Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-08 Szkoła Podstawowa nr 1
Przystań artystyczna Adama Sypniewskiego, Adam Sypniewski:

Przeprowadzenie zajęć artystyczno-ruchowych dla klasy 0a

wartość: 2148,00 PLN
2019-01-02 Szkoła Podstawowa nr 1
Sławomir Jaszczak:

Bieżące i doraźne wsparcie informatyczne

wartość: 25,00 PLN
2019-01-01 Szkoła Podstawowa nr 1
ALPHA Tomasz Zareba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i doradztwa w zakresie kontroli zarządeczej

wartość: 560,00 PLN
2018-12-11 Szkoła Podstawowa nr 1
Wojciech Porowski prowadzący działalność pod nazwą Porowski Desing:

Nadzor inwestorski nad realizacją prac przy montażu 13 szt. wentylatorów mechanicznych wywiewnych

wartość: 1826,55 PLN
2018-12-11 Szkoła Podstawowa nr 1
Areodynamika Mikołaj Naglak:

Dostawa i montaż 13 szt wentylatorów wyciagowych

wartość: 58548,00 PLN
2018-12-07 Szkoła Podstawowa nr 1
Librus SP. z o. o.:

Użytkowanie systemu informatycznego Librus

wartość: 5750,00 PLN
2018-11-09 Szkoła Podstawowa nr 1
Vendetti s.c. Waldemar Jacków:

Wynajem powierzchni na automaty do produktów spożywczych

wartość: 996,30 PLN
2018-09-29 Szkoła Podstawowa nr 1
Przewozy Autokarowe E. Pytlewski:

Przewóz dzieci na basen w celu nauki i doskonalenie umiejetnosci pływania 

wartość: 270,00 PLN
2018-09-28 Szkoła Podstawowa nr 1
EMES PLUS Elżbieta Szymkowiak:

Nauka i doskonalenie pływania

wartość: 650,00 PLN
2018-08-31 Szkoła Podstawowa nr 1
BHP-BEJMA Małgorzata Bejma-Andrzejewska:

Serwis i wynajem mat wejściowych

wartość: 265,68 PLN
2018-08-30 Szkoła Podstawowa nr 1
Pływalnia Miejska Atlantis:

Korzystanie z basenu dzieci klas II i III

wartość: 230,00 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa nr 1
Fides Service Sp. z o. o.:

Monitorowanie sygnałów systemu przeciwpożarowego

wartość: 184,50 PLN
2018-03-01 Szkoła Podstawowa nr 1
Fides Service Sp. z o. o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu

wartość: 184,50 PLN
2018-01-04 Szkoła Podstawowa nr 1
Librus SP. z o. o.:

Użytkowanie systemuinformatycznego Librus

wartość: 6370,00 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa nr 1
Biuro Usług Informatycznych PRIMO:

Obsługa programu płacowego. ksiegowego i kadrowego

wartość: 660,00 PLN
2018-01-02 Szkoła Podstawowa nr 1
ALPHA Tomasz Zareba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 660,00 PLN
2017-11-10 Szkoła Podstawowa nr 1
Vendetti s.c. Waldemar Jacków:

Wynajem powierzchni na automaty do droduktów spożywczych

wartość: 664,20 PLN
2017-10-20 Szkoła Podstawowa nr 1
Przewozy Autokarowe E. Pytlewski:

Przewóz dzieci na basen w celunauki i doskonalenia umiejetnosci pływania

wartość: 270,00 PLN
2017-09-29 Szkoła Podstawowa nr 1
EMES PLUS Elżbieta Szymkowiak:

Nauka i doskonalenie umiejetności pływania dzieci klas II i III

wartość: 650,00 PLN
2017-09-05 Szkoła Podstawowa nr 1
Pływalnia Miejska Atlantis:

Udostępnienie pływalni na zajęcia rekreacyjno-sportowe dzieci klas II i III

wartość: 790,00 PLN
2017-08-24 Szkoła Podstawowa nr 1
Pyszoty - Izabella Wojdyła:

Najem bloku żywieniowego i  organizacja żywienia

wartość: 4920,00 PLN
2017-08-09 Szkoła Podstawowa nr 1
NOWAX sp.z o.o.:

Remont 941m2 ciągów komunikacyjnych

wartość: 13398,27 PLN
2017-06-26 Szkoła Podstawowa nr 1
Adam Szymanowski:

Opracownie materiałów do konkursu ofert na najem bloku żywieniowego

wartość: 800,00 PLN
2017-06-23 Szkoła Podstawowa nr 1
Maciej Kaźmierczak REMOBUD:

Remont sal lekcyjnych i pomieszczenia administracji

wartość: 16669,46 PLN
2017-06-01 Szkoła Podstawowa nr 1
Kall-Carrion Trading:

zakup mebli szkolnych

wartość: 20908,77 PLN
2017-06-01 Szkoła Podstawowa nr 1
Spółdzielnia Usług Antenowych i Dźwigowych:

Przegląd i konserwacja urzadzeń dźwigowych

wartość: 307,50 PLN
2017-01-11 Szkoła Podstawowa nr 1
Librus Sp z o.o. Sp.k.:

Użytkowanie systemu informatycznego Librus

wartość: 5874,00 PLN
2017-01-09 Szkoła Podstawowa nr 1
ALPHA Tomasz Zaręba:

Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i doradztwo w zakresie kontroli zarządczej

wartość: 560,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 1
Spikard Solution Maciej Stefan Zwierski:

Tworzenie, rozwijanie i zarzadzanie serwisami internetowymi oraz serwerami poczty elektronicznej

wartość: 1250,00 PLN
2017-01-02 Szkoła Podstawowa nr 1
Biuro Usług Informatycznych PRIMO:

Obsługa programu płacowego, księgowego i kadrowego

wartość: 660,00 PLN
2016-09-29 Szkoła Podstawowa nr 1
Przewozy Autokarowe E. Pytlewski:

Przewóz dzieci na basen w celu nauki i doskonalenia umiejętności pływania

wartość: 3360,00 PLN
2016-09-01 Szkoła Podstawowa nr 1
BHP Bejma:

Serwis i wynajem mat wejściowych

wartość: 265,58 PLN
2016-08-31 Szkoła Podstawowa nr 1
Pływalnia Atlantis:

Korzystanie z basenu dzieci klas II i III

wartość: 960,00 PLN
2016-03-01 Szkoła Podstawowa nr 1
Fides Service Sp. z o.o.:

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania i napadu

wartość: 369,00 PLN
2016-01-20 Szkoła Podstawowa nr 1
Librus Sp z o.o.:

Użytkowanie systemu informatycznego Librus

wartość: 6018,00 PLN
2016-01-01 Szkoła Podstawowa nr 1
Biuro Usług Informatycznych PRIMO:

Obsługa programu płacowego, ksiegowego i kadrowego

wartość: 660,00 PLN