Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-12-07 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Garmond S.A.:

Systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 3500,00 PLN
2018-12-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna
ABC Espresso:

Ekspres do kawy.

wartość: 1950.01 PLN
2018-12-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Perfekcyjna Kuchnia Sp.z o.o.:

Artykuły gospodarstwa domowego.

wartość: 1019.55 PLN
2018-12-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Ikea:

Sztućce.

wartość: 314.91 PLN
2018-11-23 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Agencja Handlowa 4M:

Artykuły biurowe

wartość: 987,10 PLN
2018-11-20 Miejska Pracownia Urbanistyczna
eSALES Sp. z o. o. i Wspólnicy sp.k:

Materiały eksploatacyjne do drukarek i plotera

wartość: 18743,97 PLN
2018-11-20 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Real-Bis:

Artykuły biurowe.

wartość: 4967,56 PLN
2018-11-15 Miejska Pracownia Urbanistyczna
E-BAZA Witold Adamski:

serwis drukarek - wymiana podzespołu

wartość: 1488,30 PLN
2018-11-02 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Morele.net Sp. z o.o.:

Dostawa monitorów, dysków SSD, pamięci USB, drukarki, projektorów i osprzętu

wartość: 39873,88 PLN
2018-10-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
O.K.E.J. Pracownia Elżbieta Olędzka-Koprowska oraz KONSULTUJEMY Maciej Milewicz:

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów planistycznych, dotyczących zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu

wartość: 15129,00 PLN
2018-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
E3 Sp. z o.o.:

Dostawa sprzętu serwerowego Synology z dyskami

wartość: 98195,82 PLN
2018-09-19 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Netia S.A.:

Dostawa 5 aparatów telefonicznych

wartość: 2214,00 PLN
2018-08-24 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Spiral Sp. z o.o.:

Dostawa mebli biurowych

wartość: 44025,54 PLN
2018-08-23 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Kacper Budziszewski:

Skomponowanie utworu muzycznego na potrzeby prezentacji projektu planu miejscowego oraz zakup licencji do utworu

wartość: 530,00 PLN
2018-07-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
GEOMATIC Sp. z o.o.:

Sporządzanie obrazów rastrowych mapy zasadniczej

wartość: 5000,00 PLN
2018-04-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Netia S.A.:

Dostawa telefonu

wartość: 361,77 PLN
2018-02-15 Miejska Pracownia Urbanistyczna
K. Gdeczyk-Jasielska, J. Strzelecka, E. Chuchracka-Napierała Poradnia Medycyny Pracy Stare Miasto sc:

Usługa badań profilaktycznych pracowników

wartość: 6000,00 PLN
2018-01-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
PCSS:

Świadczenie usługi całodobowego dostępu do internetu

wartość: 18154,80 PLN
2018-01-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
PCSS:

Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy siecią Zamawiającego a korporacyjną  siecią Urzędu Miasta Poznania

wartość: 10332,00 PLN
2018-01-03 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Agora S.A.:

publikacja ogłoszeń w prasie

wartość: 15000,00 PLN
2018-01-03 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Krystyna Berezowska-Apolinarska:

konsultacje z dziedziny akustyki

wartość: 26400,00 PLN
2017-12-20 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Garmond Press S.A.:

Systematyczne dostarczanie prasy

wartość: 3136,88 PLN
2017-12-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Benefit Systems S.A.:

Świadczenie usług w ramach Programu Korzyści Pracowniczych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

wartość: 13000 PLN
2017-11-23 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Human Hunters sp. z o.o. sp. k.:

Swiadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych

wartość: 145908,75 PLN
2017-11-10 Miejska Pracownia Urbanistyczna
123 Przeprowadzki Katarzyna Wandelt-Baraniak:

Przeniesienie szaf metalowych na mapy

wartość: 1476,00 PLN
2017-11-07 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.:

Dzierżawa włókien światłowodowych w budynku przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu

wartość: 24000,00 PLN
2017-11-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Netia S.A.:

Usługi telekomunikacyjne

wartość: 20000,00 PLN
2017-11-06 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Netia S.A.:

