Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
M.Krysińska-Sowa:

Przygotowanie i opracowanie koncepcji warsztatów oraz przeprowadzenie dwóch spotkań w ramach Akademii Liderów i Liderek.

wartość: 1600 PLN
2019-10-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
R.Michalski:

Przeprowadzenie spotkania w ramach Akademii Liderów i Liderek.

wartość: 600 PLN
2019-10-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
M.Sitarska:

Przygotowanie i opracowanie koncepcji spotkania oraz przeprowadzenie spotkania w ramach Akademii Liderów i Liderek.

wartość: 800 PLN
2019-10-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Remi-B:

Wydruk wizytówek dla 15 członków Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 738 PLN
2019-10-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
M.Kowalska:

Przygotowanie i opracowanie koncepcji spotkań w ramach Akademii Liderów i Liderek oraz przeprowadzenie spotkania.

wartość: 1200 PLN
2019-10-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
K.Chajbos:

Przeprowadzenie dwóch spotkań w ramach Akademii Liderów i Liderek.

wartość: 1200 PLN
2019-09-24 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agencja Artystyczna - Bartosz Kuczyk:

Zapewnienie nagłośnienia, sceny dla artystów i gości oraz 300 krzeseł dla widzów podczas inauguracji "Senioralni.Poznań".

wartość: 3155 PLN
2019-09-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
OpenPrint.pl - Reflect Group:

Wykonanie roll-upu (1 szt.).

wartość: 176,30 PLN
2019-09-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
A.Sarbak:

Wyjazd członka Miejskiej Rady Seniorów do Warszawy na Konferencję "Centrum Zdrowia 75+. Zdążyć przed demograficznym tsunami".

wartość: 194,60 PLN
2019-08-21 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agapelux sp. z o.o.:

Usługi sprzątające w siedzibie CentrumIS. Wartość miesięczna netto.

wartość: 770 PLN
2019-07-26 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Gemini Maciej Matyjasik:

Projekt i wydruk Tytki Seniora.

wartość: 6857,25 PLN
2019-07-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art. higienicznych.

wartość: 365,31 PLN
2019-06-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Mycie okien, sprzątanie wnętrz Krzysztof Kania:

Usługa mycia okien i parapetów.

wartość: 405 PLN
2019-05-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
PHU Żar plus Piotr Nowaczyk:

Badanie UDT gaśnicy w siedzibie CIS.

wartość: 61,50 PLN
2019-05-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Oberża Pod Dzwonkiem:

Zorganizowanie spotkania Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu z Miejską Radę Seniorów z Kielc (wizyta studyjna) wraz z usługą cateringową.

wartość: 1798 PLN
2019-04-12 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Igalo s.c.:

Zakup 2 zestawów zamienników tuszów do drukarki.

wartość: 233,70 PLN
2019-04-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup artykułów biurowych i środków czystości.

wartość: 1535 PLN
2019-03-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wielkopolski Towarzystwo Kulturalne:

Zakup 15 szt. kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" dla MRS.

wartość: 150 PLN
2019-03-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
HLS Marek Niedziałkowski:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

wartość: 280 PLN
2019-03-22 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Drukpolska.pl:

Wydruk naklejek "Miejsce Przyjazne Seniorom".

wartość: 71,01 PLN
2019-03-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Gemini Maciej Matyjasik:

Projekt i wydruk Tytki Seniora.

wartość: 5485,80 PLN
2019-02-27 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c.:

Zakup dysku twardego.

wartość: 219,9 PLN
2019-02-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
G.Fladzińska-Gawrońska:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w roku 2019. Wartość miesięczna.

wartość: 650 PLN
2019-01-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Przedłużenie 12 licencji programu antywirusowego ESET.

wartość: 640 PLN
2019-01-23 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Elnatech Usługi Lech Mleczak:

Usługi naprawcze w siedzibie CIS.

wartość: 466 PLN
2019-01-14 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Gemini Maciej Matyjasik:

Projekt i wydruk Tytki Seniora.

wartość: 2742,9 PLN
2019-01-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
PHU Żar plus Piotr Nowaczyk:

Przegląd i konserwacja gaśnic

wartość: 14,76 PLN
2018-12-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

Hosting strony internetowej w 2019r.

wartość: 3247,20 PLN
2018-12-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Usługa serwisowa i konserwacyjna sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych w 2019r.

wartość: 3542,4 PLN
2018-12-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c. R.Jastrzębski i Wspólnicy:

Dzierżawa kopiarki w 2019r.

wartość: 3308,7 PLN
2018-12-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup środków czystości.

wartość: 715 PLN
2018-12-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art. biurowych.

