
2017-02-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 480 PLN
2017-01-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Infotelecom Sp. z o.o.:

Świadczenie usług informatycznych.

wartość: 9918,72 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Grzegorz Słotwiński Inter Verba:

Realizacja usług przewodnickich.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie usługi przewodnickiej.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Aleksandra Mazurek "ARUBA":

Usługi przewodnickie.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Usługi przewodnickie.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Świadczenie usług przewodnickich.

wartość: 2000 PLN
2017-01-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Świadczenie usług przewodnickich.

wartość: 2000 PLN
2017-01-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Art i Tour Renata Kunza:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 400 PLN
2017-01-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wynajem podnośnika koszowego.

wartość: 4428 PLN
2017-01-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Assa Abloy Mercor Doors Sp. z o.o.:

Przegląd serwisowy i konserwacja drzwi (108 sztuk).

wartość: 6642 PLN
2017-01-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Dormakaba Polska Sp. z o.o.:

Konserwacja oraz naprawa drzwi.

wartość: 4920 PLN
2017-01-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-01-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.

wartość: 1200 PLN
2017-01-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ROB-BUD Robert Pawlak:

Wymiana wskazanych uszkodzonych tablic.

wartość: 258,3 PLN
2017-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wykonanie redakcji i adjustacji tekstów.

wartość: 4020 PLN
2017-01-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji i scenariusza wystawy.

wartość: 3500 PLN
2017-01-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych "LEX":

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia w obiekcie Bramy Poznania.

wartość: 446094,74 PLN
2017-01-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy Biura Obsługi Klienta.

wartość: 450 PLN
2017-01-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy Biura Obsługi Klienta.

wartość: 450 PLN
2016-12-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Konsorcjum firm: DGP CLEAN PARTNER, P.U. GOS-ZEC Sp. z o.o., SEBAN SP z o.o.:

Usługa sprzątanie Bramy Poznania i terenów zewnętrznych w 2017 roku.

wartość: 468598,08 PLN
2016-12-28 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:

Polisa ubezpieczeniowa na rok 2017.

wartość: 36633,73 PLN
2016-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Marcin Jurga, MBJ TECHNIK:

Wykonanie prac pomocniczych i organizacyjnych dla CTK TRAKT.

wartość: 8782,2 PLN
2016-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Stworzenie dzieła polegającego na wykonaniu serii autorskich projektów cyfrowych, ich składu i nadzoru nad drukiem.

wartość: 35500 PLN
2016-12-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Modern Factory:

Aktualizacja treści w obrębie serwisu internetowego.

wartość: 34800 PLN
2016-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Świadczenie usług prawnych.

wartość: 21600 PLN
2016-12-19 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Zakup Sprawozdania Rachunkowego Stołecznego Miasta Poznania 1929.

wartość: 70 PLN
2016-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski formularzy informacyjnych.

wartość: 500 PLN
2016-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wykonanie zdjęć dokumentujących działalność Bramy Poznania oraz zdjęć wizerunkowych dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

wartość: 19680 PLN
2016-12-13 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Wykonanie zmian w projekcie graficznym ulotki wizerunkowej.

wartość: 220 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Tłumaczenie pisemne tekstów z języka polskiego na j. angielski.

wartość: 7000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
MONTOWNIA.COM FILIP KARPIŃSKI:

Poprawienie funkcjonalności podstrony www.portal.bramapoznania.pl. Serwisowanie oraz usuwanie błędów podstrony i formularza rejestracyjnego.

wartość: 2000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Lingo Labo Monika Balcerek:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 7000 PLN
2016-12-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

wartość: 5000 PLN
2016-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Kancelaria Biegłego Rewidenta Teresa Werbińska:

Wsparcie w przygotowaniu zapytania do Krajowej Informacji Podatkowej oraz uczestnictwo w ewentualnych pracach dodatkowych związanych z zapytaniami Krajowej Informacji Podatkowej.

wartość: 6150 PLN
2016-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pogotowie Krawieckie, Iwona Przybyłek:

Wykonanie 1000 sztuk rozetek białoczerwonych.

wartość: 1100 PLN
2016-12-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Projekt graficzny kartki okolicznościowej.

wartość: 500 PLN