Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-12-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie badania psychologicznego.

wartość: 1512 PLN
2017-12-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

wartość: 500 PLN
2017-12-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

wartość: 500 PLN
2017-12-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przygotowanie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników MOPR oraz Rodzinnych Domów Dziecka.

wartość: 1500 PLN
2017-11-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 1992 PLN
2017-11-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej MOPR w Poznaniu szkoleń dotycząch zaburzeń emocjonalnych i zachowania w okresie dorastania.

wartość: 2680 PLN
2017-11-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pracownia Rozwoju Inga Bielińska:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych MOPR pn. "Porozumienie bez przemocy" Marshalla Rosenberga.

wartość: 4920 PLN
2017-11-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Czynności związane z przeprowadzeniem corocznego audytu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 1740 PLN
2017-11-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Czynności związane z przeprowadzeniem corocznego audytu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1740 PLN
2017-11-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 50400 PLN
2017-11-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 53760 PLN
2017-11-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 50400 PLN
2017-11-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 50400 PLN
2017-11-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 53760 PLN
2017-11-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 53760 PLN
2017-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej.

wartość: 55776 PLN
2017-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 52080 PLN
2017-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 43680 PLN
2017-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przygotowanie i przeprowadzenie testów psychologicznych oraz opracownie ich wyników w związku z rekrutacją na stanowisko Kierownika Pracowników Socjalnych Filii Jeżyce MOPR w Poznaniu.

wartość: 350 PLN
2017-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej.

wartość: 53760 PLN
2017-11-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola.

wartość: 500 PLN
2017-11-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań admnistracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin.

wartość: 500 PLN
2017-10-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Praktyka Psychologiczna Anna Groth:

Przeprowadzenie szkolenia dla specjalistów zatrudnionych w Dziale Wsparcia Specjalistycznego pn. "Praca z osobami po traumie - wprowadzenie do psychopedagogiki traumy".

wartość: 4000 PLN
2017-10-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie karty PEKA FIRMA.

wartość: 1190 PLN
2017-10-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc przy archiwizacji dokumentacji po Filii Piątkowo Mijeskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 728 PLN
2017-10-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji po Filii Piąkowo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 728 PLN
2017-10-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NVC Zone Spółka z o.o.:

Szkolenie dla pracowniików socjalnych pn. "Kręgi naprawcze"

wartość: 2400 PLN
2017-10-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
BELFER Jacek Langner:

usługi hotelowe, gastronomiczne, konferencyjne

wartość: 5986 PLN
2017-10-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
POMOCE. Marta Łuczyńska:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MOPR "Metodyka pracy socjalnej w MOPR w Poznaniu"

wartość: 12000 PLN
2017-10-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Magdalena Stawicka - Praktyka Psychologiczna:

Szkolenie dla Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej pn. "Zaburzenia przywiązania - podstawy diagnozy i oddziaływań terapeutycznych"

wartość: 1200 PLN
2017-10-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
POMOCE Marta Łuczyńska:

Szkolenie dla pracowników MOPR w Poznaniu pn. "Metodyka pracy socjalnej"

wartość: 1200 PLN
2017-10-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie sprawy w ramach udzielenia pełnomocnictwa w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego.

wartość: 500 PLN
2017-10-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie sprawy w ramach udzielenia pełnomocnictwa w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego.

wartość: 500 PLN
2017-10-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie sprawy w ramach udzielenia pełnomocnictwa procesowgo.

wartość: 500 PLN
2017-10-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw w ramach udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

wartość: 500 PLN
2017-09-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przynania pomocy dla rodzin z Mariupola oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

wartość: 1000 PLN
2017-09-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przynania pomocy dla rodzin z Mariupola oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

wartość: 1000 PLN
2017-09-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Rozbudowa programu dla listy oczekujących osób na pobyt w Domach Pomocy Społecznej

wartość: 3800 PLN
2017-09-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR

wartość: 1471 PLN
2017-09-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ-Consultans:

Szkolenie z zakresu nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 6100 PLN
2017-09-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Alfa Computer:

Szkolenie z zakresu zastosowania technik samoobrony dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 2900 PLN
2017-09-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IKARIA Sp. z o.o.:

