Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-12-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielkopolska Grupa Aptekarska sp. z o.o.:

Umowa na bezgotówkowe wydawanie leków dla podopiecznych MIejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 119800,00 PLN
2018-11-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stempel-Graf Jerzy Majewski:

Umowa w zakresie wykonania pieczątek i stempli oraz mdernizacji pieczątek.

wartość: 13000,00 PLN
2018-11-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na obsługę finansową projektu "KURIER MOPRowy".

wartość: 109,60 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685,00 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685,00 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685,00 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685,00 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685,00 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685,00 PLN
2018-11-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. realizacji zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 685 PLN
2018-11-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Best Telecom sp. z o.o.:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania technik samoobrony dla pracowników MOPR.

wartość: 2900,00 PLN
2018-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na przeprowadzenie szkolenia dla kierowników Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR pn. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w życiu zawodowym i prywatnym.

wartość: 3180,00 PLN
2018-11-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielspin sp. z o.o.:

Umowa na usługi hotelowe, gastronomiczne i konferencyjne.

wartość: 5985,00 PLN
2018-10-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 1680,00 PLN
2018-10-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU ONE:

Umowa na dostawę 58 aktówek.

wartość: 14268,00 PLN
2018-10-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. archiwizacji dokumentacji Filii Stare Miasto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1507,00 PLN
2018-10-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. archiwizacji dokumentacji Filii Stare Miasto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1507,00 PLN
2018-10-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 5076,38 PLN
2018-10-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Niku Bowling Monika Gościniak:

Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników MOPR.

wartość: 17940,29 PLN
2018-10-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ-Consultans:

Realizacja usług doradczych i szkoleniowych w zakresie standardów normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz prowadzenia usług doradczych w zakresie m.in. architektury procesów.

wartość: 9890.00 PLN
2018-09-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych pracowników MOPR i Rodzinnych Domów.

wartość: 1800 PLN
2018-09-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa związana z przeprowadzeniem corocznego audytu bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 2500,00 PLN
2018-09-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie corocznego audytu bezpeczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 2494 PLN
2018-09-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hotel Edison sp. z o.o.:

Świadczenie usługi hotelowej, gastronomicznej i konferencyjnej.

wartość: 9410.00 PLN
2018-09-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników MOPR oraz Rodzinnych Domów.

wartość: 1800,00 PLN
2018-09-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
szybkie.smaczne.pl sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania obiadów w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 25359,00 PLN
2018-09-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Witajewska:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dzieciom w IX Liceum Ogólnokształcącym.

wartość: 988,00 PLN
2018-08-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11952 PLN
2018-08-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 330 PLN
2018-08-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
LUQRECJA Jarosław Balcerek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 15326,00 PLN
2018-08-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 180,65 PLN
2018-08-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rozinie pomocowej.

wartość: 361,30 PLN
2018-08-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 180,65 PLN
2018-08-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 184,51 PLN
2018-08-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 446,13 PLN
2018-08-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 227,08 PLN
2018-08-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 620,70 PLN
2018-08-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzoieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 620,70 PLN
2018-08-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dziecka w rodznie pomocowej.

wartość: 141,94 PLN
2018-08-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 1992 PLN
2018-07-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 387,98 PLN
2018-07-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 464,52 PLN
2018-07-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Damovo Polska Sp. z o.o.:

Montaż i konfiguracja systemu VoIP

wartość: 14870,70 PLN
2018-07-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 10492,20 PLN
2018-07-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu::

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 5 kart PEKA FIRMA.

wartość: 3346,00 PLN
2018-07-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 270,95 PLN
2018-07-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11952 PLN
2018-07-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu::

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 2 kart PEKA FIRMA.

wartość: 1037 PLN
2018-07-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 184,51 PLN
2018-06-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11952,00 PLN
2018-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 9030,40 PLN
2018-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu::

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 2 kart PEKA FIRMA.

wartość: 922 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11952,00 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11221,60 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 747,38 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 490,47 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 303,62 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 532,50 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 9092,80 PLN
2018-06-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11952 PLN
2018-06-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 812,91 PLN
2018-06-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11022,40 PLN
2018-06-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 774,24 PLN
2018-06-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 882,57 PLN
2018-06-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej.

