Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DGP Catering Partner sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania obiadów w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 304 PLN
2018-05-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany "REM" Przemysław Owczarczak:

Umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach MOPR w Poznaniu

wartość: 6537,15 PLN
2018-05-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 506,90 PLN
2018-05-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umeszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

wartość: 400 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 43560 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 44880 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 44880 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 34320 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 36960 PLN
2018-04-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielspin sp. z o.o.:

Umowa na usługi hotelowe, gastronomiczne i konferencyjne.

wartość: 6895 PLN
2018-04-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Umowa na opiniowanie i weryfikację wniosków na dofinansowanie liwidacji barier architektonicznych i technicznych.

wartość: 23.616 PLN
2018-04-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orange Polska S.A.:

Umowa o świadczenie usug telekomunikacyjnych dla klientów korporacyjnych (abonament dla 10 kart SIM).

wartość: 1465,94 PLN
2018-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach sekcji RSON (m.in. przygotowanie korespondencji, kopertowanie, wysyłka, przekazywanie dokumentów do innych działów)

wartość: 1680 PLN
2018-03-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany "REM" Przemysław Owczarczak:

Umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach MOPR w Poznaniu

wartość: 20983,80 PLN
2018-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu - Filia Nowe Miasto.

wartość: 2603 PLN
2018-03-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej

wartość: 400 PLN
2018-03-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Rodan" sp. z o.o.:

Umowa na dostawy papieru biurowego na rzecz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 58575,00 PLN
2018-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Aktualizacja bazy danych programu DPS na potrzeby Sekcji Domów Pomocy Społecznej z zapewnieniem wsparcia technicznego.

wartość: 1185,05 PLN
2018-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

wartość: 400 PLN
2018-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Handlowo-Usługowa EUFORIA Karina Osiewicz:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1540 PLN
2018-02-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 272905,92 PLN
2018-02-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPR w Poznaniu wraz z wniesieniem we wskazane miejsce.

wartość: 229012,50 PLN
2018-02-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu::

Przejazd pracownika MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 1 karty PEKA FIRMA.

wartość: 1188 PLN
2018-02-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Damovo Polska sp. z o.o.:

Umowa o podłączenie urządzeń telefonicznych, skonfigurowanie systemu VoIP oraz przeszkolenie pracowników MOPR.

wartość: 8007,30 PLN
2018-02-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przygotowanie na potrzeby MOPR w Poznaniu badania ankietowego w MOPR Filia Grunwald.

wartość: 2000 PLN
2018-02-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa finansowa w ramach projektu "KURIER MOPRowy"

wartość: 1315,2 PLN
2018-01-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy obsłudze korespondencji.

wartość: 3430 PLN
2018-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 6 kart PEKA FIRMA.

wartość: 4846 PLN
2018-01-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Impel Facility Services Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach MOPR.

wartość: 28843,71 PLN
2018-01-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji po Filii Grunwald Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1479,6 PLN
2018-01-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji po Filii Grunwald Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1479,6 PLN
2018-01-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wybrakowanie dokumatacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu.

wartość: 1507 PLN
2018-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Przewóz i doręczenie w obrocie krajowym przekazów pieniężnych opłaconych w formie bezgotówkowej.

wartość: 90230 PLN
2018-01-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz MOPR.

wartość: 668673,20 PLN
2018-01-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przygotowanie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników MOPR oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

wartość: 3600 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 2 kart PEKA FIRMA

wartość: 1635 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa kadrowa w ramach projektu "KURIER MOPRowy"

wartość: 1315,2 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 685 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Skuteczne doręczanie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu

wartość: 5480 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Skuteczne doręczanie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu

wartość: 4110 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie i zarządzanie zadaniami projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 2630,4 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1644 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Skuteczne doręczanie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu

wartość: 6850 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Skuteczne doręczanie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu

wartość: 4110 PLN
2018-01-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa merytoryczna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1644 PLN
2018-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 Taxi Sp. z o.o. Sp. Komandytowa:

Świadczenie usług przewozowych dla pracowników MOPR w Poznaniu przez taksówki "M1 Taxi" na zasadach bezgotówkowych.

wartość: 1500 PLN
2018-01-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik:

Zakup i dostawa notebooków wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym.