Dostawa i montaż telefonów wraz z usługą integratora

wartość: 17205,15 PLN
2017-11-03 Miejska Pracownia Urbanistyczna
123 Przeprowadzki Katarzyna Wandelt-Baraniak:

Przeniesienie dokumentacji

wartość: 4000,00 PLN
2017-11-03 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Alpotech Łukasz Murmyło:

Pomoc przy przeniesieniu infrastruktury informatycznej

wartość: 12000,00 PLN
2017-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
eVend S.A.:

Najem jednego miejsca parkingowego

wartość: 7200,00 PLN
2017-10-19 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Karol Andrzejczak:

Świadczenie pomocy przy pracach przygotowawczych związanych ze zmianą siedziby

wartość: 2540,00 PLN
2017-10-05 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Karolina Adamczyk-Bondyra:

zaprojektowanie układu transportowego na potrzeby planu miejscowego

wartość: 690,00 PLN
2017-09-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Piotr Kozierowski:

Częściowa inwentaryzacja doraźna

wartość: 3900,00 PLN
2017-09-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Przemysław Chmielewski:

Częściowa inwentaryzacja doraźna

wartość: 3900,00 PLN
2017-09-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Marek Wróbel:

Częściowa inwentaryzacja doraźna

wartość: 4900,00 PLN
2017-08-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Karolina Adamczyk-Bondyra:

Zaprojektowanie układu transportowego, w formie tzw. planszy transportu, dla obszaru objętego projektem mpzp

wartość: 1150,00 PLN
2017-08-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Karolina Adamczyk-Bondyra:

Zaprojektowanie układu transportowego, w formie tzw. planszy transportu, dla obszaru objętego projektem mpzp

wartość: 690,00 PLN
2017-08-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna
LBM Sp. z o.o.:

Dostawa mebli biurowych

wartość: 420086,82 PLN
2017-06-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna
GEOMATIC Sp. z o.o.:

Przygotowywanie obrazów rastrowych mapy zasadniczej w formacie.tiff na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wartość: 10000,00 PLN
2017-04-24 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Balma Salon Firmowy Poznań Sp. z o.o.:

Wykonanie specyfikacji technicznej mebli dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej do budynku biurowego przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu

wartość: 1845 PLN
2017-04-11 Miejska Pracownia Urbanistyczna
EUROKLIMAT sp. z o.o. sp. k.:

Dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej oraz montaż połączeń multimedialnych sal konferencyjnych w budynku przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu

wartość: 61874,84 PLN
2017-03-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.:

Najem lokalu biurowego w budynku przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu

wartość: 12406417,84 PLN
2017-02-01 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa symetrycznego całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN oraz internetu

wartość: 18154,80 PLN
2017-02-01 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa transmisji danych pomiędzy siecią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej a siecią Urzędu Miasta Poznania

wartość: 10332,00 PLN
2017-01-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Witold Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WW-Systech Witold Wojciechowski:

Usługa konserwacji, napraw oraz awaryjnej obsługi lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej, na piętrach 3-6.

wartość: 6642,00 PLN
2017-01-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Witold Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WW-Systech Witold Wojciechowski:

Usługa konserwacji, napraw oraz awaryjnej obsługi lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej, na terenie parkingu oraz w pomieszczeniach holu, klatki schodowej oraz piwnicy

wartość: 11070,00 PLN
2017-01-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
P.U.T. „USTEL” Sp. z o.o.:

Serwis telefonów

wartość: 5608,80 PLN
2017-01-31 Miejska Pracownia Urbanistyczna
KLIMAPOL Piotr Matuszek:

Serwis klimatyzacji

wartość: 8856,00 PLN
2017-01-27 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Monika Malinowska:

Usługa protokołowania posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Poznaniu

wartość: 500,00 PLN
2016-12-30 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Krystyna Berezowska-Apolinarska:

Konsultacje z dziedziny akustyki

wartość: 24000,00 PLN
2016-12-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Agencja Ochrony "Pewność" sp. z o.o.:

