Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXIX, 2014-06-24 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1227/14

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1214/14

Pkt. 5a porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania z z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2013

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1212/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1213/14

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 9 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 3a porządku obrad - debata nad PU 1227/14

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1214/14

Pkt. 5a porządku obrad - Rozpatrzenie sprawozdania z z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2013

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1212/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1213/14

Pkt. 8 porządku obrad - wolne głosy i wnioski