Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-09-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PB SIGNUM DEVELOPMENT Sp.z o.o.:

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacyjnej.

wartość: 30200 PLN
2019-08-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie tekstów na stronę internetową Bramy Poznania.

wartość: 373 PLN
2019-08-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Opracowanie koncepcji scenariusza wystawy czasowej.

wartość: 800 PLN
2019-08-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Usługi Geodezyjne Ewaryst Pyrzanowski:

Wykonanie okresowego pomiaru geodezyjnego osiadania budynku.

wartość: 3690 PLN
2019-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania studyjnego.

wartość: 200 PLN
2019-08-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Umowa o współpracy promocyjno - reklamowej.

wartość: 300 PLN
2019-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługi przewodnickie.

wartość: 700 PLN
2019-08-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Adjustacja i redakcja pisemna tekstów w j. polskim do wystawy.

wartość: 360 PLN
2019-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt identyfikacji wizualnej promującej postać i idee Freemana Tildena.

wartość: 900 PLN
2019-08-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 150 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zapol Sobczyk Sp.j.:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 9348 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PUH JANTER:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 1045,5 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Drukarnia Libra Print:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 8350,2 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 528,9 PLN
2019-08-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zakład Poligraficzny Sindruk:

Druk materiałów promocyjnych.

wartość: 12232,5 PLN
2019-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych dotyczące tematyki warsztatów.

wartość: 1200 PLN
2019-08-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Konsultacje tekstów na nową stronę internetową.

wartość: 3000 PLN
2019-08-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
SALIX Krystyna Laskowska-Dzięciołowska:

Przeprowadzenie warsztatu wyplatania koszy z rattanu.

wartość: 780 PLN
2019-08-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji "Nauki i swawole uczniów dawnych szkół poznańskich".

wartość: 350 PLN
2019-08-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja projekcji filmów archiwalnych analogowych.

wartość: 300 PLN
2019-08-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Realizacja oprowadzań podczas akcji "Zabytek otwarty".

wartość: 300 PLN
2019-08-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie pokazu-animacji dawnych gier.

wartość: 700 PLN
2019-08-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
GREENER Usługi Ogrodnicze:

Usługi pielęgnacji zieleni OSTRÓWEK.

wartość: 4158 PLN
2019-08-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Spotkania konsultacyjne.

wartość: 1200 PLN
2019-08-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Spotkania konsultacyjne.

wartość: 1200 PLN
2019-08-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów "Dawna polska kuchnia wegańska".

wartość: 1700 PLN
2019-07-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Intro Profesjonalna Pomoc Psychologiczna Przemysław Różański:

Przygotowanie i wygłoszenie referatu.

wartość: 700 PLN
2019-07-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych podczas wydarzeń organizowanych przez CTK TRAKT.

wartość: 250 PLN
2019-07-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Usługa przewodnicka.

wartość: 1000 PLN
2019-07-29 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Twórcze przygotowanie i wygłoszenie referatu.

wartość: 500 PLN
2019-07-24 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dystrybucja materiałów promocyjnych.

wartość: 936 PLN
2019-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot.treści książki "Zwierzokracja".

wartość: 475 PLN
2019-07-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra":

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz spacerów przyrodniczych.

wartość: 3450 PLN
2019-07-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Daicon Sp. z o.o. Sp. k.:

Torby - sklepik

wartość: 914,44 PLN
2019-07-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Firma Luiza Kempińska:

Wykonanie projektu identyfikacji wizualnej.

wartość: 1000 PLN
2019-07-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie oprowadzań oraz prelekcji.

wartość: 400 PLN
2019-07-16 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie prelekcji.

wartość: 250 PLN
2019-07-15 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych podczas wydarzeń organizowanych przez CTK.

wartość: 300 PLN
2019-07-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
OGNIOPOZ Przemysław Czekaj:

Umowa na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych hydrantów i gaśnic.

wartość: 1217,7 PLN
2019-07-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Aranżacja oraz interpretacja utworów muzycznych składających się na koncert.

wartość: 600 PLN
2019-07-12 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Koncepcja i projekt wykonawczy aranżacji wystawy.

wartość: 11000 PLN
2019-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki:

Usługi tłumaczenia języka migowego on - line.

wartość: 123 PLN
2019-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonywanie prac fizycznych podczas wydarzeń organizowanych przez CTK TRAKT.

wartość: 100 PLN
2019-07-11 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi.

wartość: 150 PLN
2019-07-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Vinci Sebastian Biedrzyński:

Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych p. poż.

wartość: 7560 PLN
2019-07-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PPHU Tel-Poż-System ISKRA:

Świadczenie usług stałego monitoringu ppoż.

wartość: 2522 PLN
2019-07-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Dystrybucja materiałów promocyjnych.

wartość: 702 PLN
2019-07-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Damian Dudziak Alpinizm Przemysłowy:

Przeprowadzenie demontażu uszkodzonych tabliczek znakujących TKC, montaż nowych.

wartość: 1000 PLN
2019-07-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte":

