Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-06-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie kontroli umów wykonanych w 2018 r. w zakresie realizacji programu Aktywny Samorząd.

wartość: 1800,00 PLN
2019-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ELEKTRO-KLIMA Adam Woszak:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych mobilnych.

wartość: 7933,50 PLN
2019-05-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka":

Przedmiotem umowy jest mycie okien w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 7690,00 PLN
2019-05-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie tekstu mówionego z języka polskiego na arabski i odwrotnie oraz tekstu pisemnego z języka polskiego na arabski w celu udzielenia pomocy klientom w ramach ustawy o pomocy społecznej.

wartość: 500,00 PLN
2019-05-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pomocy przy realizacji zaań Sekcji Świadczeń w Filii Jeżyce.

wartość: 3536,00 PLN
2019-05-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ENEA Operator sp. z o.o.:

Umowa o przyłączenie instalacji zlokalizowanej w budynku przy ul. Jana Długosza 18a w Poznaniu, do sieci ENEA Operator.

wartość: 592,11 PLN
2019-05-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań zespołu ds. kadowo-płacowych i ubezpieczeń.

wartość: 2880,00 PLN
2019-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielspin sp. z o.o.:

Umowa dot. usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej.

wartość: 4090,00 PLN
2019-04-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przeprowadzenia i omówienia gry szkoleniowej dla 35 kierowników liniowych MOPR.

wartość: 2000,00 PLN
2019-04-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przeprowadzenia i omówienia gry szkoleniowej dla 35 kierowników liniowych MOPR.

wartość: 2000,00 PLN
2019-04-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Rodan sp. z o.o.:

Umowa na dostawę artyułów biurowych i papieru biurowego

wartość: 115200,00 PLN
2019-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa-zlecenia dot. pomocy w realizacji zadań Działu Organizacyjnego MOPR.

wartość: 588,00 PLN
2019-03-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hotel-Restauracja Delicjusz Sadłocha sp.j.:

Umowa dot. usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej.

wartość: 9757,15 PLN
2019-03-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa-zlecenia dot. pomocy w realizacji zadań Działu Organizacyjnego MOPR.

wartość: 588,00 PLN
2019-03-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych Barbara Gojżewska:

Umowa na wykonanie zadania pod nazwą: Świadczenie usług mediacyjnych w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania".

wartość: 45000,00 PLN
2019-03-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. przygotowania do archiwizacji dokumentów projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania"

wartość: 1530 PLN
2019-03-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1499,40 PLN
2019-02-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Umowa dot. wydawania opinii i weryfikowania wniosków składanych przez osoby fizyczne w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

wartość: 29520,00 PLN
2019-02-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Umowa dot. dostaw węgla dla podopiecznych MOPR w Poznaniu wraz z wniesieniem we wskazane miejsce.

wartość: 442700,00 PLN
2019-02-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Umowa dot. świadczenia usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 644056,80 PLN
2019-02-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji Świadczeń w MOPR - Filia Jeżyce

wartość: 1360 PLN
2019-02-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w wykonywaniu zadań Działu Metrodycznego: przygotowanie do archiwizacji dokumentów projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania".

wartość: 1440,00 PLN
2019-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 2100,00 PLN
2019-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 4200,00 PLN
2019-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CATERING-FRYTKA Piotr Adrych:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1830,00 PLN
2019-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Tanatos sp. z o.o.:

Umowa na wykonywanie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR, na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych na terenie Miasta Poznania.

wartość: 345934,00 PLN
2018-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Piastowskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego:

Umowa dot. wzięcia w podnajem części lokalu.

wartość: 7200,00 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski sp. z o.o.:

Umowa dot. wykonywania usług w zakresie monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego oraz interwencji Grupy Interwencyjnej.

wartość: 6376,32 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski sp. z o.o.:

Umowa dot. konserwacji systemów alarmowych w placówkach MOPR w 2019 r.

wartość: 3542,40 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach Sekcji Świadczeń Filii Jeżyce.

