Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-09-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ-Consultans:

Szkolenie z zakresu nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 6100 PLN
2017-09-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Alfa Computer:

Szkolenie z zakresu zastosowania technik samoobrony dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 2900 PLN
2017-09-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IKARIA Sp. z o.o.:

Licencja na korzystania z oprogramowania ESET Endpoint Antivirus Suite

wartość: 38949,18 PLN
2017-09-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
HORYZONT Technologie Internetowe sp. z o.o.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 8400 PLN
2017-09-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Klimatest Serwis Sp. z o.o.:

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej ul. Gronowa 22

wartość: 5450 PLN
2017-09-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MSC Maciej Sampara:

Demontaz systemu kontroli dostępu

wartość: 3983 PLN
2017-07-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Karty PEKA FIRMA na przejazdy pracowników MOPR komunikacją miejską

wartość: 1728 PLN
2017-07-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Dokonanie kontroli umów za 2016 r. w zakresie realizacji programu Aktywny Samorząd

wartość: 1500 PLN
2017-07-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Doradztwo i konsultacje z organizatorami społeczności lokalnej oraz przygotowanie materiałów na potrzeby realizacji przez MOPR w Poznaniu usługi społeczności lokalenej

wartość: 2000 PLN
2017-07-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-07-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering-Frytka Piotr Adrych:

Przygotowanie i dowóz posiłków klientom MOPR w Poznaniu

wartość: 147690 PLN
2017-07-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie ewaluacji programu "Aktywny Samorząd" za 2016 rok

wartość: 2900 PLN
2017-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz wykonywanie prac porządkowych  w MOPR w Poznaniu

wartość: 4212 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU:

Karty PEKA FIRMA na przejazdy pracowników MOPR komunikacją miejską

wartość: 4379 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ALFA CONCEPT sp. z o.o.:

Umowa najmu lokalu lokalu przy ul. Gronowej 22

wartość: 2375640 PLN
2017-06-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. czynności pomocnicznych w ramach zadań określonych dla asystentki Dyrektorów

wartość: 507 PLN
2017-06-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola i pomoc w załatwianiu spraw urządowych

wartość: 3000 PLN
2017-06-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

PRowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola i pomoc w załatwieniu spraw urzędowych

wartość: 1000 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym przy ul. Przemysłowej 21/8 w Poznaniu

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 21/8

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 14/4 oraz ul. Tokarskiej 11/11

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 14/4 oraz ul. Tokarskiej 11/11

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu ul. Drzymały 13/1

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu ul. Drzymały 13/1

wartość: 3900 PLN
2017-06-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu przy ul. Drzymały 13/1

wartość: 3900 PLN
2017-06-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chroniony w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 14/4 oraz ul. Tokarskiej 11/11

wartość: 3900 PLN
2017-06-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
HORYZONT Technologie Internetowe sp. z o.o.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

wartość: 840 PLN
2017-06-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-06-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola

wartość: 1000 PLN
2017-05-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. przyznania pomocy dla rodzin z Mariupola

wartość: 1000 PLN
2017-05-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Nieruchomości Krauze:

Umowa pośrednictwa-najmu

wartość: 3118,05 PLN
2017-05-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy pracowników komunikacją miejską

wartość: 790 PLN
2017-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramch projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 150 PLN
2017-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-05-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
NVC Zone sp. z o.o.:

Szkolenie kierowników liniowych MOPR według "Porozumienia bez przemocy" Rosenberga Marshalla

wartość: 9000 PLN
2017-05-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Wilda

wartość: 1404 PLN
2017-05-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Wilda

wartość: 1404 PLN
2017-05-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 5005 PLN
2017-05-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja zadań w ramach projketu "Dziecko pod prarasolem prawa"

wartość: 150 PLN
2017-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacji zadań w ramach projektu "Dziecko pod parasolem prawa"

wartość: 449,28 PLN
2017-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
EURO-TAXI Hanna Florczak:

Organizacja i świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych

wartość: 0 PLN
2017-04-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MSC Maciej Sampara:

Budowa infrastruktury teletecnicznej i telekomunikacyjnej w budynku MOPR w Poznaniu

wartość: 6300 PLN
2017-04-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KLIMATEST-SERWIS:

Obsługa techniczna urządzeń  klimatyzacyjnych

wartość: 3321 PLN
2017-04-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ProSecuro Inteligentny Dom Leszek Kostrzyński:

Konserwaxcja systemu kontroli dostępu

wartość: 2598 PLN
2017-03-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. RSON

wartość: 1508 PLN
2017-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Przejazdy służbowe pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 2910 PLN
2017-03-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ Consultans:

Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania przez cele (ZPC) oraz usług szkoleniowych

wartość: 14500 PLN
2017-03-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Praktyka Psychologiczna Anna Groth:

Przeprowadzenie szkolenia dla specjalistów zatrudnionych w Dziale Wsparcia Specjalistycznego

wartość: 4800 PLN
2017-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds. DPS

wartość: 720 PLN
2017-03-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Sekcji ds. DPS

wartość: 720 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pracownia Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju Maria Kasprowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla grupy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Pracownia Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju Maria Kasprowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla asystentów rodziny.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Magdalena Stawicka:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla grupy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Katarzyna Małkowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych w zakresie superwizji pracy lokalnej.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna Alternatywa Dominika Łącka:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych w zakresie superwizji pracy lokalnej.

wartość: 4800 PLN
2017-03-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hotel Remes Sp. z o.o.:

Usługa noclegowe, usługi gastronomiczne, wynajem sali szkoleniowej

wartość: 4753 PLN
2017-03-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 1500 PLN
2017-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja dyżuru pracownika socjalnego w czasie przejazdu Autobusu Pomocy w dniu 11.03.2017

wartość: 250 PLN
2017-03-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DOZ S.A.:

Bezgotówkowe wydawanie leków podopiecznych Filii MOPR w Poznaniu

wartość: 77918 PLN
2017-02-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Katarzyna Małkowicz:

Przeprowadzenie cyklu szkoleń superwizyjnych dla pedagogów

wartość: 4800 PLN
2017-02-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Cellpoll Serwis Ksero:

Wynajem i obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych

wartość: 104000 PLN
2017-02-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Psychoterapii i Rozwoju Wiesław Talar:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 8000 PLN
2017-02-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR

wartość: 1518 PLN
2017-02-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Dostarczenie opału pododpiecznym MOPR w Poznaniu

wartość: 173250 PLN
2017-02-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Realizacja dyżuru pracownika socjalnego w czasie przejazdu "Autobusu Pomocy"

wartość: 250 PLN
2017-02-15 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA:

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu dla Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1353 PLN
2017-02-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Działu Pomocy Osoobm Bezdomnym

wartość: 1404 PLN
2017-02-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Działu Pomocy Osoobm Bezdomnym

wartość: 1404 PLN
2017-02-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Jan Guss Gwarancja Biuro Consultingowo-Handlowe:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników MOPR w Poznaniu

wartość: 3500 PLN
2017-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-02-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

usługa tłumaczenia podczas prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie pomocy cudzoziemcowi w Libii

wartość: 750 PLN
2017-01-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IMPEL CLEANING Sp. z o.o.:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 313360,40 PLN
2017-01-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:

Karty PEKA Firma na przejazdy służbowe pracowników MOPR w Poznaniu.

wartość: 11986 PLN
2017-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa finansowa projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1248 PLN
2017-01-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Przygotowanie dokumentacji do uzyskania zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 1508 PLN
2017-01-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Umowa  na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej lub rodzinie zastępczej niezawodowej

wartość: 11952 PLN
2017-01-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa kadrowa w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1248 PLN
2017-01-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA:

Prowadzenie kompletnej obsługi strony internetowej MOPR w Poznaniu

wartość: 11070 PLN
2017-01-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie pracy socjalnej dla 9 rodzin

wartość: 5000 PLN
2017-01-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Prowadzenie pracy socjalnej dla 9 rodzin

wartość: 5000 PLN
2017-01-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Euro Radosław Senger:

Dostawa środków czystości dla potrzeb MOPR

wartość: 50000 PLN
2017-01-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Pomoc przy realizacji zadań Sekcji ds. RSON

wartość: 1508 PLN
2017-01-09 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi Pogrzebowe TANATOS sp. z o.o.:

Wykonywanie usług pogrzebowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 219525 PLN
2017-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Przygotowanie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników MOPR

wartość: 1508 PLN
2017-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Monitorowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

wartość: 12012 PLN
2016-12-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Impel Cleaning:

Usługa sprzątania w pomieszczeniach MOPR w Poznaniu

wartość: 22091,46 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 910 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1560 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 390 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Obsługa organizacyjna korespondencji w ramach projektu "kurier MOPRowy"

wartość: 1300 PLN
2016-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Skuteczne dostarczenie korespondencji (przesyłek listowych) klientom MOPR w Poznaniu w ramach projektu "kurier MOPR-owy"

wartość: 3250 PLN