Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: I, 2010-12-02 12:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 5 Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

Pkt. 4 Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Pkt. 5 Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

Punkt 5a Wybor Wiceprzewodniczacych Rady Miasta Poznania

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 13/2010

Pkt. 5c porządku obrad - debata nad PU 14/2010

Pkt. 6 Wolne głosy i wnioski.

Pkt. 7 Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

Pkt. 5 Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

Pkt. 4 Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Pkt. 5 Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

Punkt 5a Wybor Wiceprzewodniczacych Rady Miasta Poznania

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 13/2010

Pkt. 5c porządku obrad - debata nad PU 14/2010

Pkt. 6 Wolne głosy i wnioski.