wartość: 11088,80 PLN
2018-06-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 233,56 PLN
2018-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego oraz interwencji Grupy Interwencyjnej w następstwie otrymania sygnału alarmowego w obiektach MOPR-u.

wartość: 3188,16 PLN
2018-06-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ENEA Operator sp. z o.o.:

Przyłączenie instalacji MOPR-u zlokalizowanej w budynku biurowym przy ul. Cześnikowskiej 18B w Poznaniu do sieci ENEA Operator.

wartość: 592,11 PLN
2018-06-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 393,57 PLN
2018-06-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 511,62 PLN
2018-06-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 826,47 PLN
2018-06-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

wartość: 629,70 PLN
2018-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzienia Socjalna "Poznanianka":

Mycie okien w siedzibie Miejskigo Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 7366,47 PLN
2018-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ITM POLAND S.A.:

Sprzedaż i dostawa urządzeń mobilnych oraz świadczenie usługi zdalnego monitoringu tych urządzeń, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników MOPR-u

wartość: 475702,50 PLN
2018-06-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DGP Catering Partner sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania obiadów w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 304 PLN
2018-05-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany "REM" Przemysław Owczarczak:

Umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach MOPR w Poznaniu

wartość: 6537,15 PLN
2018-05-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym.

wartość: 506,90 PLN
2018-05-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umeszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

wartość: 400 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 43560 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 44880 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 44880 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 34320 PLN
2018-04-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi i pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym zakresie i czasie.

wartość: 36960 PLN
2018-04-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielspin sp. z o.o.:

Umowa na usługi hotelowe, gastronomiczne i konferencyjne.

wartość: 6895 PLN
2018-04-10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Umowa na opiniowanie i weryfikację wniosków na dofinansowanie liwidacji barier architektonicznych i technicznych.

wartość: 23.616 PLN
2018-04-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orange Polska S.A.:

Umowa o świadczenie usug telekomunikacyjnych dla klientów korporacyjnych (abonament dla 10 kart SIM).

wartość: 1465,94 PLN
2018-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach sekcji RSON (m.in. przygotowanie korespondencji, kopertowanie, wysyłka, przekazywanie dokumentów do innych działów)

wartość: 1680 PLN
2018-03-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazd pracownikó MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 3 kart PEKA FIRMA.

wartość: 1585 PLN
2018-03-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Remontowo-Budowlany "REM" Przemysław Owczarczak:

Umowa na wykonanie prac remontowo-budowlanych w placówkach MOPR w Poznaniu

wartość: 20983,80 PLN
2018-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu - Filia Nowe Miasto.

wartość: 2603 PLN
2018-03-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej

wartość: 400 PLN
2018-03-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Rodan" sp. z o.o.:

Umowa na dostawy papieru biurowego na rzecz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 58575,00 PLN
2018-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Aktualizacja bazy danych programu DPS na potrzeby Sekcji Domów Pomocy Społecznej z zapewnieniem wsparcia technicznego.

wartość: 1185,05 PLN
2018-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

wartość: 400 PLN
2018-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Handlowo-Usługowa EUFORIA Karina Osiewicz:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1540 PLN
2018-02-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu::

Przejazd pracowników MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 2 kart PEKA FIRMA.

wartość: 910 PLN
2018-02-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Biuro Handlowo-Usługowe VIGOR sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 272905,92 PLN
2018-02-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPR w Poznaniu wraz z wniesieniem we wskazane miejsce.

wartość: 229012,50 PLN
2018-02-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu::

Przejazd pracownika MOPR komunikacją miejską na podstawie zakupu 1 karty PEKA FIRMA.

wartość: 1188 PLN
2018-02-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Damovo Polska sp. z o.o.:

Umowa o podłączenie urządzeń telefonicznych, skonfigurowanie systemu VoIP oraz przeszkolenie pracowników MOPR.

wartość: 8007,30 PLN