Organizacja i realizacja pokazu filmowego.

wartość: 3075 PLN
2019-07-04 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów "Dawne zwierzęta - warsztaty zooarcheologiczne".

wartość: 600 PLN
2019-07-03 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Clipper Sp. z o.o.:

Wynajem toalety przenośnej.

wartość: 648 PLN
2019-07-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Stworzenie wystawy fotograficznej.

wartość: 2000 PLN
2019-07-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Pracownia Miang Natalia Adamczyk:

Przeprowadzenie rodzinnych animacji.

wartość: 300 PLN
2019-07-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Magdalena Szewciów Warsztaty Zmiany:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1200 PLN
2019-07-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów tworzenia wegańskich kosmetyków.

wartość: 1000 PLN
2019-07-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Mały Dom Kultury:

Wykonanie spektaklu "Dziwne zwierzęta".

wartość: 4000 PLN
2019-07-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Reflect:

Odzież pracownicza.

wartość: 689,73 PLN
2019-06-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie na język migowy.

wartość: 600 PLN
2019-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Scenariusz wystawy czasowej.

wartość: 3500 PLN
2019-06-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Estrada Poznańska:

Umowa wypożyczenia systemu wystawienniczego.

wartość: 500 PLN
2019-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mozaika Karolina Ociepka:

Wykonanie spektaklu muzycznego wraz z animacją.

wartość: 2000 PLN
2019-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów kreatywnego pisania.

wartość: 930 PLN
2019-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi.

wartość: 200 PLN
2019-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte":

Organizacja i realizacja trzech pokazów filmowych.

wartość: 1845 PLN
2019-06-25 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch warsztatów.

wartość: 2700 PLN
2019-06-18 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski folderu turystycznego.

wartość: 850 PLN
2019-06-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie pokazu animacji.

wartość: 1000 PLN
2019-06-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 250 PLN
2019-06-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 200 PLN
2019-06-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego.

wartość: 360 PLN
2019-06-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Klub Sportowy Koziołek:

Udostępnienie terenu przynależnego do Bramy Poznania.

wartość: 150 PLN
2019-06-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 400 PLN
2019-06-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przygotowanie artykułu.

wartość: 400 PLN
2019-06-05 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Prace fizyczne

wartość: 100 PLN
2019-05-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie sesji zdjęciowej.

wartość: 1600 PLN
2019-05-30 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji.

wartość: 200 PLN
2019-05-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Galeria Smaków:

Usługa cateringu.

wartość: 2000 PLN
2019-05-27 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wsparcie bieżącej pracy BOK.

wartość: 150 PLN
2019-05-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Usługi Transportowo - Rolne Jan Kuleczka:

Usługa transportowa.

wartość: 700 PLN
2019-05-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Bal Folk Poznań:

Przeprowadzenie warsztatów techniki tańców tradycyjnych.

wartość: 300 PLN
2019-05-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie translacji na j. rosyjski tekstów promocyjnych.

wartość: 98,4 PLN
2019-05-23 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie translacji na j. angielski tekstów do wystawy.

wartość: 800 PLN
2019-05-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi.

wartość: 850 PLN
2019-05-21 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie zajęć dla rodzin z dziećmi.

wartość: 340 PLN
2019-05-20 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
PU Przewozy Autokarowe Bogdan Mejer:

Usługa transportowa.

wartość: 625 PLN
2019-05-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Architekt Anna Pilawska-Sita:

Produkcja instalacji przestrzennej stanowiącej element aranżacji wystawy.

wartość: 13500 PLN
2019-05-17 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Stowarzyszenie Na Szage:

Organizacja gry miejskiej.

wartość: 1000 PLN
2019-05-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt graficzny.

wartość: 200 PLN
2019-05-10 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Artykuł na potrzeby publikacji.

wartość: 1099 PLN
2019-05-09 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie rodzinnych animacji.

wartość: 300 PLN
2019-05-08 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Udzielenie licencji na korzystanie z praw majatkowych do fotografii.

wartość: 200 PLN
2019-05-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Projekt plakatu,ulotki,banerów internetowych.

wartość: 2255 PLN
2019-05-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji w ramach Rodzinnego Festynu Caritas.

wartość: 200 PLN
2019-05-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie animacji dla rodzin z dziećmi.

wartość: 200 PLN
2019-05-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie warsztatu dla rodzin.

wartość: 100 PLN
2019-05-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie autorskiego dzieła na potrzeby wystawy.

wartość: 4950 PLN
2019-05-06 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna:

Wykonanie adjustacji i redakcji pisemnej tekstów.

wartość: 600 PLN
2019-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Mitsubishi Electric Europe B.V.:

Dostawa i wymiana ciśnienia w agregacie skraplającym.

wartość: 1700 PLN
2019-04-26 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Teatr Nowy im.Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu:

Warunki współpracy przy organizacji wydarzenia.

wartość: 100 PLN
2019-04-22 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
RW Lift:

Prowadzenie konserwacji i przeglądów dźwigów.

wartość: 19138,80 PLN