wartość: 139000 PLN
2018-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 112 kart PEKA FIRMA

wartość: 135735 PLN
2018-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Monitorowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

wartość: 6329,4 PLN
2018-01-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
iCOD.pl Sp. z o.o.:

Zakup i dostawa 65 sztuk zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym.

wartość: 228816,90 PLN
2018-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Construction-Catering Services Agnieszka Kordylewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania obiadów w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 10416 PLN
2018-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Skuteczne doręczanie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu.

wartość: 2055 PLN
2018-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 411 PLN
2018-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 11952 PLN
2017-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz wykonywanie prac porządkowych.

wartość: 9042 PLN
2017-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprzątanie pomieszczeń biurowych w POK Filii Jeżyce MOPR w Poznaniu oraz w DPS przy ul. Bukowskiej w Poznaniu.

wartość: 2630,4 PLN
2017-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mineral s.c.:

Dostawy wody źródlanej 18,9L, kubeczków jednorazowych oraz dzierżawy dystrybutorów.

wartość: 18200 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRUX":

Wykonanie i dostawa druków na potrzeby MOPR.

wartość: 24203,90 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DRUX”:

Wykonanie i dostawa druków na potrzeby MOPR.

wartość: 24203,90 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MERPOL Sp. z o.o.:

Całodobowy monitoring w zakresie monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego.

wartość: 6376,32 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski:

Konserwacja systemów alarmowych.

wartość: 3542,40 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CELLPOL SERWIS KSERO:

Wynajem i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych.

wartość: 135600 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych oraz przeglądów serwisowych kotłowni gazowej w Filii przy ulicy Długosza 18A w Poznaniu.

wartość: 1785 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Veolia Energia Poznań S.A.:

Wykonywnie w ramach eksploatacji zleconej usług konserwacyjno-serwisowych.

wartość: 2976 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Elektro Klima:

Dostawa klimatyzatorów wraz z uszczelkami okiennymi.

wartość: 12915 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Przystań" Rodzinny Dom Pomocy:

Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla osób starszych (maksymalnie dla sześciu osób)

wartość: 504000 PLN
2017-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie rodzinnego domu pomocy - domu dla osób starszych (maksymalnie dla 6 osób).

wartość: 255500 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniami chronionymi w Poznaniu.

wartość: 4110 PLN
2017-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Garmond Press SA:

Systematyczna dostawa zamówionych dzienników i wydawnictw periodycznych.

wartość: 26444,90 PLN
2017-12-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Impel Cleaning Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach MOPR.

wartość: 28857,02 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach pracy.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i określonych godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i godzinach.

wartość: 11952 PLN
2017-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielkopolska Grupa Aptekarska Sp. z o.o.:

Bezgotówkowe wydawanie leków klientom MOPR.

wartość: 103500 PLN
2017-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"SPOŁEM" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców:

Zapewnienie sprzedaży gorących posiłków i zapewnienie możliwości ich spożycia w placówkach Wykonawcy osobom skierowanym przez MOPR.

wartość: 916631,10 PLN
2017-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU "Kulinaria", Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie gorących posiłków i zapewnienie ich dowozu do miejsca zamieszkania klienta wskazanego przez MOPR.

wartość: 609211,20 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Gastronomiczny "ALDO" Janusz Kozak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 10974 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VIRGIN INVESTMENT sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania obiadów w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 11067 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VIP CATERING Urszula Kaczmarek Janusz Kaczmarek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 29760 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
STOŁÓWKA SZKOLNA Andrzej Poterski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 36270 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stołówka Catering Paulina Gomuła:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 13745,40 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna "Cuda-Garnki" w Poznaniu:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 7905 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"SMAKORAJ" Hanna Skrzypczak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 47058 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
SCHOOL FOOD Hanna Łucka:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 94953 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bufet Szkolny "ROGAL" Dorota Poprawska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 23529 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
REVOLTA FOOD Artur Bąk:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 50908,20 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Restauracja BERGAMOTKA Katarzyna Wolińska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1488 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Restauracja "Pod Gruszą" Paweł Gawron:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 103044 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Renata Pohl:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 120714 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pyszoty Izabela Wojdyła:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkołach dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 132446,88 PLN
2017-12-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PRACOWNIA KULINARNA Maciej Przynoga:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 29760 PLN