Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXVI, 2014-04-29 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1152/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1151/14 s

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1169/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1153/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1154/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1165/14

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 1166/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1150/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1139/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1159/14

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 1167/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1160/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1161/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1162/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1163/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1164/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1155/14 - s

Pkt. 21 porządku obrad - Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2013 roku.

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 26 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1152/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1151/14 s

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1169/13

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1153/14

Pkt. 8 porządku obrad - debata nad PU 1154/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1165/14

Pkt. 9a porządku obrad - debata nad PU 1166/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1150/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1139/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1159/14

Pkt. 14a porządku obrad - debata nad PU 1167/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1160/14

Pkt. 16 porządku obrad - debata nad PU 1161/14

Pkt. 17 porządku obrad - debata nad PU 1162/14

Pkt. 18 porządku obrad - debata nad PU 1163/14

Pkt. 19 porządku obrad - debata nad PU 1164/14

Pkt. 20 porządku obrad - debata nad PU 1155/14 - s

Pkt. 21 porządku obrad - Raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu w 2013 roku.

Pkt. 22 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 23 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 24 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 25 porządku obrad - wolne głosy i wnioski