Ochrona budynku siedziby MPU

wartość: 85902,24 PLN
2016-12-22 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Agora S.A.:

Ogłoszenia prasowe

wartość: 12369,63 PLN
2016-12-22 Miejska Pracownia Urbanistyczna
B.O.P. MERPOL sp. z o.o.:

Badania medycyny pracy w 2017 r.

wartość: 6000,00 PLN
2016-12-21 Miejska Pracownia Urbanistyczna
B.O.P. MERPOL sp. z o.o.:

Usługa sprzątania na rok 2017

wartość: 8856,00 PLN
2016-12-20 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa 20 RAM

wartość: 20160,00 PLN
2016-12-15 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa dwóch zasilaczy awaryjnych

wartość: 49000,00 PLN
2016-11-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa 40 dysków twardych

wartość: 76000,00 PLN
2016-11-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Esprint Piotr Krawczyk:

Dostawa 10 koncentratorów sieciowych

wartość: 150100,00 PLN
2016-11-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Mariusz Piotrowski:

Szkolenie dot. problematyki mobbingu

wartość: 1400 PLN
2016-11-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Ultra Architects sp. z o.o.:

Finalna koncepcja aranżacji wnętrz

wartość: 500,00 PLN
2016-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Piotr Kozierowski:

Inwentaryzacja środków trwałych

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Przemysław Chmielewski:

Inwentaryzacja środków trwałych

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Izabela Gronowska:

Inwentaryzacja środków trwałych

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Agnieszka Pilarczyk-Matuszek:

Inwentaryzacja środków trwałych

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Magdalena Pilarczyk-Kieliszek:

Inwentaryzacja środków trwałych

wartość: 3000,00 PLN
2016-10-26 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Marek Wróbel:

Inwentaryzacja środków trwałych

wartość: 3500,00 PLN
2016-07-13 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Ultra Architects sp. z o.o.:

Wstepna koncepcja aranżacji wnętrz

wartość: 13530,00 PLN
2016-04-18 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stoważyszenie Autorów ZAiKS:

Licencja na odtworzenie i wykonanie utworów w ramach imprezy

wartość: 110,70 PLN
2016-04-11 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Związek Artystów Wykonawców "STOART":

Licencja na korzystanie z artystycznych wykonań w ramach imprezy

wartość: 47,36 PLN
2016-04-04 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Związek Producentów Audio-Video:

Licencja na odtwarzanie fonogramów i wideogramów muzycznych oraz artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych w ramach imprezy

wartość: 91,03 PLN
2016-02-08 Miejska Pracownia Urbanistyczna
B.O.P. MERPOL sp. z o.o.:

usługi w zakresie badań profilaktycznych

wartość: 2750,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
P.U.T. USTEL sp. z o.o.:

obsługa serwisowa centrali telefonicznej

wartość: 5608,80 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
GEOMATIC Sp. z o.o.:

Usługa przygotowywania obrazów rastrowych mapy zasadniczej w formacie.tiff na potrzeby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

wartość: 535,05 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa symetrycznego całodobowego dostępu do zasobów Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN oraz internetu

wartość: 18154,80 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:

Usługa transmisji danych pomiędzy siecią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej a siecią Urzędu Miasta Poznania

wartość: 10332,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Witold Wojciechowski, prowadzący działalność gosp. pod firmą WW-SYSTECH Witold Wojciechowski:

Usługa konserwacji, napraw oraz awaryjnej obsługi lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej, na piętrach 3-6

wartość: 6642,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Witold Wojciechowski, prowadzący działalność gosp. pod firmą WW-SYSTECH Witold Wojciechowski:

Usługa konserwacji, napraw oraz awaryjnej obsługi lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji przemysłowej, na terenie parkingu oraz w pomieszczeniach holu, klatki schodowej oraz piwnicy

wartość: 11070,00 PLN
2016-01-29 Miejska Pracownia Urbanistyczna
Piotr Matuszek, prowadzący działalność gosp. pod firmą "KLIMAPOL" Piotr Matuszek:

Usługa przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz naprawy w przypadku awarii

wartość: 8856,00 PLN