Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-10-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Archiwizacja dokumentacji Filii Nowe Miasto

wartość: 2400,00 PLN
2019-10-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Regatta sp. z o.o. S.K.A.:

Umowa dot. usług hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych.

wartość: 5879,00 PLN
2019-10-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"viapolonia.com" sp z o.o. S.K.A.:

Umowa na najem powierzchni biurowej

wartość: 73217,40 PLN
2019-10-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"THERMAL" PHU Lidia Klincewicz:

Realizacja pac remontowo-budowlanych w Filiach Jeżyce, Wilda, Nowe Miasto.

wartość: 869696,11 PLN
2019-10-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
TZ - Consultans Tadeusz Zawistowski:

Wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników wraz z konsultacjami.

wartość: 46135,00 PLN
2019-09-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa najmu mieszkania chronionego treningowego dla osób opuszczających pieczę zastępczą

wartość: 54000,00 PLN
2019-09-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa najmu mieszkania chronionego treningowego dla  osób ouszczających pieczę zastępczą.

wartość: 86400,00 PLN
2019-09-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orange Polska S.A.:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych i zakup telefonów komórkowych.

wartość: 3515,34 PLN
2019-09-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pomocy w organizacji pikniku rodzinnego "Wyspa zdrowia" dla pracowników Ośrodka i ich rodzin.

wartość: 434,00 PLN
2019-09-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w organizacji pikniku rodzinnego "Wyspa zdrowia" dla pracowników MOPR i ich rodzin

wartość: 434,00 PLN
2019-09-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Broker Sound Jakub Sikoń:

Umowa dot. obsługi technicznej festynu dla rodzin zastępczych.

wartość: 4900,00 PLN
2019-09-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
DJ Gregory - Grzegorz Górski:

Umowa dot. dostarczenia sprzętu i akcesoriów oraz zapewnienia oprawy muzycznej imprezy.

wartość: 1230,00 PLN
2019-09-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orange Polska S.A.:

Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych.

wartość: 88978,20 PLN
2019-08-29 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Fundacja "Zielona Agrafka" z Poznania:

Przeprowadzenie szkolenia "Dziecko krzywdzone w rodzinie, profilaktyka, diagnoza, interwencja".

wartość: 3800,00 PLN
2019-08-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pełnienia funkcji rodziny pomocowej.

wartość: 729,12 PLN
2019-08-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Handlowo Usługowa Adam Graf:

Realizacja prac remontowo-budowlanych

wartość: 66851,07 PLN
2019-07-30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 272,25 PLN
2019-07-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MARTA CIASTA PIECZE sp. z o.o.:

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej w Poznaniu

wartość: 78693,12 PLN
2019-07-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. umieszczenia dzieci w rodzinie pomocowej.

wartość: 242,55 PLN
2019-07-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Damovo Polska sp. z o.o.:

Umowa na zakup, montaż i konfigurację systemu VoIP

wartość: 35452,97 PLN
2019-07-03 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie ewaluacji programu Aktywny Samorząd za 2018 r.

wartość: 3200,00 PLN
2019-06-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. wykonywania czynności w zakresie obsługi administracyjnej.

wartość: 1360,00 PLN
2019-06-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Fundacja AKME:

Realizacja usługi obejmującej organizację i przeprowadzenie siedmiodniowego wyjazdu dla wychowanków pieczy zastępczej i ich opiekunów oraz przeprowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych i rekreacyjnych dla osób uczestniczących w wyjeździe

wartość: 97200,00 PLN
2019-06-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przeprowadzenie kontroli umów wykonanych w 2018 r. w zakresie realizacji programu Aktywny Samorząd.

wartość: 1800,00 PLN
2019-06-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ELEKTRO-KLIMA Adam Woszak:

Wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych mobilnych.

wartość: 7933,50 PLN
2019-05-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Spółdzielnia Socjalna "Poznanianka":

Przedmiotem umowy jest mycie okien w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

wartość: 7690,00 PLN
2019-05-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Lyreco Polska S.A.:

Umowa dot. dostaw wody mineralnej 0,5 l.

