Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-10-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Międzynarodowe Targi Poznańskie:

Organizacja targów "Viva Seniorzy 2018".

wartość: 8000 PLN
2018-08-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 19,99 PLN
2018-08-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 0,00 PLN
2018-08-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Orange Polska Spółka Akcyjna:

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 28,78 PLN
2017-12-27 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

Zamówienie usługi hostingu strony internetowej www.centrumis.pl

wartość: 246 PLN
2017-12-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

dzierżawa kopiarko-drukarki

wartość: 165,05 PLN
2017-12-08 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP S.C. M.Idaszak, T.Stochniałek:

usługa serwisowa i konserwacyjna sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych

wartość: 241,23 PLN
2017-12-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Iwona M.:

Archiwizacja dokumentacji

wartość: 1750 PLN
2017-12-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Grażyna G.:

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń

wartość: 650 PLN
2017-12-05 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Bogusława K.:

Umowa zlecenie na obsługę kadrowo-płacową

wartość: 800 PLN
2017-08-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Maria S.:

Wsparcie działań przy realizacji projektu "Animator Senioralny".

wartość: 4000 PLN
2017-08-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Anna K.:

Wsparcie działań przy realizacji projektu "Animator Senioralny".

wartość: 4000 PLN
2017-08-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Nina W.:

Koordynowanie projektu "Animator Senioralny".

wartość: 4950 PLN
2017-06-09 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Bogusława K.:

Umowa zlecenie na obsługę kadrowo-płacową

wartość: 700 PLN
2017-02-03 Centrum Inicjatyw Senioralnych
UNI-PAK:

wyprodukowanie Poznańskich Pudelek Życia

wartość: 4800 PLN
2017-01-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Kombinat Druku Jakub Krawczyk:

przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk Tytki Seniora

wartość: 1180.80 PLN
2017-01-02 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Grażyna G.:

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń.

wartość: 650 PLN
2016-12-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

usługa hostingu strony internetowej

wartość: 221,4 PLN
2016-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

dzierżawa kopiarko-drukarki

wartość: 135 PLN
2016-11-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP S.C. M.Idaszak, T.Stochniałek:

usługa serwisowa i konserwacyjna sprzętu komputerowego oraz sieci komputerowych

wartość: 295,20 PLN
2016-08-04 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Administracja COR UNUM:

wynajem części nieruchomości 

wartość: 7692,5 PLN
2016-02-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Kombinat Druku Jakub Krawczyk:

Przygotowanie wydruku kopert (Tytka Seniora)

wartość: 959,40 PLN
2016-01-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
UNI-PAK:

wyprodukowanie Poznańskich Pudelek Życia

wartość: 9000 PLN
2016-01-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Aleksandra S.:

Umowa zlecenie na przeprowadzenie opowiadania historii dla seniorów "storytelling" w wybranych Domach Pomocy Społecznej

wartość: 1000,00 PLN
2016-01-13 Centrum Inicjatyw Senioralnych
ZAAY:

wykonanie sesji zdjęciowej w ramach promocji Poznańskiego Pudełka Życia

wartość: 500 PLN
2016-01-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Grażyna G.:

Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń

wartość: 450,00 PLN
2016-01-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Bogusława K.:

Umowa zlecenie na obsługę kadrowo-płacową

wartość: 700,00 PLN
2015-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Robican s.c.:

Usługa dzierżawy kopiarko-drukarki

wartość: 135 PLN
2015-12-15 Centrum Inicjatyw Senioralnych
TMP S.C. M.Idaszak, T.Stochniałek:

Umowa o opiekę informatyczną

wartość: 295,20 PLN
2015-12-10 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CFG Grzegorz Czlonkowski:

Zamówienie usługi hostingu strony internetowej www.centrumis.pl

wartość: 221,4 PLN
2015-10-30 Centrum Inicjatyw Senioralnych
UNI-PAK:

wyprodukowanie Poznańskich Pudełek Życia

wartość: 9225 PLN
2015-04-29 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Polkomtel sp. z o.o.:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

wartość: 109,47 PLN
2015-04-01 Centrum Inicjatyw Senioralnych
CGF Grzegorz Członkowski:

usługa hostingu strony internetowej

wartość: 221,4 PLN
2013-12-31 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Ochrona Juwentus sp.z o.o.:

Ochrona obiektu (monitorowanie i interwencje) siedziby Centrum Inicjatyw Senioralnych.

wartość: 49,20 PLN
2010-05-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Telekomunikacja Polska S.A. (Orange):

Usługa telekomunikacyjna.

wartość: 72,57 PLN
2010-05-28 Centrum Inicjatyw Senioralnych
Telekomunikacja Polska S.A. (Orange):

Usługa telekomunikacyjna (z internetem).

wartość: 133,05 PLN