Licencja na korzystania z oprogramowania ESET Endpoint Antivirus Suite

wartość: 38949,18 PLN
2017-09-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
HORYZONT Technologie Internetowe sp. z o.o.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 8400 PLN
2017-09-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Klimatest Serwis Sp. z o.o.:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej ul. Gronowa 22

wartość: 5450 PLN
2017-09-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MSC Maciej Sampara:

Demontaz systemu kontroli dostępu

wartość: 3983 PLN
2017-09-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orange Polska S.A.:

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange

wartość: 2939,6 PLN
2017-08-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR

wartość: 1991 PLN
2017-07-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Karty PEKA FIRMA na przejazdy pracowników MOPR komunikacją miejską

wartość: 1728 PLN
2017-07-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Dokonanie kontroli umów za 2016 r. w zakresie realizacji programu Aktywny Samorząd

wartość: 1500 PLN
2017-07-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Doradztwo i konsultacje z organizatorami społeczności lokalnej oraz przygotowanie materiałów na potrzeby realizacji przez MOPR w Poznaniu usługi społeczności lokalenej

wartość: 2000 PLN
2017-07-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-07-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering-Frytka Piotr Adrych:

Przygotowanie i dowóz posiłków klientom MOPR w Poznaniu

wartość: 147690 PLN
2017-07-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie ewaluacji programu "Aktywny Samorząd" za 2016 rok

wartość: 2900 PLN
2017-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz wykonywanie prac porządkowych  w MOPR w Poznaniu

wartość: 4212 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Karty PEKA FIRMA na przejazdy pracowników MOPR komunikacją miejską

wartość: 4379 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ALFA CONCEPT sp. z o.o.:

Umowa najmu lokalu lokalu przy ul. Gronowej 22

wartość: 2375640 PLN
2017-06-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. czynności pomocnicznych w ramach zadań określonych dla asystentki Dyrektorów

wartość: 507 PLN
2017-06-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola i pomoc w załatwianiu spraw urządowych

wartość: 3000 PLN
2017-06-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

PRowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola i pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

wartość: 1000 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym przy ul. Przemysłowej 21/8 w Poznaniu

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 21/8

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 14/4 oraz ul. Tokarskiej 11/11

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 14/4 oraz ul. Tokarskiej 11/11

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu ul. Drzymały 13/1

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu ul. Drzymały 13/1

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu przy ul. Drzymały 13/1

wartość: 3900 PLN
2017-06-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 14/4 oraz ul. Tokarskiej 11/11

wartość: 3900 PLN
2017-06-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
HORYZONT Technologie Internetowe sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 840 PLN
2017-06-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola

wartość: 1000 PLN
2017-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola

wartość: 1000 PLN
2017-05-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Nieruchomości Krauze:

Umowa pośrednictwa-najmu

wartość: 3118,05 PLN
2017-05-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy pracowników komunikacją miejską

wartość: 790 PLN
2017-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramch projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 150 PLN
2017-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-05-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NVC Zone sp. z o.o.:

Szkolenie kierowników liniowych MOPR według "Porozumienia bez przemocy" Rosenberga Marshalla

wartość: 9000 PLN
2017-05-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Wilda

wartość: 1404 PLN
2017-05-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Wilda

wartość: 1404 PLN
2017-05-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 5005 PLN
2017-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projketu "Dziecko pod prarasolem prawa"

wartość: 150 PLN
2017-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacji zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
EURO-TAXI Hanna Florczak:

Organizacja i świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych

wartość: 0 PLN
2017-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MSC Maciej Sampara:

Budowa infrastruktury teletecnicznej i telekomunikacyjnej w budynku MOPR w Poznaniu

wartość: 6300 PLN
2017-04-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KLIMATEST-SERWIS:

Obsługa techniczna urządzeń  klimatyzacyjnych

wartość: 3321 PLN
2017-04-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ProSecuro Inteligentny Dom Leszek Kostrzyński:

Konserwaxcja systemu kontroli dostępu

wartość: 2598 PLN
2017-03-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. RSON

wartość: 1508 PLN
2017-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy służbowe pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 2910 PLN
2017-03-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ Consultans:

Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania przez cele (ZPC) oraz usług szkoleniowych

wartość: 14500 PLN
2017-03-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Praktyka Psychologiczna Anna Groth:

Przeprowadzenie szkolenia dla specjalistów zatrudnionych w Dziale Wsparcia Specjalistycznego

wartość: 4800 PLN
2017-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds. DPS

wartość: 720 PLN
2017-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds. DPS

wartość: 720 PLN