wartość: 1290 PLN
2018-12-07 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Giftmax Mariusz Domanowski:

Wydruk wizytówek CentrumIS oraz personalizowanych toreb papierowych.

wartość: 2937,24 PLN
2018-12-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Global Print A.Forszpaniak:

Zakup tuszów do drukarki CentrumIS.

wartość: 594 PLN
2018-12-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Global Print A.Forszpaniak:

Zakup kompletu tuszów do drukarki dla Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 229 PLN
2018-11-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wydawnictwo Miejskie Posnania:

Zakup artykułów Wydawnictwa Miejskiego Posnania dla Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 1599,40 PLN
2018-11-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agencja Poligraficzno-Reklamowa Classic:

Wydruk publikacji "Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa".

wartość: 10024,50 PLN
2018-11-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Sprint Drukarnia:

Wydruk publikacji "Poznański Przewodnik Seniorki i Seniora".

wartość: 21463,5 PLN
2018-11-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Restauracja Chłopskie Jadło:

Zorganizowanie spotkania wigilijnego członków Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 2400 PLN
2018-11-21 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Didot Studio Wydawniczo-Reklamowe:

Wykonanie projektu graficznego oraz poprawek dwóch publikacji "Poznański Przewodnik Seniorki i Seniora" oraz "Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczestwa".

wartość: 615 PLN
2018-11-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Prywatny Gabinet Psychologiczny A. Żelwetro:

Usługa szkoleniowa "W kontakcie z osobą starszą. W kontakcie z osobą z otępieniem"dla pracowników CentrumIS.

wartość: 600 PLN
2018-11-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3:

Wynajem sali na szkolenie dla pracowników CentrumIS.

wartość: 66,33 PLN
2018-11-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Giftmax Mariusz Domanowski:

Przygotowanie gadżetów promocyjnych dla Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 1778,50 PLN
2018-11-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Uni-Pak Zakład Tworzyw Sztucznych G.Czopko:

Wyprodukownie Pudełek Życia dla poznańskich seniorów.

wartość: 14268 PLN
2018-11-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Śląsk sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe:

Zakup 5 tomów "Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności" dla Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 600 PLN
2018-10-25 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Art. biurowe i środki czystości.

wartość: 900 PLN
2018-10-22 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Z. Szkutnik:

Wyjazd członka Miejskiej Rady Seniorów na konferencję "Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa" we Wrocławiu.

wartość: 266,50 PLN
2018-10-11 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Igalo s.c.:

Zakup tuszu do drukarki dla Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 243,54 PLN
2018-10-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Międzynarodowe Targi Poznańskie:

Organizacja targów "Viva Seniorzy 2018".

wartość: 8000 PLN
2018-09-24 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Z. Szkutnik, B.Nowak:

Wyjazd na "Senioriadę Kaliską" dwóch członków Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 405,20 PLN
2018-08-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 19,99 PLN
2018-08-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 0,00 PLN
2018-08-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 28,78 PLN
2018-07-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art.biurowych i środków czystości.

wartość: 785,93 PLN
2018-07-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
MJP Drukarnia sp. z o.o.:

Wydrukowanie transparentnych naklejek "Miejsce Przyjazne Seniorom".

wartość: 87,33 PLN
2018-06-25 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Global Print A.Forszpaniak:

Zakup zamienników tuszów do drukarki dla Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 98,40 PLN
2018-06-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Agencja Poligraficzno-Reklamowa Classic:

Wydruk publikacji "Informator Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa".

wartość: 3321 PLN
2018-05-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Hotel Dwa Księżyce:

Nocleg członków Miejskiej Rady Seniorów podczas wyjazdu studyjnego.

wartość: 1194 PLN
2018-05-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Hotel Termy Pałacowe Nałęczowianka:

Nocleg członków Miejskiej Rady Seniorów podczas wyjazdu studyjnego.

wartość: 1161 PLN
2018-05-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Firma sprzątająca Błyszcząca Bańka:

Usługa mycia okien i parapetów zewnętrznych w siedzibie CentrumIS.

wartość: 600 PLN
2018-05-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
A.Sarbak, A.Buchert:

Udział dwóch członków Miejskiej Rady Seniorów w Szkole Rad Seniorów w Białobrzegach.

wartość: 389,20 PLN
2018-04-26 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art. biurowych i środków czystości.

wartość: 868 PLN
2018-04-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Zakład Poligraficzny Sprint:

Projekt i wydruk ulotki CentrumIS.

wartość: 547,35 PLN
2018-04-17 Centrum Inicjatyw Senioralnych
H.Marciniak:

Wyjazd członka Miejskiej Rady Seniorów na Forum Uniwersytetów III Wieku.

wartość: 50 PLN
2018-02-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Pan Gar:

Usługa cateringowa podczas organizowanego posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 270 PLN
2018-02-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Z.Szkutnik:

Wyjazd członka Miejskiej Rady Seniorów do Monachium na "Targi Die66".

wartość: 2200 PLN
2018-02-20 Centrum Inicjatyw Senioralnych
B.P. Albatros:

Wykup biletu lotniczego (Poznań-Monachium). Udział w Targach "Die 66" członka Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 910 PLN
2018-02-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne:

Zakup 20 szt. kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" dla członków Miejskiej Rady Seniorów.

wartość: 200 PLN
2018-01-26 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Pokoje Gościnne Korona Firma Handlowo Usługowa Rytm:

Nocleg członków Miejskiej Rady Seniorów podczas wyjazdu studyjnego do Krakowa.

wartość: 1300 PLN
2018-01-23 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Rodan sp. z o.o.:

Zakup art. biurowych i środków czystości.

wartość: 529 PLN
2018-01-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP s.c. M.Idaszak T.Stochniałek:

Przedłużenie licencji programu antywirusowego.

wartość: 552,20 PLN
2018-01-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Gemini Maciej Matyjasik:

Projekt i wydruk kopert "Tytka Seniora" w 2018r.

wartość: 14071,20 PLN
2017-12-27 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

Zamówienie usługi hostingu strony internetowej www.centrumis.pl

wartość: 246 PLN
2017-12-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

dzierżawa kopiarko-drukarki

wartość: 165,05 PLN
2017-12-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP S.C. M.Idaszak, T.Stochniałek:

usługa serwisowa i konserwacyjna sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych

wartość: 241,23 PLN
2017-12-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Iwona M.:

Archiwizacja dokumentacji

wartość: 1750 PLN
2017-12-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Grażyna G.:

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń

wartość: 650 PLN
2017-12-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Bogusława K.:

Umowa zlecenie na obsługę kadrowo-płacową

wartość: 800 PLN
2017-08-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Maria S.:

Wsparcie działań przy realizacji projektu "Animator Senioralny".

wartość: 4000 PLN
2017-08-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Anna K.:

Wsparcie działań przy realizacji projektu "Animator Senioralny".

wartość: 4000 PLN
2017-08-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Nina W.:

Koordynowanie projektu "Animator Senioralny".

wartość: 4950 PLN
2017-06-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Bogusława K.:

Umowa zlecenie na obsługę kadrowo-płacową

wartość: 700 PLN
2017-02-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
UNI-PAK:

wyprodukowanie Poznańskich Pudelek Życia

wartość: 4800 PLN
2017-01-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Kombinat Druku Jakub Krawczyk:

przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk Tytki Seniora

wartość: 1180.80 PLN
2017-01-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Grażyna G.:

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń.

wartość: 650 PLN
2016-12-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

usługa hostingu strony internetowej

wartość: 221,4 PLN
2016-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

dzierżawa kopiarko-drukarki

wartość: 135 PLN
2016-11-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP S.C. M.Idaszak, T.Stochniałek:

usługa serwisowa i konserwacyjna sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych

wartość: 295,20 PLN
2016-08-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Administracja COR UNUM:

wynajem części nieruchomości 

wartość: 7692,5 PLN
2016-02-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Kombinat Druku Jakub Krawczyk:

Przygotowanie wydruku kopert (Tytka Seniora)

wartość: 959,40 PLN
2016-01-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
UNI-PAK:

wyprodukowanie Poznańskich Pudelek Życia

wartość: 9000 PLN
2016-01-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Aleksandra S.:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie opowiadania historii dla seniorów "storytelling" w wybranych Domach Pomocy Społecznej

wartość: 1000,00 PLN
2016-01-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
ZAAY:

wykonanie sesji zdjęciowej w ramach promocji Poznańskiego Pudełka Życia

wartość: 500 PLN
2016-01-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Grażyna G.:

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń

wartość: 450,00 PLN
2016-01-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Bogusława K.:

Umowa zlecenie na obsługę kadrowo-płacową

wartość: 700,00 PLN
2015-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

Usługa dzierżawy kopiarko-drukarki

wartość: 135 PLN
2015-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP S.C. M.Idaszak, T.Stochniałek:

Umowa o opiekę informatyczną

wartość: 295,20 PLN
2015-12-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CFG Grzegorz Czlonkowski:

Zamówienie usługi hostingu strony internetowej www.centrumis.pl

wartość: 221,4 PLN
2015-10-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
UNI-PAK:

wyprodukowanie Poznańskich Pudełek Życia

wartość: 9225 PLN
2015-04-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Polkomtel sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

wartość: 109,47 PLN