Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-06-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola

wartość: 1000 PLN
2017-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola

wartość: 1000 PLN
2017-05-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy pracowników komunikacją miejską

wartość: 790 PLN
2017-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramch projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 150 PLN
2017-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-05-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NVC Zone sp. z o.o.:

Szkolenie kierowników liniowych MOPR według "Porozumienia bez przemocy" Rosenberga Marshalla

wartość: 9000 PLN
2017-05-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Wilda

wartość: 1404 PLN
2017-05-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Wilda

wartość: 1404 PLN
2017-05-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 5005 PLN
2017-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projketu "Dziecko pod prarasolem prawa"

wartość: 150 PLN
2017-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacji zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
EURO-TAXI Hanna Florczak:

Organizacja i świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych

wartość: 0 PLN
2017-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MSC Maciej Sampara:

Budowa infrastruktury teletecnicznej i telekomunikacyjnej w budynku MOPR w Poznaniu

wartość: 6300 PLN
2017-04-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KLIMATEST-SERWIS:

Obsługa techniczna urządzeń  klimatyzacyjnych

wartość: 3321 PLN
2017-04-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ProSecuro Inteligentny Dom Leszek Kostrzyński:

Konserwaxcja systemu kontroli dostępu

wartość: 2598 PLN
2017-03-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. RSON

wartość: 1508 PLN
2017-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy służbowe pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 2910 PLN
2017-03-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ Consultans:

Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania przez cele (ZPC) oraz usług szkoleniowych

wartość: 14500 PLN
2017-03-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Praktyka Psychologiczna Anna Groth:

Przeprowadzenie szkolenia dla specjalistów zatrudnionych w Dziale Wsparcia Specjalistycznego

wartość: 4800 PLN
2017-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds. DPS

wartość: 720 PLN
2017-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds. DPS

wartość: 720 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pracownia Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju Maria Kasprowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla grupy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pracownia Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju Maria Kasprowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla asystentów rodziny.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Magdalena Stawicka:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla grupy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Katarzyna Małkowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych w zakresie superwizji pracy lokalnej.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna Alternatywa Dominika Łącka:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych w zakresie superwizji pracy lokalnej.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hotel Remes Sp. z o.o.:

Usługa noclegowe, usługi gastronomiczne, wynajem sali szkoleniowej

wartość: 4753 PLN
2017-03-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 1500 PLN
2017-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja dyżuru pracownika socjalnego w czasie przejazdu Autobusu Pomocy w dniu 11.03.2017

wartość: 250 PLN
2017-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOZ S.A.:

Bezgotówkowe wydawanie leków podopiecznych Filii MOPR w Poznaniu

wartość: 77918 PLN
2017-02-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Katarzyna Małkowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla pedagogów

wartość: 4800 PLN
2017-02-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Cellpoll Serwis Ksero:

Wynajem i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych

wartość: 104000 PLN
2017-02-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Psychoterapii i Rozwoju Wiesław Talar:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 8000 PLN
2017-02-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR

wartość: 1518 PLN
2017-02-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja dyżuru pracownika socjalnego w czasie przejazdu "Autobusu Pomocy"

wartość: 250 PLN
2017-02-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA:

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu dla Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1353 PLN
2017-02-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Działu Pomocy Osoobm Bezdomnym

wartość: 1404 PLN
2017-02-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Działu Pomocy Osoobm Bezdomnym

wartość: 1404 PLN
2017-02-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jan Guss Gwarancja Biuro Consultingowo-Handlowe:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 3500 PLN
2017-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

usługa tłumaczenia podczas prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie pomocy cudzoziemcowi w Libii

wartość: 750 PLN
2017-01-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IMPEL CLEANING Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 313360,40 PLN
2017-01-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR w Poznaniu.

wartość: 11986 PLN
2017-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa finansowa projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1248 PLN
2017-01-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-01-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Umowa  na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-01-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa kadrowa w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1248 PLN
2017-01-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA:

Prowadzenie kompletnej obsługi strony internetowej MOPR w Poznaniu

wartość: 11070 PLN
2017-01-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie pracy socjalnej dla 9 rodzin

wartość: 5000 PLN
2017-01-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie pracy socjalnej dla 9 rodzin

wartość: 5000 PLN
2017-01-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Euro Radosław Senger:

Dostawa środków czystości dla potrzeb MOPR

wartość: 50000 PLN
2017-01-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. RSON

wartość: 1508 PLN
2017-01-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi Pogrzebowe TANATOS sp. z o.o.:

Wykonywanie usług pogrzebowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 219525 PLN
2017-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Przygotowanie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników MOPR

wartość: 1508 PLN
2017-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Monitorowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

wartość: 12012 PLN
2016-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Impel Cleaning:

Usługa sprzątania w pomieszczeniach MOPR w Poznaniu

wartość: 22091,46 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 910 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1560 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 390 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1300 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu w ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramch projketu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu w ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projektu "kurier MOPR-oowy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu w ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projketu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniuw ramach projketu "Kurier MOPR-owy".

wartość: 3250 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie i zarządzanie zadaniami projektu "kurier MOPRowy" oraz grupą osób realizujących zadania w ramach projektu w celu najbardziej wydajnej realizacji zobowiązań

wartość: 2496 PLN
2016-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Seventica sp. z o.o.:

Usługa tłumaczenia z zakresu polskiego języka migowego (PJM) i systemu języka migowego na odległość przy zastosowaniu systemu komunikacji niewerbalnej

wartość: 3380,04 PLN
2016-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Cellpoll Serwis Ksero:

Wynajem i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych

wartość: 111200 PLN
2016-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
AK Architektura Konstrukcja Antoni Klaus:

opiniowanie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych

wartość: 23616 PLN
2016-12-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MERPOL sp z o.o.:

Całodobowy monitoring sygnałów lokalnego alarmowania

wartość: 71733,6 PLN
2016-12-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mineral s.c. Anna Powałowska Grzegorz Mikołajczak:

Dostawa wody źródlanej, kubeczków jednorazowych oraz dzierżawy dystrybutorów

wartość: 14000 PLN
2016-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w POK Filii Jeżyce oraz w pomieszczeniu DPS przy Bukowskiej

wartość: 2496 PLN
2016-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz wyonywanie prac porządkowych w MOPR w Poznaniu

wartość: 4214 PLN
2016-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ:

Usługi konserwacyjno - serwisowe oraz przegląd serwisowych kotłowni gazowych użytkowanych przez MOPR

wartość: 7527,6 PLN
2016-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUX:

Wykonanie i dostawa druków na potrzeby MOPR w Poznaniu

wartość: 30854,9 PLN
2016-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Przejazdy pracowników komunikacją miejską

wartość: 122576 PLN
2016-12-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press S.A.:

Umowa o systematyczą dostawę prasy

wartość: 25852,32 PLN
2016-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. K.:

Zakup i dostawa 31 sztuk zestawów komputerowych

wartość: 91500 PLN
2016-12-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering - Frytka Piotr Adrych:

Przygotowywanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków klientów MOPR w Poznaniu

wartość: 425676 PLN
2016-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Konsultacje w zakresie sprawozdawczości, modyfikacji szablonów i wzorów decyzji w programie  TT-Pomoc, aktualizacji programu TT-Pomoc oraz współdziałania TT-Pomoc z programem Emp@tia

wartość: 24024 PLN
2016-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SPOŁEM Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców:

Przygotowywanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków klientów MOPR w Poznaniu

wartość: 905385,91 PLN
2016-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
U PAWEŁKA Catering i Zaopatrzenie:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów

wartość: 253385 PLN
2016-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
P.H.U. MDJ Małgorzata Dura-Jedlińska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów

wartość: 189431 PLN
2016-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Mała Gastronomia" Anna, Dionizy Buksa s.c.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów

wartość: 188309 PLN
2016-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU JARECKI Jarosław Jankowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów

wartość: 217617,5 PLN
2016-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOMI Dominika Moch:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów

wartość: 502095 PLN
2016-12-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ASK Sylwia Kaczmarek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania śniadań i obiadów

wartość: 211817,6 PLN
2016-12-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Wsparcie informatyczne

wartość: 442 PLN
2016-12-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Wsparcie informatyczne

wartość: 990 PLN
2016-12-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Wykonywanie pieczątek i stempli oraz wymiana gumek stemplujących w automatach stemplujących

wartość: 10000 PLN