wartość: 16500,00 PLN
2019-05-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Tłumaczenie tekstu mówionego z języka polskiego na arabski i odwrotnie oraz tekstu pisemnego z języka polskiego na arabski w celu udzielenia pomocy klientom w ramach ustawy o pomocy społecznej.

wartość: 500,00 PLN
2019-05-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pomocy przy realizacji zaań Sekcji Świadczeń w Filii Jeżyce.

wartość: 3536,00 PLN
2019-05-16 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ENEA Operator sp. z o.o.:

Umowa o przyłączenie instalacji zlokalizowanej w budynku przy ul. Jana Długosza 18a w Poznaniu, do sieci ENEA Operator.

wartość: 592,11 PLN
2019-05-13 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań zespołu ds. kadowo-płacowych i ubezpieczeń.

wartość: 2880,00 PLN
2019-05-06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Mod-Mebel s.c. Mariusz Popielas Grażyna Wereszczyńska:

Dostawa i montaż mebli biurowych

wartość: 28941,90 PLN
2019-04-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wielspin sp. z o.o.:

Umowa dot. usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej.

wartość: 4090,00 PLN
2019-04-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przeprowadzenia i omówienia gry szkoleniowej dla 35 kierowników liniowych MOPR.

wartość: 2000,00 PLN
2019-04-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przeprowadzenia i omówienia gry szkoleniowej dla 35 kierowników liniowych MOPR.

wartość: 2000,00 PLN
2019-04-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Rodan sp. z o.o.:

Umowa na dostawę artyułów biurowych i papieru biurowego

wartość: 115200,00 PLN
2019-03-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa-zlecenia dot. pomocy w realizacji zadań Działu Organizacyjnego MOPR.

wartość: 588,00 PLN
2019-03-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Hotel-Restauracja Delicjusz Sadłocha sp.j.:

Umowa dot. usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej.

wartość: 9757,15 PLN
2019-03-22 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa-zlecenia dot. pomocy w realizacji zadań Działu Organizacyjnego MOPR.

wartość: 588,00 PLN
2019-03-20 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych Barbara Gojżewska:

Umowa na wykonanie zadania pod nazwą: Świadczenie usług mediacyjnych w ramach realizacji projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania".

wartość: 45000,00 PLN
2019-03-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. przygotowania do archiwizacji dokumentów projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania"

wartość: 1530 PLN
2019-03-05 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 1499,40 PLN
2019-02-26 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych:

Umowa dot. przeprowadzenia kompleksowych działań ukierunkowanych na poprawę jakości obsługi zadłużenia 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

wartość: 102600,00 PLN
2019-02-25 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Orgbud-Serwis sp. z o.o.:

Umowa dot. wydawania opinii i weryfikowania wniosków składanych przez osoby fizyczne w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

wartość: 29520,00 PLN
2019-02-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
COALPOL sp. z o.o.:

Umowa dot. dostaw węgla dla podopiecznych MOPR w Poznaniu wraz z wniesieniem we wskazane miejsce.

wartość: 442700,00 PLN
2019-02-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Umowa dot. świadczenia usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 644056,80 PLN
2019-02-08 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji Świadczeń w MOPR - Filia Jeżyce

wartość: 1360 PLN
2019-02-04 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w wykonywaniu zadań Działu Metrodycznego: przygotowanie do archiwizacji dokumentów projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania".

wartość: 1440,00 PLN
2019-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 2100,00 PLN
2019-01-24 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Umowa zlecenie dot. pomocy w realizacji zadań Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

wartość: 4200,00 PLN
2019-01-23 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Firma Handlowa Artur Porzuczek:

Realizacja dostawy środków czystości

wartość: 50000 PLN
2019-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CATERING-FRYTKA Piotr Adrych:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 1830,00 PLN
2019-01-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Tanatos sp. z o.o.:

Umowa na wykonywanie usług pogrzebowych dla podopiecznych MOPR, na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych na terenie Miasta Poznania.

wartość: 345934,00 PLN
2018-12-31 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Piastowskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego:

Umowa dot. wzięcia w podnajem części lokalu.