wartość: 3672 PLN
2018-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904 PLN
2018-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcjum: Spółdzielnia "Dozór", Biuro Ochrony A-Z:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 143092,51 PLN
2018-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 124022,67 PLN
2018-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonanie usług w zakresie konsultacji dot. sprawozdawczości z wykorzystaniem programu TT-Pomoc i systemu CAS oraz funkcjonalności programu.

wartość: 36960,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach sekcji RSON.

wartość: 2100 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym

wartość: 8085,00 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznanu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznanu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Monitorowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

wartość: 13582,8 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"TRANS-MICH" Michał Adamczewski:

Wykonywanie usługi transportu sanitarnego osób wymagających specjalnych warunków transportu.

wartość: 20000,00 PLN
2018-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przyjmowanie wniosków na realizacę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w sidzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

wartość: 195,50 PLN
2018-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przyjmowanie wniosków na realizacę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w sidzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

wartość: 391 PLN
2018-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przyjmowanie wniosków na realizacę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w sidzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

wartość: 195,50 PLN
2018-12-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz prac porządkowych w Miejskich Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 9702 PLN
2018-12-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRUX":

Wykonanie i dostawa druków na potrzeby MOPR w 2019 r.

wartość: 28296,52 PLN
2018-12-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 Taxi Sp. z o.o. Sp. komandytowa:

Świadczenie usług przewozowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 2500 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering Spec Dieta - Emilia Pustelnik:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 18666,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Construction Catering Services Agnieszka Kordylewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 8893,80 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Virgin Investment sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4666,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
GREFLING SYSTEM Maciej Grefling:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 48495,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"KOSMO" Miłosz Antkowiak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 10431,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CATERING-SIELANKA Krystyna Szymańska-Dańda:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 20770,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PRACOWNIA KULINARNA Maciej Przynoga:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 29554,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
BUFET SZKOLNY Irena Bednarek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4428,60 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Restauracja "Pod Gruszą" Józef Gawron:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 105682,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi Gastronomiczne Handel "KIM" Katarzyna Sowaka:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 13084,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
J&J PODOLSCY s.c.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 26626,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
GOSPODA FAMILIJNA Drogomira Dałkowska-Piotrowska, Mikołaj Dałkowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 27889,20 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
P.H.U. Barbara Bober:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 29829,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
La Petite Cuisine Rafał Matela:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 23515,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Handlowo-Usługowa Maria Bukowska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 11803,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MAXXIM Catering Waldemar Romanowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 16927,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zakład Gastronomiczny "ALDO" Janus Kozak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 6862,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
GASTRO-KRIS Ryszard Krysztof:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 3477,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Renata Pohl:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 109617,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
OLIWKA CATERING Agnieszka Bogajczyk:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 49044,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MI-KU Henryk Błędkowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 31029,48 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
GROBAR Grażyna Perz:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 12810,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Galeria Smaków Robert Wzdych:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 109617,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Cateringowa FOOD SERVICE Michał Łucki:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 44652,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"FINIX" BAR Jolanta Małasiewicz:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 26809,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Handlowo-Usługowa EUFORIA Karina Osiewicz:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1830,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Handel-Usługi Dorota Szulc:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 88389,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DINA Dorota Wawrzyniak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 2562,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DANHOF Danuta Hofman:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 10797,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
JSJ CATERING Joanna Szwab:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 70546,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
JAHIR BISTRO Jacek Wojciechowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 8235,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"INTER-MIX" DZIENNIKARSKIE KONSORCJUM USŁUGOWE Teresa Wasilewska-Wierska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4392,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering KING ARTUR Monika Tomaszewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 33013,20 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IMER Zbigniew Karwacki:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 44880,75 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Anna Witajewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 2379,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"ALIMPEX" Aleksandra Stocka:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 13176,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VIP CATERING Urszula i Janusz Kaczmarek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 33672,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ADAMUS Firma Handlowo-Usługowa Adam Błażejewski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 6954,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Szybkie.Smaczne.pl sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 48861,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stołówka Szkolna Andrzej Poterski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 34221,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bufet Szkolny ROGAL Dorota Poprawska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 28548,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Revolta Food Artur Bąk:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 27385,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"SMAKORAJ" Beata Skrzypczak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 51423,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
School Food Hanna Łucka:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 93421,50 PLN