Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LXVIII, 2014-06-10 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

Pkt. 1 porządku obrad - otwarcie sesji

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1193/14

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 1193/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1194/14

Pkt.5a porządku obrad - debata nad PU 1204/14

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 1206/14

Pkt. 5c porządku obrad - debata nad PU 1205/14

Pkt. 5d porządku obrad - debata nad PU 1207/14

Pkt. 5e porządku obrad - debata nad PU - S 1209/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1191/14

Pkt. 1199/14 porządku obrad - debata nad PU

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1195/14

Pkt. 9 porządku obrad - debata nad PU 1196/14

Pkt. 10 porządku obrad - debata nad PU 1197/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1187/14

Pkt. 10a porządku obrad - debata nad PU- s 1211/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1187/14

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 1203/14

Pkt. 11b porządku obrad - debata nad PU 1202/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1198/14

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 1208/14

Pkt. 13 porządku obrad - debata nad PU 1188/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1190/14

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 1159/14

Pkt. 15b porządku obrad - debata nad PU 1210/14

Pkt. 16 porządku obrad - ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Poznania za rok 2013.

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania

Pkt. 20 porządku obrad - wolne głosy i wnioski

Pkt. 21 porządku obrad - zamknięcie sesji

Wypowiedzi

Pkt. 2 porządku obrad - komunikaty

Pkt. 3 porządku obrad - oświadczenia

Pkt. 4 porządku obrad - debata nad PU 1193/14

Pkt.4 porządku obrad - debata nad PU 1193/14

Pkt. 5 porządku obrad - debata nad PU 1194/14

Pkt.5a porządku obrad - debata nad PU 1204/14

Pkt. 5b porządku obrad - debata nad PU 1206/14

Pkt. 5c porządku obrad - debata nad PU 1205/14

Pkt. 5d porządku obrad - debata nad PU 1207/14

Pkt. 5e porządku obrad - debata nad PU - S 1209/14

Pkt. 6 porządku obrad - debata nad PU 1191/14

Pkt. 7 porządku obrad - debata nad PU 1195/14

Pkt. 11 porządku obrad - debata nad PU 1187/14

Pkt. 11a porządku obrad - debata nad PU 1203/14

Pkt. 11b porządku obrad - debata nad PU 1202/14

Pkt. 12 porządku obrad - debata nad PU 1198/14

Pkt. 12a porządku obrad - debata nad PU 1208/14

Pkt. 14 porządku obrad - debata nad PU 1189/14

Pkt. 15 porządku obrad - debata nad PU 1190/14

Pkt. 15a porządku obrad - debata nad PU 1159/14

Pkt. 15b porządku obrad - debata nad PU 1210/14

Pkt. 16 porządku obrad - ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Poznania za rok 2013.

Pkt. 17 porządku obrad - informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania

Pkt. 18 porządku obrad - interpelacje i zapytania

Pkt. 19 porządku obrad - odpowiedzi na zapytania