wartość: 7200,00 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poczta Polska S.A.:

Umowa dot. przewozu i doręczenia przekazów pieniężnych

wartość: 86250,00 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski sp. z o.o.:

Umowa dot. wykonywania usług w zakresie monitorowania Lokalnego Systemu Alarmowego oraz interwencji Grupy Interwencyjnej.

wartość: 6376,32 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Monitoring Wielkopolski sp. z o.o.:

Umowa dot. konserwacji systemów alarmowych w placówkach MOPR w 2019 r.

wartość: 3542,40 PLN
2018-12-28 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach Sekcji Świadczeń Filii Jeżyce.

wartość: 3672 PLN
2018-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904 PLN
2018-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Konsorcjum: Spółdzielnia "Dozór", Biuro Ochrony A-Z:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 143092,51 PLN
2018-12-27 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
KRCLEANING Katarzyna Rakowska:

Świadczenie usług sprzątania w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 124022,67 PLN
2018-12-21 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonanie usług w zakresie konsultacji dot. sprawozdawczości z wykorzystaniem programu TT-Pomoc i systemu CAS oraz funkcjonalności programu.

wartość: 36960,00 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Sprawowanie opieki nad dziećmi, pomoc przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej w wyznaczonym przez nią zakresie i godzinach pracy.

wartość: 23904 PLN
2018-12-19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Pomoc w zadaniach sekcji RSON.

wartość: 2100 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PHU Kulinaria Ewa Marcinkowska:

Przygotowanie 73 395 gorących posiłków i ich dowóz do miejsca zamieszkania Kienta wskazanego przez MOPR.

wartość: 885741,30 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"Społem" Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu:

Zakup 83 287 gorących posiłków dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z zapewnieniem możliwości ich spożycia w placówkach GSS "Społem".

wartość: 843697,31 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym

wartość: 8085,00 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznanu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznanu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Monitorowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

wartość: 13582,8 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Realizacja zadań związanych z nadzorem nad mieszkaniem chronionym w Poznaniu.

wartość: 8085 PLN
2018-12-18 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"TRANS-MICH" Michał Adamczewski:

Wykonywanie usługi transportu sanitarnego osób wymagających specjalnych warunków transportu.

wartość: 20000,00 PLN
2018-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przyjmowanie wniosków na realizacę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w sidzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

wartość: 195,50 PLN
2018-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przyjmowanie wniosków na realizacę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w sidzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

wartość: 391 PLN
2018-12-17 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Przyjmowanie wniosków na realizacę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w sidzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń.

wartość: 195,50 PLN
2018-12-14 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Osoba fizyczna:

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz prac porządkowych w Miejskich Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 9702 PLN
2018-12-12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRUX":

Wykonanie i dostawa druków na potrzeby MOPR w 2019 r.

wartość: 28296,52 PLN
2018-12-11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
M1 Taxi Sp. z o.o. Sp. komandytowa:

Świadczenie usług przewozowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

wartość: 2500 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Catering Spec Dieta - Emilia Pustelnik:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 18666,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Construction Catering Services Agnieszka Kordylewska:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 8893,80 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Virgin Investment sp. z o.o.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4666,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
GREFLING SYSTEM Maciej Grefling:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 48495,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
"KOSMO" Miłosz Antkowiak:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 10431,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CATERING-SIELANKA Krystyna Szymańska-Dańda:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 20770,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
PRACOWNIA KULINARNA Maciej Przynoga:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 29554,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
BUFET SZKOLNY Irena Bednarek:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 4428,60 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Restauracja "Pod Gruszą" Józef Gawron:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 105682,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Usługi Gastronomiczne Handel "KIM" Katarzyna Sowaka:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 13084,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
J&J PODOLSCY s.c.:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 26626,50 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
GOSPODA FAMILIJNA Drogomira Dałkowska-Piotrowska, Mikołaj Dałkowski:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 27889,20 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
P.H.U. Barbara Bober:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 29829,00 PLN
2018-12-07 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
La Petite Cuisine Rafał Matela:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania posiłków w szkole dla podopiecznych MOPR w Poznaniu.

wartość: 23515,50 PLN